Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

leták z webu města
Z plánu odpadového hospodářství pro 2017 až 2021:
3.3.3 Opatření
a) Rozšíření odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů.
b) Na úrovni obce informovat jednou ročně občany
c) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob.
d) Podporovat výstavbu zařízení pro aerobní rozklad, anaerobní rozklad, energetické využití a přípravu k energetickému využití biologicky rozložitelných odpadů.
e) Podporovat využití kompostů
f) Důsledně kontrolovat nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení
g) Zajistit kvalitní datovou základnu o produkci biologicky rozložitelných odpadů a nakládání s nimi

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.