Návrh: Ozelenění betonového seníku ve Škrovádu

Seník je dominanta obce od Kochánovic. Vznikl v 80. letech, v době socialistického realismu, kdy se estetika na venkově neřešila, byla zcela podřízena funkčnosti.

Přitom je kolem dost prostoru na to, aby šel např. osázet stromy, izolační zelení, která by ho aspoň částečně skryla.

Pokračovat ve čteníNávrh: Ozelenění betonového seníku ve Škrovádu“

Novostavba výrobní a skladové haly ARTUS Benešov

Název projektu: Novostavba výrobní a skladové haly ARTUS Benešov
Místo stavby: Benešov, Středočeský kraj, Česká republika
Rok dokončení: 2019
Stručný popis stavby: Výstavba nové výrobní a skladové haly vč. administrativního zázemí
Investiční náklady: 40 mil. CZK
Investor: Artus s.r.o.
*

Pokračovat ve čtení „Novostavba výrobní a skladové haly ARTUS Benešov“

Dřevěný Lidl v Litomyšli

Vzhled prodejny vzešel z architektonické soutěže a v současnosti probíhají přípravné práce, místní stavební úřad v minulých týdnech vydal všechna potřebná povolení. Od téměř 300 dalších prodejen Lidlu se ta litomyšlská bude odlišovat mimo jiné zelenou střechou, ekologickou šetrností a úsporným LED osvětlením interiéru i parkoviště.*

Konec škatulí supermarketů jak přes kopírák? Litomyšl vyhlásila na podobu nového Lidlu architektonickou soutěž. Vítězná firma navrhla ekologickou stavbu, která zapadá do areálu ze 16. století s historickou sýpkou.*

Mohl taky vypadat třeba takhle*:

nový Lidl se zelenou střechou (zdroj https://www.facebook.com/lidlcesko/)

Pokračovat ve čtení „Dřevěný Lidl v Litomyšli“

Téma: Historie Švýcárny

Historie

Švýcárna vznikla jako salaš v polovině 19. století přestavbou myslivny nedaleko původní hájenky jižně od zámeckého parku. Myslivna postavená po roce 1839 měla sloužit pro občasný pobyt panstva v přírodním prostředí. Švýcárna se stala jedním z romantických prvků doplňujících auerspergské sídlo ve Slatiňanech za Vincence Karla Auersperga, inspirovaného jeho cestou do Anglie v roce 1837.

Rekonstrukce Švýcárny stála přes 30 milionů Kč, většina byla z dotace, při které kraj největším městům nabídl 30 milionů na rozvoj –

Pokračovat ve čteníTéma: Historie Švýcárny“

Téma: Chalupářská ulice v Trpišově

Přímo v Trpišově vede údolím Slavického potoku ulice se starými i novými domečky a chatami. V Územním plánu je vedena jako rekrační oblast, ačkoliv je součást intravilánu místní části.

Zastupitelstvo zamítlo námitku na převedení na plochy na bydlení s odůvodněním, že o to má zájem pouze jeden z majitelů.*

Pokračovat ve čteníTéma: Chalupářská ulice v Trpišově“

Během února mohou vlastníci pozemků, obce a spolky žádat o 15 – 200 tis.Kč na opravy křížků apod.

Celkem 30 milionů korun poskytne v roce 2021 Ministerstvo zemědělství (MZe) obcím, vlastníkům a spolkům v programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Peníze jsou určené například na opravu křížových cest, zvoniček, božích muk, kapliček, soch a hřbitovů.

Dotace Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu drobných kulturních prvků mohou využít obce, spolky, nadace, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti a vlastníci staveb či pozemků. Od 1. do 19. února 2021, nebo do vyčerpání rozpočtu,

Pokračovat ve čtení „Během února mohou vlastníci pozemků, obce a spolky žádat o 15 – 200 tis.Kč na opravy křížků apod.“

Téma: Zelené střechy

Zelená střecha je povrchem (rovným nebo šikmým), který plní funkci střechy a je pokryt vegetací (zcela nebo částečně). Vegetace je vysazena do substrátu (hlíny, humusu), který je nanesen na hydroizolační vrstvu. Za zelenou střechu se v tomto pojetí tašky nebo šindely natřené barvou nazeleno. Při realizaci větší plochy lze uvažovat i o založení střešní zahrady (s pěstováním zeleniny, okrasných záhonů květin nebo stromů).

Zelené střechy mají své přínosy v oblasti ochrany životního prostředí,

Pokračovat ve čteníTéma: Zelené střechy“

Téma: Nepovolené stavby

Jestliže stavební úřad zjistí nepovolenou stavební činnost, měl by vůči stavebníkovi postupovat rázně, jak mu ukládá zákon. Zejména by neměl připustit, aby nepovolená výstavba pokračovala. Liknavý přístup, kdy neukázněnému stavebníkovi není z moci úřední zabráněno v pokračování a celkovém dokončení nepovolené stavby, je špatným signálem pro společnost a může vést k názoru, že zákony, a především úřady, neměří všem stejně. *

Pokračovat ve čteníTéma: Nepovolené stavby“

Téma: Cukrovar – historická budova

Historie

O historii dnes již zrušeného cukrovaru situovaného v extravilánu města byly autorem napsány dva články do CHVL (Chrudimské vlastivědné listy) č. 1 a 2 z roku 1999. Vyjímáme z nich zajímavé informace, mapující průběh 110 let trvání závodu (obr. č 1 a 2 ).

Pokračovat ve čteníTéma: Cukrovar – historická budova“