Téma: Domovní (směsný, komunální) odpad

leták 2020 s mapou a harmonogramem svozu směsného a pytlového odpadu

Komunálním odpadem je „veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání“. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, a tím okamžikem se současně stává vlastníkem těchto odpadů. Současně platí, že na obce se vztahují povinnosti původců komunálních odpadů.1

Likvidaci směsného odpadu z města zajišťuje především obecní úřad, který stanovuje také způsob a četnost svozu, naložení s odpadem a neposledně také způsob placení, které je povinné téměř pro všechny občany. Proto je svoz odpadu jedním z nejčastějších komunálních témat.

Způsob svozu a účtování odpadu může významně ovlivnit občany v tom, jak budou se svým odpadem nakládat, jestli jej budou například třídit nebo ho vozit za město do lesa.

Podle POH jsou pro sběr směsného komunálního odpadu určeny sběrné nádoby o objemu 70 l, 110 l, 120 l, 140 l nebo 240 l v zástavbě rodinnými domy, nebo sběrné nádoby o objemu 1 100 l pro bytové domy na sídlištích.

Aktuální harmonogram svozu odpadu najdete v událostech níže.

  1. 2. POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD DLE ZÁKONA O ODPADECH – Účetní portál (ucetniportal.cz)[]

Téma

Návrh

Událost

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/informace/odpad.pdf

Odkaz: AVE Nasavrky – svozová společnost

Odkaz: popelnice na Heurece

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.