Výbor pro životní prostředí projednal 2.1.2019

Výbor pro životní prostředí                       1. schůzka 2. ledna  2019

Účast: Lukáš Petr, Urbánek Kamil, Kolek Vítězslav, Peřina Vlastimil, Vychodil Daniel

Projednáno:

 1. Zalévání zeleně (zejména nově a nedávno vysázených stromů) v případě sucha.
 2. Revitalizace Kaštanky
 3. Ozelenění plotu u plovárny
 4. Čistota ovzduší v topné sezoně
 5. Plán práce do dalších měsíců

Výstupy z jednání

Výbor pro životná prostředí:

 1. Doporučuje samosprávě pověřit MěÚ jednání s Technickými službami Chrudim ve věci objednání služby zalévání zeleně (zejména výsadby stromů).

Pokračovat ve čtení “Výbor pro životní prostředí projednal 2.1.2019”

Výbor pro životní prostředí projednal 13.2.2019

Výbor pro životní prostředí – zápis z jednání 13. 2. 2019

Účast: Členové komise: Peřina Vlastimil, Urbánek Kamil, Lukáš Petr, Vychodil Daniel

Omluven: Vítězslav Kolek

Hosté: Steklý Vík, Kolek Petr, Koblížek Robert, Šťastný Stanislav

Výbor prodiskutoval situaci ohledně nakládání s odpadem ve Slatiňanech v oblastech komunálního odpadu, tříděného odpadu, sběrného dvora a kompostárny.

Výbor se seznámil s aktuální situací ohledně přípravy parametrů pro nadcházející výběrové řízení.

Pokračovat ve čtení “Výbor pro životní prostředí projednal 13.2.2019”

Výbor pro životní prostředí projednal 4.3.2019

Zápis z jednání výboru pro životní prostředí č. 3

Datum: 4. 3. 2019

Účast: Kolek Vítězslav, Peřina Vlastimil, Urbánek Kamil, Vychodil Daniel

Omluven: Lukáš Petr

Hosté: Víšková Petra, Šťastný Stanislav, Koblížek Robert, Steklý Vít

Výbor projednal zjištěné zkušenosti z měst Letohrad a Bakov nad Jizerou

Zabýval se problematikou vytvoření motivačního systému k třídění a problematikou zadání výběrového řízení.

Výbor doporučuje:

V oblasti tříděného odpadu:

V první fázi zavést pytlový svoz tříděného odpadu od domů,

Pokračovat ve čtení “Výbor pro životní prostředí projednal 4.3.2019”

Výbor pro životní prostředí se nyní zabývá Kaštankou a okolím a obecními lesy

V nejbližších týdnech se výbor bude zabývat obnovou Kaštanky, výsadbou chybějících soliterů (samostatných stromů) v prostoru mezi parkem a Švýcárnou a dále lesnímu hospodaření v městských lesích v souvislosti se suchem a kůrovcovou kalamitou.

Pokračovat ve čtení “Výbor pro životní prostředí se nyní zabývá Kaštankou a okolím a obecními lesy”

Město hledá plavčíka na plovárnu

Městský úřad příjme zájemce na místo plavčíka na plovárně města Slatiňany. Podmínkou je plavec nad 18 let. Plavecká sezóna od 25.května do 30.září 2019. Školení zajistí Městský úřad, bližší informace podá tajemník úřadu Ing. Prokš.

Pokračovat ve čtení “Město hledá plavčíka na plovárnu”

út 9.4.2019 Velikonoční jarmark ve školce

V úterý 9. 4. od 15.30 hod Vás zveme na náš první Velikonoční jarmark, kde vystoupí děti s jarními písněmi a s tanečním vystoupením.

Následně proběhne prodej jarních a velikonočních výrobků a dekorací za opravdu symbolické ceny. Přijďte se naladit na velikonoční čas.

V souvislosti s jarmarkem se vybralo 16 tis Kč (dle nástěnky a informace paní ředitelky 17/4/2019).

Vybralo se téměř 16 tisíc Kč.

Pokračovat ve čtení “út 9.4.2019 Velikonoční jarmark ve školce”

Sběr papíru ve školce na nákup zahradní mašinky

Sběr proběhl 1.-3.10.2018; sbíral se i karton (papírová lepenka).

Letos by chtěli ve školce našetřit na dřevěnou mašinku. Mašinka je finančně více náročná, tak uvidíme, jestli se zadaří, cena včetně DPH je kolem 77 tis. Kč. Měla by být z akátového dřeva s certifikací. Dle technického a zkušebního ústavu mašinka je nejen herní ale i sportovní prvek, kterým děti budou procházet, lézt, sedět, musí tedy splňovat spoustu kritérií.

Sběrem v září 2018 se získalo 3 150 Kč.

Pokračovat ve čtení “Sběr papíru ve školce na nákup zahradní mašinky”

Rada města Slatiňany projednala na své 9. schůzi dne 30. 1. 2019

 1. Rada schválila výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek.
 2. Byla vzata na vědomí informace o zápisu do MŠ.
 3. Byly schváleny ceny užívání Společenského domu.
 4. Různé:
  • Rada byla seznámena s přijetím daru ve výši 2 000 Kč od Soukromého šipkařského klubu Stoplights z.s. pro MŠ.
  • Rada se seznámila s nabídkou na nabíjecí stanice a pro elektromobily a světla veřejného osvětlení.
  • Byl vzat na vědomí dopis Svazu měst a obcí s nabídkou družby s obcí ze Zakarpatí.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 9. schůzi dne 30. 1. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na své 13. schůzi dne 18. 3. 2019

 1. Rada schválila nabídku o nákupu výhodnějšího balíčku k zajištění poskytování právních služeb společností KVB (advokátní kancelář) v hodnotě 8 950 Kč měsíčně.
 2. Rada se zabývala nabídkou pojištění právní ochrany od společnosti D.A.S., kterou odložila z důvodu krytí služby jiným již uzavřeným pojištěním.
 3. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na provoz sociálních služeb v hodnotě 400 000 Kč od Pardubického kraje.
 4. Návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na Opravu chodníku v ulici Medunova III.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 13. schůzi dne 18. 3. 2019”

Co řešili zastupitelé na posledním jednání

Ve středu 10. dubna 2019 se konalo v zasedací síni Městského úřadu ve Slatiňanech 4. zasedání zastupitelstva.

Jedním ze dvou bodů, které vzbudily větší diskuzi se stala zamýšlená rekonstrukce pravobřežní zdi pod jezem na Podskále.

Zastupitelstvo se na základě uvedených skutečností rozhodlo pověřit MÚ v jednání a zorganizování schůzky se zástupci Povodí Labe, se zástupci samosprávy a s členy výboru pro životní prostředí.

Druhým živým tématem byla diskuse o pořízení audio záznamového zařízení pro jednání zastupitelstva města. … Pokračovat ve čtení “Co řešili zastupitelé na posledním jednání”

Členové komise pro územní plán 2014-2018

V tomto volebním období byl požadavek Sedmy, aby se mohla aktivně podílet na tvorbě územního plánu tak, aby nedocházelo k prosazování požadavků v rozporu z jejich programem. To bylo akceptováno a komise pracovala v letech 2014-2018 ve složení pan T. Růžička , P. Kolek oba Sedma a pan M. Hudec /ANO/. Pan Růžička byl mimo to pověřen zastupitelstvem města jednat se zpracovatelem za zastupitelstvo a předkládat mu připomínky.

Pokračovat ve čtení “Členové komise pro územní plán 2014-2018”