Začíná archeologický průzkum na trase obchvatu

Silničáři zveřejnili jméno vítězné firmy, která provede záchranný archeologický průzkum na trase druhé části obchvatu Chrudimi. Vítězem tendru se stala společnost Eurovia. Výzkum kromě jiného zahrnuje skrytí půdy, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání. Na odborné práce spojené s ošetřením nálezů si firma přizve archeology. Soutěž vypsalo Ředitelství silnic a dálnic během … Pokračovat ve čtení “Začíná archeologický průzkum na trase obchvatu”

Byl vybrán projektant pro kanalizaci v Kunčí

Město Slatiňany vysoutěžilo projekční kancelář na zakázku – Zpracování projektové dokumentace pro odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí včetně autorského dozoru. Bude se zpracovávat PD k územnímu rozhodnutí, PD ke stavebnímu rozhodnutí a PD pro provádění stavby. Termín odevzdání PD pro provádění stavby je domluven na 5 / 2020. (Eva Esserová, Investiční technik, Městský úřad Slatiňany)

Kvalita vody vytékající z kanalizace do Návesního rybníka neodpovídá normám

Město Slatiňany má vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z výustí V1, V2 a V3 jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v místní části Kunčí do Návesního rybníku ze dne 18. 10. 2010. V povolení má mimo jiné následující podmínku: “Pro posouzení dodržení hodnot stanovených emisních limitů ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod, budou v místě na výustích kanalizace … Pokračovat ve čtení “Kvalita vody vytékající z kanalizace do Návesního rybníka neodpovídá normám”

Členové komise pro územní plán 2014-2018

V tomto volebním období byl požadavek Sedmy, aby se mohla aktivně podílet na tvorbě územního plánu tak, aby nedocházelo k prosazování požadavků v rozporu z jejich programem. To bylo akceptováno a komise pracovala v letech 2014-2018 ve složení pan T. Růžička , P. Kolek oba Sedma a pan M. Hudec /ANO/. Pan Růžička byl mimo to pověřen zastupitelstvem města … Pokračovat ve čtení “Členové komise pro územní plán 2014-2018”

Sedma – volební program 2014

Vážení voliči, touto cestou Vám předkládáme sedm základních programových tezí rozpracovaných do konkrétního volebního programu. Body minulého programu, které jsme splnili během končícího volebního období, již neuvádíme. V současném volebním programu uvádíme body, na kterých chceme nadále pracovat či uvádíme nově. Úspěšnost naplnění našeho programu závisí na podpoře, kterou získáme ve volbách. 1. Komunální politika … Pokračovat ve čtení “Sedma – volební program 2014”

Vítězem komunálních voleb 2018 ve Slatiňanech se stala Sedma

Slatiňanská Sedma letos vyhrála obecní volby poprvé ve své historii psané od roku 2006. Získala přes 1/3 hlasů (oproti 1/5 až 1/4 v předchozích obdobích), což jí vyneslo 7 mandátů z celkového počtu 21. V absolutní počtu dostala o 50% více plných hlasů*) (minule 319, letos 481). Tím vystřídala favorita předchozích tří volebních období – stranu SNK, … Pokračovat ve čtení “Vítězem komunálních voleb 2018 ve Slatiňanech se stala Sedma”

ZŠ připomene Den země cyklojízdou kolem Slatiňan

U příležitosti Dne Země pořádá naše škola v pondělí 23. 4. 2018 během 1. a 2. vyučovací hodiny společnou jízdu na kolech a koloběžkách po Slatiňanech pro žáky 5. – 9. tříd. Jedná se o propagaci ekologického způsobu dopravy, zdravého životního stylu a také práv cyklistů v rámci silničního provozu. Věnovat se budeme i problematice BESIP. Zdroj: interaktivní … Pokračovat ve čtení “ZŠ připomene Den země cyklojízdou kolem Slatiňan”

Zbývá vykoupit méně než 20 pozemků

Necelá dvacítka pozemků zbývá vykoupit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pod plánovanou druhou částí obchvatu Chrudimi. Vedle samotných výkupů probíhá rovněž zpracování znaleckých posudků na věcná břemena. Silničáři se zatím vypořádali s 264 majiteli pozemků z celkových 283, což činí 93%. Nejvíce parcel jim chybí na katastru Slatiňan. Zdroj: obchvatchrudim.cz 27.1.2018 (4.4.2018) Zdroj: MF Dnes … Pokračovat ve čtení “Zbývá vykoupit méně než 20 pozemků”

Socha koně v parku dostane nový podstavec

Traduje se, že když byla socha koně do parku poprvé v roce 1951 umisťována, měla směřovat čelem k hřebčínu. Ale vyššími místy bylo prý na poslední chvíli rozhodnuto, že musí být otočena, aby neukazovala zadnici k východu, kde dlel Velký bratr. Podle kastelána Jaroslava Bušty se nyní během rekonstrukce socha posune na zcela nový pískovcový … Pokračovat ve čtení “Socha koně v parku dostane nový podstavec”

RM rozhodla zastavit projekt na řešení parkoviště u vodní nádrže u nádraží

Na základě stížnosti dvou občanů se rada rozhodla zastavit projekt. USNESENÍ z 57. schůze rady města Slatiňany ze dne 29. srpna 2016 729/57/2016RMS rozhodla zastavit projekt na řešení parkoviště u vodní nádrže u nádraží v ulici Nádražní ve Slatiňanech a provedené projektové práce projektantovi uhradit

TOP09 a ODS – volební program 2018

Motto programu: “přijďte k volbám a pomozte nám prosadit změnu po 12 letech” Přívětivá radnice pro občany a živnostníky Chceme starostu, který svou práci bere jako službu občanům na prvním místě, proto zavedeme tzv. starostovské dny, kdy bude starosta na radnici k dispozici občanům. Zavedeme službu výjezdního úředníka pro ty občany, kteří nemohou např. ze zdravotních důvodů osobně či … Pokračovat ve čtení “TOP09 a ODS – volební program 2018”

KDU-ČSL – volební program 2018

Zásady naší činnosti pro volební období 2018 — 2022 Rozumně stanovit potřeby města a uvážlivě sestavit rozpočet pro jednotlivé roky. Chceme iniciovat a podporovat akce vedoucí k prohloubení morální výchovy dětí a mládeže. V oblasti školství, tělovýchovy, kultury budeme: hledat možnosti k navýšení výdajů ve školství (rekonstrukce, vybavenost.) podporovat školní zájezdy do zahraničí a výměnné … Pokračovat ve čtení “KDU-ČSL – volební program 2018”

Nové re-use centrum vznikne v Chrudimi

Od začátku příštího roku zprovozní ve sběrném dvoře takzvané reuse centrum, kam budou moci lidé odložit použité věci a jiní si je za malý poplatek zase vzít pro vlastní využití. Cílem je snížit množství odpadu, který by jinak skončil na skládce. Lidé za použité věci budou platit malé částky od několika korun do několika stokorun. … Pokračovat ve čtení “Nové re-use centrum vznikne v Chrudimi”

KSČM – volební program 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM V SLATIŇANECH Ke zvýšení bezpečnosti ve městě a jeho místních částech budeme prosazovat rekonstrukce ulic, chodníků a přispívat tak k bezpečnému pohybu občanů. Budeme prosazovat zvýšení kontroly nad dodržováním zákonů a vyhlášek města. Do investičního plánu se budeme snažit prosadit zařazení výstavby startovacích a sociálních bytu za maximálního využití dostupných dotačních titulů. Investiční plán města budeme podporovat … Pokračovat ve čtení “KSČM – volební program 2018”