Studie proveditelnosti Ostřešanské spojky

SUDOP PRAHA a.s. vypracoval pro SŽDC dokument “Studie proveditelnosti Uzel Pardubice”, který byl schválen 9/2015. Studie se zabývala rekonstrukcí pardubického nádraží a případně trati Rosice n.L. – Slatiňany včetně možnosti vytvoření přímého napojení kolem nemocnice (Medlešická nebo Ostřešanská spojka)

 • varianta 1 – rekonstrukce stanice;
 • varianta 2 – rekonstrukce stanice + ostřešanská spojka;
 • varianta 3 – rekonstrukce stanice + ostrovní nástupiště č. 5;
 • varianta 4 – rekonstrukce stanice + ostrovní nástupiště č.

Pokračovat ve čtení “Studie proveditelnosti Ostřešanské spojky”

Zajímavost projektu Ostřešanské spojky pro SŽDC poklesla hlavně kvůli vyšším nákladům

Ze zveřejněného dopisu Mgr. Františka Chabičovského, vedoucího oddělení drážního práva a legislativy SŽDC *1):

V letošním roce (5/2018) se provedl přepočet ekonomického hodnocení pro zmiňovanou variantu V4n (ze “Studie proveditelnosti Uzel Pardubice” z roku 2015 – pozn. red.), do kterého vstupovaly aktualizované investiční náklady ze záměru projektu (zvýšení z 2,047 mil. Kč na 3,952 mil. Kč dle CÚ 2018) a metodické změny výpočtu (jiná diskontní sazba, změna zůstatkové hodnoty, nové měrné ohodnocení finančních toků a další metodické úpravy dle aktuálně platné Rezortní metodiky). 

Pokračovat ve čtení “Zajímavost projektu Ostřešanské spojky pro SŽDC poklesla hlavně kvůli vyšším nákladům”

Rada města Slatiňany projednala na 2. schůzi dne 12. 11. 2018

 1. Kácení suchých dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Slatiňany
 2. Kácení 51 kusů stromů v havarijním stavu v aleji Kaštanka ve Slatiňanech (více ve vydání prosincových Ozvěn)
 3. Pověření starosty ke schvalování přijímání darů pro příspěvkové organizace do výše 20 000,-Kč
 4. 23. Rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018
 5. Různé: Rada schválila žádost kastelána o výměnu 4 lamp umístěných v zámeckém parku ve vlastnictví města.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 2. schůzi dne 12. 11. 2018”

Rada města Slatiňany projednala na 3. schůzi dne 19. 11. 2018

 1. Hospodaření příspěvkových organizací za 1-9/2018
 2. Memorandum o spolupráci „Síť zemědělských muzeí“
 3. Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Městem Slatiňany (za mimořádné splnění pracovních úkolů na návrh gesčního radního ředitelům příspěvkových organizací)
 4. Inventarizaci majetku města za rok 2018
 5. Zřízení komise pro životní prostředí (byl projednán návrh Sedmy na zřízení komise pro životní prostředí, kdy se Rada rozhodla doporučit Zastupitelstvu města její zřízení v podobě výboru)
 6. 24.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 3. schůzi dne 19. 11. 2018”

Rada města Slatiňany projednala na 1. schůzi 5. 11. 2018

 1. Vydání osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Mgr. Stanislavě Sejkorové za odstoupivšího MUDr. Roberta Remeše
 2. Zapůjčení společenského sálu národopisnému souboru Formani Slatiňany
 3. Smlouvu o poskytnutí dotace 29 371,- Kč z programu 2 „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“
 4. Změnu v pronájmech nebytových prostor domu č. p. 771 a navazujících nemovitostí (cukrárna u školy)
 5. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany za rok 2017
 6. Prodloužení nájmu prostor v objektu č.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 1. schůzi 5. 11. 2018”

Jsme odsouzeni ke službám Českých drah v regionální dopravě na dalších 10 let

idnes: Obyvatele kraje budou dalších deset let vozit vlaky Českých drah

Monopolní přepravce obhájil svůj post na dalších 10 let. Firma Leo Express získala v Pardubickém kraji jen drobky – trať z Ústí nad Orlicí do Mlýnického Dvora a provoz navazující lokálky z Dolní Lipky do Hanušovic.

Obnovu regionálních vlaků ČD v kraji kompletně zaplatí kraj. Dále přispívá kraj na provoz průměrně 105 korun na kilometr, což ročně vyjde kolem 350 milionů korun.

Pokračovat ve čtení “Jsme odsouzeni ke službám Českých drah v regionální dopravě na dalších 10 let”

Na Jestřabovsku byl postaven první rodinný dům

Vlastník pan Vodehnal v roce 1994 zde postavil rodinný dům, původně měl být penzion pro děti a hippoterapii, což bylo využití schválené tehdejším územním plánem. Místo veřejně přístupné nemovitosti sloužící návštěvníkům je však nemovitost používána jakou soukromý dům (oficálně dům správce penzionu, který tam teprve vznikne), na příjezdové cestě je zákaz vjezdu i vstupu. Ačkoliv stavba je používána v rozporu s územním plánem, město nemá neumí nebo nemůže situaci napravit. Vznikl tím nepříjemní precedens.

 

Pokračovat ve čtení “Na Jestřabovsku byl postaven první rodinný dům”

Klášter je prodán, ale sestry zůstanou

Kongregace školských sester svatého Františka prodala 20. 11. málo využitou historickou budovu kláštera ve Slatiňanech

majiteli a jednateli firmy Starkon Jiřímu Kovářovi a několika členům jeho rodiny. O svých záměrech bude pan Kovář informovat v dalších dnech.

Pokračovat ve čtení “Klášter je prodán, ale sestry zůstanou”

Obchvat už se staví!

Sláva, už vyjely bagry a začaly pracovat na slatiňanské části obchvatu.

Zatím se sice jen provádí skrývka zeminy pro archeologický průzkum v okolí Vlčnova a také ještě nejsou všechny pozemky vykoupeny, nicméně stavba už je konečně “vidět”. Tak doufejme, že se to někde nezadrhne.

Pokračovat ve čtení “Obchvat už se staví!”

Slatiňanská řádová sestra Eliška Pretschnerová zvolena za generální představenou

Působila tu a je zde i pohřbena řádová sestra Eliška Pretschnerová, která byla v roce 1970 v Římě zvolena generální představenou  kongregace. … Pokračovat ve čtení “Slatiňanská řádová sestra Eliška Pretschnerová zvolena za generální představenou”