so 1.4. Skautská konference v ZŠ

Konference – promítání, přednášky, besedy, dílny a aktivity pro děti, kavárna

sobota 1.4. od 14.00 do 18.00 hod Hlavní budova ZŠ

Konference o výchově k 90. výročí skautingu ve Slatiňanech
Sobota 1. 4. 2023 hlavní budova ZŠ Slatiňany
14.00 zahájení v hudebně
14.10 – 15.10 Panelová diskuze Otazníky současné výchovy
Kladete si otázky, co je při výchově důležité? Co naše děti potřebují a
budou v budoucnu potřebovat?

Pokračovat ve čtení „so 1.4. Skautská konference v ZŠ“

12 stromů v ulicích Jiráskově a T.G. Masaryka půjde k zemi

V r. 2019 bylo arboristou provedeno odborné posouzení stromů v ulici Jiráskova a navazující části ulice T. G. Masaryka ve Slatiňanech, na jehož základě byly stromy v této lokalitě v letech 2021 a 2022 ošetřeny.

Pokračovat ve čtení „12 stromů v ulicích Jiráskově a T.G. Masaryka půjde k zemi“

ne 2.4.2023 Sázení stromů se Skauty

Obnova lesa – sázení stromů neděle 2.4. 10.00 – 13.00

Sraz u Kočičího hrádku, rýč či motyku s sebou, v závěru opékání vlastní uzeniny. Pro veřejnost, rodiče a členy.

Je nutno se předem přihlásit do 28. 3. 2023 na adrese vyroci-sazeni@seznam.cz kvůli počtu sazenic

Pokračovat ve čtení „ne 2.4.2023 Sázení stromů se Skauty“

Odpověď redakční rady Ozvěn na Otevřený dopis

Slatiňany 24.2.2023

Vážený pane Velendorfe,

Děkujeme za Váš otevřený dopis týkající se obsahu Ozvěn Slatiňan. Statut zpravodaje, schválený Radou města v roce 2018, uvádí jako jejich hlavní účel a poslání zajištění maximální informovanosti občanů o činnosti orgánů města, tj. Zastupitelstva a Rady Města a Městského úřadu. Počínaje březnovým číslem se navrátíme k předchozí praxi stručného rozvedení jednotlivých bodů zasedání Rad a Zastupitelstev města tak, aby si občané mohli udělat podrobnější představu o aktuálních tématech práce těchto orgánů.

Pokračovat ve čtení „Odpověď redakční rady Ozvěn na Otevřený dopis“

Tržní řád Města Slatiňany platný od 3/2023

Nařízení Rady města Slatiňany číslo 3/2023 ze dne 13. 3. 2023 kterým se  vydává Tržní řád

Rada města Slatiňany se na svém zasedání dne 13.března 2023 usnesla vydat, na základě zmocnění v ustanovení § 18 odstavec 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odstavec 1 a § 102 odstavec 2 písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Pokračovat ve čtení „Tržní řád Města Slatiňany platný od 3/2023“

Kraj chce převést část pozemků pod Lihovkou na město

Krajský úřad by rád převedl pozemek po pravou půlkou Lihovky od Terez k podjezdu na město. Druhá půlka patří státu*.

Bezúplatný převod pozemku označeného jako p. p. č. 113/2 ostatní plocha – silnice o výměře 2.155 m2 v obci Slatiňany a k. ú. Škrovád z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Slatiňany. Jedná se o pozemek pod pozemní komunikací souběžnou se silnicí I/37 v úseku Slatiňany – Kunčí,
která není ve vlastnictví Pardubického kraje.*

Pokračovat ve čtení „Kraj chce převést část pozemků pod Lihovkou na město“