Rada města Slatiňany projednala na 34. schůzi

Rada města Slatiňany:

  1. ponechala celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany: s účinností od 1.11. 2019 na 50 (včetně údržby města a odloučených pracovišť)
  2. stanovila komisi pro posouzení „Záměrů rozvoje Interaktivního muzea Švýcárna“ ve složení: Mgr. Bc. Milan Chalupník, Ing. Josef Prokš, Hana Hanušová a Marie Málková
  3. schválila 21. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové části na 102.898.212,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.345.525,- Kč) a ve výdajové části 103.061.185,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40)
  4. schválila Dohodu o změně části obsahu zavření „Plánovací smlouvy“,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 34. schůzi”

Malování v Sokolovně

V červenci a srpnu 2019 proběhlo malování v sokolovně, během kterého se v sokolovně provedly i drobné stavební úpravy. V minulých letech proběhly opravy sociálního zařízení, a proto jsou nyní veškeré prostory sokolovny vhodným místem pro konání nejrůznějších společenských akcí.

Pokračovat ve čtení “Malování v Sokolovně”

Začíná archeologický průzkum na trase obchvatu

Silničáři zveřejnili jméno vítězné firmy, která provede záchranný archeologický průzkum na trase druhé části obchvatu Chrudimi. Vítězem tendru se stala společnost Eurovia.

Výzkum kromě jiného zahrnuje skrytí půdy, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání. Na odborné práce spojené s ošetřením nálezů si firma přizve archeology.

Soutěž vypsalo Ředitelství silnic a dálnic během prázdnin, Eurovia podala nabídku jako jediná. Práce by mohly začít ještě během října.

Co teď zbývá:

Připravují se podklady k podání žádosti o stavební povolení.

Pokračovat ve čtení “Začíná archeologický průzkum na trase obchvatu”

Pozor na nepoctivé agenty s energiemi

Město Slatiňany upozorňuje občany, že se v našem městě pohybují osoby, které se vydávají za zástupce dodavatele plynu a elektřiny do domácností. Klamně informují obyvatelé a poskytují falešnou nabídku nových smluv. V případě, že Vás takové osoby navštíví je nejlepším řešením volat Městskou policii (156)

Pokračovat ve čtení “Pozor na nepoctivé agenty s energiemi”

Město přijme zaměstnance na pozici referent evidence majetku

Druh práce: referent státní správy a samosprávy
Místo výkonu práce: Slatiňany

Charakteristika práce:
– Zabezpečuje majetkové převody pozemků, případně staveb, zřizování věcných břemen a dalších omezení vlastnického práva k nemovitostem včetně předání podkladů k aktualizaci evidenčního a účetního stavu majetku.
– Vede evidenci pozemků, nebytových prostor a dále např. evidenci vývěsních skříněk a kontejnerů na komunální odpad.
– Zpracovává veškeré smlouvy související s majetkovými převody, pronájmy, právy staveb na pozemcích města,

Pokračovat ve čtení “Město přijme zaměstnance na pozici referent evidence majetku”

Bývalý sekáč proti pneuservisu je po rekonstrukci otevřen

ohužel prostor na provozování „sekáče“ byl návalem přibývajícího oblečení menší a menší, protože oblečení a nejrůznější komisní zboží neustále přibývalo a místnost pro obchod nebyla nafukovací. Zároveň přibývali zákazníci, kteří měli zájem o krejčovské služby. Naopravna uvnit2víc ve Slatiňanech ukončila provoz dlouholetá galanterie, protože její majitelka paní Petrová odešla do důchodu. Proto se Pavlína Dubská rozhodla, že „sekáč“ zruší a bude se naplno věnovat krejčovským službám a do sortimentu zařadí k prodeji i to,

Pokračovat ve čtení “Bývalý sekáč proti pneuservisu je po rekonstrukci otevřen”

Galanterie u Květu končí, sortiment se přesouvá do obchodu za papírnictvím

Letitá galanterie na hlavní ulici vedle drogerie Teta pomalu končí.

Galanterijní sortiment bude převeden do obchodu paní Dubské proti pneuservisu, kde nahradí prodej použitého oblečení a obuvi. Opravy oděvů a obuvi a příjem sázek zde však budou nadále pokračovat.

Ve Slatiňanech ukončila provoz dlouholetá galanterie, protože její majitelka paní Petrová odešla do důchodu. Proto se Pavlína Dubská rozhodla, že „sekáč“ zruší a bude se naplno věnovat krejčovským službám a do sortimentu zařadí k prodeji i to,

Pokračovat ve čtení “Galanterie u Květu končí, sortiment se přesouvá do obchodu za papírnictvím”

Město chce přijmout další úředníky, ODS a TOP09 se brání

Rada města Slatiňany projednala na 27. schůzi dne 19. 8. 2019:  4. Došlo k odložení bodu ohledně stanovení celkového počtu zaměstnanců

Rada města Slatiňany projednala na 29. schůzi dne 2. 9. 2019: 4. Rada projednávala stanovení celkového počtu zaměstnanců, došlo k pověření tajemníka ke zpracování tabulkového přehledu náplní pracovních míst s časovou náročností.

Tajemník úřadu Josef Prokš mě odkázal na ODS.

Radní Marie Málková z ODS k tomu sdělila:

Je pravda,

Pokračovat ve čtení “Město chce přijmout další úředníky, ODS a TOP09 se brání”