Cestováním k míru

Myslím si, že v naší zemi máme díky míru v Evropě, členství v EU a Shengenském prostoru tak dobré možnosti cestování, jaké jsme neměli nikdy v minulosti. I když byly před 100 lety volnější hranice, zase byla obtížnější přeprava a těžší obživa… škoda toho nevyužít.

Věřím, že cestování a poznávání lidí jiných kultur, ras i národů pomáhá rozbíjet mnohdy záměrně nepravdivé předsudky. Nemyslím teď týdenní pobyt v hotelu u moře, tím toho z dané země poznáme asi jako anglický turista,

Pokračovat ve čtení “Cestováním k míru”

Tolerování porušování nedůležitých předpisů může vést k ignorování těch důležitých

Kdo z nás řidičů dodrží třeba 30 km/h v právě dokončeném 2 km úseku opravené silnice (např. před dvěma lety při rekonstrukci I/37 od Lukavice ke Skalce)? Řekneme si – to omezení je tam proto, že buď ty značky zapomněli dělníci po směně “hodit do příkopa”, anebo oprava ještě nebyla zkolaudována anebo nemá hotové vodorovné značení …. třeba tam nepojedu 120, ale 70 v pohodě.

Jasně, život je složitý a předpisy, které řídí umísťování značek nedokáží jistě všechny okolnosti postihnout,

Pokračovat ve čtení “Tolerování porušování nedůležitých předpisů může vést k ignorování těch důležitých”

Ne 10.3.2019 Světýlko pro Tibet

Cítíme potřebu se v dnešní hodnotově rozkolísané době zabývat otázkou, zda je úsilí o uchování svobody, rozvoj osobní odpovědnosti a důraz na dodržování lidských práv důležitější než byznys s totalitními státy či nikoliv.

Chcete-li přijmout pozvání na krátké setkání, přijďte v neděli 10. 3. 2019 v 18.00 hod na návrší Vrchlického. Zde chceme přečíst několik inspirativních textů k zamyšlení a zapálit svíčky jako světýlka symbolizující naději, že lhostejnost nepřeváží. Nejen ve vztahu k Tibetu.

Pokračovat ve čtení “Ne 10.3.2019 Světýlko pro Tibet”

Proč se 10. března vyvěšují tibetské vlajky

Proč se 10. března vyvěšují tibetské vlajky?

Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, statisíce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve vězeních,

Pokračovat ve čtení “Proč se 10. března vyvěšují tibetské vlajky”

Noví řeholníci dnes žijí více mezi lidmi a méně v klášterech

Křesťanské kláštery vznikaly už ve starověku, kdy se stále více mužů a žen cítilo být Bohem povoláno žít na osamělých místech jako poustevníci; vzorem je sv. Antonín Egyptský. Tito poustevníci se časem začali scházet ke společné modlitbě a životu; kolem roku 320 založil Pachomios v Horním Egyptě první křesťanský klášter.

Mnoho řeholních řádů, z nichž mnohé působí dodnes, vznikly ve středověku.

Pokračovat ve čtení “Noví řeholníci dnes žijí více mezi lidmi a méně v klášterech”

Nekonečný boj o Třešňovku

Lokalita od Zámeckého parku přes Třešňovku až k Monaku patří mezi nejhezčí místa Slatiňan. Mnozí z nás se tam rádi jdou projít či proběhnout. Jedná se o klidovou zónu vhodnou k relaxaci a odpočinku, místo, kam místní občané vodí své návštěvy, a které nám závidí skoro každý, který se tudy někdy prošel. Na své procházky sem chodí i děti z družiny a školky. Jsou zde i Kozí hřbety, vyhlášená slatiňanská bobovací sjezdovka. Návrší Vrchlického (také U Panenky Marie nebo zkráceně jen U Panenky) je místo až magické.

Pokračovat ve čtení “Nekonečný boj o Třešňovku”

Svobodná společnost

Jedna ze základních potřeba (nejen) lidí je být svobodný. Ani ne tak ve smyslu anarchie, tedy že si každý může dělat co chce bez ohledu na druhé a budoucnost, ale spíš svobodný pro výběr hodnotných věcí, činností či svého rozvoje (a to buď že na to může mít peníze, anebo jestli to režim umožní, anebo jestli v té zemi a době jsou vůbec takové volby k dispozici).

V tomto smyslu je člověk ve vězení méně svobodný,

Pokračovat ve čtení “Svobodná společnost”

K čemu je dobré být v EU?

Od středověku jsme součástí Evropy, máme společnou kulturu i historii. Chceme-li žít v míru, je nutné být se sousedy zadobře. Nesnažit se je zneužívat či pomlouvat. Problémy je třeba řešit hned, jak vzniknou a ne s cílem urvat pro sebe co nejvíce. Tohle platí jak mezi sousedy v ulici, tak mezi kraji, zeměmi či státy. A to jde jistě snáze v nějakém společenství, kde se členové pravidelně schází, znají se, respektují se.

Aby evropské země mohly snáze spolupracovat a obstály politicky i ekonomicky na světové scéně a nebyly závislé na jiných velmocí,

Pokračovat ve čtení “K čemu je dobré být v EU?”

Universum: Budoucnost má Evropa regionů

Výtah z eseje Evropský systém rakouského autora Roberta Menasse. Proč mnozí tolik lpí na “národních zájmech”? Proč jsou nesmyslné?
Vybírám: 

  • (Rozhněvaný občan) svírá ruku v pěst (…) Bojuje proti politice tam, kde ji postřehne, tedy na lokální úrovni (kvůli nádraží, tunelu, letištní dráze), ale pak volí právě tu politiku, jež obhajuje jeho „národní zájmy“ aniž dokáže říct, co by to mělo být. Jaké to člověk může mít asi zájmy, které se zásadně odlišují od zájmů občana jiného národa?

Pokračovat ve čtení “Universum: Budoucnost má Evropa regionů”

Universum: Hledáme druhý dech, aneb kde se bere nárůst populismu u nás i ve světě?

Universum: Hledáme druhý dech

Zajímavé shrnutí novodobého vývoje ve střední Evropě a v Evropské unii. Kde se vzal dnes tak významný populismus? Výtah z přednášky historika a politologa Jacques Rupnika působícího v minulosti i ve Východní Evropě přineslo Universum Universum 4/2017. Celý článek zde.

Z článku vybírám:

  • Brexit nazval The Spectator největší vzpourou proti establishmentu od konce 19. století. Volbu Donalda Trumpa uvítal maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovoru pro The Daily Telegraph hned druhý den po volbě: „Brexit nám otevřel dveře,“ řekl v něm,

Pokračovat ve čtení “Universum: Hledáme druhý dech, aneb kde se bere nárůst populismu u nás i ve světě?”