Téma: Doprava v klidu, čili parkování ve městě

Doprava v klidu (někdy spíš v neklidu:) je problém všech vyspělých zemí světa, protože aut přibývá rychleji, než místa. A bohužel ne každý řidič bere ohledy na druhé tak, jak by si mnozí představovali (možná i on sám:).

Totéž platí i v našem městě, a proto je na místě parkování řešit, mají-li Slatiňany zůstat místem, kde se “dobře žije”.

Pokračovat ve čteníTéma: Doprava v klidu, čili parkování ve městě”

Téma: Dlouhodobě odstavená vozidla na ulicích

Stávající legislativa udává, že pokud má být auto prohlášeno za vrak, musí vykazovat zjevnou nezpůsobilost k provozu. Tím se rozumí vozy, které jsou od základu ohořelé, chybí jim motor nebo značná část karoserie. Na vozy, které tyto podmínky nesplňují, ale na první pohled už roky na silnici nestály, se zákon nevztahuje. Města a obce je tak musí nechat tam, kde jsou.

Pokračovat ve čteníTéma: Dlouhodobě odstavená vozidla na ulicích”

Téma: Vyhrazené parkoviště proti vjezdu do Městského úřadu

Rezervované parkoviště pro 3 parkovací místa mezi branou do dvora úřadu a stodolou s opravářskými dílnami nad placeným parkovištěm.

Dvě parkovací místa jsou vyhrazena konkrétním vozidlům, jedno z nich je starosty.*1

K identifikaci těch správných aut slouží zelená kartička vydaná úřadem:

Pokračovat ve čteníTéma: Vyhrazené parkoviště proti vjezdu do Městského úřadu”

Téma: Parkování pro návštěvníky města

Parkování pro turisty.

Mnozí návštěvníci, kteří přijedou autem, by rádi zaparkovali v blízkosti hospody Pod zámkem (jdou do hospody, do zámku, do parku, do hřebčína, do kostela, na úřad). Stávající možnosti mnohdy nedostačují a tím otravují jak návštěvníky, tak ostatní, kterým tito neuspokojení parkující postaví auto před vjezd či do cesty.

Pokračovat ve čteníTéma: Parkování pro návštěvníky města”

Téma: Nebezpečné křižovatky

S rostoucím počtem aut parkujících na veřejných komunikacích ubývá příhodných míst, a tak auta parkují a zastavují i v blízkosti křižovatek, přičemž někdy nerespektují ani šestimetrový odstup od hrany křižovatky. Tím se křižovatky stávají méně přehledné, vyjíždějící vozidlo musí vyjet více do vozovky a řidič riskuje střet  a vznikají z toho nebezpečné situace.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné křižovatky

Téma: Návrhový stupeň automobilizace

Ze stavebních norem vyplývá počet aut, pro která se má počítat např. parkovací místa*2 na počet obyvatel. Aktuálně vycházejí z počtu 400 vozidel/1000 obyvatel tj. 1 : 2,5 (1 vozidlo/2,5 obyvatele).

Zastupitelstvo může tento koeficient změnit a to s platností pro celé město nebo vybrané oblasti může tento parametr upravit, jako to učinili např. v Hradci Králové, kde ho snížili na 1:67 (600 vozidel na 1000 obyvatel).*1

Ve Slatiňanech zatím vycházíme z normovaného,

Pokračovat ve čteníTéma: Návrhový stupeň automobilizace”

Návrh: Dotazník doprava a parkování ve Slatiňanech (koncept)

(Toto je návrh k diskusi.)

Výsledek dotazování by mohl být zohledněn např. v Prioritách při stavbách a rekonstrukcích ulic.

  1. Prostorové řešení nových a rekonstruovaných ulic. Ulice města slouží k chůzi, jízdě různými vozidly, parkování aut (doprava v klidu), k vytváření alejí, záhonů a trávníků. Ne vše se tam vždy vejde a pak je třeba něco upřednostnit. V současnosti se při rekonstrukci obvykle chodníky nechávají a vozovky se rozdělí mezi parkovací místa,

Pokračovat ve čteníNávrh: Dotazník doprava a parkování ve Slatiňanech (koncept)

Téma: Přestavba parkoviště u bytového domu čp. 652 – 654 v ulici Vítězství

Rada města odložila návrh parkoviště u bytového domu čp. 652 – 654 v ulici Vítězství, Slatiňany, dle předloženého situačního výkresu, který vypracoval Ing. Matěj Slováček v červenci 2020.*2

Návrh předložil starosta.

Z diskuse na Radě vyplynul většinový názor, že se daná akce prozatím odloží. V diskusi zaznělo, že je nutno parkování na sídlišti řešit koncepčně, tj. nejdříve rozhodnout, zda bude město postupně budovat parkovací stání u bytových domů a bude vyprojektován vždy ucelený celek daného sídliště (a ne jedno parkoviště u bytového domu),

Pokračovat ve čteníTéma: Přestavba parkoviště u bytového domu čp. 652 – 654 v ulici Vítězství

Téma: Parkování u bytových domů

Parkování u bytových domů je zvláštní kapitola parkování:

  1. Bytovky zůstávají, ale počet aut na bytovou jednotku také roste.
  2. Majitelé bytovek většinou nemají tolik vlastního pozemku, aby si mohli řešit parkování na svém.
  3. Bytovky anebo pozemky kolem bytovek jsou často obecní.
  4. (Kvůli nepřirozeně vysoké hustotě zalidnění) u bytovek je naléhavější diskuse, jestli zeleň nebo parkoviště.

Pokračovat ve čteníTéma: Parkování u bytových domů”