Téma: Neziskové organizace a spolky

Soukromé nestátní neziskové organizace nějak působící v našem městě.

Nevládní organizace zabezpečují tři čtvrtiny kapacit všech sociálních služeb v Česku: hospice, azylové domy, chráněné byty pro handicapované, domovy seniorů, ambulantní a terénní asistenční služby, podporují děti, mladistvé i rodiny ze znevýhodněného prostředí.

Poskytují masivní podporu vzdělávacímu systému, zabezpečují volnočasové a sportovní aktivity pro desítky tisíc dětí. Organizují kulturní aktivity. Bojují proti korupci, poskytují zdravotnickou a humanitární pomoc v případě krizí doma i v zahraničí a bezplatné právní poradenství lidem, kteří si ho nemohou dovolit. Usilují o stabilní a spravedlivější zdravotní a sociální systém, hájí práva slabších, menšin, cizinců, dětí, žen, chrání přírodu a pomáhají zvířatům.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.