Téma: Zámek Slatiňany

Romantický zámek je významnou veřejnou kulturní památkou ve Slatiňanech. V zámku je známe hipologické (koňské) muzeum. Zámek je umístěn v pěkném a veřejně přístupném parku. Tímto se stává oblíbeným cílem návštěvníků i občanů.

Státní zámek Slatiňany je národní kulturní památkou a je spravován Národním památkovým ústavem.

Pokračovat ve čteníTéma: Zámek Slatiňany”

Téma: Zámecký park

Zámecký park, jehož součástí je po rekonstrukci i zámecká zahrada (tj. vnitřní park za replikou historického plotu), je součástí areálu státního zámku. Pak je dlouhodobě veřejně přístupný a proto je oblíbeným cílem procházek pro návštěvníky i občany města.

Voda do jezírka a nově na závlahu parku nově vybudovaným vnitroareálovým vodovodem je brána z potrubí s užitkovou vodou vedoucí z úpravny vod Monaco, do které proudí neupravená voda z Křižanovické přehrady,

Pokračovat ve čteníTéma: Zámecký park”

Téma: Vodojem Ferdinandova vodovodu

Vodárenské zařízením našich předků z roku 1887, nazývané také Auerspergský vodojem, jež je součástí Ferdinandova vodovodu.

Odpouštění vody z vodojemu bylo ovládáno uzávěry umístěnými v šachtách před ním. Např. otvor u dna byl určen k odpouštění kalu při čištění, horním (přepadovým) odtokem se plnil rybníček v parku a směřoval rovněž ke Švýcárně. Hlavní větev odběru vody vedla přes park do zámku, hřebčína, hospodářského dvora a cukrovaru. Při stavbě byl před vodojemem realizován také “atraktivní posed”.

Pokračovat ve čteníTéma: Vodojem Ferdinandova vodovodu”

Téma: Zámecký kulturní nadační fond Slatiňany

ADRESA: Slatiňany čp. 1, Zámecký park, PSČ 538 21
IČO 64782883

Datum vzniku a zápisu: 5. červen 1996

Správní rada: Člen Hana Hlaváčková  Praha

Místopředseda správní rady: ak. malíř František Leták Praha

Člen: Ing. Radek Loučka Pardubice Revizor, Jaroslav Jelínek okres Kolín

Zakladatel: ak. malíř František Leták Praha; Jaromír Dušek Praha; Ing. Radek Loučka Pardubice; Jaroslav Jelínek okres Kolín; Ing. Jaroslav Havlíček okres Chrudim

Základní kapitál 41 000,-Kč

Aktuálně (leden 2020) Zámecký nadační fond nevyvíjí žádnou činnost a na adrese jeho sídla –

Pokračovat ve čteníTéma: Zámecký kulturní nadační fond Slatiňany”

Téma: Bílek František

*16.12.1885 +29.3.1972  PhDr. et MUDr. František Bílek DrSc.

Zakladatel zootechniky, profesor ČVUT, lékař, spisovatel odborné vědecké literatury, botanik.

Zakladatel hippologického muzea ve Slatiňanech.

František Bílek vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Poté pracoval jako středoškolský profesor přírodopisu v Praze, na vysoké škole zemědělské ve Vídni a nakonec se v roce 1923 stal  profesorem obecné a speciální zootechniky na fakultě zemědělství a lesního inženýrství ČVUT, kde pak působil až do odchodu do penze.

Pokračovat ve čteníTéma: Bílek František”

Téma: Vincenc Karel Auersperg

Vincenc Karel z Auerspergu (německy Vinzenz Karl Joseph Gabriel Heinrich von Auersperg, 15. července 1812,DornbachVídně – 7. července 1867, Hietzing) byl český šlechtic z rodu Auerspergů (mladší knížecí linie), velkostatkář a politik.

Vincenc Karel Josef Gabriel Jindřich z Auerspergu se narodil ve Vídni dne 15. července 1812. Po narození jej adoptoval polní podmaršálek kníže Karel z Auerspergu a Vincenc Karel později zdědil jeho rozsáhlý majetek (v Čechách např.

Pokračovat ve čteníTéma: Vincenc Karel Auersperg”

Veřejná část parku už je přístupná, zámecká zahrada za plotem bude zpřístupněna se zámkem koncem května.

Zámek 🏰 a zahrada 🌺 (část parku za plotem) Slatiňany budou pro návštěvníky otevřeny od pondělí 25. května.

Parková 🌳 část areálu je již veřejnosti přístupná, buďte ohleduplní a dodržujte návštěvní řád. Zadní parková brána klapačka je nyní pouze pro pěší 🚸 – ještě bude doplněna o mechanické samozavírání. Zároveň prosíme cyklisty, aby po nově opravených cestách nejezdili na kolech 🚳. *1

Pokračovat ve čtení “Veřejná část parku už je přístupná, zámecká zahrada za plotem bude zpřístupněna se zámkem koncem května.”

Téma: Nový park

Novým parkem se rozumí oblast pastvin mezi zámeckým parkem, Třešňovkou a Švýcárnou. V této lokalitě zmizela v posledních desetiletích řada výrazných stromů, které vytvářely její specifický charakter.

Nový park býval součástí krajinářského řešení prostoru od zámku až pod Nasavrky – prostor se rozvíjel ze zahrady s detailem v podobě záhonů přes volný park za klapačkou (zadní branka do zahrady) až do Slavické obory se sítí cest a staveb. Nový park založil kníže Vincenz Karel z Auerspergu ve 40.

Pokračovat ve čteníTéma: Nový park”

Téma: František Josef z Auerspergu

* 20.10.1856 Vídeň  + 19.11.1938 Slatiňany

František Josef (Franz Joseph Maria Emanuel), kníže z Auerspergu se po vojenské kariéře, kdy působil jako nadporučík u dragounů, zasloužil po vzoru svého otce Vincence Karla o pokračování průmyslově-zemědělského rozvoje obce Slatiňany. Nechal zde v roce 1877 postavit továrnu na umělá hnojiva, v roce 1901 parní pilu a v roce 1903 lihovar.

František Josef byl druhorozený syn (starší bratr princ Karel zemřel v necelých dvou letech) Vincence Karla,

Pokračovat ve čteníTéma: František Josef z Auerspergu”

Muzeum koní v zámku zůstane i po rekonstrukci

Hipologické muzeum zrušeno nebylo a nebude. To, že nyní není přístupné, je vyvoláno rekonstrukcí. “Exponáty” se nikam nepoděly, jsou stále v objektu. Letos bude otevřena první obnovená část v rekonstruovaných prostorách. … Pokračovat ve čtení “Muzeum koní v zámku zůstane i po rekonstrukci”

Téma: Muzeum koní

Hipologické (hippologické) muzeum bylo otevřeno v září 1950, vědecká část o dva roky později. Bílkova sbírka čítala na 2500 exponátů vystavených ve 34 místnostech.

Na počátku padesátých let minulého století vládní dislokační komise zrušila přidělení zámku ministerstvu zemědělství a určila jej pro potřebu chrudimské Transporty, resp. pro ubytování učňů, tedy jako internát. Podařilo se to však zvrátit díky intervenci kastelánky a prof. Bílka na ministerstvu kultury. *1

Pokračovat ve čteníTéma: Muzeum koní”