Téma: Zámek Slatiňany

Romantický zámek je významnou veřejnou kulturní památkou ve Slatiňanech. V zámku je známe hipologické (koňské) muzeum. Zámek je umístěn v pěkném a veřejně přístupném parku. Tímto se stává oblíbeným cílem návštěvníků i občanů.

Státní zámek Slatiňany je národní kulturní památkou a je spravován Národním památkovým ústavem.

Pokračovat ve čteníTéma: Zámek Slatiňany”

Téma: Zámecký kulturní nadační fond Slatiňany

ADRESA: Slatiňany čp. 1, Zámecký park, PSČ 538 21
IČO 64782883

Datum vzniku a zápisu: 5. červen 1996

Správní rada: Člen Hana Hlaváčková  Praha

Místopředseda správní rady: ak. malíř František Leták Praha

Člen: Ing. Radek Loučka Pardubice Revizor, Jaroslav Jelínek okres Kolín

Zakladatel: ak. malíř František Leták Praha; Jaromír Dušek Praha; Ing. Radek Loučka Pardubice; Jaroslav Jelínek okres Kolín; Ing. Jaroslav Havlíček okres Chrudim

Základní kapitál 41 000,-Kč

Aktuálně (leden 2020) Zámecký nadační fond nevyvíjí žádnou činnost a na adrese jeho sídla –

Pokračovat ve čteníTéma: Zámecký kulturní nadační fond Slatiňany”

Téma: Zámecký park

Zámecký park, přesněji zámecká zahrada, je součástí areálu státního zámku. Pak je dlouhodobě veřejně přístupný a proto je oblíbeným cílem procházek pro návštěvníky i občany města.

Voda do jezírka a nově na závlahu parku nově vybudovaným vnitroareálovým vodovodem je brána z potrubí s užitkovou vodou vedoucí z úpravny vod Monaco, do které proudí neupravená voda z Křižanovické přehrady, do které proudí neupravená voda z*1

Pokračovat ve čteníTéma: Zámecký park”

Muzeum koní v zámku zůstane i po rekonstrukci

Hipologické muzeum zrušeno nebylo a nebude. To, že nyní není přístupné, je vyvoláno rekonstrukcí. “Exponáty” se nikam nepoděly, jsou stále v objektu. Letos bude otevřena první obnovená část v rekonstruovaných prostorách. … Pokračovat ve čtení “Muzeum koní v zámku zůstane i po rekonstrukci”

Téma: Muzeum koní

Hipologické (hippologické) muzeum bylo otevřeno v září 1950, vědecká část o dva roky později. Bílkova sbírka čítala na 2500 exponátů vystavených ve 34 místnostech.

Na počátku padesátých let minulého století vládní dislokační komise zrušila přidělení zámku ministerstvu zemědělství a určila jej pro potřebu chrudimské Transporty, resp. pro ubytování učňů, tedy jako internát. Podařilo se to však zvrátit díky intervenci kastelánky a prof. Bílka na ministerstvu kultury. *1

Pokračovat ve čteníTéma: Muzeum koní”

Vstupné do parku bude v předpokládané výši, místo Slatiňanského pozastavení budou sokolské slavnosti

Vstupné do uzavřené části parku bude 30 Kč za vstup a osobu a permanentka na kalendářní rok za 100 Kč na osobu, jak se již dříve proslýchalo. Zbytek parku bude přístupný bezplatně. Na středečním zastupitelstvu to osobně potvrdil ředitel Oldřich Pešek, náměstek ředitelky pro správu památkových objektů NPÚ.

Pokračovat ve čtení “Vstupné do parku bude v předpokládané výši, místo Slatiňanského pozastavení budou sokolské slavnosti”

Téma: Koně převalského v parku

Idea vystavit koně Převalského ve Slatiňanech jako živé exponáty hippologických sbírek zdejšího zámku vznikla v roce 1992 z iniciativy tehdejšího kastelána Jaroslava Havlíčka, který dohodl na převozu hřebce Xerona, klisny Xendy a starého hřebce Simona do Slatiňan. Simon ve Slatiňanech nepobyl dlouho, v srpnu 1993 uhynul stářím. Xeron s Xendy měli 3 hříbata, nejslavnější byla Chrudimka. V roce 2002 byli Xeron a Xendy odvezeni zpět do stanice pražské zoo v Dolním Dobřejově, do té doby než se postaví nový výběh v blízkosti zámku.*5

Zdejší hippologické muzeum vybudoval profesor František Bílek,

Pokračovat ve čteníTéma: Koně převalského v parku

Téma: Pomník kastelánovi Jaroslavu Havlíčkovi v Třešňvoce

V Třešňovce podél cesty k Vrchlického návrší je umístěna pamětní deska připomínající nedávno zesnulého bývalého kastelána Jaroslava Havlíčka, který byl velmi aktivní v kulturní oblasti, avšak investic do údržby a rozvoje Zámku za jeho působení bylo spíš méně.

Pokračovat ve čteníTéma: Pomník kastelánovi Jaroslavu Havlíčkovi v Třešňvoce”

Třetí etapa výstavby objektu – 2. polovina 19. století

Poslední vývojovou etapou objektu je výstavba severního křídla a novogotické přestavby a úpravy stávajících křídel zámku. Projektanty byli František Schmoranz st. a Benedikt Škvor.

Kolem roku 1851 byl realizován plán na výstavbu lednice s předsklepím, tedy spodní sklepy východního křídla. Zásahy do stavební podoby zámku ze druhé poloviny devatenáctého století jsou doloženy archivně zachovalými původními plány. Po roce 1857 se začalo stavět severní zámecké křídlo.

V roce 1864 došlo v rámci novogotické přestavby objektu k výstavbě dvou
polygonálních schodišťových věžic,

Pokračovat ve čtení “Třetí etapa výstavby objektu – 2. polovina 19. století”

Na zastupitelstvu se jednalo o vstupném do zámeckého parku

Na posledním zastupitelstvu 24.9. se jednalo o vstupném, které plánuje zavést zámek do části parku, která bude oplocená (na obrázku značí fialová linka).

Tomuto tématu se také věnuje článek v MF Dnes.

Ze zápisu ze zastupitelstva vyjímám některé myšlenky, které však nejsou přesným přepisem řeči a také možná někde vytržené z kontextu (i když ten jsem se snažil zachovat, jak jsem ho ze zápisu vyrozuměl –

Pokračovat ve čtení “Na zastupitelstvu se jednalo o vstupném do zámeckého parku”