Téma: Zámek Slatiňany

Romantický zámek je významnou veřejnou kulturní památkou ve Slatiňanech. V zámku je známe hipologické (koňské) muzeum. Zámek je umístěn v pěkném a veřejně přístupném parku. Tímto se stává oblíbeným cílem návštěvníků i občanů.

Státní zámek Slatiňany je národní kulturní památkou a je spravován Národním památkovým ústavem.

Pokračovat ve čteníTéma: Zámek Slatiňany”

Téma: Zámecký park

Zámecký park, jehož součástí je po rekonstrukci i zámecká zahrada (tj. vnitřní park za replikou historického plotu), je součástí areálu státního zámku. Pak je dlouhodobě veřejně přístupný a proto je oblíbeným cílem procházek pro návštěvníky i občany města.

Voda do jezírka a nově na závlahu parku nově vybudovaným vnitroareálovým vodovodem je brána z potrubí s užitkovou vodou vedoucí z úpravny vod Monaco, do které proudí neupravená voda z Křižanovické přehrady,

Pokračovat ve čteníTéma: Zámecký park”

Téma: Vodojem Ferdinandova vodovodu

Vodárenské zařízením našich předků z roku 1887, nazývané také Auerspergský vodojem, jež je součástí Ferdinandova vodovodu.

Odpouštění vody z vodojemu bylo ovládáno uzávěry umístěnými v šachtách před ním. Např. otvor u dna byl určen k odpouštění kalu při čištění, horním (přepadovým) odtokem se plnil rybníček v parku a směřoval rovněž ke Švýcárně. Hlavní větev odběru vody vedla přes park do zámku, hřebčína, hospodářského dvora a cukrovaru. Při stavbě byl před vodojemem realizován také “atraktivní posed”.

Pokračovat ve čteníTéma: Vodojem Ferdinandova vodovodu”

Téma: Zámecký kulturní nadační fond Slatiňany

ADRESA: Slatiňany čp. 1, Zámecký park, PSČ 538 21
IČO 64782883

Datum vzniku a zápisu: 5. červen 1996

Správní rada: Člen Hana Hlaváčková  Praha

Místopředseda správní rady: ak. malíř František Leták Praha

Člen: Ing. Radek Loučka Pardubice Revizor, Jaroslav Jelínek okres Kolín

Zakladatel: ak. malíř František Leták Praha; Jaromír Dušek Praha; Ing. Radek Loučka Pardubice; Jaroslav Jelínek okres Kolín; Ing. Jaroslav Havlíček okres Chrudim

Základní kapitál 41 000,-Kč

Aktuálně (leden 2020) Zámecký nadační fond nevyvíjí žádnou činnost a na adrese jeho sídla –

Pokračovat ve čteníTéma: Zámecký kulturní nadační fond Slatiňany”

Návrh: Demolice trafostanice pod zámkem

Na objekt je již vydán pravomocný souhlas ke zbourání. Zbourání objektu se snaží NPÚ urychlit. *

Stanice byla postavena roku 1990.

2019 NPÚ prohlásil nepotřebnost a chtěl to předat úřadu pro zastupování státu. Ale ten podmiňuje převzetí zápisem do katastru. MÚ nechce udělit zápis do katastru. Jenže tam je riziko, že o stavbu bude mít zájem jiná státní organizace (např. Povodí) a pak se budovy nezbavíme vůbec. Dohodlo se, že se budova bude bourat s Modelou.*

Pokračovat ve čteníNávrh: Demolice trafostanice pod zámkem”

Téma: František Josef z Auerspergu

* 20.10.1856 Vídeň  + 19.11.1938 Slatiňany

František Josef (Franz Joseph Maria Emanuel), kníže z Auerspergu se po vojenské kariéře, kdy působil jako nadporučík u dragounů, zasloužil po vzoru svého otce Vincence Karla o pokračování průmyslově-zemědělského rozvoje obce Slatiňany. Nechal zde v roce 1877 postavit továrnu na umělá hnojiva, v roce 1901 parní pilu a v roce 1903 lihovar.

František Josef byl druhorozený syn (starší bratr princ Karel zemřel v necelých dvou letech) Vincence Karla,

Pokračovat ve čteníTéma: František Josef z Auerspergu”

Téma: Vincenc Karel Auersperg

Vincenc Karel z Auerspergu (německy Vinzenz Karl Joseph Gabriel Heinrich von Auersperg, 15. července 1812,DornbachVídně – 7. července 1867, Hietzing) byl český šlechtic z rodu Auerspergů (mladší knížecí linie), velkostatkář a politik.

Vincenc Karel Josef Gabriel Jindřich z Auerspergu se narodil ve Vídni dne 15. července 1812. Po narození jej adoptoval polní podmaršálek kníže Karel z Auerspergu a Vincenc Karel později zdědil jeho rozsáhlý majetek (v Čechách např.

Pokračovat ve čteníTéma: Vincenc Karel Auersperg”

Téma: Jan Adam z Auerspergu

Jan Adam kníže z Auerspergu (*1721 +1795) – mladší syn 4. knížete Jindřicha Josefa, zakladatel mladší knížecí linie. Sňatkem s Kateřinou ze Schönfeldu získal značné majetky v Čechách, jmenovitě Žleby, Slatiňany, Nasavrky a Tupadly. Po matce zdědil Červený hrádek, který později prodal. Jeho druhou manželkou byla Marie Vilemína z Neippergu.

V roce 1777 koupil ve Vídni palác,

Pokračovat ve čteníTéma: Jan Adam z Auerspergu”

Téma: Vilemína z Nieppergu

Marie Vilemína z Neippergu (*1738 +1773), dcera císařského polního maršála hraběte Viléma z Neippergu, která proslula především rolí milenky císaře Františka I. Štěpána Lotrinského, manžela Marie Terezie.

Byla druhou manželkou Jana Adama z Auerpesgu

Pokračovat ve čteníTéma: Vilemína z Nieppergu”