Ochrana soukromí

Kdo jsme?

Adresa našeho webu je www.slatinak.cz. Technicky zajišťuje fyzická osoba Robert Koblížek – pc-slatinany.cz. Doménu vlastní společnost Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. v rámci své marketingové strategie.

Jaká osobní data shromažďujeme a proč?

Komentáře

Pokud návštěvník zanechá komentář na našem webu, pak v systému zůstanou uložena data viditelná ve formuláři a díle návštěvníkova IP adresa a řetězec „user agent“ jeho prohlížeče pro snazší detekci spamů..

Z emailové adresy může být vytvořen anonymizovaný řetězec (ze kterého nelze zpětně získat plné znění té adresy) pro zobrazení avatarů prostřednictvím služby Gravatar. Více o ochraně údajů této služby nalezenete zde https://automattic.com/privacy/ . Po potvrzení svého bude obrázek vašeho profilu (vámi zadaný nebo automaticky generovaný) zobrazen u vašeho komentáře.

Média

Pokud chcete nahrát na server obrázek, který má vložené další údaje (zejména o poloze EXIF GPS), tak doporučujeme tyto údaje před vložením na server vymazat. Tyto údaje totiž budou pak dostupné dalším návštěvníkům webu.

Cookies

Cookie data, která náš web ukládá v prohlížeči ve vašem zařízení.

Pokud vkládáte na náš web komentář, můžete nastavit, jestli uložíme vaše jméno, emailovou adresu a web v cookie pro vaše pohodlí, abyste nemuseli tyto údaje znovu vyplňovat při vkládání příštího komentáře. Životnost těchto cookie je 1 rok.

Pokud se přihlásíte, pak náš web nastaví další cookie pro uložení vašich přihlašovacích informací a vaše nastavení zobrazení webu. Tyto logovací cookie mají životnost 2 dny a cookie s nastavením zobrazení 1 rok. Pokud při přihlašování zvolíte „pamatuj si mě“ při , životnost vašeho přihlášení bude 2 týdny. Při odhlášení z webu budou logovací cookie vymazány..

V případě editace nebo vložení příspěvku bude ve vašem prohlížeči vytvořeno další cookie, které obsahuje číslo právě editovaného příspěvku a neobsahuje žádné vaše osobní údaje. Životnost je 1 den.

Dále externí služby mohou umísťovat reklamní cookie Google, které slouží k výběru reklamy na s nimi spolupracujících webech. Další informace o těchto cookie i o tom, jak je blokovat, jsou zde: https://policies.google.com/technologies/ads .

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na tomto webu mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články). Vložený obsah z jiných webů se chová stejně, jako kdyby návštěvník navštívil ony weby.

Tyto weby mohou sbírat informace o vás, používat cookie, vkládat další sledovací cookie i jiných služeb (Google apod.) a sledovat vaši aktivitu nad vloženým obsahem a také sledovat, jestli jste přihlášen na onen jiný web.

S kým sdílíme naše data

Kromě umožňování jiným serverům vkládat a číst své cookie, jak je popsáno výše, nesdílíme žádná uživatelská data ani obsah s jinými weby. Nicméně veřejně přístupné informace si může z principu kdokoliv stáhnout či opsat, takže není možné zabezpečit, aby se např. text vašeho komentáře nebo příspěvku neobjevil časem i na jiném webu.

Jak dlouho uchováváme vaše data

Pokud vložíte komentář, tak ho včetně jeho metadat (adresa, čas vložení, číslo příslušného příspěvku apod.) uchováváme neomezeně, abychom mohli zařazovat a schvalovat navazující komentáře.

U uživatelů registrovaných na našem webu (přes „přihlásit“) dale uchováváme osobní informace, které zadají do svého uživatelském profilu. Všichni uživatelé své informace mohou kdykoliv vidět, upravovat a mazat, kromě uživatelského jména, které nelze měnit kvůli zachování konzistence obsahu webu. Správci webu také mohou vidět a upravovat tato data. Data mohou také vidět technici našeho poskytovatele serverových služeb (toho času firma Podmínky služeb a zpracování údajů Webglobe | Webglobe).

Práva uživatelů pro úpravu svých dat

Pokud máte účet na našem webu anebo jste vkládali komentář, můžete požádat o zaslání souboru s exportem dat uložených pod uživatelským jménem nebo emailem. Můžete také požádat o vymazání těchto dat. To se však netýká dat, která musíme evidovat z administrativních, zákonných nebo bezpečnostních důvodů.

Jak zpracováváme vaše data

Obsah komentářů návštěvníků může být kontrolován automatickým systémem proti spamu. Jinak údaje o uživatelích ani jejich texty nijak nezpracováváme, abychom si profilovali uživatele.

Vaše kontaktní informace

Z kontaktních informací uchováváme pouze takové, které máte zadané ve svém uživatelském profilu a dále email při vkládání komentářů a pokud nějaké případně napíšete do textu příspěvku. Vaše e-mailová adresa není veřejně přístupná. Podrobnosti jsou uvedeny výše.

Při přihlášení ze sociálních sítí přebíráme jméno a e-mail, ze kterých vytvoříme profil, který si pak můžete upravovat. Při změně emailu se změní profilový obrázek a dále se zruší případné propojení s účtem na sociální síti a další přihlášení přes sociální sítě (FB, Titter, Google+) se nemusí podařit.

Dodatečné informace

Kromě dat, která uvedete, mohou být u vašich příspěvků a komentářů ukládány: IP adresa (nerozlišujeme pevnou nebo dynamickou), čas vložení a úpravy příspěvku a další systémové informace, které však nejsou osobními daty, např. číslo souvisejícího komentáře nebo příspěvku. Podrobnosti jsou uvedeny výše.

Jak chráníme vaše data

K provozu našeho webu používáme profesionálního poskytovatele hostingu (toho času firma Podmínky služeb a zpracování údajů Webglobe | Webglobe), u kterého předpokládáme dodržování bezpečnostních standardů. Zálohy šifrujeme a zamykáme pod heslem a ty ještě ukládáme na počítače chráněné proti neoprávněnému přístupu heslem, případně na média uložená na skrytém místě.

Oznamovací povinnost při bezpečnostních incidentech

Případná zjištěná porušení bezpečnosti osobních údajů budeme neprodleně řešit a upozorníme o nich dotčené uživatele. Upozornění bude obsahovat:

  1. Povahu narušení bezpečnosti osobních údajů,
  2. jméno a kontaktní údaje specialisty pro ochranu osobních údajů nebo jiné kontaktní osoby, od níž lze získat více informací k incidentu;
  3. popis pravděpodobných důsledků narušení bezpečnosti osobních údajů;
  4. popis podniknutých nebo navržených opatření k vyřešení narušení bezpečnosti
    osobních údajů, včetně příslušných opatření na zmírnění možných nežádoucích dopadů.

Místo zpracování dat

Data jsou zpracovávána na serverech a počítačích v české republice a to předně na strojích hostingu u firmy Podmínky služeb a zpracování údajů Webglobe | Webglobe 

Další právní informace

Např. zde: General Data Protection Regulation (GDPR) (gdprinfo.eu)

Kontaktní údaje pro oblast zabezpečení dat

V případě dotazů a požadavků ohledně vašich osobní dat se můžete obracet na správce webu na kontakt menu nebo odkazu „O WEBU“ nebo „O NÁS“.

Automatická rozhodnutí prováděná na základě vašich osobních dat

Žádná.