Uživatelské proměnné

 • super – na začátku textu pod nadpisem zobrazí seznam titulů příspěvků, jejichž ID má aktuální příspěvek v uživatelské proměnné „“
  • u nadřazeného příspěvku se tento zobrazí dole a to v závislosti na tom, v jaké rubrice podrubriky “šablona” nebo “template” je
   • soukromé podřízení příspěvky se zobrazují pouze uživatelům od úrovně “autor” (funkce šablony slatinak)
  • vzhled výpisy příspěvků dotyčné podrubriky je určen poznámkami v popisu podrubriky from “sablona”

Pokračovat ve čteníUživatelské proměnné

Ve školce shání nádobu na dešťovou vodu a říční kameny

Pro bylinkovou spirálu, která by měla být součástí přírodní zahrady v mateřské škole, sháníme říční kameny (jako máme u jezírka) a kubíkovou nádobu na vodu, pokud možno darem.

 

Pokračovat ve čteníVe školce shání nádobu na dešťovou vodu a říční kameny

Návrh: Veřejná evidence podnětů údržbě na zmapujto.cz

Interaktivní mapa, na kterou je možno zadávat a sledovat a filtrovat a vyhledávat různé skládky, rozbité věci apod.

Projekt má jak webovou stránku, tak mobilní aplikace pro nahlašování problémů v terénu. Umí vkládání fotek a dalších informací o problému.

Obce mají speciální práva a zapojených jich je prý přes 2400, což je skoro polovina všech obcí v ČR.

Cena pro zapojenou obec: 29 900 Kč bez DPH ročně.

Pokračovat ve čteníNávrh: Veřejná evidence podnětů údržbě na zmapujto.cz

Návrh: Podrobnější zápis zasedání zastupitelstva včetně záznamu diskuse

Podle svých fejsbukových stránek Sedma požadovala na prvním lednovém zastupitelstvu zveřejňování kompletních zápisů ze zastupitelstva na webu města včetně diskuze.

Pokračovat ve čteníNávrh: Podrobnější zápis zasedání zastupitelstva včetně záznamu diskuse

Návrh: Rekonstrukce Klášterní ulice (od TGM po Tyršovu)

Připravuje se rekonstrukce Klášterní ulice od TGM po Tyršovu. V celé délce bude ulice jednosměrná a průjezdná od TGM, vozovka bude rozdělena na pruh pro parkování a pruh pro průjezd.

Současně budou rekonstruovány křižovatky Tyršova – Klášterní a Tyršova – Nádražní: prostor křižovatky bude zvýšen a bude fungovat jako retardér pro zklidnění provozu.

Oproti Koncepci dopravy v klidu však nevzniknou původně navrhovaná parkoviště u přilehlých bytovek.

Na základě námitky obyvatelů obytného domu s č.p.

Pokračovat ve čteníNávrh: Rekonstrukce Klášterní ulice (od TGM po Tyršovu)

Návrh: Informování občanů o efektivní likvidaci odpadů

V současné době jsou informace o odpadech zveřejňovány hlavně ve zpravodaji Ozvěny. Na webu obce jen některé informace a ne vždy aktuální. Podobně na stránkách provozovatele Sběrného dvora nemá kompletní informace o odpadech.

Obsah sdělení

 • smysl a způsob třídění
 • informace o nákladech občana i města na různé způsoby likvidace
 • zdůraznit možné budoucí problémy a důsledky různých způsobů likvidace
 • informovat o aktuálním stavu řešení odpadové situace –

Pokračovat ve čteníNávrh: Informování občanů o efektivní likvidaci odpadů

Návrh: Vytvoření komise pro odpady

Složené z úředníka, zastupitele, aktivisty, občana….

Komise by zpracovávala a vyhodnocovala návrhy změn odpadového hospodářství pro Radu města.

Vzhledem ke svému zaměření by mohla mít více času, kapacity a vůle, než když návrhy budou řešit kompletně všichni radní či zastupitelé v rámci přípravy na zasedání.

Komise se jmenuje výbor a má kartu zde.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vytvoření komise pro odpady

Návrh: Zakázat uveřejňování anonymních příspěvků v Ozvěnách

Redakci Ozvěn bych chtěl tímto vyzvat, aby anonymní příspěvky nikdy nezveřejňovala. Anonym je vždy nemravný a jedovatý. Nebo jste se už někdy setkali s anonymem pochvalným?

Ozvěny 2/2019: rada dne 17. 12. 2018 schválila úpravu statutu Ozvěn. Novinkou v pravidlech je zákaz anonymních příspěvků.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zakázat uveřejňování anonymních příspěvků v Ozvěnách

Návrh: Zveřejnit trvale i ostatní návrhy architektonické soutěže na KC v Modele

Architektonické soutěže na přebudování bývalé Modely na kulturní centrum se zúčastnilo 25 návrhů. Na podzim 2017 byly týden vystaveny ve Společenském domě.

Některé návrhy byly opravdu originální a názorně ukazují, jak rozmanitě dokáže architekt vyřešit zadání, které ostatním přijde neřešitelné nebo řešitelné jedním či dvěma způsoby. Tato zkušenost by se mohla hodit při uvažování o přeměnu TGM kolem Středu na skutečné centrum města, které zde chybí, což však mnoho lidí blokuje jen proto,

Pokračovat ve čteníNávrh: Zveřejnit trvale i ostatní návrhy architektonické soutěže na KC v Modele

Návrh: Zajistit, aby voda z budovaného obchvatu nešla zbytečně do kanalizace

Každá kapka vody v krajině dobrá. Obchvat tvoří celkem významnou plochu a byla by škoda, kdyby ta voda byla odváděna do kanalizace, ze které by pak za Chrudimí vtékala do řeky a poměrně rychle by téměř bez užitku opustila náš kraj.

Podle sdělení ŘSD, úseku výstavby, nebude voda nijak rychle odváděna pryč. Konkrétně:

Navrhovaný obchvat neprochází žádným ochranným pásmem vod ani chráněnou oblastní přirozené kumulace vod. Nejkratší vzdálenost pásem ochrany vod je ve všech případech více než 3 km.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zajistit, aby voda z budovaného obchvatu nešla zbytečně do kanalizace