Téma: Vybudování chodníků

Budování chodníků v polovině počátku 20. století výrazně snížilo nehodovost chodců. Zvlášť v dnešní době, kdy hustota automobilové dopravy stále roste, jsou chodci ve vozovce čím dál ohroženější.

I v našem městě máme komunikace, kde jsou chodci nuceni chodit po vozovce, ačkoliv by se tam mohl vybudovat chodník. Zkusme zmapovat takové lokality.

Pokračovat ve čteníTéma: Vybudování chodníků”

Téma: Městská policie ve Slatiňanech

Ve Slatiňanech působí Městská policie Chrudim na základě veřejnoprávní smlouvy z roku 2005 *1. Městská policie Chrudim má na území města Slatiňany stejné pravomoci jako v Chrudimi. Veřejnoprávní smlouvou mezi městy Slatiňany a Chrudim jsou dány podmínky využívání policie, nikoli její pravomoci. Pravomoci policie jsou stanoveny zákonem číslo 553 z roku 1991 O obecní policii. *3

MP Chrudim zřídilo Město Chrudim, zaměstnává dvacet dva strážníků a pět civilních zaměstnanců obsluhující operační středisko a dvě administrativní pracovnice.*2

V letošním rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 je vyčleněno na použití Městské policie Chrudim 200 000,- Kč. 

Pokračovat ve čteníTéma: Městská policie ve Slatiňanech”

Téma: Plošné zklidnění dopravy – zóna 30

Komunikace v zóně 30 musí splňovat podmínky TP218 *1 a ČSN 73 6110 *2.

Zóny 30 by měly být umísťovány ve vymezené oblasti obce nebo městské části, kde mají komunikace pobytovou funkci a stejné nebo podobné charakteristiky na komunikacích s vyšším dopravním významem než obytné zóny. Oproti tomu obytné zóny*3 jsou vhodnější “v oblasti obce nebo městské části, kde mají komunikace pobytovou funkci. Svým stavebním provedením musí vzbuzovat dojem, že provoz motorových vozidel zde má jen podřadný význam.”

Pokračovat ve čteníTéma: Plošné zklidnění dopravy – zóna 30″

Téma: Obchvat Slatiňan

Přímo středem města prochází frekventovaná silnice 1.třídy I/37. Jak naše země bohatne, tak houstne i provoz na této silnici a stává se čím dál větším problémem pro život ve městě. Proto většina z nás s netrpělivostí očekává stavbu silničního obchvatu, který by měl obejít Slatiňany a Chrudim, o které se mluví snad přes 20 let.

Na konci roku 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka otevřel první část kolem Chrudimi, což nám dává naději, že bude dokončen a obejde také Slatiňany.

Pokračovat ve čteníTéma: Obchvat Slatiňan

Téma: Nebezpečné křižovatky

S rostoucím počtem aut parkujících na veřejných komunikacích ubývá příhodných míst, a tak auta parkují a zastavují i v blízkosti křižovatek, přičemž někdy nerespektují ani šestimetrový odstup od hrany křižovatky. Tím se křižovatky stávají méně přehledné, vyjíždějící vozidlo musí vyjet více do vozovky a řidič riskuje střet  a vznikají z toho nebezpečné situace.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné křižovatky

Návrh: Na křižovatku Šmeralova – Staré náměstí přidat zrcadlo

Vozidla jedoucí od školy (auta pokračující do zadní části parkoviště a bicykly pokračující dále k poště) mají dávat přednost vozidlům přijíždějícím od hlavní Šmeralovou ulicí.

To je však problém, protože přes zděný plot rohové zahrady, který je až ke kraji vozovky, není vůbec vidět, vidět je až při vjetí do křižovatku, ale v tom místě si často zkracují jízdu vozidla od hlavní, zvlášť když ve Šmeralově trpí město na druhé straně ulice parkující vozidla.

Pokračovat ve čteníNávrh: Na křižovatku Šmeralova – Staré náměstí přidat zrcadlo”

Ve zúženém úseku Škrovádského nábřeží narazil cyklista do zábradlí nebo plotu

Podle policie byla viditelnost dobrá a příčina nehody byla nepozornost cyklisty. Škoda 2000 Kč, dva lehce zranění.

Pokračovat ve čtení “Ve zúženém úseku Škrovádského nábřeží narazil cyklista do zábradlí nebo plotu”

Téma: Nebezpečný provoz na hlavní silnici v Kunčí

Část tranzitní dopravy uhýbá z I/37 a přes Kunčí a Orel pokračuje na obchvat, aby se vyhla Slatiňanům. Přitom v Kunčí není podle silnice po celé její délce procházející obcí chodník.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečný provoz na hlavní silnici v Kunčí”