Téma: Vybudování chodníků

Budování chodníků v polovině počátku 20. století výrazně snížilo nehodovost chodců. Zvlášť v dnešní době, kdy hustota automobilové dopravy stále roste, jsou chodci ve vozovce čím dál ohroženější.

I v našem městě máme komunikace, kde jsou chodci nuceni chodit po vozovce, ačkoliv by se tam mohl vybudovat chodník. Zkusme zmapovat takové lokality.

Pokračovat ve čteníTéma: Vybudování chodníků”

Téma: Obchvat Slatiňan

Přímo středem města prochází frekventovaná silnice 1.třídy I/37. Jak naše země bohatne, tak houstne i provoz na této silnici a stává se čím dál větším problémem pro život ve městě. Proto většina z nás s netrpělivostí očekává stavbu silničního obchvatu, který by měl obejít Slatiňany a Chrudim, o které se mluví snad přes 20 let.

Na konci roku 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka otevřel první část kolem Chrudimi, což nám dává naději, že bude dokončen a obejde také Slatiňany.

Pokračovat ve čteníTéma: Obchvat Slatiňan

Téma: Nebezpečné křižovatky

S rostoucím počtem aut parkujících na veřejných komunikacích ubývá příhodných míst, a tak auta parkují a zastavují i v blízkosti křižovatek, přičemž někdy nerespektují ani šestimetrový odstup od hrany křižovatky. Tím se křižovatky stávají méně přehledné, vyjíždějící vozidlo musí vyjet více do vozovky a řidič riskuje střet  a vznikají z toho nebezpečné situace.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné křižovatky

Návrh: Rozšířit Zónu 30 od Škrovádské až ke Starému náměstí

Obytná oblast ohraničená řekou, TGM, Škrovádskou a Starým náměstím je velmi frekventovaná jak auty (stojícími i jedoucími), tak cyklisty a chodci. Nehody zde nejsou neobvyklé.

Ke částečnému zklidnění pomáhá přednost zprava, avšak stále se ozývají hlasy, že někteří řidiči mají dojem, že bezpečná rychlost je zde 50 i víc. Proto by bylo dobré dát jasně najevo, že to tak není.

Některé dotčené ulice už mají v některých úsecích omezení rychlosti 30 km,

Pokračovat ve čteníNávrh: Rozšířit Zónu 30 od Škrovádské až ke Starému náměstí”

Město požádá o zintenzivnění činnosti policie v nebezpečných úsecích TGM v odpoledních hodinách

Rada města řešila problematičnost bezpečnosti na TGM (např. přechod pro chodce u potravin Málek, výjezd od jídelny a školní družiny, atd).

 

Město požádá o zintenzivnění činnosti Policie v tomto úseku v odpoledních hodinách.

Pokračovat ve čtení “Město požádá o zintenzivnění činnosti policie v nebezpečných úsecích TGM v odpoledních hodinách”

Návrh: Prověřit smysluplnost dopravních omezení po městě

Bylo by dobré nějak systematicky prověřit účelnost a smysluplnost všech dopravních úprav a značek ve městě

a to včetně připomínek občanů, kterým se má k tomu dát dostatečný prostor, které by měly být buď

  1. vyslyšeny, nebo
  2. důkladně a přesvědčivě odpovězeny

aby co nejvíce občanů v těch předpisech vidělo smysl.

Protože… … Pokračovat ve čteníNávrh: Prověřit smysluplnost dopravních omezení po městě”

Tolerování porušování nedůležitých předpisů může vést k ignorování těch důležitých

Kdo z nás řidičů dodrží třeba 30 km/h v právě dokončeném 2 km úseku opravené silnice (např. před dvěma lety při rekonstrukci I/37 od Lukavice ke Skalce)? Řekneme si – to omezení je tam proto, že buď ty značky zapomněli dělníci po směně “hodit do příkopa”, anebo oprava ještě nebyla zkolaudována anebo nemá hotové vodorovné značení …. třeba tam nepojedu 120, ale 70 v pohodě.

Jasně, život je složitý a předpisy, které řídí umísťování značek nedokáží jistě všechny okolnosti postihnout,

Pokračovat ve čtení “Tolerování porušování nedůležitých předpisů může vést k ignorování těch důležitých”