Téma: Vybudování chodníků

Budování chodníků v polovině počátku 20. století výrazně snížilo nehodovost chodců. Zvlášť v dnešní době, kdy hustota automobilové dopravy stále roste, jsou chodci ve vozovce čím dál ohroženější.

I v našem městě máme komunikace, kde jsou chodci nuceni chodit po vozovce, ačkoliv by se tam mohl vybudovat chodník. Zkusme zmapovat takové lokality.

Pokračovat ve čteníTéma: Vybudování chodníků”

Téma: Obchvat Slatiňan

Přímo středem města prochází frekventovaná silnice 1.třídy I/37. Jak naše země bohatne, tak houstne i provoz na této silnici a stává se čím dál větším problémem pro život ve městě. Proto většina z nás s netrpělivostí očekává stavbu silničního obchvatu, který by měl obejít Slatiňany a Chrudim, o které se mluví snad přes 20 let.

Na konci roku 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka otevřel první část kolem Chrudimi, což nám dává naději, že bude dokončen a obejde také Slatiňany.

Pokračovat ve čteníTéma: Obchvat Slatiňan

Téma: Nebezpečné křižovatky

S rostoucím počtem aut parkujících na veřejných komunikacích ubývá příhodných míst, a tak auta parkují a zastavují i v blízkosti křižovatek, přičemž někdy nerespektují ani šestimetrový odstup od hrany křižovatky. Tím se křižovatky stávají méně přehledné, vyjíždějící vozidlo musí vyjet více do vozovky a řidič riskuje střet  a vznikají z toho nebezpečné situace.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné křižovatky

Návrh: Prověřit smysluplnost dopravních omezení po městě

Bylo by dobré nějak systematicky prověřit účelnost a smysluplnost všech dopravních úprav a značek ve městě

a to včetně připomínek občanů, kterým se má k tomu dát dostatečný prostor, které by měly být buď

  1. vyslyšeny, nebo
  2. důkladně a přesvědčivě odpovězeny

aby co nejvíce občanů v těch předpisech vidělo smysl.

Protože… … Pokračovat ve čteníNávrh: Prověřit smysluplnost dopravních omezení po městě”

Tolerování porušování nedůležitých předpisů může vést k ignorování těch důležitých

Kdo z nás řidičů dodrží třeba 30 km/h v právě dokončeném 2 km úseku opravené silnice (např. před dvěma lety při rekonstrukci I/37 od Lukavice ke Skalce)? Řekneme si – to omezení je tam proto, že buď ty značky zapomněli dělníci po směně “hodit do příkopa”, anebo oprava ještě nebyla zkolaudována anebo nemá hotové vodorovné značení …. třeba tam nepojedu 120, ale 70 v pohodě.

Jasně, život je složitý a předpisy, které řídí umísťování značek nedokáží jistě všechny okolnosti postihnout,

Pokračovat ve čtení “Tolerování porušování nedůležitých předpisů může vést k ignorování těch důležitých”

Téma: Cyklostezka přes Staré náměstí může zavést cyklisty až před bytovku

Cyklisté jedoucí po cyklostezce po lávce od zámku směrem do města ne vždy postřehnou, že před bytovkou cyklostezka zahýbá doleva směrem ke klášteru a mohou pak vjet – někdy třeba i ne záměrně – ne vždy úplně pomalu před vchody bytovek, které jsou navíc schované za horizontem a za zatáčkou, takže se může snadno něco stát.

mapa cyklostezek kolem Starého náměstí

Pokračovat ve čteníTéma: Cyklostezka přes Staré náměstí může zavést cyklisty až před bytovku”

Návrh: V souvislosti s chodníkem ve Švermově by mohlo vzniknout aspoň 10 parkovacích míst u Bonetu

U Bonetu je parkoviště na ca. 6 aut. Během poledne jich však zde běžně stojí třeba 15. Ostatní tady parkují po krajnicích po okolí či v křižovatce s TGM.

Pokud na té krajnici vznikne chodník, budou pravděpodobně auta parkovat na tom chodníku a chodci zase budou muset kličkovat mezi auty.

A i kdyby tam chodník nevznikl, tak to parkování všude-možně je nebezpečné a taky nehezké, když to je jedna z prvních věcí,

Pokračovat ve čteníNávrh: V souvislosti s chodníkem ve Švermově by mohlo vzniknout aspoň 10 parkovacích míst u Bonetu