Téma: Vybudování chodníků

Budování chodníků v polovině počátku 20. století výrazně snížilo nehodovost chodců. Zvlášť v dnešní době, kdy hustota automobilové dopravy stále roste, jsou chodci ve vozovce čím dál ohroženější.

I v našem městě máme komunikace, kde jsou chodci nuceni chodit po vozovce, ačkoliv by se tam mohl vybudovat chodník. Zkusme zmapovat takové lokality.

Pokračovat ve čteníTéma: Vybudování chodníků“

Téma: Městská policie ve Slatiňanech

Ve Slatiňanech působí Městská policie Chrudim na základě veřejnoprávní smlouvy z roku 2005*

MP Chrudim zřídilo Město Chrudim, zaměstnává dvacet dva strážníků a pět civilních zaměstnanců obsluhující operační středisko a dvě administrativní pracovnice.*

V letošním rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 je vyčleněno na použití Městské policie Chrudim 200 000,- Kč. Peníze vybrané na pokutách na místě ve Slatiňanech se dělí, podle smlouvy, s Chrudimí na půl. Pokud dojde ke správnímu řízení,

Pokračovat ve čteníTéma: Městská policie ve Slatiňanech“

Téma: Plošné zklidnění dopravy – zóna 30

Komunikace v zóně 30 musí splňovat podmínky TP218 *1 a ČSN 73 6110 *2.

Zóny 30 by měly být umísťovány ve vymezené oblasti obce nebo městské části, kde mají komunikace pobytovou funkci a stejné nebo podobné charakteristiky na komunikacích s vyšším dopravním významem než obytné zóny. Oproti tomu obytné zóny*3 jsou vhodnější „v oblasti obce nebo městské části, kde mají komunikace pobytovou funkci. Svým stavebním provedením musí vzbuzovat dojem, že provoz motorových vozidel zde má jen podřadný význam.“

Pokračovat ve čteníTéma: Plošné zklidnění dopravy – zóna 30″

Téma: Obchvat Slatiňan

Přímo středem města prochází frekventovaná silnice 1.třídy I/37. Jak naše země bohatne, tak houstne i provoz na této silnici a stává se čím dál větším problémem pro život ve městě. Proto většina z nás s netrpělivostí očekává stavbu silničního obchvatu, který by měl obejít Slatiňany a Chrudim, o které se mluví snad přes 20 let.

Na konci roku 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka otevřel první část kolem Chrudimi, což nám dává naději, že bude dokončen a obejde také Slatiňany.

Pokračovat ve čteníTéma: Obchvat Slatiňan

Téma: Nebezpečné křižovatky

S rostoucím počtem aut parkujících na veřejných komunikacích ubývá příhodných míst, a tak auta parkují a zastavují i v blízkosti křižovatek, přičemž někdy nerespektují ani šestimetrový odstup od hrany křižovatky. Tím se křižovatky stávají méně přehledné, vyjíždějící vozidlo musí vyjet více do vozovky a řidič riskuje střet  a vznikají z toho nebezpečné situace.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné křižovatky

Návrh: Policie postihuje nesprávné parkování a obec hlídá jejich smysluplnost

Smysl pravidel silničního provozu zajistit plynulou a bezpečnou dopravu. Někdy je jejich dodržení kritické, jindy se celkem nic neděje. Na „selský rozum“ se ale nedá vždy spolehnout, protože každý má trochu jiný selský rozum a někdy mohou být v rozporu a vzniknout konflikt.

Nejméně konfliktů a napětí mezi „drzými“ a „slušnými“ proto vzniká tam, kde pravidla co nejpřesněji odpovídají použité situace a pak se vymáhají.

Pokračovat ve čteníNávrh: Policie postihuje nesprávné parkování a obec hlídá jejich smysluplnost“

Návrh: Policie kontroluje rychlost a obec řeší přehnaná omezení

Většina řidičů jezdí ze svého pohledu bezpečně a zodpovědně. Je to však subjektivní: co se zdá bezpečné řidičovi, nemusí přijít bezpečné míjenému chodci či cyklistovi nebo jeho rodičům anebo jinému řidiči. Jako kompromis a pro zamezení neřešitelných sporů byla (už dávno) zavedena silniční pravidla, jejichž součástí je i omezování nejvyšší rychlosti.

Proto se kontrola a vymáhání silničních pravidel jeví jako společensky přijatelný a prospěšný nástroj pro lepší život v obci.

Je tedy pravda,

Pokračovat ve čteníNávrh: Policie kontroluje rychlost a obec řeší přehnaná omezení“

Městská policie Chrudim přijme strážníka

Ve středu 15. 9. 2021 bylo vypsáno výběrové řízení na pozici strážníka Městské policie Chrudim.

df

Přihlášku do výběrového řízení mohou zájemci podávat nejpozději do 15. 10. 2021.

Bližší informace jsou k nahlédnutí na webu města zde a na úřední desce města.

Další poptávané pracovní pozice naleznete na na stránkách města Chrudim v sekci Volná místa. … Pokračovat ve čtení „Městská policie Chrudim přijme strážníka“

Téma: Nedodržování bezpečné rychlosti některými motoristy

Čím větší pravděpodobnost nehody je na nějaké silnici, tím by měli účastníci jet pomaleji, aby mohli lépe reagovat. Tohle funguje dobře mezi auty, ale už hůře mezi auty a cyklisty a auty a chodci. Proto je v ulicích města omezena rychlost, někde na 50, někde na 30 km/h, kterou sice většina dodržuje, ale ne všichni.  A případné následky mohou být (pro chodce či cyklistu) fatální.

Zastupitelé však městskou policii do Slatiňan nepovolají, protože se bojí poklesu popularity.*

Pokračovat ve čteníTéma: Nedodržování bezpečné rychlosti některými motoristy“

Téma: Silnice od Klapačky k Monaku nebezpečná pro chodce

Úzká a nepřehledná silnice od Trpišova kolem Vrchlického návrší a Ferdinandova vodojemu s horizonty svádějícími k rychlé jízdě je zároveň hojně užívána pěšími turisty jdoucími mezi Klapačkou, Švýcárnou, Hřebčínem a Monacem a dále cykloturisty (cyklotrasa 4112).

Snaha vést chodce sadem pod silnicí prostřednictvím Vilemíniny stezky funguje jen částečně.

Pokračovat ve čteníTéma: Silnice od Klapačky k Monaku nebezpečná pro chodce

Návrh: Zásobník s reflexními samolepkami pro chodce

Zásobník s reflexními samolepkami, které zvyšují viditelnost až na 200 metrů, najdete tam, kde končí obec Zaječice směrem na Bítovany – viadukt a Lukavici.

Další zásobníky byste našli u Trhové Kamenice, Holetína nebo mezi Vestcem a Běstvinou. Obce, které jsou členy Sdružení místních samospráv, dostávají první várku 500 samolepek zdarma. Podle informací dodavatele se cena jedné samolepky pohybuje okolo čtyř korun za kus bez daně. Po republice je těchto zásobníků umístěných už více než 700.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zásobník s reflexními samolepkami pro chodce“