Téma: Vybudování chodníků

Budování chodníků v polovině počátku 20. století výrazně snížilo nehodovost chodců. Zvlášť v dnešní době, kdy hustota automobilové dopravy stále roste, jsou chodci ve vozovce čím dál ohroženější.

I v našem městě máme komunikace, kde jsou chodci nuceni chodit po vozovce, ačkoliv by se tam mohl vybudovat chodník. Zkusme zmapovat takové lokality.

Pokračovat ve čteníTéma: Vybudování chodníků”

Téma: Městská policie ve Slatiňanech

Ve Slatiňanech působí Městská policie Chrudim na základě veřejnoprávní smlouvy z roku 2005 *1. Městská policie Chrudim má na území města Slatiňany stejné pravomoci jako v Chrudimi. Veřejnoprávní smlouvou mezi městy Slatiňany a Chrudim jsou dány podmínky využívání policie, nikoli její pravomoci. Pravomoci policie jsou stanoveny zákonem číslo 553 z roku 1991 O obecní policii. *3

MP Chrudim zřídilo Město Chrudim, zaměstnává dvacet dva strážníků a pět civilních zaměstnanců obsluhující operační středisko a dvě administrativní pracovnice.*2

V letošním rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 je vyčleněno na použití Městské policie Chrudim 200 000,- Kč. 

Pokračovat ve čteníTéma: Městská policie ve Slatiňanech”

Téma: Plošné zklidnění dopravy – zóna 30

Komunikace v zóně 30 musí splňovat podmínky TP218 *1 a ČSN 73 6110 *2.

Zóny 30 by měly být umísťovány ve vymezené oblasti obce nebo městské části, kde mají komunikace pobytovou funkci a stejné nebo podobné charakteristiky na komunikacích s vyšším dopravním významem než obytné zóny. Oproti tomu obytné zóny*3 jsou vhodnější “v oblasti obce nebo městské části, kde mají komunikace pobytovou funkci. Svým stavebním provedením musí vzbuzovat dojem, že provoz motorových vozidel zde má jen podřadný význam.”

Pokračovat ve čteníTéma: Plošné zklidnění dopravy – zóna 30″

Téma: Obchvat Slatiňan

Přímo středem města prochází frekventovaná silnice 1.třídy I/37. Jak naše země bohatne, tak houstne i provoz na této silnici a stává se čím dál větším problémem pro život ve městě. Proto většina z nás s netrpělivostí očekává stavbu silničního obchvatu, který by měl obejít Slatiňany a Chrudim, o které se mluví snad přes 20 let.

Na konci roku 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka otevřel první část kolem Chrudimi, což nám dává naději, že bude dokončen a obejde také Slatiňany.

Pokračovat ve čteníTéma: Obchvat Slatiňan

Téma: Nebezpečné křižovatky

S rostoucím počtem aut parkujících na veřejných komunikacích ubývá příhodných míst, a tak auta parkují a zastavují i v blízkosti křižovatek, přičemž někdy nerespektují ani šestimetrový odstup od hrany křižovatky. Tím se křižovatky stávají méně přehledné, vyjíždějící vozidlo musí vyjet více do vozovky a řidič riskuje střet  a vznikají z toho nebezpečné situace.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné křižovatky

Téma: Nebezpečný provoz na hlavní silnici v Kunčí

Část tranzitní dopravy uhýbá z I/37 a přes Kunčí a Orel pokračuje na obchvat, aby se vyhla Slatiňanům. Přitom v Kunčí není podle silnice po celé její délce procházející obcí chodník.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečný provoz na hlavní silnici v Kunčí”

Návrh: Posunout přechod před elektrem na přehlednější místo

Přechod pro chodce proti elektru Pešek, který je součástí Šišáku, není dobře vidět pro řidiče jedoucí po TGM od mostu.

Přitom při projíždění šišáku mají řidiči “plné oči práce” sledovat auta přijíždějící z různých směrů a snaží se také často šišák projet dost rychle, aby je někdo jedoucí po kruhu “nedojel”, takže snáze přehlédnou přecházejícího chodce, zvlášť za špatné viditelnosti.

Protože přechod je hlavně pro lidi,

Pokračovat ve čteníNávrh: Posunout přechod před elektrem na přehlednější místo”

Seznam míst, kde může městská policie měřit rychlost projíždějících vozidel.

Ve Slatiňanech:

Slatiňany, ul. T. G. Masaryka, pozemní komunikace, sil. l/37, v obou směrech jízdy, v úseku od křižovatky s ul. Sečská po křižovatku s ul. Škrovádská (u restaurace Bonet)

Slatiňany, ul. Vítězství, pozemní komunikace, sil. ll/358, v obou směrech jízdy, v úseku od okružní křižovatky s ul. T. G. Masaryka až min. 100 metrů od DZ č. IZ 4a „Obec“ a č. IZ 4b „Konec obce“, výjezd na Orel

Slatiňany,

Pokračovat ve čtení “Seznam míst, kde může městská policie měřit rychlost projíždějících vozidel.”

Návrh: Rozšířit Zónu 30 od Škrovádské až ke Starému náměstí

Obytná oblast ohraničená řekou, TGM, Škrovádskou a Starým náměstím je velmi frekventovaná jak auty (stojícími i jedoucími), tak cyklisty a chodci. Nehody zde nejsou neobvyklé.

Ke částečnému zklidnění pomáhá přednost zprava, avšak stále se ozývají hlasy, že někteří řidiči mají dojem, že bezpečná rychlost je zde 50 i víc. Proto by bylo dobré dát jasně najevo, že to tak není.

Některé dotčené ulice už mají v některých úsecích omezení rychlosti 30 km,

Pokračovat ve čteníNávrh: Rozšířit Zónu 30 od Škrovádské až ke Starému náměstí”

Návrh: Omezit odbočení doleva při výjezdu zpoza obchodu Málek

Vedení obchodu připravuje přikázané odbočení doprava při výjezdu z parkoviště a manipulační plochy mezi obchodem a diskontem.

Cílem opatření je větší plynulost provozu, protože řidiči odbočující vlevo musí čekat na uvolnění provozu na I/37 v obou směrech, anebo vyjedou do prvního pruhu I/37 a ten blokují, než mohou pokračovat vlevo. To je problém hlavně ve špičce, kdy je druhý pruh I/37 ještě zpomalen navazujícím přechodem.

 

Pokračovat ve čteníNávrh: Omezit odbočení doleva při výjezdu zpoza obchodu Málek”

Řidič kamionu přehlédl chodce na přechodu

23. 8. 2018 13:00Krimi

Chrudimská policie před několika dny uzavřela a příslušné přestupkové komisi předala případ řidiče kamionu, který ve Slatiňanech před několika měsíci srazil chodce na přechodu. Zároveň zveřejnila video dokumentující jeho obrovské štěstí, když ze zdánlivě beznadějné situace vyšel s pouhými odřeninami.

video: PČR

Články s tímto videem na iDNES.czPokračovat ve čtení “Řidič kamionu přehlédl chodce na přechodu”