Téma: Skaut – Junák Slatiňany

Skautského středisko Slatiňany. Skaut je organizace snažící se vytvořit smysluplný program pro děti a mládež.

Junák – český skaut, středisko Slatiňany, z.s.
Adresa: Jungmannova 471, 53821 Slatiňany
Kontakty:
IČO 15052516*

Vedoucí střediska: Daniel Simba Vychodil

Vycházíme ze tří principů, které všem členům úměrně věku ukládají:

  1. hledat v životě hlubší hodnoty a snažit se žít podle nich (tedy nejen materiální přístup ke světu),
  2. být užitečný druhým lidem,

Pokračovat ve čteníTéma: Skaut – Junák Slatiňany“

Téma: Klub Paprsek

Klub Paprsek je spolek rodičů a dětí ze Slatiňan a okolí. Klub vznikl v lednu 2003 z iniciativy několika rodičů. Věkový rozptyl dětí je cca od 1 roku až po předškoláky. Cvičí se nejčastěji ve spodní hale Spartaku.

Hlavní náplní je:

  • realizace pravidelných společných aktivit (cvičení s dětmi ve sportovní hale, tvořivě-hravé odpoledne v mateřské škole)
  • organizace dalších akcí a programů pro rodiče a děti (lampionový průvod,

Pokračovat ve čteníTéma: Klub Paprsek“

Dotační program pro rodinu Pardubického kraje

Pardubický kraj vypsal dotační titul s názvem Pardubický kraj pro rodinu.

Jeho cílem je systémová podpora prorodinných aktivit, které se zaměřují na vytváření příznivých podmínek pro rodinný život v kraji, na podporu zdravých vztahů v rodinách i ve společnosti a na pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci.

 

Podprogram A: Prevence a podpora rodin v nepříznivé sociální situaci
Podprogram B: Podpora rodinného života
Podprogram C: Podpora aktivit škol a školských zařízení zaměřených na partnerské a rodinné vztahy, … Pokračovat ve čtení „Dotační program pro rodinu Pardubického kraje“

Téma: Náhradní rodinná péče – pěstounství, adopoce aj.

Výchova dětí a péče o jejich příznivý vývoj je především právem a povinností obou rodičů. Ne všichni rodiče se však chtějí nebo mohou o své děti starat.

Formy náhradní rodinné péče Formy náhradní rodinné péče (mpsv.cz)

  • svěření dítěte do péče jiné osoby
  • pěstounská péče (příp. na přechodnou dobu)
  • poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje
  • osvojení (adopce)

Pokračovat ve čteníTéma: Náhradní rodinná péče – pěstounství, adopoce aj.“

po 23.12.2019 Betlémské světlo ve Slatiňanech

Středisko Junáka Slatiňany Vás zve na tradiční vánoční akci Betlémské
světlo. Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou, symbol míru a přátelství. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista – Betlémě. Skauti a skautky i letos přinesou do Slatiňan Betlémské světlo.

Letos budeme rozdávat Betlémské světlo v pondělí 23. prosince od 16:30 do 18:00 před kostelem sv. Martina ve Slatiňanech.

Divadelní představení proběhne v 16:30, 17:00 a v 17:30 hod.

Pokračovat ve čtení „po 23.12.2019 Betlémské světlo ve Slatiňanech“

Téma: Linka důvěry Parduického kraje Ústí nad Orlicí

Linka důvěry je sociální službou s posláním podpořit a krátkodobě provést
člověka trápením, které přesahuje jeho momentální přirozené zdroje. Tuto pomoc poskytujeme telefonicky, přes Skype nebo e-mail.*

KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.

Kontakty: (odpověď do
4 kalendářních dnů) skype:linka.duvery.uo (9-21h)* (1) Linka důvěry Ústí nad Orlicí | Facebook

ředitelka: Pavla Hájková*

IČO: 61239488

Dále pořádáme besedy pro žáky základních škol (6.

Pokračovat ve čteníTéma: Linka důvěry Parduického kraje Ústí nad Orlicí“

V Pardubickém kraji chybí desítky pěstounů

Pěstounů v Pardubickém kraji chybí desítky. Jen ve Svitavách by jich potřebovali ještě asi dvanáct. „Náš orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) má celkem v náhradní rodinné péči 68 dětí. Jejich vývoj je pravidelně kontrolován a jednou za půl roku navštěvujeme děti přímo v rodině. Stále však evidujeme děti, které vyrůstají v ústavu, protože se pro ně nedaří nalézt náhradní rodinu,“ Na Svitavsku v současné době žije 54 pěstounů, podobné je to i v ostatních okresech Pardubického kraje.

Pokračovat ve čtení „V Pardubickém kraji chybí desítky pěstounů“