Téma: Junák – český skaut

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli připraveni plnit povinnosti k sobě samým, druhým, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. *3

Junák – český skaut, z. s.
Senovážné náměstí 24; 110 00 Praha 1
IČ: 00 409 430

Východiska

Poslání je blíže konkretizováno třemi principy, které jsou vyjádřeny ve skautském slibu:

  1. povinnost k vyššímu principu,

Pokračovat ve čteníTéma: Junák – český skaut”

Téma: Klub Paprsek

Klub Paprsek je spolek rodičů a dětí ze Slatiňan a okolí. Klub vznikl v lednu 2003 z iniciativy několika rodičů.

Hlavní náplní je:

  • realizace pravidelných společných aktivit (cvičení s dětmi ve sportovní hale, tvořivě-hravé odpoledne v mateřské škole)
  • organizace dalších akcí a programů pro rodiče a děti (lampionový průvod, drakiáda, návštěvy divadla, návštěvy knihovny, Mikulášské cvičení, ekologicky zaměřené edukativní programy, program na dopravním hřišti,

Pokračovat ve čteníTéma: Klub Paprsek”

Skatepark u Tesca otevřen. Za 10 Kč za den.

Nový chrudimský skatepark za několik milionů, který byl přesunutý od zimního stadionu na konec slatiňanské cyklostezky u obchodu Tesco (kvůli stavbě silničního sjezdu), je už otevřen.

První dny tam bylo opravdu živo.

Užívání skateparku je hrazeno dle volby na den / na měsíc / na rok. Platbu je možno provést prostřednictvím premium sms či online (převodem na účet či kartou).

Vstupné je spíš jen symbolické a má dvě funkce: regulovat jeho obsazení,

Pokračovat ve čtení “Skatepark u Tesca otevřen. Za 10 Kč za den.”

Téma: ROBI Slatiňany

ROBI Slatiňany je dobrovolná organizace dětí, mládeže a dospělých. Místem jejích působení jsou Slatiňany. Občanské sdružení ROBI Slatiňany bylo založeno dne 20. září 1990. Hlavním cílem organizace je aktivní využití volného času dětí a mládeže se zaměřením na ochranu přírody, turistiku, táboření a další zájmové činnosti podle výběru a zaměření jednotlivých oddílů.

Pokračovat ve čteníTéma: ROBI Slatiňany”

Zápis do ZUŠ

Vážení rodiče, zápis žáků a domluva rozvrhu s třídními učiteli pro
školní rok 2020/2021 bude probíhat od úterý 1. září do pátku 4. září
2020 v hlavní budově ZUŠ Slatiňany. Vstup zástupců žáků do školy
v rámci domluvy rozvrhu a přihlášení do ZUŠky na nový předmět,
se bude řídit podle pokynů, které budou vyvěšeny v informačních
skříňkách před vchodem do školy a na www stránkách školy.
úterý 8.30–17.00
středa a čtvrtek 12.00–17.00
pátek 12.00–16.00
Na pobočce v Nasavrkách:
čtvrtek 3.

Pokračovat ve čtení “Zápis do ZUŠ”

Kolotoče budou u Tesca do konce května

Lunapark Spilka z Rozhovic rozbalil své atrakce na louce u Tesca.

Otevřeno pro veřejnost by mělo být každý den až do 31.5.2020 od 10 do 21h.

Podle majitele Jaroslava Spilky už jim šestiměsíční čekání na sezonu přišlo dlouhé, tak rozbalili aspoň u Chrudimi. Poté se jim snad už podaří “vyrazit do světa”.

Pokračovat ve čtení “Kolotoče budou u Tesca do konce května”

Návrh: Oprava povrchu dětského hřiště

Jedná se o výměnu dožilého povrchu celého hřiště včetně doplnění
herními prvky – záměr na rok 2020.*1

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Nový povrch na hřišti v ul. Nerudova, Slatiňany a doplnění herních prvků.

RM schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky společnost TUBEKO SPORT spol. s r. o., Rynholec, IČ: 498 25 020 s nabídkovou cenou 729 tis. Kč vč DPH.*2

Pokračovat ve čteníNávrh: Oprava povrchu dětského hřiště”

Hra pro děti: Hledání medvědího zubu

Okrašlovací spolek Škrovád připravil krátkou stopovací hru v Olšině.

V dávných dobách zde na nedalekém Okrouhlíku rýžovali stříbro Keltové. Někdy se stalo,že jim vlci odnesli miminko. Vlčata si s nimi hrála ve svém brlohu. Pozvali nejodvážnějšího lovce, aby je přemohl. Ten je vystopoval až do dnešní olšiny, kde přebrodili Chrudimku.Tam si na ně počíhal. Přemohl největšího vlka, vůdce smečky. Ostatní utekli do nedaleké Vlčí hory. Ta byla tenkrát porostlá neproniknutelnými hvozdy.

Pokračovat ve čtení “Hra pro děti: Hledání medvědího zubu”