Téma: Junák – český skaut

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli připraveni plnit povinnosti k sobě samým, druhým, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. *3

Junák – český skaut, z. s.
Senovážné náměstí 24; 110 00 Praha 1
IČ: 00 409 430

Východiska

Poslání je blíže konkretizováno třemi principy, které jsou vyjádřeny ve skautském slibu:

  1. povinnost k vyššímu principu,

Pokračovat ve čteníTéma: Junák – český skaut”

Téma: Klub Paprsek

Klub Paprsek je spolek rodičů a dětí ze Slatiňan a okolí. Klub vznikl v lednu 2003 z iniciativy několika rodičů.

Hlavní náplní je:

  • realizace pravidelných společných aktivit (cvičení s dětmi ve sportovní hale, tvořivě-hravé odpoledne v mateřské škole)
  • organizace dalších akcí a programů pro rodiče a děti (lampionový průvod, drakiáda, návštěvy divadla, návštěvy knihovny, Mikulášské cvičení, ekologicky zaměřené edukativní programy, program na dopravním hřišti,

Pokračovat ve čteníTéma: Klub Paprsek”

Kolotoče budou u Tesca do konce května

Lunapark Spilka z Rozhovic rozbalil své atrakce na louce u Tesca.

Otevřeno pro veřejnost by mělo být každý den až do 31.5.2020 od 10 do 21h.

Podle majitele Jaroslava Spilky už jim šestiměsíční čekání na sezonu přišlo dlouhé, tak rozbalili aspoň u Chrudimi. Poté se jim snad už podaří “vyrazit do světa”.

Pokračovat ve čtení “Kolotoče budou u Tesca do konce května”

Návrh: Oprava povrchu dětského hřiště

Jedná se o výměnu dožilého povrchu celého hřiště včetně doplnění
herními prvky – záměr na rok 2020.*1

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Nový povrch na hřišti v ul. Nerudova, Slatiňany a doplnění herních prvků.

RM schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky společnost TUBEKO SPORT spol. s r. o., Rynholec, IČ: 498 25 020 s nabídkovou cenou 729 tis. Kč vč DPH.*2

Pokračovat ve čteníNávrh: Oprava povrchu dětského hřiště”

Hra pro děti: Hledání medvědího zubu

Okrašlovací spolek Škrovád připravil krátkou stopovací hru v Olšině.

V dávných dobách zde na nedalekém Okrouhlíku rýžovali stříbro Keltové. Někdy se stalo,že jim vlci odnesli miminko. Vlčata si s nimi hrála ve svém brlohu. Pozvali nejodvážnějšího lovce, aby je přemohl. Ten je vystopoval až do dnešní olšiny, kde přebrodili Chrudimku.Tam si na ně počíhal. Přemohl největšího vlka, vůdce smečky. Ostatní utekli do nedaleké Vlčí hory. Ta byla tenkrát porostlá neproniknutelnými hvozdy.

Pokračovat ve čtení “Hra pro děti: Hledání medvědího zubu”

po 23.12.2019 Betlémské světlo ve Slatiňanech

Středisko Junáka Slatiňany Vás zve na tradiční vánoční akci Betlémské
světlo. Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou, symbol míru a přátelství. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista – Betlémě. Skauti a skautky i letos přinesou do Slatiňan Betlémské světlo.

Letos budeme rozdávat Betlémské světlo v pondělí 23. prosince od 16:30 do 18:00 před kostelem sv. Martina ve Slatiňanech.

Divadelní představení proběhne v 16:30, 17:00 a v 17:30 hod.

Pokračovat ve čtení “po 23.12.2019 Betlémské světlo ve Slatiňanech”

skautské čarodejnice za Sokolovnou

V úterý 30.4. 2019 pořádá středisko Junáka Slatiňany ve spolupráci se Sokolem Slatiňany tradiční Čarodějnice v prostoru za sokolovnou. Od 17.00 do 19.00 proběhnou hry a disciplíny pro děti, v 19.00 zapalujeme hranici. Od 20.00 si můžete zazpívat s kytarou a houslemi. Občerstvení zajištěno. Srdečně Vás zvou skauti a skautky.

Pokračovat ve čtení “skautské čarodejnice za Sokolovnou”

Oprava povrchu dětského hřiště

Město Slatiňany oznamuje občanům, že se dnes bude opravovat povrch na hřišti v ulici Nerudova ve Slatiňanech. Z důvodu opravy bude dnes hřiště uzavřeno. Zítra bude hřiště otevřené.

Dne 29.8.2019 stastny.slatinany_seznam.cz napsal(a):

Co se týká povrchu hřiště v ulici Nerudova, tak tam proběhlo pouze zalátování největších děr dle revizní zprávy kvůli bezpečnosti. Celkovou opravu povrchu jsme tak odložili na příští rok z důvodu financí a možnosti hledání dotačního titulu

Pokračovat ve čtení “Oprava povrchu dětského hřiště”