Téma: Junák – český skaut

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli připraveni plnit povinnosti k sobě samým, druhým, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. *3

Junák – český skaut, z. s.
Senovážné náměstí 24; 110 00 Praha 1
IČ: 00 409 430

Východiska

Poslání je blíže konkretizováno třemi principy, které jsou vyjádřeny ve skautském slibu:

  1. povinnost k vyššímu principu,

Pokračovat ve čteníTéma: Junák – český skaut”

Téma: Klub Paprsek

Klub Paprsek je spolek rodičů a dětí ze Slatiňan a okolí. Klub vznikl v lednu 2003 z iniciativy několika rodičů.

Hlavní náplní je:

  • realizace pravidelných společných aktivit (cvičení s dětmi ve sportovní hale, tvořivě-hravé odpoledne v mateřské škole)
  • organizace dalších akcí a programů pro rodiče a děti (lampionový průvod, drakiáda, návštěvy divadla, návštěvy knihovny, Mikulášské cvičení, ekologicky zaměřené edukativní programy, program na dopravním hřišti,

Pokračovat ve čteníTéma: Klub Paprsek”

po 23.12.2020 Betlémské světlo ve Slatiňanech

I letos jsme se rozhodli uspořádat akci s názvem Betlémské světýlko. V této složité době chceme i tak dodržet vánoční tradice. Betlémské světlo je v každém běžném roce znamením naděje a mezilidské sounáležitosti. Takové znamení potřebujeme jako společnost letos ještě více než v jiné roky.

Středisko Junáka Slatiňany Vás tedy zve na předávání Betlémského světýlka ve středu 23. prosince od 16:00 do 18:30 před kostelem sv. Martina ve Slatiňanech.

Letos proběhne předávání Betlémského světýlka v jiném formátu,

Pokračovat ve čtení “po 23.12.2020 Betlémské světlo ve Slatiňanech”

Anketa na umístění dětského hřiště v obci Trpišov

Osadní výbor Trpišov jedná v tomto roce s Radou města Slatiňany o vytvoření studie veřejných ploch návsi v Trpišově.

Dále také o vytvoření architektonické studie společenského centra obce, které by mělo vzniknout rekonstrukcí objektu bývalé prodejny.

Plně si uvědomujeme, že je v obci třeba řešit revitalizaci zeleně, neutěšené místo pro kontejnery, autobusovou zastávku, vybudování herních prvků a prolézaček pro děti s odpočinkovou zónou pro dospělé, umístění laviček po obci apod.

O zpracování návrhu návsi architektem usilujeme proto,

Pokračovat ve čtení “Anketa na umístění dětského hřiště v obci Trpišov”

Skatepark u Tesca otevřen. Za 10 Kč za den.

Nový chrudimský skatepark za několik milionů, který byl přesunutý od zimního stadionu na konec slatiňanské cyklostezky u obchodu Tesco (kvůli stavbě silničního sjezdu), je už otevřen.

První dny tam bylo opravdu živo.

Užívání skateparku je hrazeno dle volby na den / na měsíc / na rok. Platbu je možno provést prostřednictvím premium sms či online (převodem na účet či kartou).

Vstupné je spíš jen symbolické a má dvě funkce: regulovat jeho obsazení,

Pokračovat ve čtení “Skatepark u Tesca otevřen. Za 10 Kč za den.”

Téma: ROBI Slatiňany

ROBI Slatiňany je dobrovolná organizace dětí, mládeže a dospělých. Místem jejích působení jsou Slatiňany. Občanské sdružení ROBI Slatiňany bylo založeno dne 20. září 1990. Hlavním cílem organizace je aktivní využití volného času dětí a mládeže se zaměřením na ochranu přírody, turistiku, táboření a další zájmové činnosti podle výběru a zaměření jednotlivých oddílů.

Pokračovat ve čteníTéma: ROBI Slatiňany”

Zápis do ZUŠ

Vážení rodiče, zápis žáků a domluva rozvrhu s třídními učiteli pro
školní rok 2020/2021 bude probíhat od úterý 1. září do pátku 4. září
2020 v hlavní budově ZUŠ Slatiňany. Vstup zástupců žáků do školy
v rámci domluvy rozvrhu a přihlášení do ZUŠky na nový předmět,
se bude řídit podle pokynů, které budou vyvěšeny v informačních
skříňkách před vchodem do školy a na www stránkách školy.
úterý 8.30–17.00
středa a čtvrtek 12.00–17.00
pátek 12.00–16.00
Na pobočce v Nasavrkách:
čtvrtek 3.

Pokračovat ve čtení “Zápis do ZUŠ”