Rada města schválila architektonickou studii lávky pod zámkem

Rada města schválila architektonickou studii lávky pod zámkem u pošty vypracovanou Ing. arch. Lukášem Pavlíkem a Ing. arch. Tomášem Medem Ph.D. v srpnu 2022 jako podklad pro další stupně projektové dokumentace.

Pokračovat ve čtení „Rada města schválila architektonickou studii lávky pod zámkem“

Návrh: Omezit parkování v Nerudově ulici pro větší bezpečnost dětí

Nerudova ulice je pro auta slepá, spojuje Raisovu ulici s přístavbou základní školy. V ulici jsou i rodinné domy a dětské hřiště. Prochází jí také cyklochodník mezi parkem u školy a nábřežím. V ulici je několik vyčleněných parkovacích míst.

Ulice je pěšími dosti frekventovaná, odhadem polovina žáků přístavby chodí dotyčnou částí přístupnou do školy sdílenou s předmětnými řidiči.

Ne všechna parkovací místa jsou obsazena místními, tak je využívají k parkování zaměstnanci školy.

Pokračovat ve čteníNávrh: Omezit parkování v Nerudově ulici pro větší bezpečnost dětí“

Návrh: Vybudování přechodu přes přípojku na obchvat co nejblíže podchodu

Propojit novou výstavbu za benzínkou s lihovkou, do Kunčí by se pokračovalo podjezdem.

Bylo by potřeba upravit Územní studii.

Generel dopravy a parkování – slatinak.cz , Mapa průchodnosti pro chodce toto místo také zmiňuje.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vybudování přechodu přes přípojku na obchvat co nejblíže podchodu“

Výzva k úpravě dřevin přesahujících do komunikací

Každoročně připomínáme vlastníkům, jejichž pozemkové parcely přiléhají k chodníkům, pozemním komunikacím a veřejnému prostranství, aby si splnili svoji povinnost a přerostlé větve dřevin, zasahujících do průchozích a průjezdních profilů a do prostoru veřejného prostranství, odstranili.

Pokračovat ve čtení „Výzva k úpravě dřevin přesahujících do komunikací“

Téma: Studie na novou lávku pod zámkem 2022

Z důvodu končící životnosti mostní konstrukce byla zpracována studie nové lávky od architektonického studia Med a Pavlík, která navrhla ve Slatiňanech např. přístavbu školy či revitalizaci evangelického hřbitova v Kunčí.

Pokračovat ve čteníTéma: Studie na novou lávku pod zámkem 2022″

Téma: Pracovní mapa průchodnosti města pro chodce

Toto je pracovní verze mapy pracovní skupiny v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město Slatiňany . Mapa by měla být podkladem pro firmu připravující General dopravy a parkování a pravděpodobně se dostane i do Strategického plánu rozvoje města.

 

Cílová skupina*: samostatní pěší, pěší 2 vedle sebe, koloběžkáři do 10ti let, chodci s kočárkem, chodci z dvoukolovým vozíkem, vozíčkáři

Níže je pracovní mapa pracovní skupiny,

Pokračovat ve čteníTéma: Pracovní mapa průchodnosti města pro chodce

Návrh: Chodník od návsi ve Škrovádě přes Wiki nahoru k lesu

Ulice od návsi kolem hasičárny a Wiki k lesu je dosti frekventovaná. V tomto směru nemá pro chodce ani moc alternativ. Byla kolem roku 2008 rekonstruovaná a prostor mimo vozovku byl využit na parkovací stání, výhybny a zelené ostrůvky s vysokými obrubníky, které se pro pěší stěží překonávají.

Pokračovat ve čteníNávrh: Chodník od návsi ve Škrovádě přes Wiki nahoru k lesu“