Návrh: Pečovatelský dům s byty

Seniorů přibývá a trend je, že se o ně stále více stará stát a stále méně se starají zbytky jejich rodin.

pečovatelská služba o seniory ve Slatiňanech funguje dobře, klienti jsou spokojeni; ale stávající dům s Pečovatelskou službou má jednopokojové pokoje, dvoupokojové chybí.

Pokračovat ve čteníNávrh: Pečovatelský dům s byty”

Návrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem

S novým volebním obdobím je příležitost některé věci v řízení Slatiňan začít dělat jinak a lépe.  Všechny strany před volbami hovořily o tom, že je třeba zlepšit komunikaci úřadu a radnice s lidmi. Noví radní mohou učinit vstřícný krok velmi rychle, jednoduše a levně. Stačí se inspirovat v Chrudimi, kde pravidelně zveřejňují investiční plány a studie na konkrétní akce.

Pokračovat ve čteníNávrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem”

Návrh: Předcházení vzniku odpadů

Protože jsme (stále ještě:) demokratická země a tudíž je maximálně respektována svoboda občanů, tak se profesionálové v oboru (kteří “vidí dál než my”) snaží používat méně zákazů a příkazů a spíš více informovat a “po dobrém” přesvědčovat.

Projekty MZP

Také proto ministerstvo životního prostředí připravilo dokumenty pro podporu vzdělávání obyvatel ke snižování produkce zbytečných odpadů. Následující jsou hlavně pro obce a školy:

E-learningový kurs Arniky
Jak předcházet vzniku odpadu v obcích?Pokračovat ve čteníNávrh: Předcházení vzniku odpadů”

Návrh: Platba závislá na množství odpadu (PAYT)

Finanční motivace obyvatel je považována za nejúčinnější nástroj předcházení vzniku odpadu. Obce, kde je platba za odpady odvozena od objemu nádob na směsný odpad (PAYT), produkují obvykle i celkově méně odpadů.

2 Výhody a nevýhody PAYT

Platba obyvatel za odpady, odvozená od velikosti a frekvence svozu popelnic, má své výhody a nevýhody. Hlavní výhodou PAYT je, že domácnostem zprostředkovává přímou vazbu mezi jejich produkcí odpadů a platbou za ně. Domácnosti si samy volí způsob,

Pokračovat ve čteníNávrh: Platba závislá na množství odpadu (PAYT)”

Návrh: Vrátit stromy na obě strany ulice Vítězství

Během rekonstrukce osvětlení v ulici Vítězství v roce 2014 byly zrušeny stromy na severní straně ulice mezi ulicemi Švermova a TGM. Nyní jsou na této straně keře a stromy zbyly jen na jižní straně ulice.

Stromy mohou překážet provozu na silnici i chodníku, ale zase v létě přinesou stín, maličko zavlaží vzduch a udrží také trochu více vody v zeleném pásu mezi silnicí a chodníkem.

V programu Sedmy na rok 2018 se tohoto tématu týká bod 6.3

Pokračovat ve čteníNávrh: Vrátit stromy na obě strany ulice Vítězství”

Návrh: Přehodnotit velikost zásobního prostoru přehrad

Přehrady se záměrně neplní až po okraj, ale nechává se v nich vždy určitá rezerva pro záplavové vlny, která se nazývá prostor zadržení. Běžně plněný objem je zásobní prostor.

Např. přehrada Seč má prostor zadržení výšku 1,8m (4,3 až 2,5 m pod korunou přehrady).

Dá se předpokládat, že velikost těchto prostorů byla kalkulována na základě nějakých odhadů o možných záplavách a průtoků před desítkami let.

Pokračovat ve čteníNávrh: Přehodnotit velikost zásobního prostoru přehrad”

Návrh: Rekonstruovat nábřeží novými pískovcovým materiálem

Sedma si vyžádala odborný posudek od Jana Švejchy, který má velmi dobré reference (jeho osobu doporučuje i Národní památkový ústav, který ho uvádí jako člověka, který se svojí firmou opravil řadu kostelů v rámci Litoměřické diecéze i význačný kostel ve Staré Boleslavi. Zároveň aktivně působil při opravách mostů v Písku, Litovli, na hradě Bouzově a dalších). Jan Švejcha uvádí:”Po prostudování všech zaslaných podkladů a ve výše uvedené záležitosti a zběžné prohlídky předmětného objektu jsem přesvědčen,

Pokračovat ve čteníNávrh: Rekonstruovat nábřeží novými pískovcovým materiálem”

Návrh: Obnova pískovcových stěn u jezu

Protože zeď nebyla dlouhou dobu udržována, vykazuje známky poškození a dle vlastníka Povodí Labe hrozí při zvýšené hladině její vyvalení.

Ovšem není vyloučeno, že je to bude svádět pískovcové kvádry pocházející pravděpodobně ze škrovádského lomu nahradit betonovými náhražkami.

Je otázka, jestli tohle chceme a jestli bychom neměli pohlídat i tento střípek minulosti našeho místa.

Pokračovat ve čteníNávrh: Obnova pískovcových stěn u jezu”