Návrh: Body zastupitelstva řadit podle předpokládaného zájmu veřejnosti

Navrhuji pořadí bodů na zastupitelstvo přeházet tak, aby na začátku byly body, které se týkají většího počtu lidí, a na konci menšího. Teď je údajně pořadí, jak to přijde, ale myslím, že pro radu to jen málo práce a pro lidi to udělá zastupitelstvo zase trochu stravitelnější.

Pokračovat ve čteníNávrh: Body zastupitelstva řadit podle předpokládaného zájmu veřejnosti

Návrh: Omezit parkování v Nerudově ulici pro větší bezpečnost dětí

Nerudova ulice je pro auta slepá, spojuje Raisovu ulici s přístavbou základní školy. V ulici jsou i rodinné domy a dětské hřiště. Prochází jí také cyklochodník mezi parkem u školy a nábřežím. V ulici je několik vyčleněných parkovacích míst.

Ulice je pěšími dosti frekventovaná, odhadem polovina žáků přístavby chodí dotyčnou částí přístupnou do školy sdílenou s předmětnými řidiči.

Ne všechna parkovací místa jsou obsazena místními, tak je využívají k parkování zaměstnanci školy.

Pokračovat ve čteníNávrh: Omezit parkování v Nerudově ulici pro větší bezpečnost dětí“

Návrh: Přesunout kontejnery ve Škrovádě z návse k bývalé prodejně na druhé straně řeky

Kontejnery na škrovádské návsi jsou sice praktické a dobře dostupné, ale kazí vzhled návsi a také komplikují dopravu, když u nich zastaví auto a vykládá do nich odpad.

Pokračovat ve čteníNávrh: Přesunout kontejnery ve Škrovádě z návse k bývalé prodejně na druhé straně řeky“

Návrh: Připravit a schválit koncepční dokument pro revitalizaci cyklomagistrály od přejezdu a po škrovádskou náves

Do dokumentu zapracovat všechny související problémy v souladu s platným Generelem dopravy a parkování. Když by se k tomu vyjádřil městský architekt (až bude nějaký nasmluvněn), tím lépe.

Pokračovat ve čteníNávrh: Připravit a schválit koncepční dokument pro revitalizaci cyklomagistrály od přejezdu a po škrovádskou náves“

Návrh: Zpevnit travnaté parkoviště před vchodem na plovárnu

Travnatá plocha před plovárnou je používána pro parkování při turnajích v hale i pro návštěvníky plovárny. Na zeleni parkovat není legální, ale toleruje se podle zásady „kde není žalobce…“

Pokračovat ve čteníNávrh: Zpevnit travnaté parkoviště před vchodem na plovárnu“

Návrh: Konkrétnější zápisy rady do Ozvěn

V předchozích dvou obdobích byl přehled projednávaných témat rady zveřejněný v Ozvěnách okomentován, tedy byl uveden i výsledek jednání a případné upřesnění (např. částky, další okolnosti, které vedly k rozhodnutí). Předminule komentoval Petr Kolek*.

Tento požadavek odpovídá také první programové tezi Sedmy, která je aktuálně nejsilnější v koalici vedoucí město: „prosazovat průhlednost, bezúhonnost a efektivitu komunální politiky a práce městského úřadu.“*

Pokračovat ve čteníNávrh: Konkrétnější zápisy rady do Ozvěn

Návrh: Zrušit svoz směsného odpadu od domu

Pakliže by město chtělo výrazně snížit množství směsného odpadu, nabízí se možnost, stejně jako to je běžné na západě a v mnohých obcích i v ČR (např. v horských, švýcarský Rorbas), že odpad se sbírá do pytlů a ty se vozí např. do sběrného dvora nebo sběrných míst. Při zachování door to door svozu separovaného odpadu a snížením komfortu likvidace směsného odpadu, by občané byli motivováni k vyššímu třídění. … Pokračovat ve čteníNávrh: Zrušit svoz směsného odpadu od domu“

Návrh: O pozměňovacích návrzích hlasovat na zastupitelstvu nejdříve

V dosavadní praxi se o pozměňovacích návrzích usnesení hlasuje až na konec a to jen v případě, že se návrhy připravené Ranou neschválí (nadpoloviční většinou).

Obvykle však bývá praxe opačná, tj. se hlasuje o pozměňovacích návrzích nejdříve (v opačném pořadí, než byly navrženy).1

  1. „Jestliže byly k původnímu návrhu usnesení předloženy pozměňovací, popř.
    doplňující návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí opačném než byly podány.“

Pokračovat ve čteníNávrh: O pozměňovacích návrzích hlasovat na zastupitelstvu nejdříve“

Návrh: Nechat sirény houkat jen při ohrožení obyvatel a testech

Je nutné v dnešní době všepřítomnosti mobilních telefonů a internetových hlásičů svolávat hasiče sirénou, která pak houká několikrát do týdně?

Bude pak sirénám někdo věnovat pozornost, když půjde o všeobecné ohrožení?

Je nutné stresovat či budit zvířata i lidi v blízkosti, když se jich to vůbec netýká?

Jak to vezmou cizinci ze zemí, kde se sirény používají jen na varování obyvatelstva?

Nabízí se prověřit, jestli je houkání sirén před zásahem hasičů účelné.

Pokračovat ve čteníNávrh: Nechat sirény houkat jen při ohrožení obyvatel a testech“

Návrh: Obecní sběrný dvůr vytvořit v prostoru kompostárny

Vyřešil by se tím dlouhodobý problém s neúměrně vysokou cenou sběrného dvora poskytovaného v prostoru Recykling u nádraží. Stejně tam má být člověk, prostor tam je, je to mimo zastavěnou oblast, kvůli hustotě dopravy, je tam i přístup ze silnice.

Nevýhoda je nezpevněná komunikace, že se s touto funkcí při rekonstrukcí nepočítalo a také by s tím bylo víc starostí. Proto s touto možností současné vedení města (2022-2026) nepočítá.

Pokračovat ve čteníNávrh: Obecní sběrný dvůr vytvořit v prostoru kompostárny