Návrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky

Bezúvraťové vlakové spojení Pardubic s Chrudimí a Slatiňany.

 • Samospráva města Chrudim nemá na stavbu velký vliv. Akorát musela v územním plánu zapracovat zásady kraje, kde to je.
 • Chrudim akorát nechce, aby se snížila dopravní obslužnost v jedné místní části, kterou projekt míjí, a dále Chrudim není pro verzi s náspy a také je třeba vyřešit křížení s obchvatem.
 • Větší vliv má stanovisko Ostřešan

Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky”

Návrh: Pečovatelský dům s byty

Seniorů přibývá a trend je, že se o ně stále více stará stát a stále méně se starají zbytky jejich rodin.

pečovatelská služba o seniory ve Slatiňanech funguje dobře, klienti jsou spokojeni; ale stávající dům s Pečovatelskou službou má jednopokojové pokoje, dvoupokojové chybí.

Pokračovat ve čteníNávrh: Pečovatelský dům s byty”

Návrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem

S novým volebním obdobím je příležitost některé věci v řízení Slatiňan začít dělat jinak a lépe.  Všechny strany před volbami hovořily o tom, že je třeba zlepšit komunikaci úřadu a radnice s lidmi. Noví radní mohou učinit vstřícný krok velmi rychle, jednoduše a levně. Stačí se inspirovat v Chrudimi, kde pravidelně zveřejňují investiční plány a studie na konkrétní akce.

Pokračovat ve čteníNávrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem”

Návrh: Předcházení vzniku odpadů

Protože jsme (stále ještě:) demokratická země a tudíž je maximálně respektována svoboda občanů, tak se profesionálové v oboru (kteří “vidí dál než my”) snaží používat méně zákazů a příkazů a spíš více informovat a “po dobrém” přesvědčovat.

Projekty MZP

Také proto ministerstvo životního prostředí připravilo dokumenty pro podporu vzdělávání obyvatel ke snižování produkce zbytečných odpadů. Následující jsou hlavně pro obce a školy:

E-learningový kurs Arniky
Jak předcházet vzniku odpadu v obcích?Pokračovat ve čteníNávrh: Předcházení vzniku odpadů”

Návrh: Kompostárna ve Škrovádě

Na kompostárnu patří:

 • čerstvě posečená tráva
 • listí
 • pořezy keřů a větve
 • piliny, hobliny, kůra
 • kuchyňské zbytky rostlinného původu
 • popel ze dřeva
 • ornice a výkopová zemina bez kamenů!

Odpady odkládejte na označenou plochu vedle kompostárny. Na plochu lze odpady odkládat pouze v období 1. 4.–31. 10.

Pokud máte možnost kompostovat odpad na Vaší zahradě, prosím
kompostujte. Tento způsob je stále nejpřirozenější a finančně nejméně
náročný.

Pokračovat ve čteníNávrh: Kompostárna ve Škrovádě”

Návrh: Zrušení vyhrazení pro parkoviště proti vjezdu do úřadu

Před vjezdem do dvora úřadu nad parkovištěm u hospody jsou 3 rezervovaná parkovací místa pro pracovníky úřadu. Omezení platí i o víkendu, kdy to nepotřebuje a jen se blokují zbytečně 3 parkovací místa.

– úředníci budou mít podobné možnosti parkování jako běžní občané
+ zrušení nedobrého precedentu – ve Slatiňanech není obvyklé, aby si instituce či jednotlivci rezervovali veřejně dostupné prostranství blokovalo jen pro sebe
+ o víkendech,

Pokračovat ve čteníNávrh: Zrušení vyhrazení pro parkoviště proti vjezdu do úřadu

Návrh: Oprava škrovádského mostu

Akce by se mohla provést v roce 2020, pokud bude v možnostech rozpočtu a bude s ní souhlasit zastupitelstvo.

Jedná se o opravu konstrukčních prvků pod mostem. Oprava mostu se bude realizovat na základě závad vyplývající z revizní zprávy.*1

 1. RM rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Oprava mostu ve Škrovádu, kterým je společnost DEKORSTAV s. r. o.,

Pokračovat ve čteníNávrh: Oprava škrovádského mostu”

Návrh: Na křižovatku Šmeralova – Staré náměstí přidat zrcadlo

Vozidla jedoucí od školy (auta pokračující do zadní části parkoviště a bicykly pokračující dále k poště) mají dávat přednost vozidlům přijíždějícím od hlavní Šmeralovou ulicí.

To je však problém, protože přes zděný plot rohové zahrady, který je až ke kraji vozovky, není vůbec vidět, vidět je až při vjetí do křižovatku, ale v tom místě si často zkracují jízdu vozidla od hlavní, zvlášť když ve Šmeralově trpí město na druhé straně ulice parkující vozidla.

Pokračovat ve čteníNávrh: Na křižovatku Šmeralova – Staré náměstí přidat zrcadlo”