Návrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem

S novým volebním obdobím je příležitost některé věci v řízení Slatiňan začít dělat jinak a lépe.  Všechny strany před volbami hovořily o tom, že je třeba zlepšit komunikaci úřadu a radnice s lidmi. Noví radní mohou učinit vstřícný krok velmi rychle, jednoduše a levně. Stačí se inspirovat v Chrudimi, kde pravidelně zveřejňují investiční plány a studie na konkrétní akce.

Pokračovat ve čteníNávrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem”

Návrh: Předcházení vzniku odpadů

Protože jsme (stále ještě:) demokratická země a tudíž je maximálně respektována svoboda občanů, tak se profesionálové v oboru (kteří “vidí dál než my”) snaží používat méně zákazů a příkazů a spíš více informovat a “po dobrém” přesvědčovat.

Projekty MZP

Také proto ministerstvo životního prostředí připravilo dokumenty pro podporu vzdělávání obyvatel ke snižování produkce zbytečných odpadů. Následující jsou hlavně pro obce a školy:

E-learningový kurs Arniky
Jak předcházet vzniku odpadu v obcích?Pokračovat ve čteníNávrh: Předcházení vzniku odpadů”

Návrh: Vyjednat vývoz popelnic na hlavních silnicích mimo dopravní špičku

Vyjednat se svozovou firmou – nejlépe zakotvit do smlouvy pod pokutou – aby svoz na hlavních silnicích (TGM, Švermova, Škrovádská a Vítězství) a ulicích u školy (Neumannova, Školská, Raisova, Staré Náměstí a Nerudova) nebyly pravidelně sváženy během dopravní špičky, tj. mezi 7 a 8h a dále mezi 15 a 17h.

Už mnoho let se v pondělí mezi 7 a 8h sváží popelnice v TGM. Přitom popelářské auto se ani nenamáhá zajíždět ke krajnici,

Pokračovat ve čteníNávrh: Vyjednat vývoz popelnic na hlavních silnicích mimo dopravní špičku

Návrh: elektro – do sběrného dvora

Sběrný dvůr ve Slatiňanech vybírá také vyřazené elektrické a elektronické přístroje. Likvidaci neplatí občané ani město, ale výrobci prostřednictvím kolektivních systémů ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s.

Asekol slibuje, že mobily a počítače před likvidací zkontrolují a ještě použijí v rámci projektů Věnuj počítač a Věnuj mobil .

Je to sice lepší, než nechat přístroj rozkládat někde na skládce, ale aby nevznikla iluze o nějaké super recyklaci: přístroje jsou většinou rozemlety nebo rozdrceny a drť je více čí méně úspěšně tříděna.

Pokračovat ve čteníNávrh: elektro – do sběrného dvora”

Návrh: Psí výkaly do uličních odpadkových košů

Majitelé psů platí městu poplatek za psa. Smysl tohoto poplatku není sice nikde oficiálně vysvětlena, ale lze předpokládat, že to má být podíl na nákladech, které městu vyvolávají psi. Nabízí se:

  1. přizpůsobení četnosti, konstrukce a svozu odpadkových košů, aby do nich bylo možno vhazovat psí výkaly a dále
  2. náklady na provoz známkového systému a
  3. náklady na odchyt a vracení, případně likvidaci volně pobíhajících psů.

Odpadkových košů je městě dost,

Pokračovat ve čteníNávrh: Psí výkaly do uličních odpadkových košů”

Návrh: Hradit podle počtu svozů

Platba je pak úměrná množství produkovaného odpadu.

Kontejnery na směsný odpad u sběrného dvora a v místních částech mají eliminovat tvoření černých skládek (oficiálně mohou být třeba na nadměrný odpad).

Varianty řešení
1. 6 samolepek na poplenici za různé ceny

malá popelnice/velká popelnice x co týden/2týdny/3 nebo 4 týdny

Rozdíl v cenách musí být patrný, aby byla motivace šetřit.

 

2. Evidence počtu vyvezených popelnic (čip, … Pokračovat ve čteníNávrh: Hradit podle počtu svozů

Návrh: Kontejnery na směsný odpad do každé městské části a větší pozornost údržby

Každý tlak vyvolá protitlak. Takže pokud se budeme nucení lidi více třídit vyvolá jistý nárůst vzdoru (černé skládky apod.), na to je dobré se připravit a nenechat se tím zaskočit.

V každé městské části by byl aspoň jeden veřejně přístupný kontejner na směsný odpad, který by se svážel v každém týdnu, kdy do té části zavítá popelářské auto (v rámci standardního svozu).

V Trpišově na návsi jsou tři takové a je na nich napsáno,

Pokračovat ve čteníNávrh: Kontejnery na směsný odpad do každé městské části a větší pozornost údržby”

Návrh: Motivovat občany více k třídění odpadu

Likvidace recyklovatelného odpadu bývá levnější. Zaprvé díky platbám zpracovatelů (hlavně u kovů), zadruhé díky dotaci Eko-komu.

Podle jedné statistiky je v odpadu z domácností přibližně 1/4 hmotnosti bioodpadu a spalitelného (rozložitelného) odpadu, 1/2 tříditelného odpadu a jen asi jen 1/4 se hodí nejlépe na skládku.

Avšak ve Slatiňanech např. v roce 2017 evidujeme 1/6 rozložitelného, 1/6 tříděného a 2/3 jde na skládku (evidované kovy zřejmě nepocházejí z domácností…těch pár plechovek v tom dělá tak 1%).

Pokračovat ve čteníNávrh: Motivovat občany více k třídění odpadu”

Návrh: Evidovat tříděný opad a odečítat od platby za komunál

Město vyhlásí poplatek a z něho se odečítá sleva za třídění. V případě neplacení vymáhá základní (nejvyšší) částku. Ta sleva může být třeba až 50% nebo i 100% jako v Letohradě poplatku (nezneužívají to kromě jednoho pána).

Pokračovat ve čteníNávrh: Evidovat tříděný opad a odečítat od platby za komunál”

Návrh: Postupná výměna zvonů na plast za kontejnery

Pracovník jedné svozové firmy:

Podle mého názoru by ideální odpadový systém pro Slatiňany spočíval v zavedení pytlového svozu v lokalitách se zástavbou rodinných domů a zároveň přechod z kontejnerů se spodním výsypem na kontejnery s horním výsypem. Aby tento přechod nebyl tak finančně náročný, mohlo by se jednat o postupnou výměnu. To by bylo ale vhodné již zohlednit ve výběrovém řízení.

Pokračovat ve čteníNávrh: Postupná výměna zvonů na plast za kontejnery”