Návrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky

Bezúvraťové vlakové spojení Pardubic s Chrudimí a Slatiňany.

  • Samospráva města Chrudim nemá na stavbu velký vliv. Akorát musela v územním plánu zapracovat zásady kraje, kde to je.
  • Chrudim akorát nechce, aby se snížila dopravní obslužnost v jedné místní části, kterou projekt míjí, a dále Chrudim není pro verzi s náspy a také je třeba vyřešit křížení s obchvatem.
  • Větší vliv má stanovisko Ostřešan

Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky“

Návrh: Pečovatelský dům s byty

Seniorů přibývá a trend je, že se o ně stále více stará stát a stále méně se starají zbytky jejich rodin.

pečovatelská služba o seniory ve Slatiňanech funguje dobře, klienti jsou spokojeni; ale stávající dům s Pečovatelskou službou má jednopokojové pokoje, dvoupokojové chybí.

Pokračovat ve čteníNávrh: Pečovatelský dům s byty“

Návrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem

S novým volebním obdobím je příležitost některé věci v řízení Slatiňan začít dělat jinak a lépe.  Všechny strany před volbami hovořily o tom, že je třeba zlepšit komunikaci úřadu a radnice s lidmi. Noví radní mohou učinit vstřícný krok velmi rychle, jednoduše a levně. Stačí se inspirovat v Chrudimi, kde pravidelně zveřejňují investiční plány a studie na konkrétní akce.

Pokračovat ve čteníNávrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem“

Návrh: Předcházení vzniku odpadů

Protože jsme (stále ještě:) demokratická země a tudíž je maximálně respektována svoboda občanů, tak se profesionálové v oboru (kteří „vidí dál než my“) snaží používat méně zákazů a příkazů a spíš více informovat a „po dobrém“ přesvědčovat.

Projekty MZP

Také proto ministerstvo životního prostředí připravilo dokumenty pro podporu vzdělávání obyvatel ke snižování produkce zbytečných odpadů. Následující jsou hlavně pro obce a školy:

E-learningový kurs Arniky
Jak předcházet vzniku odpadu v obcích?Pokračovat ve čteníNávrh: Předcházení vzniku odpadů“

Návrh: Město podporuje budování dešťové kanalizace do rybníků, strouh a řeky

Naše kanalizace je tzv. jednotná kanalizační síť*, do které lze odvádět také dešťovou vodu. Odvádí se voda ze střech, ze dvorů i z ulic, kde není zvlášť dešťový svod do řeky nebo potoka. V některých ulicích je historicky paralelní kanalizace dešťová do řeky.

Nabízí se (podobně jako u datové sítě) připravovat při rekonstrukcích také dešťovou kanalizaci a tu nejdříve napojovat v okolních ulicích na jednotnou (kde to nejde jinak) s tím, že až budou rekonstruovány ty,

Pokračovat ve čteníNávrh: Město podporuje budování dešťové kanalizace do rybníků, strouh a řeky“

Návrh: Úhrada za odvádění dešťových vod do kanalizace i pro soukromé osoby

Aktuálně platí za svod do jednotné kanalizační soustavy pouze firmy, tedy právnické osoby. Soukromé neplatí nic. Přitom svod dešťové vody do kanalizace je často nejjednodušší způsob, jak je legálně zlikvidovat a tak ho mnozí preferují (včetně mně).

Taková voda ale rychle odteče, navíc při větších deštích naplní kanalizaci a z té pak vytéká přes odlehčovací komory i odpadní voda přímo do řeky.

Pokud připustíme, že vody v krajině ubývá, nabízí se aspoň u nových nemovitostí více motivovat stavebníky,

Pokračovat ve čteníNávrh: Úhrada za odvádění dešťových vod do kanalizace i pro soukromé osoby“

Návrh: Nové osvětlení TGM od STS po parkoviště u úřadu

Zhotovení veřejného osvětlení v části třídy T.G.M., tj. od příjezdu z Chrudimi do Slatiňan až po parkoviště u radnice.

Jedná se o pořízení 3 nových osvětlovacích těles do prostor, kde dostud VO nebylo.*1

Akce by se mohla provést v roce na rok 2020, pokud bude v možnostech rozpočtu a bude s ní souhlasit zastupitelstvo.

5/2022 Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění výběru zhotovitele a komplexní administrace dotace akce Stavba veřejného osvětlení v části ulice T.

Pokračovat ve čteníNávrh: Nové osvětlení TGM od STS po parkoviště u úřadu

Návrh: Chodník od návsi ve Škrovádě přes Wiki nahoru k lesu

Ulice od návsi kolem hasičárny a Wiki k lesu je dosti frekventovaná. V tomto směru nemá pro chodce ani moc alternativ. Byla kolem roku 2008 rekonstruovaná a prostor mimo vozovku byl využit na parkovací stání, výhybny a zelené ostrůvky s vysokými obrubníky, které se pro pěší stěží překonávají.

Pokračovat ve čteníNávrh: Chodník od návsi ve Škrovádě přes Wiki nahoru k lesu“

Návrh: Vytvořit bezpečnou cestu nebo chodník pro pěší od klapačky ke Švýcárně a Monacu

Část této trasy lze jít po nezpevněné hliněné Vilemínině stezce, případně třešňovkou. Ale není tam ani jeden přechod a zvlášť podle vodárny jezdí auta dost rychle a není se tam kde uhnout. Navzdory těmto stezkách chodí hodně lidí alejí po silnici.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vytvořit bezpečnou cestu nebo chodník pro pěší od klapačky ke Švýcárně a Monacu“

Návrh: Přepracovat Koncepci dopravy v klidu a učinit ji závaznou

Koncepce dopravy v klidu, která je používána na městě jako pomocný materiál pro rekonstrukci ulic.

V případě rekonstrukce Klášterní ulice se ukázalo, že není nijak závazná, ulice se nakonec (bez jakéhokoliv upozornění zastupitelů i občanů) udělala jinak – hlavně parkování.

Pokud by se podařilo koncepci dopravy v klidu

  1. aktualizovat společně s veřejností tak, aby s ní byla veřejnost seznámena, srozuměna a ideálně smířena a aby viděla, že i její připomínky byly aspoň vyslyšeny a jejich případné nezrealizování patřičně odůvodněno,

Pokračovat ve čteníNávrh: Přepracovat Koncepci dopravy v klidu a učinit ji závaznou