Návrh: Pečovatelský dům s byty

Seniorů přibývá a trend je, že se o ně stále více stará stát a stále méně se starají zbytky jejich rodin.

pečovatelská služba o seniory ve Slatiňanech funguje dobře, klienti jsou spokojeni; ale stávající dům s Pečovatelskou službou má jednopokojové pokoje, dvoupokojové chybí.

Pokračovat ve čteníNávrh: Pečovatelský dům s byty”

Návrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem

S novým volebním obdobím je příležitost některé věci v řízení Slatiňan začít dělat jinak a lépe.  Všechny strany před volbami hovořily o tom, že je třeba zlepšit komunikaci úřadu a radnice s lidmi. Noví radní mohou učinit vstřícný krok velmi rychle, jednoduše a levně. Stačí se inspirovat v Chrudimi, kde pravidelně zveřejňují investiční plány a studie na konkrétní akce.

Pokračovat ve čteníNávrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem”

Návrh: Předcházení vzniku odpadů

Protože jsme (stále ještě:) demokratická země a tudíž je maximálně respektována svoboda občanů, tak se profesionálové v oboru (kteří “vidí dál než my”) snaží používat méně zákazů a příkazů a spíš více informovat a “po dobrém” přesvědčovat.

Projekty MZP

Také proto ministerstvo životního prostředí připravilo dokumenty pro podporu vzdělávání obyvatel ke snižování produkce zbytečných odpadů. Následující jsou hlavně pro obce a školy:

E-learningový kurs Arniky
Jak předcházet vzniku odpadu v obcích?Pokračovat ve čteníNávrh: Předcházení vzniku odpadů”

Návrh: V rámci sběrného dvora zavést prostor pro odkládání použitelných věcí

Ve vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství (POH) za rok 2017 se píše:

Předcházení vzniku odpadů není v současné době ve městě Slatiňany výrazněji řešeno. Město bude muset postupně přijmout republikový trend realizace Programu předcházení vzniku odpadů a aktivněji se zaměřit na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu (…) či vybudování re-use centra.

Re-Use centra patří mezi podstatná opatření v oblasti předcházení vzniku odpadu na území města.

Pokračovat ve čteníNávrh: V rámci sběrného dvora zavést prostor pro odkládání použitelných věcí”

Návrh: Poskytnout nájemci jiný městský pozemek

Pokud je z nějakého důvodu v zájmu města pronajímat dotyčnému městský pozemek, nabízí se kompromis -> pronajmout náhradou nějaký jiný, jehož pronájem bude méně obtěžovat obyvatele. Např. část Olšiny, anebo kdekoliv jinde, kde se tím neomezí tolik bezpečnost i přehlednost provozu.

Pokračovat ve čteníNávrh: Poskytnout nájemci jiný městský pozemek”

Návrh: Vybudovat chodník ve Švermově ulici po levé straně od penzionu Bonet až k Družstevní

Připravuje se chodník a veřejné osvětlení v ulici Švermova.

Níže je návrh pro územní rozhodnutí, což ještě není definitivní podoba pro stavbu a bude se k němu vyjadřovat ještě Rada města. Chodník na návrhu představuje žlutá a červená barva.

chodník Švermova – návrh – situace

Problém tohoto návrhu je, že velká část stromů podle silnice bude muset být skácena anebo bude ohrožena stavbou (dilema: chodník nebo stromy?).

Pokračovat ve čteníNávrh: Vybudovat chodník ve Švermově ulici po levé straně od penzionu Bonet až k Družstevní

Návrh: Budovat chodníky s méně a menšími spárami pro méně prostoru pro plevel

Asfaltové nebo betonové nebo dlážděné velkými dlaždicemi nebo spárované něčím pružným a zarůstání odolným anebo …?

aby v nich nerostlo tolik plevele a nespotřebovalo se na jejich údržbu tolik jedu a peněz.

Pokračovat ve čteníNávrh: Budovat chodníky s méně a menšími spárami pro méně prostoru pro plevel”

Návrh: Vybudování chodníku ve Švermově ulici mezi Družstevní a TGM

Švermova ulice je dosti frekventovaná jak vozidly, které uhýbají z I/37 na Vlčnov a Pardubice, déle do průmyslové zóny ve Švermově ulici, do školky, ústavu a nádraží.

Zároveň je dosti využívána chodci, zejména pejskaři, lidmi jdoucími od nádraží, školky  a ústavu do Škrovádu a k Bonetu.

Prostor pro vybudování chodníku je na obou stranách, kde je prostor i na chodník.

Pole na jedné straně je v územním plánu určeno k zástavbě a již na něm několik nových domů stojí,

Pokračovat ve čteníNávrh: Vybudování chodníku ve Švermově ulici mezi Družstevní a TGM”

Návrh: Rozšířit Zónu 30 od Škrovádské až ke Starému náměstí

Obytná oblast ohraničená řekou, TGM, Škrovádskou a Starým náměstím je velmi frekventovaná jak auty (stojícími i jedoucími), tak cyklisty a chodci. Nehody zde nejsou neobvyklé.

Ke částečnému zklidnění pomáhá přednost zprava, avšak stále se ozývají hlasy, že někteří řidiči mají dojem, že bezpečná rychlost je zde 50 i víc. Proto by bylo dobré dát jasně najevo, že to tak není.

Některé dotčené ulice už mají v některých úsecích omezení rychlosti 30 km,

Pokračovat ve čteníNávrh: Rozšířit Zónu 30 od Škrovádské až ke Starému náměstí”