Návrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky

Bezúvraťové vlakové spojení Pardubic s Chrudimí a Slatiňany.

  • Samospráva města Chrudim nemá na stavbu velký vliv. Akorát musela v územním plánu zapracovat zásady kraje, kde to je.
  • Chrudim akorát nechce, aby se snížila dopravní obslužnost v jedné místní části, kterou projekt míjí, a dále Chrudim není pro verzi s náspy a také je třeba vyřešit křížení s obchvatem.
  • Větší vliv má stanovisko Ostřešan

Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky”

Návrh: Pečovatelský dům s byty

Seniorů přibývá a trend je, že se o ně stále více stará stát a stále méně se starají zbytky jejich rodin.

pečovatelská služba o seniory ve Slatiňanech funguje dobře, klienti jsou spokojeni; ale stávající dům s Pečovatelskou službou má jednopokojové pokoje, dvoupokojové chybí.

Pokračovat ve čteníNávrh: Pečovatelský dům s byty”

Návrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem

S novým volebním obdobím je příležitost některé věci v řízení Slatiňan začít dělat jinak a lépe.  Všechny strany před volbami hovořily o tom, že je třeba zlepšit komunikaci úřadu a radnice s lidmi. Noví radní mohou učinit vstřícný krok velmi rychle, jednoduše a levně. Stačí se inspirovat v Chrudimi, kde pravidelně zveřejňují investiční plány a studie na konkrétní akce.

Pokračovat ve čteníNávrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem”

Návrh: Předcházení vzniku odpadů

Protože jsme (stále ještě:) demokratická země a tudíž je maximálně respektována svoboda občanů, tak se profesionálové v oboru (kteří “vidí dál než my”) snaží používat méně zákazů a příkazů a spíš více informovat a “po dobrém” přesvědčovat.

Projekty MZP

Také proto ministerstvo životního prostředí připravilo dokumenty pro podporu vzdělávání obyvatel ke snižování produkce zbytečných odpadů. Následující jsou hlavně pro obce a školy:

E-learningový kurs Arniky
Jak předcházet vzniku odpadu v obcích?Pokračovat ve čteníNávrh: Předcházení vzniku odpadů”

Návrh: Podpora sdílení aut

Jednou s možností, jak snížit počet automobilů ve městě, je i sdílení aut, čili car sharing, tedy že více lidí střídavě využívá jedno vozidlo. (Něco jiného je spolujízda (car pooling) či stop, kdy uživatel vozidla vezme někoho, kdo má podobnou cestu, to zde teď neřešíme)

Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora sdílení aut”

Návrh: Při schvalování napojení nové Západní ulice ve Škrovádě připravit opatření proti záplavám

V srpnu 2010 byly některé ulice ve Slatiňanech zaplaveny vodou z okolních polích po vytrvalých deštích.

Nejvíce postižené byly ulice v bývalém rameni řeky, které vedlo tehdy přibližně jak vedou ulice Švermova a Vítězství.

Ve Škrovádě pak tekla voda přes domy a zahrady v místě původního mokřadu v místě zvaném Finské domky (viz obr.) Právě této záplavě by šlo předejít vhodným opatřením v prostoru nově budované ulice tzv.

Pokračovat ve čteníNávrh: Při schvalování napojení nové Západní ulice ve Škrovádě připravit opatření proti záplavám”

Návrh: Z jednosměrek udělat cykloobousměrky

Jednosměrky pro cyklisty versus cykloobousměrky *1.

V našem městě stejně jako na celém světě je čím dál větší problém neustálé navyšování automobilové dopravy. Jedno možné protiopatření, které by nárůst mohlo zpomalit, je podpora cyklistiky. Podle statistiky jede 1/4 aut pouze po Slatiňanech.

Postupně se ve městě zavádějí jednosměrky. Pro řidiče auta není objetí jednoho bloku navíc kvůli jednosměrce žádná námaha (pouze zahušťuje pomocí závleků dopravu ve městě) –

Pokračovat ve čteníNávrh: Z jednosměrek udělat cykloobousměrky”

Návrh: Město aktivně podporuje atraktivnost bydlení v intravilánu

Na konci komunistické diktatury bylo díky její “úsporné” bytové politice a podpoře tříštění velkých rodin (umístěnky, přesuny kvůli zaměstnání, osídlování severu apod.) v bytech na 30% obyvatel Československa. Přitom pro většinu z nich to byla nouze a po následném výrazném zlepšení ekonomické situace oprávněně hledají bydlení v domech s větším soukromím, jak to je běžné v rozvinutých zemích světa, kde v bytech bydlí jen jednotky % obyvatel. Mimo jiné i proto je obecně větší rozloha tamních měst se srovnatelným počtem obyvatel.

Pokračovat ve čteníNávrh: Město aktivně podporuje atraktivnost bydlení v intravilánu”

Návrh: Zrušit chodník na jedné straně ulice a rozšířit průjezdný pruh pro cyklisty

Standardní šíře ulice ve Slatiňanech je 8-9 metrovů. Na obou stranách 1,5m chodník a vprostřed 5 m vozovka.

V posledních letech se jeden pruh (min 2,5m) ve vozovce mění v parkovací pruh a pro průjezd zbývá kolem 3,5m, což je i normované minimum pro průjezdný prh. Vzhledem k dlouhodobému tolerování tohoto nešvaru už je téměř nemožné ustoupit zpět.

Řešení pro automobily je zjednosměrnit ulice, případně zavést obousměrný jednopruhový provoz s výhybnami (jako např.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zrušit chodník na jedné straně ulice a rozšířit průjezdný pruh pro cyklisty”

Návrh: Vytvořit cestu od Bonetu k nádraží

Po vybudování obchvatu bude z I/37 přístup jak z ulice Vítězství, tak stávající přístup kolem nového Rovexu. Tím pravděpodobně vzroste dopravní zatížení Švermovy ulice kolem mateřské školy a sídliště.

V územním plánu se počítá s novým propojením TGM u Bonetu a nádražím a dále ul. Vítězství a díl na obchvat v místě současného pole. Také umožní propojení budoucí zástavby podle obchvatu s oběma sjezdy a hlavně sjezdem na Chrudim (kam bude vést většina jízd),

Pokračovat ve čteníNávrh: Vytvořit cestu od Bonetu k nádraží”