Návrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky

Bezúvraťové vlakové spojení Pardubic s Chrudimí a Slatiňany.

 • Samospráva města Chrudim nemá na stavbu velký vliv. Akorát musela v územním plánu zapracovat zásady kraje, kde to je.
 • Chrudim akorát nechce, aby se snížila dopravní obslužnost v jedné místní části, kterou projekt míjí, a dále Chrudim není pro verzi s náspy a také je třeba vyřešit křížení s obchvatem.
 • Větší vliv má stanovisko Ostřešan

Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky”

Návrh: Pečovatelský dům s byty

Seniorů přibývá a trend je, že se o ně stále více stará stát a stále méně se starají zbytky jejich rodin.

pečovatelská služba o seniory ve Slatiňanech funguje dobře, klienti jsou spokojeni; ale stávající dům s Pečovatelskou službou má jednopokojové pokoje, dvoupokojové chybí.

Pokračovat ve čteníNávrh: Pečovatelský dům s byty”

Návrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem

S novým volebním obdobím je příležitost některé věci v řízení Slatiňan začít dělat jinak a lépe.  Všechny strany před volbami hovořily o tom, že je třeba zlepšit komunikaci úřadu a radnice s lidmi. Noví radní mohou učinit vstřícný krok velmi rychle, jednoduše a levně. Stačí se inspirovat v Chrudimi, kde pravidelně zveřejňují investiční plány a studie na konkrétní akce.

Pokračovat ve čteníNávrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem”

Návrh: Předcházení vzniku odpadů

Protože jsme (stále ještě:) demokratická země a tudíž je maximálně respektována svoboda občanů, tak se profesionálové v oboru (kteří “vidí dál než my”) snaží používat méně zákazů a příkazů a spíš více informovat a “po dobrém” přesvědčovat.

Projekty MZP

Také proto ministerstvo životního prostředí připravilo dokumenty pro podporu vzdělávání obyvatel ke snižování produkce zbytečných odpadů. Následující jsou hlavně pro obce a školy:

E-learningový kurs Arniky
Jak předcházet vzniku odpadu v obcích?Pokračovat ve čteníNávrh: Předcházení vzniku odpadů”

Návrh: Dotazník plovárna ve Slatiňanech

(koncept okruhů k diskusi)

 1. Naši plovárnu
  1. navštěvuji pravidelně (> 10x za sezonu)
  2. příležitostně (>2x za sezonu) nebo
  3. (skoro) vůbec
 2. je ve špatném stavu a bude nutné ji rekonstruovat. Myslíte, že by se na ní mělo něco změnit?
  1. rozdělit velký bazén na víc částí
   1. v tom případě bych uvítal teplejší vodu (solární ohřev, zakrývání na noc)  (v pro stávající velikost bazénu není proveditelné)
  2. vybudovat skluzavku
   1. aspoň 5 m dlouhou
   2. aspoň 10 m dlouhou a členitější (malý tobogan)
  3. protiproud či divoká řeka
  4. lepší bistro
  5. pára/sauna
  6. další –

Pokračovat ve čteníNávrh: Dotazník plovárna ve Slatiňanech

Návrh: kovy – hliník drobný – do školky

V MŠ ve Švermově ulici sbírají do nádob omytá víčka od jogurtů, plechovky od nápojů a jiné drobné hliníkové odpady, které pak odevzdají do sběrného dvora. Utržené peníze se využívají k úhradě dalších hraček a pomůcek.

Například za rok 2017 získala školka sběrem hliníku 3 421 Kč, které byly použity na nákup tělocvičných pomůcek.

Pokračovat ve čteníNávrh: kovy – hliník drobný – do školky”

Návrh: Dotazník doprava a parkování ve Slatiňanech

Toto je návrh k diskusi.

Výsledek dotazování by mohl být zohledněn např. v Prioritách při stavbách a rekonstrukcích ulic.

 1. Prostorové řešení nových a rekonstruovaných ulic. Ulice města slouží k chůzi, jízdě různými vozidly, parkování aut (doprava v klidu), k vytváření alejí, záhonů a trávníků. Ne vše se tam vždy vejde a pak je třeba něco upřednostnit. V současnosti se při rekonstrukci obvykle chodníky nechávají a vozovky se rozdělí mezi parkovací místa,

Pokračovat ve čteníNávrh: Dotazník doprava a parkování ve Slatiňanech

Návrh: Dotazník MFC Modela

 

Modela – město koupilo objekt bývalé Modely (dříve Kabeláčům mlýn) pod zámkem, aby zde postavilo něco užitečného. Později Rada města rozhodla, že zde vybuduje multifunkční kulturní centrum s knihovnou a klubovnami. Aktuálně se připravuje stavební povolení a hledá se dotační titul anebo se město zadluží (celkové náklady na stavbu s příslušenstvím, vybavením a DPH jdou k 100 mil. Kč, což je asi desetinásobek ročních prostředků města na veškeré investice)

 

Pokračovat ve čteníNávrh: Dotazník MFC Modela