Návrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky

Bezúvraťové vlakové spojení Pardubic s Chrudimí a Slatiňany.

  • Samospráva města Chrudim nemá na stavbu velký vliv. Akorát musela v územním plánu zapracovat zásady kraje, kde to je.
  • Chrudim akorát nechce, aby se snížila dopravní obslužnost v jedné místní části, kterou projekt míjí, a dále Chrudim není pro verzi s náspy a také je třeba vyřešit křížení s obchvatem.
  • Větší vliv má stanovisko Ostřešan

Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky”

Návrh: Pečovatelský dům s byty

Seniorů přibývá a trend je, že se o ně stále více stará stát a stále méně se starají zbytky jejich rodin.

pečovatelská služba o seniory ve Slatiňanech funguje dobře, klienti jsou spokojeni; ale stávající dům s Pečovatelskou službou má jednopokojové pokoje, dvoupokojové chybí.

Pokračovat ve čteníNávrh: Pečovatelský dům s byty”

Návrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem

S novým volebním obdobím je příležitost některé věci v řízení Slatiňan začít dělat jinak a lépe.  Všechny strany před volbami hovořily o tom, že je třeba zlepšit komunikaci úřadu a radnice s lidmi. Noví radní mohou učinit vstřícný krok velmi rychle, jednoduše a levně. Stačí se inspirovat v Chrudimi, kde pravidelně zveřejňují investiční plány a studie na konkrétní akce.

Pokračovat ve čteníNávrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem”

Návrh: Předcházení vzniku odpadů

Protože jsme (stále ještě:) demokratická země a tudíž je maximálně respektována svoboda občanů, tak se profesionálové v oboru (kteří “vidí dál než my”) snaží používat méně zákazů a příkazů a spíš více informovat a “po dobrém” přesvědčovat.

Projekty MZP

Také proto ministerstvo životního prostředí připravilo dokumenty pro podporu vzdělávání obyvatel ke snižování produkce zbytečných odpadů. Následující jsou hlavně pro obce a školy:

E-learningový kurs Arniky
Jak předcházet vzniku odpadu v obcích?Pokračovat ve čteníNávrh: Předcházení vzniku odpadů”

Návrh: Vrátit stromy na obě strany ulice Vítězství

Během rekonstrukce v roce 2013 v ulici Vítězství v roce 2014 byly zrušeny stromy na severní straně ulice mezi ulicemi Švermova a TGM. Nyní jsou na této straně keře a stromy jen na jižní straně ulice.

Stromy byly pokáceny z důvodu rekonstrukce propadlé kanalizační stoky. Stromy rostly přímo nad trasou kanalizace. Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vyslovila nesouhlas s provedením následné výsadby stromů v ochranném pásmu kanalizace.

Stromy mohou překážet provozu na silnici i chodníku,

Pokračovat ve čteníNávrh: Vrátit stromy na obě strany ulice Vítězství

Návrh: papír – knihy – nabídnout přes internet

Knihy se špatně prodávají přes klasické internetové bazary (bazos, sbazar apod.).

Mně se osvědčil www.trhknih.cz . Knihy nabízím za 20-50Kč, jen aby se mi vyplatilo je balit. Chtějí, abych to posílal doporučeně, ale já jsem si snížil v nastavení sazby za poštovné o 20% a posílám to obyčejně, abych nemusel aspoň s těmi menšími na poštu. Kdyby se nějaká ztratila, tak bych jim ty peníze nechal…ale zatím se mi to nestalo a knih jsem takhle vrátil do oběhu nejméně 20.

Pokračovat ve čteníNávrh: papír – knihy – nabídnout přes internet”

Návrh: Vést kanalizace spádem do Orle místo přes kopec do Slatiňan

Ze zápisu zastupitelstva 24/9/2019

Ing. Brůžek – otázkou je, zda by nebylo levnější odkanalizovat Kunčí do Orle ve spádu a ne čerpat to přes kopec do Slatiňan Starosta – nebylo, není to tak jednoduché

Ing. Brůžek – šlo by to do stejné kanalizace Starosta – kanalizace od Orle by to neunesla, kanalizace Orel – Slatiňany je na hranici kapacity, například Zaječice se do ní už nemůžou připojit.

pí Málková – kanalizace z Orle na Slatiňany byl problém už dříve a to se Orel od té doby ještě rozrostla,

Pokračovat ve čteníNávrh: Vést kanalizace spádem do Orle místo přes kopec do Slatiňan

Návrh: Vyvěšování vlajek EU při státních svátcích

Státní vlajku jsou podle zákona O užívání státních symbolů ČR povinny vyvěšovat školy, státní instituce, kraje a obce během státních svátků a dalších významných dnů.

Naopak vlajka EU se vyvěšuje dobrovolně (povinně musí být vyvěšena akorát v den voleb do Evorpského parlamentu na volebních místnostech).

Mnoho z nás nepřemýšlí příliš nad tím, jestli je pro nás členství v EU dobré nebo ne, jestli pro nás znamená omezení suverenity –

Pokračovat ve čteníNávrh: Vyvěšování vlajek EU při státních svátcích”

Návrh: Budeme více chodit a chodníky budou méně zarůstat

Zdeněk Jirásek navrhuje v Ozvěnách další způsob, jak omezit plevel na chodnících. Vedlejší efekt vidí ve snížení automobilového provozu, tedy i hluku a exhalací. Zní to jako legrace, ale…

Pokračovat ve čteníNávrh: Budeme více chodit a chodníky budou méně zarůstat”

Návrh: Omezit odbočení doleva při výjezdu zpoza obchodu Málek

Vedení obchodu připravuje přikázané odbočení doprava při výjezdu z parkoviště a manipulační plochy mezi obchodem a diskontem.

Cílem opatření je větší plynulost provozu, protože řidiči odbočující vlevo musí čekat na uvolnění provozu na I/37 v obou směrech, anebo vyjedou do prvního pruhu I/37 a ten blokují, než mohou pokračovat vlevo. To je problém hlavně ve špičce, kdy je druhý pruh I/37 ještě zpomalen navazujícím přechodem.

 

Pokračovat ve čteníNávrh: Omezit odbočení doleva při výjezdu zpoza obchodu Málek”

Návrh: Rekonstrukce elektroinstalace v městské mateřské škole

Na základě revizní zprávy měla být v roce 2019 provedena I. etapa opravy elektroinstalace v MŠ a v roce 2020 je plánována II. etapa. Akcí je pověřena ředitelka školy za úzké součinnosti městského úřadu Slatiňany.

Jedná se o kompletní výměnu elektroinstalace v celém objektu MŠ,
která je vedena v hliníku na základě požadavku revizní zprávy.*1

Celá akce byla přesunuta z roku 2019 z důvodu řešení havarijního stavu kanalizace objektu na rok 2020.

Pokračovat ve čteníNávrh: Rekonstrukce elektroinstalace v městské mateřské škole”