Návrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky

Bezúvraťové vlakové spojení Pardubic s Chrudimí a Slatiňany.

  • Samospráva města Chrudim nemá na stavbu velký vliv. Akorát musela v územním plánu zapracovat zásady kraje, kde to je.
  • Chrudim akorát nechce, aby se snížila dopravní obslužnost v jedné místní části, kterou projekt míjí, a dále Chrudim není pro verzi s náspy a také je třeba vyřešit křížení s obchvatem.
  • Větší vliv má stanovisko Ostřešan

Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky“

Návrh: Pečovatelský dům s byty

Seniorů přibývá a trend je, že se o ně stále více stará stát a stále méně se starají zbytky jejich rodin.

pečovatelská služba o seniory ve Slatiňanech funguje dobře, klienti jsou spokojeni; ale stávající dům s Pečovatelskou službou má jednopokojové pokoje, dvoupokojové chybí.

Pokračovat ve čteníNávrh: Pečovatelský dům s byty“

Návrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem

S novým volebním obdobím je příležitost některé věci v řízení Slatiňan začít dělat jinak a lépe.  Všechny strany před volbami hovořily o tom, že je třeba zlepšit komunikaci úřadu a radnice s lidmi. Noví radní mohou učinit vstřícný krok velmi rychle, jednoduše a levně. Stačí se inspirovat v Chrudimi, kde pravidelně zveřejňují investiční plány a studie na konkrétní akce.

Pokračovat ve čteníNávrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem“

Návrh: Předcházení vzniku odpadů

Protože jsme (stále ještě:) demokratická země a tudíž je maximálně respektována svoboda občanů, tak se profesionálové v oboru (kteří „vidí dál než my“) snaží používat méně zákazů a příkazů a spíš více informovat a „po dobrém“ přesvědčovat.

Projekty MZP

Také proto ministerstvo životního prostředí připravilo dokumenty pro podporu vzdělávání obyvatel ke snižování produkce zbytečných odpadů. Následující jsou hlavně pro obce a školy:

E-learningový kurs Arniky
Jak předcházet vzniku odpadu v obcích?Pokračovat ve čteníNávrh: Předcházení vzniku odpadů“

Návrh: Pěší propojení a parčík mezi TGM a Tyršovou

Uvažovaný parčík před Sokolovnou na městském pozemku mezi Tyršovou a TGM.

Nový územní plán nevylučuje toto použití (konkrétně textová část).

Historicky zde měla vzniknou bytovka a také kulturní dům*.

Pokračovat ve čteníNávrh: Pěší propojení a parčík mezi TGM a Tyršovou

Návrh: Policie postihuje nesprávné parkování a obec hlídá jejich smysluplnost

Smysl pravidel silničního provozu zajistit plynulou a bezpečnou dopravu. Někdy je jejich dodržení kritické, jindy se celkem nic neděje. Na „selský rozum“ se ale nedá vždy spolehnout, protože každý má trochu jiný selský rozum a někdy mohou být v rozporu a vzniknout konflikt.

Nejméně konfliktů a napětí mezi „drzými“ a „slušnými“ proto vzniká tam, kde pravidla co nejpřesněji odpovídají použité situace a pak se vymáhají.

Pokračovat ve čteníNávrh: Policie postihuje nesprávné parkování a obec hlídá jejich smysluplnost“

Návrh: Policie kontroluje rychlost a obec řeší přehnaná omezení

Většina řidičů jezdí ze svého pohledu bezpečně a zodpovědně. Je to však subjektivní: co se zdá bezpečné řidičovi, nemusí přijít bezpečné míjenému chodci či cyklistovi nebo jeho rodičům anebo jinému řidiči. Jako kompromis a pro zamezení neřešitelných sporů byla (už dávno) zavedena silniční pravidla, jejichž součástí je i omezování nejvyšší rychlosti.

Proto se kontrola a vymáhání silničních pravidel jeví jako společensky přijatelný a prospěšný nástroj pro lepší život v obci.

Je tedy pravda,

Pokračovat ve čteníNávrh: Policie kontroluje rychlost a obec řeší přehnaná omezení“

Návrh: Zrušit chodník na jedné straně ulice a rozšířit průjezdný pruh na 4,5m, aby mohla auta míjet bezpečně cyklisty

Standardní šíře ulice ve Slatiňanech je 8-9 metrovů. Na obou stranách 1,5m chodník a vprostřed 5 m vozovka.

V posledních letech se jeden pruh (min 2,5m) ve vozovce mění v parkovací pruh a pro průjezd zbývá kolem 3,5m, což je i normované minimum pro průjezdný prh. Vzhledem k dlouhodobému tolerování tohoto nešvaru už je téměř nemožné ustoupit zpět.

Řešení pro automobily je zjednosměrnit ulice, případně zavést obousměrný jednopruhový provoz s výhybnami (jako např.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zrušit chodník na jedné straně ulice a rozšířit průjezdný pruh na 4,5m, aby mohla auta míjet bezpečně cyklisty“

Návrh: parkoviště u Spartaku na Škrovádském nábřeží

Záměr města spočívá ve vybudování parkoviště před stadionem Spartaku pro 32 stání osobních automobilů a dále pak stání pro autobus. Parkovací plochy byly navrženy po obou stranách Smetanova nábřeží. Parkovací stání jsou navržena jako podélná, kolmá i šikmá a jsou navržena z betonové dlažby barvy červené, lemování bude pomocí betonových obrub dvou typů barvy přírodní a podélné stání u řeky Chrudimky je navrženo ze zatravňovacích tvárnic.*

Aktuálně se čeká s vybudováním parkoviště, až Povodí Labe převede pozemek u řeky na město,

Pokračovat ve čteníNávrh: parkoviště u Spartaku na Škrovádském nábřeží“