út 9.4.2019 Velikonoční jarmark ve školce

V úterý 9. 4. od 15.30 hod Vás zveme na náš první Velikonoční jarmark, kde vystoupí děti s jarními písněmi a s tanečním vystoupením.

Následně proběhne prodej jarních a velikonočních výrobků a dekorací za opravdu symbolické ceny. Přijďte se naladit na velikonoční čas.

V souvislosti s jarmarkem se vybralo 16 tis Kč (dle nástěnky a informace paní ředitelky 17/4/2019).

Vybralo se téměř 16 tisíc Kč.

Pokračovat ve čtení “út 9.4.2019 Velikonoční jarmark ve školce”

Téma: Financování školní jídelny

Školní jídelna je městské zařízení a proto do ní město musí investovat. Nicméně u státních a městských organizací není z principu zaručena efektivnost a hospodárnost provozu jako u soukromých a tak není od věci to občas sledovat.

Roční obrat školní jídelny je kolem 7,5 mil. Kč (z toho 5 mil. školní obědy, 2,5 mil. zbytek) *1.

Investice do školní jídelny

datum
věc
tis.Kč
pozn.

21.1.2019
nová myčka
579
dosavadní myčka fungovala 15 let

5.11.2018
nákup elektrického kráječe na knedlíky
65 … Pokračovat ve čteníTéma: Financování školní jídelny”

Návrh: Výměna oken v hlavní budově ZŠ

Výměna dožilých okenních výplní na budově staré ZŠ a to jak čelní strany budovy, tak ze strany ulice T.G.M. Za tímto účelem Rada města vyčlenila v rozpočtu na rok 2019 finanční prostředky. V souvislosti s plánovaným vypsáním nového dotačního titulu v rámci OPŽP Rada města pověřila ředitele školy nechat zpracovat energetický audit za účelem možnosti podání žádosti o čerpání finančních prostředků z EU. V současné době je posuzována možnost podání žádost a získání finančních prostředků EU na základě plánované výzvy s cílem ušetřit prostředky z rozpočtu města.

Pokračovat ve čteníNávrh: Výměna oken v hlavní budově ZŠ”