Téma: Základní škola Slatiňany

ZŠ Slatiňany. Základní škola má dvě budovy – hlavní a přístavbu.

Kapacita ZŠ je 600 žáků*.  Vyučování ve škole bylo zahájeno v říjnu roku 1885, kdy nahradila bývalou jednotřídku u kostela. Historická budova byla první velkou stavbou Jana Schmoranze, na které spolupracoval se svým otcem Františkem Schmoranzem st. Samotná stavba školy je neorenesanční budova s několika neogotickými prvky. V době neostylů bylo zvykem stavět vzdělávací budovy v neorenesančním
stylu,

Pokračovat ve čteníTéma: Základní škola Slatiňany”

Téma: Školní jídelna

Školní jídelna vaří obědy dětem v ZŠ, pracovníkům Města Slatiňany, pro rozvoz pečovatelskou službou i pro veřejnost.

Veřejnost má zvláštní jídelnu s vchodem z Neumannovy ulice, která je otevřena 11:00 – 13:30. Výdej obědů pro pečovatelskou službu a firmy 10,45 – 11,15 hodin.

Cena oběda bez dotace je 67 Kč vč. DPH *1 od 1. 6.  75 Kč vč. DPH *pro běžné strávníky, 71 Kč pro DPS.  U žáků školy bude cena zvýšena od začátku nového školního  roku o 2 Kč (27 Kč až 31 Kč,

Pokračovat ve čteníTéma: Školní jídelna”

Téma: ZUŠ – Základní umělecká škola Slatiňany

Zajišťuje výuku v uměleckých oborech (hraní na nástroje, zpěv, tanec, výtvarné obory) pro Slatiňany a okolí. Má také pobočku v Nasavrkách.

Roční rozpočet ZUŠ je kolem 12,7 mil. Kč *.

Pokračovat ve čteníTéma: ZUŠ – Základní umělecká škola Slatiňany”

Téma: Školka – městská mateřská škola

MŠ Slatiňany. Městskou školku provozuje Město Slatiňany, v 5ti třídách má kapacitu 137 dětí. Bere děti od 2 let věku po předškolní.

Provoz MŠ je zajištěn v pracovní dny od 6.00 do 15.30 hod. Zákonní zástupci musí přivést své dítě do 7.45 hod.*2

Roční obrat městské mateřské školy je kolem 13 mil. Kč *.

Pokračovat ve čteníTéma: Školka – městská mateřská škola”

Téma: Kapacita školských zařízení obecně

Jak se mění věkové rozložení obyvatel, tak jsou roky, kdy je více či méně dětí. Nicméně kapacita zařízení je stabilní, pokud se s tím něco nedělá anebo se něco nestane. Kapacitu určuje nejvíce město. Také je více možností, jak řešit příliš velkou či malou kapacitu, ne všechna jsou jednoznačně dobrá či špatná, proto je k věci i toto téma předložit společenské debatě.

Největší nedávná populační vlna byla mezi roky 2007 a 2010, takže 2009-2016 byla větší poptávka po mateřských školách (u nás byla tehdy rozšířena třída v suterénu o asi 12 míst),

Pokračovat ve čteníTéma: Kapacita školských zařízení obecně”

Návrh: Rekonstrukce topení v městské školce

Název projektu: MŠ Slatiňany-Modernizace TZB; Stručný popis projektu
Stavební úpravy a výměna TZB; Projektová kancelář SONET Building s. r. o., Hlinsko; Finanční rozpočet projektu 12.103.700,- Kč vč. DPH; Plánovaný termín zahájení projektu 5 – 8 / 2021*

Hodnotící komise konstatovala, že nejnižší nabídkovou cenu ve výši 7 127 200 Kč předložila společnost VIKTORSTAV s.r.o.*

Aktuálně (2019) je školka vytápěna individuálními tepelnými čerpadly vzduch-vzduch, tzv. invertory. Tato čerpadla jsou již po asi 8 letech provozu dosloužilá a uvažuje se o jejich výměně anebo nahrazení jiným způsobem vytápění a to v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí elektroinstalace.

Pokračovat ve čteníNávrh: Rekonstrukce topení v městské školce”