Téma: Základní škola Slatiňany

ZŠ Slatiňany. Základní škola má dvě budovy – hlavní a přístavbu.

Kapacita ZŠ je 600 žáků*2. Školu navštěvuje kolem 470 žáků, družinu 120.*3 Roční obrat základní školy je kolem 28 mil. Kč *1.  Vyučování ve škole bylo zahájeno v říjnu roku 1885, kdy nahradila bývalou jednotřídku u kostela.

Pokračovat ve čteníTéma: Základní škola Slatiňany”

Téma: Školní jídelna

Školní jídelna vaří obědy dětem v ZŠ, pracovníkům Města Slatiňany, pro rozvoz pečovatelskou službou i pro veřejnost.

Veřejnost má zvláštní jídelnu s vchodem z Neumannovy ulice, která je otevřena 11:00 – 13:30. Výdej obědů pro pečovatelskou službu a firmy 10,45 – 11,15 hodin.

Cena oběda bez dotace je 67 Kč vč. DPH *1

U pečovatelské služby se dá doobjednat dovážka oběda za 14 Kč *2, tedy s dovozem vyjde jedno jídlo na 81 Kč vč.

Pokračovat ve čteníTéma: Školní jídelna”

Bývalá škola u kostela

V roce 1739 byla u severozápadní strany kostela postavena první škola s jednou učebnou.

Mezi roky 1801 a 1813 působila škola v č.p. 70 pod zámkem a na tomto místě byla pobočka farní správy (lokálie).

Od roku 1813 v ní pokračovalo vyučování až do roku 1885, kdy ji koupil kníže Auersperg a nechal ji zbourat kvůli rozšiřování kostela.

1857 byla lokálie povýšena na farnost a škola získala status farní školy.*1

Pokračovat ve čteníBývalá škola u kostela

Zakoupení pozemku a vystavění školy obecní

Z obecní kroniky: …Škola nová dle přání občanstva měla se stavěti u kostela, i vyjednáno s majitelkou pozemku, na kterémž měla státi. Nabízena jí značná část zaň, zdálo se již, že koupi uzavře, avšak když mělo přijíti k smlouvě, rozhodně prodej odepřela. Bylať to zámožná vdova Antonie Dušková, majitelka dvou domů, ale žena nepřístupná a  každému pokroku nepřející. Avšak netěšila se dlouho škodolibosti své, domy shořely a  ona umřela, spáleniště a  jmenovaný pozemek koupila vrchnost.

Pokračovat ve čtení “Zakoupení pozemku a vystavění školy obecní”