Téma: Základní škola Slatiňany

ZŠ Slatiňany. Základní škola má dvě budovy – hlavní a přístavbu.

Kapacita ZŠ je 600 žáků*2. Školu navštěvuje kolem 470 žáků, družinu 120.*3 Roční obrat základní školy je kolem 28 mil. Kč *1.  Vyučování ve škole bylo zahájeno v říjnu roku 1885.

Pokračovat ve čteníTéma: Základní škola Slatiňany”

Téma: Školní jídelna

Školní jídelna vaří obědy dětem v ZŠ, pracovníkům Města Slatiňany, pro rozvoz pečovatelskou službou i pro veřejnost.

Veřejnost má zvláštní jídelnu s vchodem z Neumannovy ulice, která je otevřena 11:00 – 13:30. Výdej obědů pro pečovatelskou službu a firmy 10,45 – 11,15 hodin.

Cena oběda bez dotace je 67 Kč vč. DPH *1

U pečovatelské služby se dá doobjednat dovážka oběda za 14 Kč *2, tedy s dovozem vyjde jedno jídlo na 81 Kč vč.

Pokračovat ve čteníTéma: Školní jídelna”

Téma: Financování školní jídelny

Školní jídelna je městské zařízení a proto do ní město musí investovat. Nicméně u státních a městských organizací není z principu zaručena efektivnost a hospodárnost provozu jako u soukromých a tak není od věci to občas sledovat.

Roční obrat školní jídelny je kolem 7,5 mil. Kč (z toho 5 mil. školní obědy, 2,5 mil. zbytek) *1.

Investice do školní jídelny

datum
věc
tis.Kč
pozn.

21.1.2019
nová myčka
579
dosavadní myčka fungovala 15 let

5.11.2018
nákup elektrického kráječe na knedlíky
65

11.11.2019
oprava střechy a schodů
148 … Pokračovat ve čteníTéma: Financování školní jídelny”

Přístavba prvního stupně se nakonec stavět bude

Město získalo příslib dotace na již delší dobu plánované rozšíření budovy prvního stupně ZŠ z programu IROP ca. 20 mil. Kč. Dotace může krýt až 95% nákladů, čímž je velmi výhodná.

Celá akce by se měla stihnout během roku 2020.

Pokračovat ve čtení “Přístavba prvního stupně se nakonec stavět bude”

Návrh: Rekonstrukce kotelny v budově ZŠ

Rekonstrukce kotelny a osazení senzorů proběhne po skončení topné sezony v roce 2020.

Celkové náklady projektu (včetně výměny oken) činí 7,52 mil Kč, dotace z EU fondů prostřednictvím OPŽP ve výši téměř 2,88 mil. Kč pokryje 40 % způsobilých výdajů projektu. Rozpočet města Slatiňany se bude podílet částkou cca 4,64 mil. Kč.*2

Pokračovat ve čteníNávrh: Rekonstrukce kotelny v budově ZŠ”

Návrh: Výměna oken v hlavní budově ZŠ

Výměna dožilých okenních výplní na budově staré ZŠ a to jak čelní strany budovy, tak ze strany ulice T.G.M. Za tímto účelem Rada města vyčlenila v rozpočtu na rok 2019 finanční prostředky. V souvislosti s plánovaným vypsáním nového dotačního titulu v rámci OPŽP Rada města pověřila ředitele školy nechat zpracovat energetický audit za účelem možnosti podání žádosti o čerpání finančních prostředků z EU. V současné době je posuzována možnost podání žádost a získání finančních prostředků EU na základě plánované výzvy s cílem ušetřit prostředky z rozpočtu města.

Pokračovat ve čteníNávrh: Výměna oken v hlavní budově ZŠ”