Martin Líska novým ředitelem ZUŠ od září

Rada města vzala na vědomí zprávu o posouzení uchazečů konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Slatiňany, okres Chrudim a doporučení konkursní komise jmenovat p. Martina Lísku, dipl. um., ředitelem Základní umělecké školy Slatiňany
a jmenovala s účinností od 1. září 2023 do funkce ředitele Základní umělecké školy Slatiňany pana Martina Lísku, dipl. um.*

Stávající ředitel Petr Šotta je v důchodovém věku a chce už jen učit.*

Pokračovat ve čtení „Martin Líska novým ředitelem ZUŠ od září“

Téma: Nedostačující kapacita školky

Na zastupitelstvu 21/6/2023 byl vznesen dotaz na převis žádostí pro vstup do městské mateřské školy.

Diskutujeme to s paní ředitelkou, polovina přihlášených se nedostala; problém je školková turistika, kdy přihlásí rodiče děti účelově jen pro dobu zápisu – to snad vyřeší legislativa.*

Do základní školy se dostali všichni. Stav monitorujeme, ale žádná opatření zatím neplánujeme.*

 

Pokračovat ve čteníTéma: Nedostačující kapacita školky“

Konkurz na ředitele ZUŠ Slatiňany

Přihlášky se doručují na MěÚ Slatiňany do 23/5/2023.

Stávající ředitel už je v důchodu, chce už jen učit. V červnových Ozvěnách o tom něco napíše*1

Dne 4. dubna 2023 podal pan ředitel Petr Šotta ke dni 31. srpna 2023 rezignaci na funkci ředitele Základní umělecké školy Slatiňany. Konkurz na obsazení uvolněné pozice musí proběhnout za účasti dvou zástupců města a dále musí být přizván zástupce Pardubického kraje, zástupce Školské inspekce Pardubice a dva členové z řad odborné veřejnosti jmenovaní Školskou inspekcí Praha.*

Pokračovat ve čtení „Konkurz na ředitele ZUŠ Slatiňany“