Téma: Základní škola Slatiňany

ZŠ Slatiňany. Základní škola má dvě budovy – hlavní a přístavbu.

Kapacita ZŠ je 600 žáků*.  Vyučování ve škole bylo zahájeno v říjnu roku 1885, kdy nahradila bývalou jednotřídku u kostela. Historická budova byla první velkou stavbou Jana Schmoranze, na které spolupracoval se svým otcem Františkem Schmoranzem st. Samotná stavba školy je neorenesanční budova s několika neogotickými prvky. V době neostylů bylo zvykem stavět vzdělávací budovy v neorenesančním
stylu,

Pokračovat ve čteníTéma: Základní škola Slatiňany”

Téma: Školní jídelna

Školní jídelna vaří obědy dětem v ZŠ, pracovníkům Města Slatiňany, pro rozvoz pečovatelskou službou i pro veřejnost.

Veřejnost má zvláštní jídelnu s vchodem z Neumannovy ulice, která je otevřena 11:00 – 13:30. Výdej obědů pro pečovatelskou službu a firmy 10,45 – 11,15 hodin.

Cena oběda bez dotace je 67 Kč vč. DPH *1 od 1. 6.  75 Kč vč. DPH *pro běžné strávníky, 71 Kč pro DPS.  U žáků školy bude cena zvýšena od začátku nového školního  roku o 2 Kč (27 Kč až 31 Kč,

Pokračovat ve čteníTéma: Školní jídelna”

Téma: ZUŠ – Základní umělecká škola Slatiňany

Zajišťuje výuku v uměleckých oborech (hraní na nástroje, zpěv, tanec, výtvarné obory) pro Slatiňany a okolí. Má také pobočku v Nasavrkách.

Roční rozpočet ZUŠ je kolem 12,7 mil. Kč *.

Pokračovat ve čteníTéma: ZUŠ – Základní umělecká škola Slatiňany”

Téma: Školka – městská mateřská škola

MŠ Slatiňany. Městskou školku provozuje Město Slatiňany, v 5ti třídách má kapacitu 137 dětí. Bere děti od 2 let věku po předškolní.

Provoz MŠ je zajištěn v pracovní dny od 6.00 do 15.30 hod. Zákonní zástupci musí přivést své dítě do 7.45 hod.*2

Roční obrat městské mateřské školy je kolem 13 mil. Kč *.

Pokračovat ve čteníTéma: Školka – městská mateřská škola”

Propuštění třídní učitelky 4. B

RM vedla jednání o dopisu rodičů žáků 4. B ve věci prošetření postupu vedení ZŠ týkající se propuštění třídní učitelky. K jednání byl přizván ředitel k seznámení s okolnostmi ukončení pracovního poměru učitelky.*

RM pokračovala v jednání o dopisu rodičů žáků 4. B ve věci prošetření postupu vedení ZŠ. Rada svolala jednání ředitele školy s rodiči žáků dotčené třídy za účelem objasnění některých rozporuplných informací.*

Poděkování Valerii Kalnické – dříve Cachové,

Pokračovat ve čtení “Propuštění třídní učitelky 4. B”

Přístavba přístavby dokončena

Dne 10. 6. 2021 úspěšně proběhla závěrečná kontrolní prohlídka nástavby školy, po které bude následovat vyhotovení kolaudačního souhlasu. Jedná se o největší investiční akci města Slatiňany v oblasti školství realizovaná ve spolupráci se školou, kdy cílem bylo zvýšit kapacitu školy.

Autorem architektonického návrhu je Ing. arch. Lukáš Pavlík z projekční kanceláře Med Pavlík architekti s.r.o., který se ve Slatiňanech již podílel na revitalizaci bývalého evangelického hřbitova v Kunčí.

Zhotovitelem stavby je Realitní a stavební společnost s r.o. 

Pokračovat ve čtení “Přístavba přístavby dokončena”