Téma: ZUŠ – Základní umělecká škola Slatiňany

Zajišťuje výuku v uměleckých oborech (hraní na nástroje, zpěv, tanec, výtvarné obory) pro Slatiňany a okolí. Má také pobočku v Nasavrkách.

Roční rozpočet ZUŠ je kolem 12,7 mil. Kč *.

Pokračovat ve čteníTéma: ZUŠ – Základní umělecká škola Slatiňany”

Téma: Školní jídelna

Školní jídelna vaří obědy dětem v ZŠ, pracovníkům Města Slatiňany, pro rozvoz pečovatelskou službou i pro veřejnost.

Veřejnost má zvláštní jídelnu s vchodem z Neumannovy ulice, která je otevřena 11:00 – 13:30. Výdej obědů pro pečovatelskou službu a firmy 10,45 – 11,15 hodin.

Cena oběda bez dotace je 67 Kč vč. DPH *1 od 1. 6.  75 Kč vč. DPH *pro běžné strávníky, 71 Kč pro DPS.  U žáků školy bude cena zvýšena od začátku nového školního  roku o 2 Kč (27 Kč až 31 Kč,

Pokračovat ve čteníTéma: Školní jídelna”

Téma: Školka – městská mateřská škola

MŠ Slatiňany. Městskou školku provozuje Město Slatiňany, v 5ti třídách má kapacitu 137 dětí. Bere děti od 2 let věku po předškolní.

Provoz MŠ je zajištěn v pracovní dny od 6.00 do 15.30 hod. Zákonní zástupci musí přivést své dítě do 7.45 hod.*2

Roční obrat městské mateřské školy je kolem 13 mil. Kč *.

Pokračovat ve čteníTéma: Školka – městská mateřská škola”

Téma: Základní škola Slatiňany

ZŠ Slatiňany. Základní škola má dvě budovy – hlavní a přístavbu.

Kapacita ZŠ je 600 žáků*2. Školu navštěvuje kolem 470 žáků, družinu 120.*3 Roční obrat základní školy je kolem 34 mil. Kč *.  Vyučování ve škole bylo zahájeno v říjnu roku 1885, kdy nahradila bývalou jednotřídku u kostela. Historická budova byla první velkou stavbou Jana Schmoranze, na které spolupracoval se svým otcem Františkem Schmoranzem st.

Pokračovat ve čteníTéma: Základní škola Slatiňany”

Městská školka omezila provoz kvůli koronaviru

Po projednání s Krajskou hygienickou stanicí v Chrudimi a v součinnosti se zřizovatelem školy byly z důvodu nedostatku pedagogického personálu v souvislosti s Covid -19 uzavřeny dvě třídy z pěti od 5. 1. 2021 do odvolání.*

Děti zůstaly doma v karanténě.

Zavírání školek je v současné situaci celkem časté, v nich se nemoc šíří poměrně dobře. V minulém roce zavřely školky např. ve Stolanech či v Chrudimi.

Pokračovat ve čtení “Městská školka omezila provoz kvůli koronaviru”

Výměna elektroinstalace a vytápění zavře školku v létě na dva měsíce

Na základě Radou schváleného záměru rekonstrukce MŠ byla dokončena projektová dokumentace a získána platná povolení pro stavební realizaci akce. Rekonstrukce spočívá v kompletní výměně elektroinstalace z důvodu její dožilosti a závažných závad vyplývajících z revizní zprávy a zároveň s touto akcí bude provedeno odstranění dožilých a neúsporných přímotopů a klimatizačních jednotek a zřízena nová teplovodní otopná soustava s tepelnými čerpadly. Ačkoliv jsou stavební práce naplánovány na co nejkratší možnou dobu, tak jejich značný rozsah v rámci celého objektu neumožňuje zajištění běžného provozu MŠ.

Pokračovat ve čtení “Výměna elektroinstalace a vytápění zavře školku v létě na dva měsíce”