Téma: Snahy osídlovat okolí města

Neustále se město potýká se snahami zabrat a zastavět atraktivnější místa v okolí města. Některé se zatím daří odvrátit (Třešňovka), některé hůře (Vodehnal) …. Jedním z argumentů developerů je, že v současném zastavěném území nejsou dostupná vhodná místa k zastavění. Tento argument by měl být brát vážně a pokud se ukážou jako pravdivý, pak by … Pokračovat ve čteníTéma: Snahy osídlovat okolí města”

Pozvánka na brigádu při obnově starého sadu

Milí spoluobčané, v souvislosti s blížícím se stým výročím vzniku Československa bychom rádi přispěli k obnově krajiny v okolí našeho města. Středisko Junáka Slatiňany ve spolupráci s Městem Slatiňany vyhlašuje akci „Obnova starého sadu U křížku ve Škrovádu“. Jde o zničený sad po pravé straně cesty vedoucí k seníkům a kompostárně. Sad leží na pozemcích města (parcely č. 243/3, 243/2, 243/4, … Pokračovat ve čtení “Pozvánka na brigádu při obnově starého sadu”

Jak ořezávat stromy okolo elektrických vedení

U vedení nízkého napětí (400/230 V) je bezpečná vzdálenost od vedení 1 m nejkratší vzdálenost porostu od vedení 2 m. U nadzemního vedení vysokého napětí (nad 1 kV) je bezpečná vzdálenost od vedení 2 m nejkratší vzdálenost porostu od vedení 3,6 m. Ochranné pásmo je 7 m od krajního vodiče na obě strany. V ochranném pásmu nadzemního … Pokračovat ve čtení “Jak ořezávat stromy okolo elektrických vedení”

V anketě občanů vyhrála varianta č.2, ale ještě nejsou peníze

Studie „Pěší propojení mezi ulicí T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou“ V anketě, v které občané hodnotili studii s dvěma variantami pěšího propojení mezi ulicemi T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou, byla rozdílem jedenácti hlasů lépe ohodnocena zde představená varianta č. 2. V letošním roce bude vypracována projektová dokumentace na vyřešení prostoru před sokolovnou, kde … Pokračovat ve čtení “V anketě občanů vyhrála varianta č.2, ale ještě nejsou peníze”