12 stromů v ulicích Jiráskově a T.G. Masaryka půjde k zemi

V r. 2019 bylo arboristou provedeno odborné posouzení stromů v ulici Jiráskova a navazující části ulice T. G. Masaryka ve Slatiňanech, na jehož základě byly stromy v této lokalitě v letech 2021 a 2022 ošetřeny.

Pokračovat ve čtení „12 stromů v ulicích Jiráskově a T.G. Masaryka půjde k zemi“

Téma: Zásady péče o stromy při stavebních pracích

Na co si dát pozor při projektování a stavbách v okolí stromů.

Stavba a stromy

Smyslem ochrany stromů je předcházet poškození dřevin při plánované
i probíhající stavební činnosti. Ideální je neumisťovat v kořenové zóně
stromů žádné stavby. Pokud to není možné, je nutné narušení kořenového
prostoru minimalizovat (např. bezvýkopové technologie). (obr. I a H)*

Inventarizace a zhodnocení stromů

Ochrana dřevin při stavební činnosti probíhá pod odborným dozorem,
který vstupuje do procesu již v přípravné fázi projektu.

Pokračovat ve čteníTéma: Zásady péče o stromy při stavebních pracích“

Termín revitalizace Kaštanky je prodloužen kvůli ještě nepřevedeným pozemkům od hřebčína

Rada města schválila uzavření dodatku k Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa „od klapačky k vodárně“. Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo
k převodu pozemků potřebných pro úplnou realizaci této zakázky z vlastnictví Národního hřebčínu do vlastnictví města, nemohla být zakázka dokončena. Dodatek upravuje termín dokončení prací.*

Pokračovat ve čtení „Termín revitalizace Kaštanky je prodloužen kvůli ještě nepřevedeným pozemkům od hřebčína“

Proč není v celém v zámeckém parku anglický trávník?

Zámecká zahrada není kompletně celá posečena na „anglický trávníček“ z několika důvodů:

  • nikdy se zahrada takto nesekla, centrální louky i v minulosti byly sečeny dvakrát ročně s užitkem v podobě sena a otavy. A seno s otavou pak zužitkují v hřebčíně.
  • Navíc trávy mohou vykvést, dozrát, přesemenit se, poskytnout domov mnoha různým druhům hmyzu.
  • Půda se také tolik nevysušuje a na sečení nespotřebujeme tolik pohonných hmot.
  • Některé části u zámku sečeme pravidelně –

Pokračovat ve čtení „Proč není v celém v zámeckém parku anglický trávník?“

Odborníci diskutovali v Trpišově o silniční zeleni

Sjednotit přístup k doprovodné silniční zeleni, to byl hlavní cíl odborného semináře, který uspořádala v Trpišově na Chrudimsku Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Organizátoři na celodenní akci pozvali nejen své kolegy, ale také dodavatele silničních staveb, zástupce samospráv, silničních správních úřadů, orgánů životního prostředí či policie. Na seminář dorazila také ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, která si odsud odvezla i některé důležité podněty.

Ačkoliv je hlavním předmětem činnosti silničářů péče o vozovky a starost o jejich kvalitu a sjízdnost,

Pokračovat ve čtení „Odborníci diskutovali v Trpišově o silniční zeleni“

Návrh: Zelené parkování

Není nutné dělat ve vozovce drahé zahrádky a keříčky, existují i levná a přitom estetická a funkční řešení – např. prorůstáky ať betonové nebo prorůstací kamenný podklad (unese i autobus či náklaďák).

Jen parkovací místo pro invalidy má prý mít pevný povrch.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zelené parkování“