Téma: Snahy osídlovat okolí města

Neustále se město potýká se snahami zabrat a zastavět atraktivnější místa v okolí města. Některé se zatím daří odvrátit (Třešňovka), některé hůře (Vodehnal) ….

Jedním z argumentů developerů je, že v současném zastavěném území nejsou dostupná vhodná místa k zastavění. Tento argument by měl být brát vážně a pokud se ukážou jako pravdivý, pak by mělo být v zájmu obyvatel i budoucího rozvoje města vznik takových míst pomáhat nějak kontrolovaně vytvářet, než čekat,

Pokračovat ve čteníTéma: Snahy osídlovat okolí města”

Téma: Rozšiřování zeleně

Zeleň – a to hlavně stromy – působí v krajině vesměs pozitivně. Nejen že vyrábějí kyslík z oxidu uhličitého a trochu čistí vzduch od prachu (který se usazuje na listech a z části se vrací na zem a dále zpomalováním větrů), ale také pomáhají zadržovat vodu v krajině, které se zdá být čím dál méně.

Pokračovat ve čteníTéma: Rozšiřování zeleně”

Téma: Podhůra – rekreační lesy

Hlavním záměrem projektu Rekreační lesy Podhůra je přiblížení oblasti Podhůry potřebám návštěvníků. Zároveň tak podpořit nenásilnou cestou přirozený prvek krajiny a zachovat rarity tohoto území jako je např. břeh druhohorního moře starého 95 mil. let.

V roce 2004 byla část lesa, patřící městu Chrudim, převedena z hospodářského lesa na les se zvláštním určením – lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí.

Postupně od roku 2005 vznikala studie Rekreační lesy Podhůra, postavila se naučná stezka,

Pokračovat ve čteníTéma: Podhůra – rekreační lesy”

Výbor pro životní prostředí se nyní zabývá Kaštankou a okolím a obecními lesy

V nejbližších týdnech se výbor bude zabývat obnovou Kaštanky, výsadbou chybějících soliterů (samostatných stromů) v prostoru mezi parkem a Švýcárnou a dále lesnímu hospodaření v městských lesích v souvislosti se suchem a kůrovcovou kalamitou.

Pokračovat ve čtení “Výbor pro životní prostředí se nyní zabývá Kaštankou a okolím a obecními lesy”