Téma: Zámek Slatiňany

Romantický zámek je významnou veřejnou kulturní památkou ve Slatiňanech. V zámku je známe hipologické (koňské) muzeum. Zámek je umístěn v pěkném a veřejně přístupném parku. Tímto se stává oblíbeným cílem návštěvníků i občanů.

Státní zámek Slatiňany je národní kulturní památkou a je spravován Národním památkovým ústavem.

Pokračovat ve čteníTéma: Zámek Slatiňany”

Téma: Švýcárna

Muzeum nabízí stálou expozici s historií chovu starokladrubských koní, města Slatiňany i samotné Švýcárny. Švýcárna vznikla jako salaš v polovině 19. století přestavbou myslivny nedaleko původní hájenky jižně od zámeckého parku. Myslivna postavená po roce 1839 měla sloužit pro občasný pobyt panstva v přírodním prostředí. Švýcárna se stala jedním z romantických prvků doplňujících auerspergské sídlo ve Slatiňanech za Vincence Karla Auersperga, inspirovaného jeho cestou do Anglie v roce 1837.

Rekonstrukce Švýcárny stála přes 30 milionů Kč,

Pokračovat ve čteníTéma: Švýcárna”

Téma: Strádov

Strádov je zřícenina hradu na 70 m vysokém skalnatém ostrohu z červené žuly nad pravým břehem Chrudimky a údolím Libáňského potoka ve Slavické oboře v části zvané Strádovské peklo, jihovýchodně od Práčova, necelý kilometr západně od silnice I/37, v katastrálním území Ochoz u Nasavrk města Nasavrky. Hrad se stejně jako nedaleký Rabštejn liší od tvrze pouze svojí polohou. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka.

Pokračovat ve čteníTéma: Strádov”

Téma: Sloup Panny Marie na Vrchlického návrší

Mariánský sloup. Jako ideový nákres ho najdeme v náčrtníku kněžny Gabriely z Auerspergu.*1

"Dorazila noc. Mihotání světel zapálených svíček v chladném vánku přicházejícího jara s vůní rostoucí trávy, ze rtů…

Zveřejnil(a) Státní zámek Slatiňany dne Úterý 21. dubna 2020

Pokračovat ve čteníTéma: Sloup Panny Marie na Vrchlického návrší”

Téma: Ferdinandův vodovod

Název podle druhorozeného syna majitele panství F. J. Auersperga (1856–1938) Ferdinanda, který se narodil ve roce 1887, kdy byl vodovod uveden do provozu.*1 Práce byly zahájeny v říjnu 1886 a voda jím začala téct 2. června 1887. 

10. července 1887 využili hasiči ke cvičebnímu hasebnímu zásahu malého požáru. Slavnostní otevření a posvěcení vodovodu se konalo v září 1887 za účasti knížecí rodiny. Sami občané mohli odebrat vodu z hydrantu pod morovým sloupem,

Pokračovat ve čteníTéma: Ferdinandův vodovod”

Téma: Vodojem Ferdinandova vodovodu

Vodárenské zařízením našich předků z roku 1887, nazývané také Auerspergský vodojem, jež je součástí Ferdinandova vodovodu.

Odpouštění vody z vodojemu bylo ovládáno uzávěry umístěnými v šachtách před ním. Např. otvor u dna byl určen k odpouštění kalu při čištění, horním (přepadovým) odtokem se plnil rybníček v parku a směřoval rovněž ke Švýcárně. Hlavní větev odběru vody vedla přes park do zámku, hřebčína, hospodářského dvora a cukrovaru. Při stavbě byl před vodojemem realizován také “atraktivní posed”.

Pokračovat ve čteníTéma: Vodojem Ferdinandova vodovodu”