Cestováním k míru

Myslím si, že v naší zemi máme díky míru v Evropě, členství v EU a Shengenském prostoru tak dobré možnosti cestování, jaké jsme neměli nikdy v minulosti. I když byly před 100 lety volnější hranice, zase byla obtížnější přeprava a těžší obživa… škoda toho nevyužít. Věřím, že cestování a poznávání lidí jiných kultur, ras i … Pokračovat ve čtení “Cestováním k míru”

Uživatelské proměnné

super – na začátku textu pod nadpisem zobrazí seznam titulů příspěvků, jejichž ID má aktuální příspěvek v uživatelské proměnné „“ u nadřazeného příspěvku se tento zobrazí dole a to v závislosti na tom, v jaké rubrice podrubriky “šablona” nebo “template” je soukromé podřízení příspěvky se zobrazují pouze uživatelům od úrovně “autor” (funkce šablony slatinak) vzhled výpisy … Pokračovat ve čteníUživatelské proměnné

Proč vadí stavba domů v rekreačních oblastech?

Zahrádkářské kolonie a zahrádky byly vytvářeny většinou v klidných místech v okolí obcí. Příslušná infrastruktura (cesty, chodníky, vedení, kanalizace) byla dimenzována pro jejich svůj původní účel, tedy občasný odpočinek obyvatel bytovek a k umístění pár malých zahrádek. Poslední desetiletí v důsledku výrazného zvýšení životní úrovně ubývá zájem o tento druh rekreace ve prospěch výstavby vlastních … Pokračovat ve čtení “Proč vadí stavba domů v rekreačních oblastech?”

Při křížkování mezi stranami možná zvolíte někoho jiného, než si myslíte

I při křížkování napříč stranami jsou ve výhodě kandidáti v horní části kandidátky a může se stát, že budou zvoleni, i když dostanou méně hlasů. Aby se dostal váš kandidát z nevoleného místa výše, nestačí mu dostat víc hlasů než ti nad ním, ale musí zároveň překročit 1,1 násobek průměrného počtu hlasů na kandidáta. Např. ve … Pokračovat ve čtení “Při křížkování mezi stranami možná zvolíte někoho jiného, než si myslíte”

Co se děje na zámku?

(Článek pro Ozvěny 2018/7) Obnova zámeckého areálu ve Slatiňanech Projekt obnovy zámeckého areálu ve Slatiňanech je dlouhodobou prioritou Národního památkového ústavu, který se dnes o zámecký komplex stará. Projektu předcházel sedmiletý sběr historických podkladů v archivech, sbírkách zámků Slatiňany, Žleby i v soukromých fondech. Cílem projektu je návrat areálu asi o sto let nazpět, tedy … Pokračovat ve čtení “Co se děje na zámku?”

Vítězné návrhy soutěže na Modelu

Na frekventovaném místě u pěší lávky pod zámkem již mnoho let chátrá objekt bývalého výrobního družstva Modela, který vznikl přestavbou z mlýna patřícího před válkou rodině pana Kabeláče. Modela prodala objekt panu Strnadovi v roce 2005 a od něj jej koupilo v roce město Slatiňany v roce 2015 za necelé 4 miliony Kč. Existovalo několik variant … Pokračovat ve čtení “Vítězné návrhy soutěže na Modelu”

Raci a pstruzi v Chrudimce ještě nedokazují čistou vodu

Slyšeli jsme mnohokrát, že “dříve byly potoky a řeky tak čisté, že jsme v nich chytali raky a pstruhy”. A v Chrudimce je skutečně mnoho raků. A jsou v ní i pstruzi, dokonce se zde pravidelně konají závody v jejich chytání. Je tedy opravdu v Chrudimce tak čistá voda? Vždyť na březích zůstává pěna a … Pokračovat ve čtení “Raci a pstruzi v Chrudimce ještě nedokazují čistou vodu”

K čemu je dobré být v EU?

Od středověku jsme součástí Evropy, máme společnou kulturu i historii. Chceme-li žít v míru, je nutné být se sousedy zadobře. Nesnažit se je zneužívat či pomlouvat. Problémy je třeba řešit hned, jak vzniknou a ne s cílem urvat pro sebe co nejvíce. Tohle platí jak mezi sousedy v ulici, tak mezi kraji, zeměmi či státy. … Pokračovat ve čtení “K čemu je dobré být v EU?”

Kontakty na radní a zastupitele

Na těchto adresách a kontaktech mohou občané kontaktovat své zastupitele ve věcech týkajících se chodu města. Nelze však zapomenout, že jednotlivý radní či zastupitel může vyslechnout, říci svůj názor, ale stejně s řešením musí často počkat na jednání rady či zastupitelstva. Zastupitelstvo a rada pro období 2014-2018: jméno, příjmení Zaměstnání Navrhující strana Funkce Bydliště a … Pokračovat ve čtení “Kontakty na radní a zastupitele”

Financování rekonstrukce zámku

Projekt Slatiňany – šlechtická škola v přírodě – v hodnotě 113 mil. Kč bude z 85 % financován z prostředků EU a jedná se o vůbec první projekt IROP, při kterém proběhne obnova památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ). Zbylých 15% bude hrazeno z rozpočtu MK ČR a NPÚ. 6 takových projektů NPÚ uspělo ve výzvě č. 13, … Pokračovat ve čtení “Financování rekonstrukce zámku”

Volná evropská měsíční jízdenka pro 18ti-leté

Evropští lidovci v roce 2016 v Evropském parlamentu navrhli poskytnout měsíční jízdenku zdarma všem mladým, kteří právě dosáhli 18 ti let. Slibují si od toho, že umožnění cestování a poznávání světa lidem, kteří už z toho mají rozum, nemívají ještě velké závazky, ale nemají na to peníze. V červnu 2018 proběhl zkušební projekt s nepatrným … Pokračovat ve čtení “Volná evropská měsíční jízdenka pro 18ti-leté”

Universum: Budoucnost má Evropa regionů

Výtah z eseje Evropský systém rakouského autora Roberta Menasse. Proč mnozí tolik lpí na “národních zájmech”? Proč jsou nesmyslné? Vybírám:  (Rozhněvaný občan) svírá ruku v pěst (…) Bojuje proti politice tam, kde ji postřehne, tedy na lokální úrovni (kvůli nádraží, tunelu, letištní dráze), ale pak volí právě tu politiku, jež obhajuje jeho „národní zájmy“ aniž dokáže říct, … Pokračovat ve čtení “Universum: Budoucnost má Evropa regionů”

Odpady ve Fulneku – 350 Kč/obyv.

Ve Fulneku byl zaveden systém, který je založen na smluvním vztahu mezi městem a zájemcem o službu – vývozu jeho směsného komunálního odpadu. Není to tedy klasický poplatek na obyvatele. Podle starostky města má systém tu výhodu, že ve městě mají málo dlužníků. Nevýhodou může být, že tuto smlouvu nemusí podepsat všichni. Na 5 700 … Pokračovat ve čtení “Odpady ve Fulneku – 350 Kč/obyv.”

Odpady v Popově – 59 kg/obyv.

Obec Štítná nad Vláří – Popov (2219 obyvatel k 1. 1. 2015) se nachází v okrese Zlín, v údolí řeky Vláry jihozápadně od Brumova-Bylnice a jižně od Valašských Klobouk. Obec má jednu z nejmenších produkcí směsného odpadu v ČR. V obci nevznikají černé skládky. Zdroj: arnika.org/obec-stitna-nad-vlari-popov

Odpady v Moravanech – 93 kg/obyv.

Obec Moravany se nachází v Pardubickém kraji (1833 obyvatel k 1.1.2015). V roce 2015 měla nejmenší doloženou produkci směsného komunálního odpadu mezi obcemi od 1001 do 5000 obyvatel Pardubického kraje (57,9 kg na jednoho obyvatele). Ve Slatiňanech je to kolem 200 kg/ob. Zdroj: arnika.org/obec-moravany

Jak ořezávat stromy okolo elektrických vedení

U vedení nízkého napětí (400/230 V) je bezpečná vzdálenost od vedení 1 m nejkratší vzdálenost porostu od vedení 2 m. U nadzemního vedení vysokého napětí (nad 1 kV) je bezpečná vzdálenost od vedení 2 m nejkratší vzdálenost porostu od vedení 3,6 m. Ochranné pásmo je 7 m od krajního vodiče na obě strany. V ochranném pásmu nadzemního … Pokračovat ve čtení “Jak ořezávat stromy okolo elektrických vedení”

1/4 provozu na TGM vzniká ve Slatiňanech

Podle Celostátního sčítání dopravy 2016 ŘSD vjíždí od jihu do Slatiňan o 28% aut méně, než je nasčítáno u školy. A to v tom nejsou započítána vozidla, která přijela od jihu a zahnula Švermovou ulicí na Vlčnov. Podle této statistiky to vypadá, že 1/4 si tvoříme sami. 3200 aut denně je dost, když Slatiňany mohou … Pokračovat ve čtení “1/4 provozu na TGM vzniká ve Slatiňanech”

Přesun přechodu před Málkem k zastávce Sokolovo by zabil tři mouchy

Přechod před obchodem Málek omezuje parkování. U Bonetu se zase městu nechce dělat přechod, aby nebyly dva přechody za sebou (byly by od sebe 250 m). Lidem jdoucím do a ze Škrovádu se zase nechce na přechod až k Málkovi, protože to je ca. 3 min. zacházka. V tomto místě by přechod tyto problémy neměl.

Chodci mohou využít chodníky v okolních ulicích, ale zajdou si

Při cestě po Švermově ulici do Škrovádu (od nádraží – ústavu – školky – podniků) lze jít po chodnících okolních ulic. Od křižovatky s Havlíčkovou ulicí ke křižovatce u Bonetu se jde přímo 600 m: Nejkratší cesta po chodnících vede Jungmannovou ulicí a je o 120 m delší (2 min). Pokud chci jít po přechodu, … Pokračovat ve čtení “Chodci mohou využít chodníky v okolních ulicích, ale zajdou si”