Uživatelské proměnné

 • super – na začátku textu pod nadpisem zobrazí seznam titulů příspěvků, jejichž ID má aktuální příspěvek v uživatelské proměnné „“
  • u nadřazeného příspěvku se tento zobrazí dole a to v závislosti na tom, v jaké rubrice podrubriky “šablona” nebo “template” je
   • soukromé podřízení příspěvky se zobrazují pouze uživatelům od úrovně “autor” (funkce šablony slatinak)
  • vzhled výpisy příspěvků dotyčné podrubriky je určen poznámkami v popisu podrubriky from “sablona”

Pokračovat ve čteníUživatelské proměnné

Oč jde demonstrantům proti vládě, co je to za lidi?

Máme svobodu slova, a tak se objevují v médiích opravdu rozličná vysvětlení motivace statisíců lidí, kteří ve městech ČR a v Praze posledních půl roku manifestují svou nespokojenost s chováním současné vlády a hlavně premiéra.

Od názoru, že “V každé společnosti je vždycky určité procento kverulantů, věčných nespokojenců, frustrovaných, lidí zásadně jiného myšlení a názorů, než vláda a moc vůbec a dalších všemožných aktivistů, včetně menšinových.”*1 po “Běhá mi mráz po zádech, že nám vládne oligarcha,

Pokračovat ve čtení “Oč jde demonstrantům proti vládě, co je to za lidi?”

Extrémisté vystrkují růžky i ve Slatiňanech a falešné letáky SPD

Čekají nás volby do Evropského parlamentu. Není nic zvláštního, že různá uskupení se do nich snaží dostat různými metodami podle zásady “účel světí prostředky”.

Pokračovat ve čtení “Extrémisté vystrkují růžky i ve Slatiňanech a falešné letáky SPD”

Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence

Na těchto adresách a kontaktech mohou občané kontaktovat své zastupitele ve věcech týkajících se chodu města. Nelze však zapomenout, že jednotlivý radní či zastupitel může vyslechnout, říci svůj názor, ale stejně s řešením musí často počkat na jednání rady či zastupitelstva.

Zastupitelstvo a rada pro období 2018-2022:

jméno (navrhující strana)
výbory a oblasti a gesce *1)
Bydliště, kontakty a profese

RADNÍ + ZASTUPITELÉ

Jeník Ivan (SNK-ED)

starosta
Evidence majetku – … Pokračovat ve čtení “Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence”

Přijetím eura by naše země vydělala … ale není vše jen o penězích

Takto aspoň vyznívá podle spolku “PRO EURO V SRDCI EVROPY, Z.S.” prezentace ČNB ke své poslední zprávě o připravenosti ČR pro přijetí Eura. Zpráva slouží pouze jako podklad pro vládu ČR, která jediná je kompetentní k rozhodnutí o vstupu nebo ne. Nicméně ve zprávě je mnoho zajímavých informací a grafů k dané tématice.

Spolek upozorňuje, že ačkoliv celkové vyznění analýzy je příznivé k přijetí eura, mediální prezentace analýzy je však přesně opačná.

Pokračovat ve čtení “Přijetím eura by naše země vydělala … ale není vše jen o penězích”

Další Rabštejny

Rabštejn nad Střelou (hrad) – Wikipedie

Rabštejn nad Střelou je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenném historickém městečku u Manětínaokrese Plzeň-sever. Založen byl Oldřichem Pluhem z Rabštejna ve třicátých letech čtrnáctého století. V dalších letech se mezi majiteli vystřídala řada šlechtických rodů a po určitou dobu patřil českým králům. Podobu středověkého gotického hradu výrazně ovlivnily vestavby klášterů a budovy barokního zámku.

Pokračovat ve čtení “Další Rabštejny”

Recept proti globálnímu oteplování od papeže Františka

Ve čtvrtletníku ČKA Universum 2019/3 se zamýšlí meteorolog a emeritní profesor Jan Bednář nad tím, co může dělat společnost pro zmírnění klimatické poruchy.

Popis situace

Prvně konstatuje, že je fakt, že lidé negativně ovlivňují klima Země, což vede ke globálnímu oteplování. Sice k tomu nelze použít přímý důkaz jako u např. nějaké matematické věty, avšak rozsáhlý soubor mnohostranných analytických studií a modelových testů již poskytuje věrohodné závěry a svědectví,

Pokračovat ve čtení “Recept proti globálnímu oteplování od papeže Františka”

Provokativní inspirativní otázky k našemu podílu na globálním oteplování

Autor: meteorolog a emeritní profesor Jan Bednář

Uvědomíme-li si, že životního prostředí dnes významně ničí doprava, ekologicky nevhodné technologie v zemědělství, hospodaření s energií, vodou a všeobecně plýtvavý charakter našeho současného života ve všech jeho dimenzích, může každý z nás sám sobě položit řadu pro svědomí citlivých a inspirativních otázek. Uvedu několik možných příkladů:

 • Potřebujeme opravdu exploatovat všechny přírodní zdroje a civilizačně technické prostředky, i když tím za sebou zanecháváme masivní environmentálně destruktivní stopu?

Pokračovat ve čtení “Provokativní inspirativní otázky k našemu podílu na globálním oteplování”

Povinnosti veřejného autobusového dopravce

Povinnosti dopravce stanovuje smlouva s objednatelem, v našem případě s krajským úřadem. Každý dopravce může mít teoreticky podmínky jiné, ale napříč republikou se dosti podobají.

Takže máte-li pocit, že váš autobusový dopravce nesplnil některou z těchto a vadí-li vám to, tak podle zásady “kde není žalobce, tam není soudce”:

 1. upozorněte řidiče a pokud to nepomůže, tak
 2. dopravce nebo přímo
 3. odbor dopravy na kraji.

Pokračovat ve čtení “Povinnosti veřejného autobusového dopravce”