Cestováním k míru

Myslím si, že v naší zemi máme díky míru v Evropě, členství v EU a Shengenském prostoru tak dobré možnosti cestování, jaké jsme neměli nikdy v minulosti. I když byly před 100 lety volnější hranice, zase byla obtížnější přeprava a těžší obživa… škoda toho nevyužít.

Věřím, že cestování a poznávání lidí jiných kultur, ras i národů pomáhá rozbíjet mnohdy záměrně nepravdivé předsudky. Nemyslím teď týdenní pobyt v hotelu u moře, tím toho z dané země poznáme asi jako anglický turista,

Pokračovat ve čtení “Cestováním k míru”

Uživatelské proměnné

  • super – na začátku textu pod nadpisem zobrazí seznam titulů příspěvků, jejichž ID má aktuální příspěvek v uživatelské proměnné „“
    • u nadřazeného příspěvku se tento zobrazí dole a to v závislosti na tom, v jaké rubrice podrubriky “šablona” nebo “template” je
      • soukromé podřízení příspěvky se zobrazují pouze uživatelům od úrovně “autor” (funkce šablony slatinak)
    • vzhled výpisy příspěvků dotyčné podrubriky je určen poznámkami v popisu podrubriky from “sablona”

Pokračovat ve čteníUživatelské proměnné

Plugin: Co-Authors Plus

Instalována podpora více autorů u jednoho článku. Jména se zobrazí v patičce. Avatar však jen u prvního autora. Šlo by upravit, že by se zobrazovaly i ostatní, funkce na to jsou, ale není zatím čas.

Úprava šablony:

v template-tags.php (inc/template-tags.php)

get_the_author()

nahradit

function_exists( ‘coauthors_posts_links’ ) ? coauthors_posts_links(null, null, null, null, false) : get_the_author()

 

Co-Authors Plus

 

Pokračovat ve čtení “Plugin: Co-Authors Plus”

Náklady na záznamové zařízení pro nahrávání zasedání zastupitelstva

Drátová varianta je možná buď bez hlasovacího zařízení, předpokládaná pořizovací cena je Kč 289.300,- bez DPH nebo s hlasovacím zařízením, kde se předpokládá cena pořízení na Kč 330.600,- bez DPH. Bezdrátové varianty jsou v obdobných variacích, jejich pořizovací ceny jsou ale ještě o více než 200.000,- vyšší ! Dále se při pořízení takového zařízení v jakékoliv variantě platí licenční poplatek za software do 20.700,- za rok.

Poslední z navrhovaných řešení je možnost drátové varianty,

Pokračovat ve čtení “Náklady na záznamové zařízení pro nahrávání zasedání zastupitelstva”

Kulová svítidla ve Slatiňanech údajně slouží jako naváděcí světla pro tajné letiště invazivních vojsk

Údajně to prý není ve skutečnosti veřejné osvětlení, ale naváděcí světla pro letadla. Hlavní runway je Neumannova a ty příčné ulice jsou servisní a rolovací trasy.

 

(((:

Pokračovat ve čtení “Kulová svítidla ve Slatiňanech údajně slouží jako naváděcí světla pro tajné letiště invazivních vojsk”

Ozvěny: Nejkrásnější pozemky k výstavbě rodinných domů?

V současné době projednávaný návrh změny č.1 územního plánu obce

Slatiňany předpokládá mimo jiné i vymezení nové zastavitelné plochy s funkčním využitím pro nízkopodlažní bydlení s označením 52/R – Škrovád sever. Jak ukazuje mapový zákres, jedná se o území na severozápadním okraji sídla Škrovád, vpravo od silnice spojující Škrovád a Slatiňany.
Návrh změny územního plánu zde předpokládá budoucí výstavbu maximálně 8 rodinných domů, se zastavěností pozemků maximálně 15%. Výška střešní římsy od upraveného terénu na západní straně přilehlé k místní komunikaci by měla být nejvýše 3m.

Pokračovat ve čtení “Ozvěny: Nejkrásnější pozemky k výstavbě rodinných domů?”

Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence

Na těchto adresách a kontaktech mohou občané kontaktovat své zastupitele ve věcech týkajících se chodu města. Nelze však zapomenout, že jednotlivý radní či zastupitel může vyslechnout, říci svůj názor, ale stejně s řešením musí často počkat na jednání rady či zastupitelstva.

Zastupitelstvo a rada pro období 2018-2022:

jméno (navrhující strana)
výbory a oblasti a gesce *1)
Bydliště, kontakty a profese

RADNÍ + ZASTUPITELÉ

Jeník Ivan (SNK-ED)
starosta
Evidence majetku – pronájmy – … Pokračovat ve čtení “Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence”

Vítězné návrhy soutěže na Modelu

Na frekventovaném místě u pěší lávky pod zámkem již mnoho let chátrá objekt bývalého výrobního družstva Modela, který vznikl přestavbou z mlýna patřícího před válkou rodině pana Kabeláče. Modela prodala objekt panu Strnadovi v roce 2005 a od něj jej koupilo v roce město Slatiňany v roce 2015 za necelé 4 miliony Kč.

Existovalo několik variant využití objektu. Rada města nakonec rozhodla, že zde bude vybudováno nové kulturní centrum,

Pokračovat ve čtení “Vítězné návrhy soutěže na Modelu”

Ozvěny 4/2009: Staré náměstí v proměně času

Historické jádro vsi, dnes města, se nalézalo v lokalitě tohoto náměstí a tvořilo soubor nepravidelně rozmístěných solitérních venkovských usedlostí. Podle nízkých čísel popisných můžeme je též nazvat podzámčím, jehož osídlené území patřilo založením k nejstarším v katastru, položené pouze na opačném břehu Chrudimky.

Přibližujeme ho ve výřezu mapy stabilního katastru z r. 1839.

V urbanistických studiích z druhé poloviny 20. Století se konstatovalo, že tato stará zástavba nepředstavovala v té době významné objekty z hlediska památkové péče.

Pokračovat ve čtení “Ozvěny 4/2009: Staré náměstí v proměně času”