Cyklopodjezdy podle toků jinde

Cyklopodjezd pod rožnovským mostem u Eroplánu

Jeho vybudování zvýšilo bezpečnost, podle pravidel by ale měl cyklista při průjezdu sesednout z kola. *. Cena akce byla 4 mil., 3 mil. dotace, zbytek zaplatilo město Rožnov. Oficiálně by se neměl podjíždět, ale jen podejít (značka „cyklisto sesedni z kola“).

Podjezd na Cyklostezce Bečva u mostu na křižovatce U Janíků v Rožnově pod Radhoštěm

Umožní bezpečný přejezd cyklistů z Dolního parku na Tyršovo nábřeží.

Pokračovat ve čtení „Cyklopodjezdy podle toků jinde“

Zdeněk Jirásek v Paměti národa

  • narozen 12. prosince 1958 v Chrudimi
  • skoro celý život prožil ve Slatiňanech
  • vystudoval strojní střední školu
  • během základní vojenské služby zažil tvrdou šikanu
  • kvůli pohlednici z Londýna byl převelen k trestnímu pluku v Chebu
  • po vojně pracoval v podniku ČSAD jako dispečer
  • v létě roku 1989 podepsal a šířil petici Několik vět
  • během sametové revoluce spoluzakládal Občanské fórum ve Slatiňanech
  • pracoval jako vychovatel,

Pokračovat ve čtení „Zdeněk Jirásek v Paměti národa“

Parkování a odstavování motorových vozidel, nedovolené umísťování předmětů na pozemní komunikace

Parkování a odstavování motorových vozidel se řídí platnými pravidly silničního provozu zejména zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). Ustanovení § 25 a § 27 zákona o silničním provozu jasně stanovuje, kde řidič smí a nesmí zastavit a stát.*

V souvislosti s tím si dovolujeme upozornit občany, především řidiče motorových vozidel, aby dodržovali ustanovení zákona o silničním provozu, týkající se zastavení a stání a vyvarovali se stání v místech,

Pokračovat ve čtení „Parkování a odstavování motorových vozidel, nedovolené umísťování předmětů na pozemní komunikace“