Uživatelské proměnné

  • super – na začátku textu pod nadpisem zobrazí seznam titulů příspěvků, jejichž ID má aktuální příspěvek v uživatelské proměnné „“
    • u nadřazeného příspěvku se tento zobrazí dole a to v závislosti na tom, v jaké rubrice podrubriky “šablona” nebo “template” je
      • soukromé podřízení příspěvky se zobrazují pouze uživatelům od úrovně “autor” (funkce šablony slatinak)
    • vzhled výpisy příspěvků dotyčné podrubriky je určen poznámkami v popisu podrubriky from “sablona”

Pokračovat ve čteníUživatelské proměnné

O přechylování ženských příjmení

V posledních letech je jakousi módou nepřechylovat ženská příjmení. Místo aby se paní jmenovala třeba Jana Nováková, má v občance Jana Novák. Tuto módu a snahu pro jakési originalitě a zajímavosti zdůvodňují zastánkyně i zastánci tím, že prý ona koncovka -ová znamená přivlastnění si ženy mužem. Tedy, že jmenuje-li se žena Nováková, znamená to, že patří Novákovi.  Dle jazykovědců je to mýtus. Příponou –ová se nic nepřivlastňuje. Přivlastňovací koncovka je krátká, tedy –ova.  Je-li –ová vysloveno či napsáno dlouze,

Pokračovat ve čtení “O přechylování ženských příjmení”

V Japonsku a na TchajWanu zvládají vir zatím lépe

Pro srovnávání zemí jsou nepochybně výmluvnější data přepočtená na počet obyvatel. V médiích ale operují většinou jen s celkovým počtem bez ohledu na velikost země, což je zavádějící. Nezbývá než si takovou statistiku vytvořit. Vychází to zatím pro Evropu dost tristně.

Pokračovat ve čtení “V Japonsku a na TchajWanu zvládají vir zatím lépe”

Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence

Na těchto adresách a kontaktech mohou občané kontaktovat své zastupitele ve věcech týkajících se chodu města. Nelze však zapomenout, že jednotlivý radní či zastupitel může vyslechnout, říci svůj názor, ale stejně s řešením musí často počkat na jednání rady či zastupitelstva.

Zastupitelstvo a rada pro období 2018-2022:

jméno (navrhující strana)
výbory a oblasti a gesce *1)
Bydliště, kontakty a profese

RADNÍ + ZASTUPITELÉ

Jeník Ivan (SNK-ED)

starosta
Evidence majetku – … Pokračovat ve čtení “Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence”

Výsledná představa Místního výboru o přestavbě bývalé prodejny

Revitalizace objektu prodejny potravin v obci Trpišov

Upřesňující podmínky zadání

Historické souvislosti:

Obec Trpišov byla do 90. let správně spojena s obcí Svídnice. Během tohoto období byla na návsi pro veřejné potřeby postavena budova MNV. Zde se uskutečňoval, spolu v prostorách místního pohostinství, veřejný a společenský život obce.  Tato budova byla před několika lety přestavěna na tři bytové jednotky a rovněž prodejem místního pohostinství bylo konání společenských akcí občany prakticky znemožněno.

Pokračovat ve čtení “Výsledná představa Místního výboru o přestavbě bývalé prodejny”

Minimální šíře komunikací

Minimální šířky komunikací podle platné (2019) normy ČSN 736110 *1  a TP179 *2 jsou:

využití
limity
podle
pozn.

šíře vozovky v obousměrném provozu
min. 5,5 m
ČSN 73 6110 8.4.3
5,5 = 2x 2,5 m pro auta (a) + 2x 0,25 m vodící proužek na okrajích (v)

jízdní pruh s obousměrným provozem v úsporném provedení
min. 3,0 m mezi obrubami
ČSN 73 6110 8.2.2; 8.4.4
šíře mezi obrubami min. 3,0 m (2,5 + 2x vodící proužek 0,25); … Pokračovat ve čtení “Minimální šíře komunikací”

EU není jako značka moc silná

Ve čtvrtletníku ČKA Universum 2019/3 vyšel komentář rozsáhlého průzkumu agentury STEM z počátku 2019, jak občané ČR vnímají EU. Následuje výtah. Celý článek je zde.

Češi mají Evropu rádi – přes sedmdesát procent z nich je na Evropu hrdých – méně už Evropskou unii – v roce 2018 byla podpora setrvání ČR v EU na stejné úrovni jako v Británii v době hlasování o brexitu –

Pokračovat ve čtení “EU není jako značka moc silná”

Návrhy občanů na využití bývalého obchodu v Trpišově

  1. Já bych udělal občerstvení pro lidi, když je třeba zavřena restaurace kvůli svatbám a akcím, tak pro lidi udělat něco…nahoře by k tomu mohlo být ubytovací zázemí třeba pro hosty.
  2. Krám se tady neuživí. Bylo by to fajn, ale funguje to tady už hodně roků i bez něj, není to sice komfort, ale dá se to zvládnout. To co tady chybí, je nějaká místnost a zázemí pro děti i  pro lidi obecně,

Pokračovat ve čtení “Návrhy občanů na využití bývalého obchodu v Trpišově”

Plugin: Temata functions

== Description ==

The **Temata functions** plugin allows you to add a cool functions for interaction and several types of post allowing create network of logical connected information:

* Allows list post beeing in two categories together through
* Add link to connected posts to top (superior) and bottom (inferior) of post content
* Inferior posts are grouped according its template category (which are under “sablona” category)
* Displayng of inferior posts is driven by information in template category description
* Before post title text is added template category name as prefix in class=’title-prefix’

Pokračovat ve čtení “Plugin: Temata functions”