Téma: Zastupitelstvo města Slatiňany

Zastupitelstvo volí občané ve volbách.

Zastupitelé zastupují občany a prostřednictvím zastupitelů občané demokraticky řídí své zájmy. Každý zastupitel by měl být občanům celé volební období k dispozici a zprostředkovávat mu takto podíl na vedení města, tedy na práci Rady a starosty.

Ve Slatiňanech se volí 21 zastupitelů. Zastupitelstvo po volbách zvolí Radu města a starostu a ti pak město celé volební období řídí.

Zastupitelstvo se schází přibližně co 2 měsíce a schvaluje nezásadnější rozhodnutí –

Pokračovat ve čteníTéma: Zastupitelstvo města Slatiňany”

Téma: Zápisy zastupitelsva města Slatiňany

Zde se budou objevovat některé zápisy z jednání Zastupitelstva města Slatiňany, doplňující informace k nim, komentáře a souvislosti.

Archivované zápisy na webu města.

Podklady pro nadcházející zastupitelstvo.

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy zastupitelsva města Slatiňany”

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 4. zasedání dne 10. 4. 2019

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo dne 10. 4. 2019:

 1. Byl schválen program 4. zasedání ZM.
 2. Zastupitelstvo města schválilo 1. část závěrečného účtu hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018.
 3. Zastupitelstvo města navrhlo starostu na člena představenstva VaK Chrudim.
 4. Bylo schváleno navýšení přidělené dotace nad možnosti Rady pro organizace Spartak a Sokol.
 5. Došlo ke schválení převodu kanalizace „ulice Vrchlického a Na Ostrově“ a „Ke Garážím“ do VaK Chrudim (formou vkladu,

Pokračovat ve čtení “Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 4. zasedání dne 10. 4. 2019”

Anketa k pořízení nahrávacího zařízení pro jednání zastupitelstva

V Ozvěnách 2019/5 je k vyplnění anketa.

Na základě Usnesení Zastupitelstva města Slatiňany ze dne 10. dubna
2019 žádáme občany, aby se v případě zájmu zúčastnili anonymní
ankety  týkající  se  pořízení  nahrávacího  audiozařízení,  které  bude
využíváno na jednání zastupitelstva města (nahrávka bude umístěna
na webu města).
Možnosti:
1/ koupit – cena pořízení dle varianty 165–330 tisíc Kč + licenční
poplatek 20 700 Kč/rok bez DPH
2/ koupit (jen v případě možnosti využít dotaci)
3/ pronajmout – pronájem na jedno jednání 20 700 Kč bez DPH
4/ považuji pořízení za zbytečnou investici

Z Ozvěn vystřihněte anketní lístek,

Pokračovat ve čtení “Anketa k pořízení nahrávacího zařízení pro jednání zastupitelstva”

Výbor pro životní prostředí projednal 2.1.2019

Výbor pro životní prostředí                       1. schůzka 2. ledna  2019

Účast: Lukáš Petr, Urbánek Kamil, Kolek Vítězslav, Peřina Vlastimil, Vychodil Daniel

Projednáno:

 1. Zalévání zeleně (zejména nově a nedávno vysázených stromů) v případě sucha.
 2. Revitalizace Kaštanky
 3. Ozelenění plotu u plovárny
 4. Čistota ovzduší v topné sezoně
 5. Plán práce do dalších měsíců

Výstupy z jednání

Výbor pro životná prostředí:

 1. Doporučuje samosprávě pověřit MěÚ jednání s Technickými službami Chrudim ve věci objednání služby zalévání zeleně (zejména výsadby stromů).

Pokračovat ve čtení “Výbor pro životní prostředí projednal 2.1.2019”

Výbor pro životní prostředí projednal 13.2.2019

Výbor pro životní prostředí – zápis z jednání 13. 2. 2019

Účast: Členové komise: Peřina Vlastimil, Urbánek Kamil, Lukáš Petr, Vychodil Daniel

Omluven: Vítězslav Kolek

Hosté: Steklý Vík, Kolek Petr, Koblížek Robert, Šťastný Stanislav

Výbor prodiskutoval situaci ohledně nakládání s odpadem ve Slatiňanech v oblastech komunálního odpadu, tříděného odpadu, sběrného dvora a kompostárny.

Výbor se seznámil s aktuální situací ohledně přípravy parametrů pro nadcházející výběrové řízení.

Pokračovat ve čtení “Výbor pro životní prostředí projednal 13.2.2019”

Výbor pro životní prostředí projednal 4.3.2019

Zápis z jednání výboru pro životní prostředí č. 3

Datum: 4. 3. 2019

Účast: Kolek Vítězslav, Peřina Vlastimil, Urbánek Kamil, Vychodil Daniel

Omluven: Lukáš Petr

Hosté: Víšková Petra, Šťastný Stanislav, Koblížek Robert, Steklý Vít

Výbor projednal zjištěné zkušenosti z měst Letohrad a Bakov nad Jizerou

Zabýval se problematikou vytvoření motivačního systému k třídění a problematikou zadání výběrového řízení.

Výbor doporučuje:

V oblasti tříděného odpadu:

V první fázi zavést pytlový svoz tříděného odpadu od domů,

Pokračovat ve čtení “Výbor pro životní prostředí projednal 4.3.2019”

Téma: Výbor pro životní prostředí

Předkládá Zastupitelstvu a Radě města podněty a návrhy v oblastech:

 1. Zadržování vody v krajině a koncepčního přístupu ke změnám podnebí a extrémním výkyvům počasí
 2. Obnovy a údržby krajiny (sady, pastviny, aleje, zemědělská a lesní půda)
 3. Přístupu k údržbě zeleně
 4. Čistoty ovzduší zejména v topné sezoně
 5. Řešení odpadové problematiky

Výbor je pětičlenný, členové jsou:

 1. Daniel Vychodil – předseda –

Pokračovat ve čteníTéma: Výbor pro životní prostředí”

Co řešili zastupitelé na posledním jednání

Ve středu 10. dubna 2019 se konalo v zasedací síni Městského úřadu ve Slatiňanech 4. zasedání zastupitelstva.

Jedním ze dvou bodů, které vzbudily větší diskuzi se stala zamýšlená rekonstrukce pravobřežní zdi pod jezem na Podskále.

Zastupitelstvo se na základě uvedených skutečností rozhodlo pověřit MÚ v jednání a zorganizování schůzky se zástupci Povodí Labe, se zástupci samosprávy a s členy výboru pro životní prostředí.

Druhým živým tématem byla diskuse o pořízení audio záznamového zařízení pro jednání zastupitelstva města. … Pokračovat ve čtení “Co řešili zastupitelé na posledním jednání”

Překvapení se nekoná, starosta a rada už jsou jistí

Dnešní zastupitelstvo volilo podle připraveného scénáře:

 • starosta: Ivan Jeník (SNK) zvolen proti Janu Brůžkovi (Sedma) v poměru hlasů 14:7
 • místostarosta: Šťastný Stanislav (ODS) zvolen proti Danielu Vychodilovi (Sedma) v poměru 14:7
 • rada města: Chalupník Milan, Fryšová Dagmar, Rulík František (SNK), Steklý Vít (TOP09), Málková Marie (ODS), všichni získali 14 hlasů proti kandidátům Sedmy (Brůžek, Vychodil, Bušta, Picpauerová a Kolek), kteří získali shodně po 7mi hlasech

Pokračovat ve čtení “Překvapení se nekoná, starosta a rada už jsou jistí”

Zasedání zastupitelstva dne 10.4.2019

Program:
1. Program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2. První část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2018
3. Pověření starosty k zastupování města v představenstvu VaK Chrudim – Zpráva k bodu
4. Dotace z rozpočtu města Slatiňany – Zpráva k bodu
5. Záměr převodu kanalizace „Ulice Vrchlického a Na ostrově“ a „Ke garážím“
6. Zrušení věcného břemene na části pozemkové parcely č.

Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelstva dne 10.4.2019”