Slib zastupitele

Složení slibu členy zastupitelstva: Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzve přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozorní přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhne tak, že předsedající přečte slib stanovený v § 69 odst.

Pokračovat ve čtení „Slib zastupitele“

9. Zasedání městského zastupitelstva – schválení nového územní plánu 🗓 🗺

dne 20. září 2023 od 16h v budově MěÚ*

Neoficiální poznámky kurzívou

Přítomno 20, chybí Rulík

hlasovací zařízení se nepovedlo uvést do provozu, proto se hlasuje ručně

  1. Program 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2. Prezentace investičního záměru NHK
    1. Ředitel hřebčína Jiří Machek na jednání o nových silech ve Škrovádě avizoval, že na tomto zastupitelstvu požádá město o názor na nové návrhy řešení uskladnění ovsa.

Pokračovat ve čtení „9. Zasedání městského zastupitelstva – schválení nového územní plánu 🗓 🗺“

Sedma vyzvala svého zastupitele k odstoupení

Tisková zpráva – výzva ke zvážení odstoupení z funkce zastupitele*

26.6. 2023 se aktivní jádro Sedmy čítající všechny zvolené zastupitele a některé dlouholeté členy nebo příznivce Sedmy rozhodlo požádat Roberta Koblížka, aby zvážil složení svého mandátu zastupitele, který získal díky kandidatuře za stranu Sedma v zastupitelstvu města Slatiňany. Důvodem jsou nepřekonatelné rozdíly v názorech na priority a způsoby řešení některých komunálních témat mezi jím a ostatními zastupiteli, necitlivý způsob Roberta při prosazování svých témat a myšlenek komplikující spolupráci a hledání kompromisu a vedoucí ke zbytečným konfliktům v rámci koalice.

Pokračovat ve čtení „Sedma vyzvala svého zastupitele k odstoupení“

8. Zasedání městského zastupitelstva – nákup komunálního vozidla za 5 milionů 🗓

Vážení a milí spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany, které se uskuteční 21. června 2023 od 16:00 hodin v zasedací síni budovy radnice.

(neoficiální poznámky autora)

Přítomno 20 (kromě Holeka)

  1. Program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
  3. Pozemkové úpravy v kat. územích Kunčí, Škrovád a Slatiňany
    1. Prezentováno projektantem a zástupkyní pozemkového úřadu –

Pokračovat ve čtení „8. Zasedání městského zastupitelstva – nákup komunálního vozidla za 5 milionů 🗓“