Téma: Zastupitelstvo města Slatiňany

Zastupitelstvo volí občané ve volbách.

Zastupitelé zastupují občany a prostřednictvím zastupitelů občané demokraticky řídí své zájmy. Každý zastupitel by měl být občanům celé volební období k dispozici a zprostředkovávat mu takto podíl na vedení města, tedy na práci Rady a starosty.

Ve Slatiňanech se volí 21 zastupitelů. Zastupitelstvo po volbách zvolí Radu města a starostu a ti pak město celé volební období řídí.

Zastupitelstvo se schází přibližně co 2 měsíce a schvaluje nezásadnější rozhodnutí –

Pokračovat ve čteníTéma: Zastupitelstvo města Slatiňany”

Téma: Zápisy zastupitelsva města Slatiňany

Zde se budou objevovat některé zápisy z jednání Zastupitelstva města Slatiňany, doplňující informace k nim, komentáře a souvislosti. Zápis se má pořídit do 10-mi dnů a občanovi města má být přístupný např. na městském úřadě. Pokud se obec rozhodne (nad rámec zákonné povinnosti) usnesení zveřejňovat na úřední desce, neměla by opomíjet ochranu případných osobních údajů v usnesení uváděných. Ve vztahu k nahlížení občanů obce do přijatých usnesení podle zákona o obcích však takovéto omezení neplatí,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy zastupitelsva města Slatiňany”

st 15.1.2020 Zasedání zastupitelstva

 1. Program
 2. Změna mandátu obsazení zastupitelstva
  1. obdržel dne 31.12.2019 starosta města písemnou rezignaci člena
   zastupitelstva obce Vítězslava Kolka na jeho mandát. nastoupil na jeho místo dnem 1.1.2020 Ing. Zdeněk Kocián.
 3. Záměr prodeje parcely 651/1 Škrovád
  1. pro Škrovád v katastru Zadaná parcela nebyla nalezena
  2. jedná se o katastr Slatiňany
  3. Parcelní číslo: 651/1 Výměra [m2]: 1958 Druh pozemku: orná půda
  4. podle důvodové zprávy je Záměr prodeje předán opakovaně,

Pokračovat ve čtení “st 15.1.2020 Zasedání zastupitelstva”

Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence

Na těchto adresách a kontaktech mohou občané kontaktovat své zastupitele ve věcech týkajících se chodu města. Nelze však zapomenout, že jednotlivý radní či zastupitel může vyslechnout, říci svůj názor, ale stejně s řešením musí často počkat na jednání rady či zastupitelstva.

Zastupitelstvo a rada pro období 2018-2022:

jméno (navrhující strana)
výbory a oblasti a gesce *1)
Bydliště, kontakty a profese

RADNÍ + ZASTUPITELÉ

Jeník Ivan (SNK-ED)

starosta
Evidence majetku – … Pokračovat ve čtení “Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence”

Zastupitelé 2018 – 2022

Jméno
Navrhující strana
Hlasů

Pavliš Dominik
KDU-ČSL
202

Malina Jaroslav
KSČM
220

Hromádková Jana
KSČM
181

Šťastný Stanislav
ODS
410

Málková Marie
ODS
379

Kolouch Jakub
ODS
373

Mandys Ivo
Sedma
684

Kolek Petr
Sedma
667

Bušta Jaroslav
Sedma
620

Drahokoupil David
Sedma
603

Vychodil Daniel
Sedma
596

Brůžek Jan
Sedma
507

Picpauerová Kamila
Sedma
478

Jeník Ivan
SNK ED
584

Chalupník Milan
SNK ED
559

Zdeněk Kocián
Kolek Vítězslav do 31/12/2019
SNK ED
378

515

Rulík František
SNK ED
513

Stanislava Sejkorová

(náhradník za odstoupivšího Remeše Roberta)
SNK ED

Fryšová Dagmar
SNK ED
403

Sobotková Jana
TOP 09
369

Steklý Vít
TOP 09
368

Pokračovat ve čtení “Zastupitelé 2018 – 2022”

Zasedání zastupitelstva – komentovaný program

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY koná se dne 11. prosince 2019 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice.

  1. Program 7. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
  3. Prodej kanalizace Ke garážím
   1. splašková kanalizace v hodnotě 31 tis. Kč bude defacto převedena pod VaK Chrudim
   2. schváleno
  4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
   1. Sjednoceny jsou i sazby pro osoby starší 65 let ve Slatiňanech a ve Škrovádě.

Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelstva – komentovaný program”

Ministerstvo vnitra připravilo nový volební zákon

Ministerstvo vnitra připravilo zcela nový volební zákon, který zjednodušuje volební pravidla. Nový zákon o správě voleb rozeslalo ministerstvo dne 18. října 2019 do připomínkového řízení, takže jde jen o návrh, který ještě není schválen.

Nový zákon o správě voleb přinese zásadní novinky. Jedná se zejména o:

 • jednodenní volby
 • hlasování v předstihu
 • možnost korespondenčního hlasování pro krajany v zahraničí.

Počítá se i s vytvořením informačního systému správy voleb.

Pokračovat ve čtení “Ministerstvo vnitra připravilo nový volební zákon”

Hlasování zastupitelstva už je na internetu

Zajímá vás, jak v které věci hlasoval váš zastupitel na zastupitelstvu?

Jeho zveřejňování na webu města *1 je další krok ke zvětšení transparentnosti, o které usiluje zastupitelstvo po volbách na podzim 2018. Prvním krokem bylo zveřejňování zápisu jednání od 10.1.2019. Od dalšího zasedání 10.4.2019 se zveřejňovaly podklady, které jsou k dispozici obyčejně ještě před zasedáním. A posledním krokem je zveřejňování tabulky hlasování počínaje zastupitelstvem 24.9.2019.

Od zveřejňování hlasování si aktéři slibují větší zodpovědnost politiků v citlivých tématech vůči voličům.

Pokračovat ve čtení “Hlasování zastupitelstva už je na internetu”

Zasedání zastupitelstva

Změna termínu z 25.9. na 24.9.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY koná se dne 24. září 2019 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice

Přítomno 20 zastupitelů, chyběl Kolouch

Program:

  1. Program 6. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2. Koupě chat č. ev. 41, 46 a 106 v chatové lokalitě “Borek” v Kunčí (předkupní právo)
   1. Zastupitelstvo nesouhlasilo s koupí žádné ze 3 chat a souhlasilo s jejich prodejem.

Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelstva”