Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence

Na těchto adresách a kontaktech mohou občané kontaktovat své zastupitele ve věcech týkajících se chodu města. Nelze však zapomenout, že jednotlivý radní či zastupitel může vyslechnout, říci svůj názor, ale stejně s řešením musí často počkat na jednání rady či zastupitelstva.

Zastupitelstvo a rada pro období 2018-2022:

jméno (navrhující strana)
výbory a oblasti a gesce *1)
Bydliště, kontakty a profese

RADNÍ + ZASTUPITELÉ

Jeník Ivan (SNK-ED)

starosta
Evidence majetku – … Pokračovat ve čtení “Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence”

Téma: Zastupitelstvo města Slatiňany

Zastupitelstvo volí občané ve volbách.

Zastupitelé zastupují občany a prostřednictvím zastupitelů občané demokraticky řídí své zájmy. Každý zastupitel by měl být občanům celé volební období k dispozici a zprostředkovávat mu takto podíl na vedení města, tedy na práci Rady a starosty.

Ve Slatiňanech se volí 21 zastupitelů. Zastupitelstvo po volbách zvolí Radu města a starostu a ti pak město celé volební období řídí.

Zastupitelstvo se schází přibližně co 2 měsíce a schvaluje nezásadnější rozhodnutí –

Pokračovat ve čteníTéma: Zastupitelstvo města Slatiňany”

Téma: Zápisy zastupitelsva města Slatiňany

Tato stránka se zabývá problematikou zápisů zastupitelstva, tedy co a jak se zapisuje. Konkrétní zápisy najdete u jednotlivých zasedání na stránce Zastupitelstvo anebo v rubrice Zápisy zastupitelstva.

Zápis se má podle zákona pořídit do 10-mi dnů *2(§95) a občanovi města má být přístupný např. na městském úřadě. Pokud se obec rozhodne (nad rámec zákonné povinnosti) usnesení zveřejňovat na úřední desce, neměla by opomíjet ochranu případných osobních údajů v usnesení uváděných. 

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy zastupitelsva města Slatiňany”

Neplánované zasedání zastupitelstva – změna firmy na přístavbu

13.7.2020 15:00

 1. Program
 2. Změna rozpočtu
  1. Odstoupil vítěz přístavby přístavby a tím získala zakázku druhá firma v pořadí za o něco vyšší cenu; nárůst z většiny hradí externí dotace, ale je zde spoluúčast z rozpočtu, takže je třeba ho upravit. Druhá firma je ta, která aktuálně opravuje fasádu hlavní školy Realitní a stavební společnost s. r. o.
   1. Schválení změny rozpočtu Vzhledem k odstoupení CHRPA stavební společnost s r.o.

Pokračovat ve čtení “Neplánované zasedání zastupitelstva – změna firmy na přístavbu”

Výbor pro životní prostředí jednal o Kaštance a Novém parku

Témata:

Příští jednání výboru: úterý 7.5. v 18.00 u kostela ohledně přístupové cesty k pozemku potenciálního stavitele.

 

Pokračovat ve čtení “Výbor pro životní prostředí jednal o Kaštance a Novém parku”

Zasedání zastupitelstva (poznámky z jednání)

Poznámky jednání kurzívou

Zasedání zastupitelstva 17. června 2020 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice

Přítomných 20 zastupitelů, chybí Rulík, který přišel až na bod 9 v 16:45

 1. Program 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  1. přidán bod 19
 2. Závěrečný účet města Slatiňany za rok 2019 – schváleno jednohlasně 20 hlasy
 3. Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2019 – 

Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelstva (poznámky z jednání)”

Návrh: Zvuková nahrávka zastupitelstva doplněná podrobným zápisem s časy

ODS+TOP09 pracuje na slíbeném veřejném zaznamenávání zastupitelstva, nicméně zatím není známo, jak to chtějí technicky řešit.

Jako velmi jednoduché řešení se nabízí pro začátek a třeba jen vyzkoušení funkčnosti takovéto řešení: Na diktafon nebo do počítače by se vytvořila audionahrávka zasedání doplněná zápisem s časy. Je to jednoduché, levné, snadno pochopitelné, technicky nenáročné.

Nahrávka

 • Na webu města
 • Musí umět vyhledávání podle času.
 • Ideálně kdyby bylo možno vytvořit odkaz pro spuštění nahrávky od zvoleného času (třeba jako youtbe parametrem ?t=xx ) –

Pokračovat ve čteníNávrh: Zvuková nahrávka zastupitelstva doplněná podrobným zápisem s časy”

Téma: Výbor pro životní prostředí

Předkládá Zastupitelstvu a Radě města podněty a návrhy v oblastech:

 1. Zadržování vody v krajině a koncepčního přístupu ke změnám podnebí a extrémním výkyvům počasí
 2. Obnovy a údržby krajiny (sady, pastviny, aleje, zemědělská a lesní půda)
 3. Přístupu k údržbě zeleně
 4. Čistoty ovzduší zejména v topné sezoně
 5. Řešení odpadové problematiky

Výbor je pětičlenný, členové jsou:

 1. Daniel Vychodil – předseda –

Pokračovat ve čteníTéma: Výbor pro životní prostředí”