Téma: Zastupitelstvo města Slatiňany

Zastupitelstvo volí občané ve volbách.

Zastupitelé zastupují občany a prostřednictvím zastupitelů občané demokraticky řídí své zájmy. Každý zastupitel by měl být občanům celé volební období k dispozici a zprostředkovávat mu takto podíl na vedení města, tedy na práci Rady a starosty.

Ve Slatiňanech se volí 21 zastupitelů. Zastupitelstvo po volbách zvolí Radu města a starostu a ti pak město celé volební období řídí.

Zastupitelstvo se schází přibližně co 2 měsíce a schvaluje nezásadnější rozhodnutí –

Pokračovat ve čteníTéma: Zastupitelstvo města Slatiňany”

Téma: Zápisy zastupitelsva města Slatiňany

Zde se budou objevovat některé zápisy z jednání Zastupitelstva města Slatiňany, doplňující informace k nim, komentáře a souvislosti.

Archivované zápisy na webu města.

Podklady pro nadcházející zastupitelstvo.

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy zastupitelsva města Slatiňany”

11.12.2019 Zasedání zastupitelstva – komentovaný program

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY koná se dne 11. prosince 2019 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice.

  1. Program 7. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
  3. Prodej kanalizace Ke garážím
   1. splašková kanalizace v hodnotě 31 tis. Kč bude defacto převedena pod VaK Chrudim
  4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
   1. Sjednoceny jsou i sazby pro osoby starší 65 let ve Slatiňanech a ve Škrovádě.

Pokračovat ve čtení “11.12.2019 Zasedání zastupitelstva – komentovaný program”

Ministerstvo vnitra připravilo nový volební zákon

Ministerstvo vnitra připravilo zcela nový volební zákon, který zjednodušuje volební pravidla. Nový zákon o správě voleb rozeslalo ministerstvo dne 18. října 2019 do připomínkového řízení, takže jde jen o návrh, který ještě není schválen.

Nový zákon o správě voleb přinese zásadní novinky. Jedná se zejména o:

 • jednodenní volby
 • hlasování v předstihu
 • možnost korespondenčního hlasování pro krajany v zahraničí.

Počítá se i s vytvořením informačního systému správy voleb.

Pokračovat ve čtení “Ministerstvo vnitra připravilo nový volební zákon”

Hlasování zastupitelstva už je na internetu

Zajímá vás, jak v které věci hlasoval váš zastupitel na zastupitelstvu?

Jeho zveřejňování na webu města *1 je další krok ke zvětšení transparentnosti, o které usiluje zastupitelstvo po volbách na podzim 2018. Prvním krokem bylo zveřejňování zápisu jednání od 10.1.2019. Od dalšího zasedání 10.4.2019 se zveřejňovaly podklady, které jsou k dispozici obyčejně ještě před zasedáním. A posledním krokem je zveřejňování tabulky hlasování počínaje zastupitelstvem 24.9.2019.

Od zveřejňování hlasování si aktéři slibují větší zodpovědnost politiků v citlivých tématech vůči voličům.

Pokračovat ve čtení “Hlasování zastupitelstva už je na internetu”

Zasedání zastupitelstva

Změna termínu z 25.9. na 24.9.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY koná se dne 24. září 2019 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice

Přítomno 20 zastupitelů, chyběl Kolouch

Program:

  1. Program 6. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2. Koupě chat č. ev. 41, 46 a 106 v chatové lokalitě “Borek” v Kunčí (předkupní právo)
   1. Zastupitelstvo nesouhlasilo s koupí žádné ze 3 chat a souhlasilo s jejich prodejem.

Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelstva”

SNK – volební program 2018

„Chceme vytvářet podmínky pro kvalitní život ve Slatiňanech. Nechceme dělat politiku, ale konstruktivně řešit problémy.“

V zájmu pokračovaní rozvoje města Slatiňany chceme navázat na dosavadní činnost místní samosprávy a v mnohých oblastech posunout dění tím správným směrem. Proto se kandidáti shodli na tom že do našeho programu bude patřit:

 1. Srozumitelné a transparentní hospodaření města
 2. Koncepční a vyvážená podpora všech místních částí Slatiňan (Kochánovice Kunčí, Podhůra, Presy, Slatiňany, Škrovád,

Pokračovat ve čtení “SNK – volební program 2018”

Ze zastupitelstva jsou nově zveřejňovány i zápisy, nejen usnesení

Zatímco dosud byla zveřejňována pouze stručná usnesení, počínaje zastupitelstvem 16.1. se nově zveřejňují také zápisy, kde jsou stručně zmíněny také příspěvky a vůbec co se dělo na zastupitelstvu a dále před zastupitelstvem podklady pro přípravu.

 

Pokračovat ve čtení “Ze zastupitelstva jsou nově zveřejňovány i zápisy, nejen usnesení”

Denik: Konec spekulací. Radnice budou zveřejňovat zápisy z jednání

Konečně skončí debaty o tom, jak zastupitelé ve vaší obci diskutovali a zda strana, kterou jste na radnici zvolili, plní svůj volební program. Ministerstvo vnitra totiž poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o obcích, která jim přikáže povinně zveřejňovat na internetu zápisy ze zasedání zastupitelstva a usnesení rady.

Pokračovat ve čtení “Denik: Konec spekulací. Radnice budou zveřejňovat zápisy z jednání”

Zasedání zastupitelstva dne 26.6.2019

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Slatiňany se koná dnes 26. června, poprvé v pozdějším čase od 18 hodin (dosud byl čas 16h, ale na minulém zastupitelstvu se dohodlo, že bude později, aby mohlo chodit více lidí; nicméně občanů přišlo 5 *1).

Program

 1. Program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. Druhá část závěrečného účtu města Slatiňany
 3. Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2018
 4. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
 5. Koupě chaty v chatové lokalitě “Borek”

Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelstva dne 26.6.2019”

Výbor pro životní prostředí jednal o okolí náhonu Kabeláčova mlýna a hospodaření v lesích

Úprava veřejného prostranství okolo náhonu u Kabeláčova mlýnu

Výbor podporuje iniciativu dobrovolného pletí chodníků místo stříkání chemickou látkou.

Výbor doporučuje radě města uvážit možnost svozu biologického odpadu ze zahrad 2 x instalací kontrolovaných kontejnerů během podzimu (např 1 x páteční odpoledne a 1 x sobotní dopoledne), aby se snížila míra pálení listí atd.

 

 

 

Pokračovat ve čtení “Výbor pro životní prostředí jednal o okolí náhonu Kabeláčova mlýna a hospodaření v lesích”