Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence

Na těchto adresách a kontaktech mohou občané kontaktovat své zastupitele ve věcech týkajících se chodu města. Nelze však zapomenout, sže jednotlivý radní či zastupitel může vyslechnout, říci svůj názor, ale stejně s řešením musí často počkat na jednání rady či zastupitelstva.

Zastupitelstvo a rada pro období 2018-2022:

jméno (navrhující strana)
výbory a oblasti a gesce *1)
Bydliště, kontakty a profese

RADNÍ + ZASTUPITELÉ

Jeník Ivan (SNK-ED)

starosta
Evidence majetku – … Pokračovat ve čtení “Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence”

Téma: Zastupitelstvo města Slatiňany

Zastupitelstvo volí občané ve volbách.

Zastupitelé zastupují občany a prostřednictvím zastupitelů občané demokraticky řídí své zájmy. Každý zastupitel by měl být občanům celé volební období k dispozici a zprostředkovávat mu takto podíl na vedení města, tedy na práci Rady a starosty.

Ve Slatiňanech se volí 21 zastupitelů. Zastupitelstvo po volbách zvolí Radu města a starostu a ti pak město celé volební období řídí.

Zastupitelstvo se schází přibližně co 2 měsíce a schvaluje nezásadnější rozhodnutí –

Pokračovat ve čteníTéma: Zastupitelstvo města Slatiňany”

Téma: Zápisy zastupitelsva města Slatiňany

Tato stránka se zabývá problematikou zápisů zastupitelstva, tedy co a jak se zapisuje. Konkrétní zápisy najdete u jednotlivých zasedání na stránce Zastupitelstvo anebo v rubrice Zápisy zastupitelstva.

Zápis se má podle zákona pořídit do 10-mi dnů *2(§95) a občanovi města má být přístupný např. na městském úřadě. Pokud se obec rozhodne (nad rámec zákonné povinnosti) usnesení zveřejňovat na úřední desce, neměla by opomíjet ochranu případných osobních údajů v usnesení uváděných. 

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy zastupitelsva města Slatiňany”

16.12.2020 Zasedání zastupitelstva – aktualizováno

Přítomno: 18 / 19 členů zastupitelů. Omluveni: Hromádková, Sejkorová Stanislava (bod 1-3), Steklý

 1. Program 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  1. pro 18 hlasů
 2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
  1. pro 18 hlasů
 3. Pořizování ÚP Slatiňany
  1. Při zpracování a projednávání návrhu územního plánu byla překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce. Pořizovatel proto v souladu s § 56 stavebního zákona předkládá zastupitelstvu návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu Slatiňany.

Pokračovat ve čtení “16.12.2020 Zasedání zastupitelstva – aktualizováno”

Téma: Porovnávání kandidátů a volební kalkulačky

Programy do voleb. Soukromý projekt, který kvalitně mapuje dostupné informace a kontakty u kandidátů ve volbách senátních i komunálních, včetně jejich programů.
Volební kalkulačka. Nabízí možnost porovnat Vaše odpovědi na vybrané otázky s odpověďmi kandidátů do Senátu a několika velkých měst.
Transparentní volby. Projekt Transparency International mapuje, jak transparentně vedou kampaň kandidáti do Senátu a zároveň politické strany v Praze, Brně a Ostravě.

Volební lavička.

Pokračovat ve čteníTéma: Porovnávání kandidátů a volební kalkulačky”

Koaliční smlouva SNK-ED, ODS a TOP09

Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté a Občanská demokratická strana a TOP 09 uzavírají na základě výsledků komunálních voleb ve Slatiňanech, které se uskutečnily 5. a 6. října 2018, tuto

KOALIČNÍ SMLOUVU

Programové pilíře:

 • Jednoznačně preferujeme vyrovnané hospodaření. Zadlužení lze provést pouze v případě spolufinancování velkých investičních akcí z dotačních titulů nebo mimořádných událostí a to po vzájemném odsouhlasení obou koaličních stran (tj. jejich zástupců v zastupitelstvu města).
 • Dokončíme vytvoření nového územního plánu v kontextu s rozvojem a potřebami města a zároveň s ohledem na ochranu památkově a krajinově chráněných území.

Pokračovat ve čtení “Koaliční smlouva SNK-ED, ODS a TOP09”

Zasedání zastupitelstva

Program:
1. Program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2. První část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2018
3. Pověření starosty k zastupování města v představenstvu VaK Chrudim – Zpráva k bodu
4. Dotace z rozpočtu města Slatiňany – Zpráva k bodu
5. Záměr převodu kanalizace „Ulice Vrchlického a Na ostrově“ a „Ke garážím“
6. Zrušení věcného břemene na části pozemkové parcely č.

Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelstva”

Zasedání zastupitelstva – prodej obecních pozemků a pojmenování nové ulice za benzínkou (vč. zápisu)

7.10.2020 16:00

Omluven: Dominik Pavliš, celkem 20 zastupitelů. Za osadní výbor Kunčí – paní Černá.

 1. Program 11. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  1. Zpráva k bodu
 2. Bod č. 2 – Koupě chaty č.ev. 64 v chatové lokalitě “Borek” v Kunčí (předkupní právo)
  1. Vzhledem k tomu, že majitel hodlá chatu prodat, předkládá městu nabídku k odkup chaty, a to na základě institutu předkupního práva pro město jako majitele pozemku.

Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelstva – prodej obecních pozemků a pojmenování nové ulice za benzínkou (vč. zápisu)”

Podmínky pro kampaně do krajských voleb

Předvolební plachty, letáky a reklamy, jestli nejsou 100 metrů od volební místnosti, tak stačí odstranit v neděli. V opačném případě do začátku voleb (do  pátek 14:00).*2

§ 56a
Volební kampaň
(1) Volební kampaní se rozumí
(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu.

Pokračovat ve čtení “Podmínky pro kampaně do krajských voleb”