Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence

Na těchto adresách a kontaktech mohou občané kontaktovat své zastupitele ve věcech týkajících se chodu města. Nelze však zapomenout, sže jednotlivý radní či zastupitel může vyslechnout, říci svůj názor, ale stejně s řešením musí často počkat na jednání rady či zastupitelstva.

Zastupitelstvo a rada pro období 2018-2022:

jméno (navrhující strana)
výbory a oblasti a gesce *1)
Bydliště, kontakty a profese

RADNÍ + ZASTUPITELÉ

Jeník Ivan (SNK-ED)

starosta
Evidence majetku – … Pokračovat ve čtení “Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence”

Téma: Zastupitelstvo města Slatiňany

Zastupitelstvo volí občané ve volbách.

Zastupitelé zastupují občany a prostřednictvím zastupitelů občané demokraticky řídí své zájmy. Každý zastupitel by měl být občanům celé volební období k dispozici a zprostředkovávat mu takto podíl na vedení města, tedy na práci Rady a starosty.

Ve Slatiňanech se volí 21 zastupitelů. Zastupitelstvo po volbách zvolí Radu města a starostu a ti pak město celé volební období řídí.

Zastupitelstvo se schází přibližně co 2 měsíce a schvaluje nezásadnější rozhodnutí –

Pokračovat ve čteníTéma: Zastupitelstvo města Slatiňany”

Téma: Zápisy zastupitelsva města Slatiňany

Tato stránka se zabývá problematikou zápisů zastupitelstva, tedy co a jak se zapisuje. Konkrétní zápisy najdete u jednotlivých zasedání na stránce Zastupitelstvo anebo v rubrice Zápisy zastupitelstva.

Zápis se má podle zákona pořídit do 10-mi dnů *2(§95) a občanovi města má být přístupný např. na městském úřadě. Pokud se obec rozhodne (nad rámec zákonné povinnosti) usnesení zveřejňovat na úřední desce, neměla by opomíjet ochranu případných osobních údajů v usnesení uváděných. 

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy zastupitelsva města Slatiňany”

15. Zasedání zastupitelstva 2021

23.6.2021 16:00 v budově MÚ

Přítomných 16 zastupitelů, později 18.

Bod č. 1 – Program 15. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 2 – Krátkodobá návratná finanční výpomoc pro ZŠ Slatiňany

V žádosti ze dne 27. 4. 2021 žádá ředitel Základní školy Slatiňany o poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci ve výši 272 018,25 Kč na pokrytí neinvestičních nákladů v projektu „Odborná učebna pro přírodní vědy“.

Pokračovat ve čtení “15. Zasedání zastupitelstva 2021”

14. Zasedání zastupitelstva 2021

předpokládaný termín

7. 4 2021 od 16h v zasedací síni radnice.

Celkem přítomno 18 zastupitelů (z 21), od 16:20 celkem 19 (přišla Hromádková)

Program

 1. Program 14. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. Zrušovací vyhláška o místním poplatku z pobytu
  1. Místní poplatek není město povinno zavádět. Rada města se problematikou tohoto poplatku a všemi aspekty jeho výběru zabývala na svém zasedání dne 27. ledna 2021. Vzhledem k možnostem ubytování ve městě,

Pokračovat ve čtení “14. Zasedání zastupitelstva 2021”

12. Zasedání zastupitelstva – aktualizováno

Přítomno: 18 / 19 členů zastupitelů. Omluveni: Hromádková, Sejkorová Stanislava (bod 1-3), Steklý

 1. Program 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  1. pro 18 hlasů
 2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
  1. pro 18 hlasů
 3. Pořizování ÚP Slatiňany
  1. Při zpracování a projednávání návrhu územního plánu byla překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce. Pořizovatel proto v souladu s § 56 stavebního zákona předkládá zastupitelstvu návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu Slatiňany.

Pokračovat ve čtení “12. Zasedání zastupitelstva – aktualizováno”

Téma: Porovnávání kandidátů a volební kalkulačky

Programy do voleb. Soukromý projekt, který kvalitně mapuje dostupné informace a kontakty u kandidátů ve volbách senátních i komunálních, včetně jejich programů.
Volební kalkulačka. Nabízí možnost porovnat Vaše odpovědi na vybrané otázky s odpověďmi kandidátů do Senátu a několika velkých měst.
Transparentní volby. Projekt Transparency International mapuje, jak transparentně vedou kampaň kandidáti do Senátu a zároveň politické strany v Praze, Brně a Ostravě.

Volební lavička.

Pokračovat ve čteníTéma: Porovnávání kandidátů a volební kalkulačky”

Koaliční smlouva SNK-ED, ODS a TOP09

Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté a Občanská demokratická strana a TOP 09 uzavírají na základě výsledků komunálních voleb ve Slatiňanech, které se uskutečnily 5. a 6. října 2018, tuto

KOALIČNÍ SMLOUVU

Programové pilíře:

 • Jednoznačně preferujeme vyrovnané hospodaření. Zadlužení lze provést pouze v případě spolufinancování velkých investičních akcí z dotačních titulů nebo mimořádných událostí a to po vzájemném odsouhlasení obou koaličních stran (tj. jejich zástupců v zastupitelstvu města).
 • Dokončíme vytvoření nového územního plánu v kontextu s rozvojem a potřebami města a zároveň s ohledem na ochranu památkově a krajinově chráněných území.

Pokračovat ve čtení “Koaliční smlouva SNK-ED, ODS a TOP09”

Zasedání zastupitelstva

Program:
1. Program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2. První část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2018
3. Pověření starosty k zastupování města v představenstvu VaK Chrudim – Zpráva k bodu
4. Dotace z rozpočtu města Slatiňany – Zpráva k bodu
5. Záměr převodu kanalizace „Ulice Vrchlického a Na ostrově“ a „Ke garážím“
6. Zrušení věcného břemene na části pozemkové parcely č.

Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelstva”