Téma: Zastupitelstvo města Slatiňany

Zastupitelstvo volí občané ve volbách.

Zastupitelé zastupují občany a prostřednictvím zastupitelů občané demokraticky řídí své zájmy. Každý zastupitel by měl být občanům celé volební období k dispozici a zprostředkovávat mu takto podíl na vedení města, tedy na práci Rady a starosty.

Ve Slatiňanech se volí 21 zastupitelů. Zastupitelstvo po volbách zvolí Radu města a starostu a ti pak město celé volební období řídí.

Zastupitelstvo se schází přibližně co 2 měsíce a schvaluje nezásadnější rozhodnutí –

Pokračovat ve čteníTéma: Zastupitelstvo města Slatiňany”

Téma: Zápisy zastupitelsva města Slatiňany

Tato stránka se zabývá problematikou zápisů zastupitelstva, tedy co a jak se zapisuje. Konkrétní zápisy najdete u jednotlivých zasedání na stránce Zastupitelstvo anebo v rubrice Zápisy zastupitelstva.

Zápis se má podle zákona pořídit do 10-mi dnů *2(§95) a občanovi města má být přístupný např. na městském úřadě. Pokud se obec rozhodne (nad rámec zákonné povinnosti) usnesení zveřejňovat na úřední desce, neměla by opomíjet ochranu případných osobních údajů v usnesení uváděných. 

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy zastupitelsva města Slatiňany”

st 17.6. Zasedání zastupitelstva (poznámky z jednání)

Poznámky jednání kurzívou

Zasedání zastupitelstva 17. června 2020 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice

Přítomných 20 zastupitelů, chybí Rulík, který přišel až na bod 9 v 16:45

 1. Program 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  1. přidán bod 19
 2. Závěrečný účet města Slatiňany za rok 2019 – schváleno jednohlasně 20 hlasy
 3. Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2019 – 

Pokračovat ve čtení “st 17.6. Zasedání zastupitelstva (poznámky z jednání)”

Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence

Na těchto adresách a kontaktech mohou občané kontaktovat své zastupitele ve věcech týkajících se chodu města. Nelze však zapomenout, že jednotlivý radní či zastupitel může vyslechnout, říci svůj názor, ale stejně s řešením musí často počkat na jednání rady či zastupitelstva.

Zastupitelstvo a rada pro období 2018-2022:

jméno (navrhující strana)
výbory a oblasti a gesce *1)
Bydliště, kontakty a profese

RADNÍ + ZASTUPITELÉ

Jeník Ivan (SNK-ED)

starosta
Evidence majetku – … Pokračovat ve čtení “Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence”

Návrh: Zvuková nahrávka zastupitelstva doplněná podrobným zápisem s časy

ODS+TOP09 pracuje na slíbeném veřejném zaznamenávání zastupitelstva, nicméně zatím není známo, jak to chtějí technicky řešit.

Jako velmi jednoduché řešení se nabízí pro začátek a třeba jen vyzkoušení funkčnosti takovéto řešení: Na diktafon nebo do počítače by se vytvořila audionahrávka zasedání doplněná zápisem s časy. Je to jednoduché, levné, snadno pochopitelné, technicky nenáročné.

Nahrávka

 • Na webu města
 • Musí umět vyhledávání podle času.
 • Ideálně kdyby bylo možno vytvořit odkaz pro spuštění nahrávky od zvoleného času (třeba jako youtbe parametrem ?t=xx ) –

Pokračovat ve čteníNávrh: Zvuková nahrávka zastupitelstva doplněná podrobným zápisem s časy”

Téma: Výbor pro životní prostředí

Předkládá Zastupitelstvu a Radě města podněty a návrhy v oblastech:

 1. Zadržování vody v krajině a koncepčního přístupu ke změnám podnebí a extrémním výkyvům počasí
 2. Obnovy a údržby krajiny (sady, pastviny, aleje, zemědělská a lesní půda)
 3. Přístupu k údržbě zeleně
 4. Čistoty ovzduší zejména v topné sezoně
 5. Řešení odpadové problematiky

Výbor je pětičlenný, členové jsou:

 1. Daniel Vychodil – předseda –

Pokračovat ve čteníTéma: Výbor pro životní prostředí”

Zasedání zastupitelstva

 1. Program
 2. Změna mandátu obsazení zastupitelstva
  1. obdržel dne 31.12.2019 starosta města písemnou rezignaci člena
   zastupitelstva obce Vítězslava Kolka na jeho mandát. nastoupil na jeho místo dnem 1.1.2020 Ing. Zdeněk Kocián.
 3. Záměr prodeje parcely 651/1 Škrovád
  1. pro Škrovád v katastru Zadaná parcela nebyla nalezena
  2. jedná se o katastr Slatiňany
  3. Parcelní číslo: 651/1 Výměra [m2]: 1958 Druh pozemku: orná půda
  4. podle důvodové zprávy je Záměr prodeje předán opakovaně,

Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelstva”

Zasedání zastupitelsva

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo dne 10. 4. 2019:

 1. Byl schválen program 4. zasedání ZM.
 2. Zastupitelstvo města schválilo 1. část závěrečného účtu hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018.
 3. Zastupitelstvo města navrhlo starostu na člena představenstva VaK Chrudim.
 4. Bylo schváleno navýšení přidělené dotace nad možnosti Rady pro organizace Spartak a Sokol.
 5. Došlo ke schválení převodu kanalizace „ulice Vrchlického a Na Ostrově“ a „Ke Garážím“ do VaK Chrudim (formou vkladu,

Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelsva”

Zasedání zastupitelstva

 1. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
 2. Bylo schváleno zrušení obecně závazných vyhlášek, jelikož vyhlášky pro své stáří byly z pohledu současné legislativy v podstatě neplatné. Vyhlášky se týkaly povinností držitelů psů a zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí.
 3. Schválení nabytí přeložky komunikace („lihovky“) vybudované v rámci stavby obchvatu.
 4. 28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018
 5. 1. rozpočtové opatření –

Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelstva”