Téma: Zastupitelstvo města Slatiňany

Zastupitelstvo volí občané ve volbách.

Zastupitelé zastupují občany a prostřednictvím zastupitelů občané demokraticky řídí své zájmy. Každý zastupitel by měl být občanům celé volební období k dispozici a zprostředkovávat mu takto podíl na vedení města, tedy na práci Rady a starosty.

Ve Slatiňanech se volí 21 zastupitelů. Zastupitelstvo po volbách zvolí Radu města a starostu a ti pak město celé volební období řídí.

Zastupitelstvo se schází přibližně co 2 měsíce a schvaluje nezásadnější rozhodnutí –

Pokračovat ve čteníTéma: Zastupitelstvo města Slatiňany”

Jak fungují otázky na zastupitele jinde

Veřejné dotazování zastupitelů není v ČR zatím moc časté, avšak někde už funguje:

Pokračovat ve čtení “Jak fungují otázky na zastupitele jinde”

Zastupitelstvo města projednalo na 1. zasedání dne 24.10.2018

USNESENÍ č. 1/2018 Z (USTAVUJÍCÍHO) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VE SLATIŇANECH ZE DNE 24. října 2018

Zastupitelstvo města

 1. schválilo návrh programu jednání
 2. schválilo Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 5/1
 3. zvolilo návrhovou komisi, která bude pracovat ve složení:
  Předseda návrhové komise Mgr. Ivo Mandys
  Členové: Mgr. Stanislava Sejkorová, Vítězslav Kolek.
 4. schválilo Volební řád pro volbu starosty, místostarosty, dalších členů Rady města Slatiňany a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č.

Pokračovat ve čtení “Zastupitelstvo města projednalo na 1. zasedání dne 24.10.2018”

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 3. zasedání dne 16. 1. 2019

 1. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
 2. Bylo schváleno zrušení obecně závazných vyhlášek, jelikož vyhlášky pro své stáří byly z pohledu současné legislativy v podstatě neplatné. Vyhlášky se týkaly povinností držitelů psů a zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí.
 3. Schválení nabytí přeložky komunikace („lihovky“) vybudované v rámci stavby obchvatu.
 4. 28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018
 5. 1. rozpočtové opatření –

Pokračovat ve čtení “Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 3. zasedání dne 16. 1. 2019”

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 2. zasedání dne 12. 12. 2018

 1. Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
 2. Pojmenování rybníka na pozemku p. č. 489/3 v k. ú. Trpišov, kde rozpravou vznikly další návrhy, přičemž Zastupitelstvo rozhodlo o odložení tohoto bodu.
 3. Byl zřízen Výbor pro životní prostředí v počtu 5 členů. Předsedou výboru se stal Mgr. Bc. Daniel Vychodil. Výbor se bude věnovat tématům hospodaření s vodou, koncepčnímu přístupu ke změnám podnebí, obnovou a údržbou krajiny a zeleně, odpadovému hospodářstvím a čistotě ovzduší v topné sezóně.

Pokračovat ve čtení “Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 2. zasedání dne 12. 12. 2018”

Návrh: Podrobnější zápis zasedání zastupitelstva včetně záznamu diskuse

Podle svých fejsbukových stránek Sedma požadovala na prvním lednovém zastupitelstvu zveřejňování kompletních zápisů ze zastupitelstva na webu města včetně diskuze.

Pokračovat ve čteníNávrh: Podrobnější zápis zasedání zastupitelstva včetně záznamu diskuse”

Návrh: Veřejné dotazování na zastupitele

Někam na web – stránky nebo facebook města, twitter nebo slatinaka umístit stránku, na které budou moci občané položit dotaz na konkrétního zastupitele, který veřejně odpoví.

Výhodou pak je možné vyhledávání podle témat či štítků, které by k otázce či odpovědi mohli přidat dotazující anebo odpovídající.

Vulgární otázky by bylo dobré moderovat, avšak nepohodlné ponechat.

Odpovědi by měly být dostupné nejméně několik let. Politik by mohl mít možnost odpovědi doplňovat a upřesňovat,

Pokračovat ve čteníNávrh: Veřejné dotazování na zastupitele”

Zasedání zastupitelstva

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
koná se dne 16. ledna 2019 v 16.00 hod.
v zasedací síni budovy radnice
Program:
1. Program 3. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2. Vyhlášky o zrušení obecně závazných vyhlášek

Město Slatiňany: Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2019,kterou se ruší obec. závaz. vyhl. č. 4/2001 vymezující povinnosti držitele psa – https://edesky.cz/dokument/2612335

Město Slatiňany: Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 2/2019,kterou se ruší obec. závaz. … Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelstva”

Návrh: Zvuková nahrávka zastupitelstva doplněná podrobným zápisem s časy

ODS+TOP09 pracuje na slíbeném veřejném zaznamenávání zastupitelstva, nicméně zatím není známo, jak to chtějí technicky řešit.

Jako velmi jednoduché řešení se nabízí pro začátek a třeba jen vyzkoušení funkčnosti takovéto řešení: Na diktafon nebo do počítače by se vytvořila audionahrávka zasedání doplněná zápisem s časy. Je to jednoduché, levné, snadno pochopitelné, technicky nenáročné.

Nahrávka

 • Na webu města
 • Musí umět vyhledávání podle času.
 • Ideálně kdyby bylo možno vytvořit odkaz pro spuštění nahrávky od zvoleného času (třeba jako youtbe parametrem ?t=xx ) –

Pokračovat ve čteníNávrh: Zvuková nahrávka zastupitelstva doplněná podrobným zápisem s časy”

Návrh: Konkretizovat program zasedání zastupitelstva

Týden před zastupitelstvem se na úřední desce objeví pozvánka na zastupitelstvo, kde je každý bod uveden pár slovy, bohužel většinou velmi nekonkrétně nebo nejasně. Takže i kdyby někdo měl zájem zjistit, co se tam bude dít, musí se buď ptát na městě nebo zastupitele anebo si číslo pozemku hledat na katastru… a to mnohé odradí.

Zvlášť “tajemné” body programu následujícího 3. zastupitelstva :

2. Vyhlášky o zrušení obecně závazných vyhlášek
4.

Pokračovat ve čteníNávrh: Konkretizovat program zasedání zastupitelstva”

Zastupitelé 2006 – 2010

Jméno
Navrhující strana
Hlasů

Fryšová Dagmar
ČSSD
339

Meduna Rostislav
ČSSD
283

Pavliš Dominik
KDU-ČSL
241

Cellar Jiří
KSČM
281

Bartošová Marie
KSČM
270

Malina Jaroslav
KSČM
261

Zábranský František
NEZ
242

Kocián Zdeněk
ODS
367

Málková Marie
ODS
356

Šotta Petr
ODS
346

Lukáš Petr
ODS
339

Hanuš Jan
Sedma
604

Vychodil Daniel
Sedma
519

Mandys Ivo
Sedma
454

Kolek Petr
Sedma
428

Jirásek Zdeněk
Sedma
412

Jeník Ivan
SNK ED
767

Kolek Vítězslav
SNK ED
504

Chalupník Milan
SNK ED
431

Dostál Martin
SNK ED
430

Kunc Tomáš
SNK ED
418 … Pokračovat ve čtení “Zastupitelé 2006 – 2010”