Návrh: Do jednacího řádu zastupitelstva doplnit hlasování o připuštění k hlasování zastupitele ve střetu zájmů

Zákon o obcích toto řeší v §83, kde stojí: „(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat“

Pokračovat ve čteníNávrh: Do jednacího řádu zastupitelstva doplnit hlasování o připuštění k hlasování zastupitele ve střetu zájmů“

14. zasedání městského zastupitelstva – pohledávka p.Chrbolky, prodej městských bytů; cenzura v Ozvěnách; reflexe k nákupu areálu u nádraží

Vážení a milí spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany, které se uskuteční 24. dubna 2024 od 16:00 hodin v zasedací síni budovy radnice. *

Chybí: I. Jeník, Holeka, Kunc, Sobotková, Zahradník

  1. Program 14. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2. Řešení požadavku společnosti TOLUP COMPANY s.r.o. (Pohledávka p. Chrbolky)
    1. pohledávku požaduje firma Tolup Compady
    2. M. Chalupník: finanční výbor (jehož je člen i I.Jeník) doporučuje neproplácet nic a nechat to na soud (žádá jiná firma,

Pokračovat ve čtení „14. zasedání městského zastupitelstva – pohledávka p.Chrbolky, prodej městských bytů; cenzura v Ozvěnách; reflexe k nákupu areálu u nádraží“

13. zasedání městského zastupitelstva – koupě areálu u nádraží a spravedlivější platba za odpady od příštího roku 🗓 🗺

(poznámky z jednání)

Celkem 17 (Chybí: Douša, Holeka, Zahradník, Sobotková, v 17h odešel Chalupník a Jeník )

  1. Program 13. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2. Změna druhu poplatku za komunální odpady
    1. Zastupitelstvo bude rozhodovat, jestli se od roku 2025 změní platba za odpady. Nyní je platba za hlášeného obyvatele, navrhovaný systém platí za nemovitost podle velikosti a četnosti vývozu popelnice pro nemovitost

Pokračovat ve čtení „13. zasedání městského zastupitelstva – koupě areálu u nádraží a spravedlivější platba za odpady od příštího roku 🗓 🗺“

Odměny zastupitelů v roce 2024

Funkce
Odměny 2023

Místostarosta
22 141,-

Člen RM
 4 282,-

Předseda výboru
 1 712,-

Člen výboru
 1 426,-

Člen ZM
 1 071,-

Jde o hrubou mzdu před zdaněním, čistá odměna je o ca. 1/5 nižší.

Odměny řešilo 12. Zasedání městského zastupitelstva – zvýšení odměn zastupitelů, bytové domy, záměr nákupu průmyslového areálu – slatinak.cz . Původně byl návrh je o 10% zvednout a navázat na valorizované částky ze zákona. Nicméně z diskuse nakonec vyplynulo,

Pokračovat ve čtení „Odměny zastupitelů v roce 2024“