Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence

Na těchto adresách a kontaktech mohou občané kontaktovat své zastupitele ve věcech týkajících se chodu města. Nelze však zapomenout, sže jednotlivý radní či zastupitel může vyslechnout, říci svůj názor, ale stejně s řešením musí často počkat na jednání rady či zastupitelstva.

Zastupitelstvo a rada pro období 2018-2022:

jméno (navrhující strana)
výbory a oblasti a gesce *1)
Bydliště, kontakty a profese

RADNÍ + ZASTUPITELÉ

Jeník Ivan (SNK-ED)

starosta
Evidence majetku – … Pokračovat ve čtení „Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence“

Téma: Zastupitelstvo města Slatiňany

Zastupitelé zastupují občany a prostřednictvím zastupitelů občané demokraticky řídí své zájmy.

Ve Slatiňanech se volí 21 zastupitelů. Zastupitelstvo po volbách zvolí Radu města a starostu a ti pak město celé volební období řídí.

Zastupitelstvo se schází přibližně co 2 měsíce

Program zasedání *

Většinu věcí řeší rada.

Pokračovat ve čteníTéma: Zastupitelstvo města Slatiňany“

Téma: Zápisy zastupitelstva města Slatiňany

Tato stránka se zabývá problematikou zápisů zastupitelstva, tedy co a jak se zapisuje. Konkrétní zápisy najdete u jednotlivých zasedání na stránce Zastupitelstvo anebo v rubrice Zápisy zastupitelstva.

Zápis se má podle zákona pořídit do 10-mi dnů *2(§95) a občanovi města má být přístupný např. na městském úřadě. Pokud se obec rozhodne (nad rámec zákonné povinnosti) usnesení zveřejňovat na úřední desce, neměla by opomíjet ochranu případných osobních údajů v usnesení uváděných. 

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy zastupitelstva města Slatiňany“

Odměna zastupitele Slatiňan

V roce 2018 stanovilo zastupitelstvo* .

Podle nařízení vlády přitom může být pro neuvolněného zastupitele obce velikosti Slatiňan* pro rok 2022 maximální hrubá odměna 2 tis 1 (1,6 tis. čistého*.

Toto je základní paušální měsíční odměna. K ní se mohou připočítat příplatky za práci v komisích, další  odměny z činnosti či za účast v dozorčích radách.

  1. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se mění nařízení vlády č.

Pokračovat ve čtení „Odměna zastupitele Slatiňan“

Rada vybrala dodavatele nahrávacího zařízení pro zasedání města

Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení zvukově- -hlasovacího záznamového zařízení II“, Rada města vybrala jako dodavatele společnost MINISTR SYSTEMS s.r.o. s nabídkovou cenou 349 690 Kč vč. DPH.*

Zakázka spadá pod dotační titul „Otevřené a přitažlivé město“, kterým bude uhrazeno 300 000 Kč, zbývající částka bude pokryta rozpočtem města.*

Pokračovat ve čtení „Rada vybrala dodavatele nahrávacího zařízení pro zasedání města“

19. Zasedání zastupitelstva 2022 – dopravní koncepce města

První zastupitelstvo roku 2022. Bohužel ani v tomto případě nejsou zveřejněny na webu města bližší podklady(k 11.1.2022), je znám jen program.

Mimo něj bude zastupitelům představena připravovaná dopravní koncepce města na 20 let, která byla zveřejněna na webu a Facebooku města počátkem ledna a zmíněna v lednových Ozvěnách.

Pokračovat ve čtení „19. Zasedání zastupitelstva 2022 – dopravní koncepce města“

20. Zasedání zastupitelstva 2022 – úvěr, investiční záměry, generel dopravy, silo ve Škrovádě, odpady, uprchlíci ve Slatiňanech – poznámky z jednání

Předčasné splacení úvěru na kanalizaci, velké investiční projekty na rok 2022 a schválení Generelu parkování a dopravy.

16.3.2022 16:00 na MÚ

Poznámky z jednání jsou provedeny kurívou.

Pokračovat ve čtení „20. Zasedání zastupitelstva 2022 – úvěr, investiční záměry, generel dopravy, silo ve Škrovádě, odpady, uprchlíci ve Slatiňanech – poznámky z jednání“

15. Zasedání zastupitelstva 2021

23.6.2021 16:00 v budově MÚ

Přítomných 16 zastupitelů, později 18.

Bod č. 1 – Program 15. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 2 – Krátkodobá návratná finanční výpomoc pro ZŠ Slatiňany

V žádosti ze dne 27. 4. 2021 žádá ředitel Základní školy Slatiňany o poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci ve výši 272 018,25 Kč na pokrytí neinvestičních nákladů v projektu „Odborná učebna pro přírodní vědy“.

Pokračovat ve čtení „15. Zasedání zastupitelstva 2021“

Kandidáti do komunálních voleb 2018

Kandidáti

Pořadí
Jméno
Věk
Povolání
Bydliště
Obhajuje
Příslušnost
Minulá kandidatura

1
Mgr. DANIEL VYCHODIL
45
učitel, lektor, mentor
Slatiňany
Ano
Sedma
SEDMA – STRANA PRO SLATIŇANY, ŠKROVÁD, TRPIŠOV, KUNČÍ, PRESY, PODHŮRU A KOCHÁNOVICE

2
DAVID DRAHOKOUPIL
44
soukromý zemědělec
Kunčí
Ne
Sedma
SEDMA – STRANA PRO SLATIŇANY, ŠKROVÁD, TRPIŠOV, KUNČÍ, PRESY, PODHŮRU A KOCHÁNOVICE

3
Ing. JAN BRŮŽEK
37
strojník, vedoucí směny
Slatiňany
Ne
Sedma
SEDMA – STRANA PRO SLATIŇANY, ŠKROVÁD, TRPIŠOV, KUNČÍ, PRESY, PODHŮRU A KOCHÁNOVICE

4
Ing. … Pokračovat ve čtení „Kandidáti do komunálních voleb 2018“

Předvolební rozhovor s kandidátkou do parlamentu Janou Bulisovou

První dotaz: Strany Volný blok založila v Praze v roce 2011 Jana Bobošíková, která vychází z pozadí komunistické strany a zviditelnila se několika pokusy o ovládnutí České televize. Naposledy se o to snažila prostřednictvím své kolegyně ze svého Institutu svobody a demokracie Hanou Lipovskou, kterou z osobností podporuje např. dříve hradecký a nyní pražský biskup Jaroslav Dominik Duka.

Zde bych Vás opravila. Jana Bobošíková se nesnaží o ovládnutí České televize, ale, spolu s Hanou Lipovskou,,o její osvobození od lidí,

Pokračovat ve čtení „Předvolební rozhovor s kandidátkou do parlamentu Janou Bulisovou“