Jednosměrky zahušťují dopravu kvůli závlekům

Řidiči mají přirozeně tendenci jen nejkratší možnou cestou, aby strávili na cestě co nejméně času a spotřebovali co nejméně paliva.

Jednosměrky a objížďky však působí proti tomuto trendu a nutí jet často vozidlo déle a spotřebovat více paliva. Tomu se říká „závlek„. Tím pádem na ulici déle zavazí a zahušťuje průměrná dopravu a zvětšuje hluk (plocha ulic je konstantní, ale když jsou auta na nich déle, tak celková průměrná hustota dopravu roste). Dále spotřebují více paliva a tedy vypustí více exhalací.

Pokračovat ve čtení „Jednosměrky zahušťují dopravu kvůli závlekům“

Spalovny dlouhodobě nemotivují ke snižování produkce odpadů

Spalování je nejdražší a nejméně účinným způsobem výroby energie nebo nakládání s odpady. Spalovny ke splacení investic vyžadují stálý přísun paliva na dalších 25-30 let, proto místní samosprávy musí dodávat stálý objem odpadů po dohodnutou dobu. Jejich neřestí je i tlak na prolomení zákazu dovozu odpadů ze zahraničí.

Spalovny takto brzdí výstavbu jiných technologií zpracování odpadů – recyklace, opětovného užití, kompostování – po desítky let.

Pokračovat ve čtení „Spalovny dlouhodobě nemotivují ke snižování produkce odpadů“

Spalovny odsávají finance na úkor skutečných projektů zelené energie

Spalovny jsou nákladné na výstavbu, provoz a modernizaci. Stojí miliardy korun. Aby se je vyplatilo postavit, vyžadují veřejné dotace a zatěžují veřejné rozpočty.

Dluh za spalovnu v Liberci například skončil v balíku Konsolidační banky a doplatili jsme tak na něj všichni. Podobně spalovna nebezpečných odpadů zadlužila město Plzeň desítkami milionů korun.

Spalovnáři většinou provozují teplárny a tvrdí, že vzhledem k velkému podílu odpadu “biologického” původu (např. papír nebo jiné organické látky) spalovny produkují zelenou energii.

Pokračovat ve čtení „Spalovny odsávají finance na úkor skutečných projektů zelené energie“