Dopravní závleky zahušťují dopravu

Řidiči mají přirozeně tendenci jen nejkratší možnou cestou, aby strávili na cestě co nejméně času a spotřebovali co nejméně paliva.

Jednosměrky a objížďky však působí proti tomuto trendu a nutí jet často vozidlo déle a spotřebovat více paliva. Tomu se říká “závlek“. Tím pádem na ulici déle zavazí a zahušťuje průměrná dopravu a zvětšuje hluk (plocha ulic je konstantní, ale když jsou auta na nich déle, tak celková průměrná hustota dopravu roste). Dále spotřebují více paliva a tedy vypustí více exhalací.

Pokračovat ve čtení “Dopravní závleky zahušťují dopravu”

Zbytečné zatěžování místních komunikací nákladní dopravou

Jeden náklaďák zatíží silnici jako mnoho tisíc osobáků. A každý rok, o který se zkrátí životnost místních komunikací ve Slatiňanech stojí na opravách a údržbě ročně řádově statisíce Kč, které by se daly použít na budování nových komunikací a chodníků, kde se zatím jezdí či chodí po blátě…

Pokračovat ve čtení “Zbytečné zatěžování místních komunikací nákladní dopravou”

Spalovny dlouhodobě nemotivují ke snižování produkce odpadů

Spalování je nejdražší a nejméně účinným způsobem výroby energie nebo nakládání s odpady. Spalovny ke splacení investic vyžadují stálý přísun paliva na dalších 25-30 let, proto místní samosprávy musí dodávat stálý objem odpadů po dohodnutou dobu. Jejich neřestí je i tlak na prolomení zákazu dovozu odpadů ze zahraničí.

Spalovny takto brzdí výstavbu jiných technologií zpracování odpadů – recyklace, opětovného užití, kompostování – po desítky let.

Pokračovat ve čtení “Spalovny dlouhodobě nemotivují ke snižování produkce odpadů”

Spalovny odsávají finance na úkor skutečných projektů zelené energie

Spalovny jsou nákladné na výstavbu, provoz a modernizaci. Stojí miliardy korun. Aby se je vyplatilo postavit, vyžadují veřejné dotace a zatěžují veřejné rozpočty.

Dluh za spalovnu v Liberci například skončil v balíku Konsolidační banky a doplatili jsme tak na něj všichni. Podobně spalovna nebezpečných odpadů zadlužila město Plzeň desítkami milionů korun.

Spalovnáři většinou provozují teplárny a tvrdí, že vzhledem k velkému podílu odpadu “biologického” původu (např. papír nebo jiné organické látky) spalovny produkují zelenou energii.

Pokračovat ve čtení “Spalovny odsávají finance na úkor skutečných projektů zelené energie”

Spalování odpadu produkuje více skleníkových plynů na megawatthodinu než uhlí

Energetické společnosti chtějí využívat odpad místo uhlí, kterému pomalu, ale jistě zvoní hrana. Prý jde ale o zelenou energii. Na rozdíl od větru, slunečního svitu nebo vody, odpad nepochází z obnovitelných zdrojů. Většina spáleného materiálu – plastové lahve, pytle, obaly, elektrošrot – se vyrábí z ropy. Není to nic jiného než pálení fosilních paliv – pouze v jiné formě.

Ve spalovně se zhodnotí 17 – 22 % energie uložené v odpadech. Účinnost moderních elektráren je 40 –

Pokračovat ve čtení “Spalování odpadu produkuje více skleníkových plynů na megawatthodinu než uhlí”

Vyčleňování místa pro parkování na ulicích je často na úkor provozu

Ulice byly původně určeny pro provoz pěších a vozidel. Nepočítalo se s takovým množstvím prostoru pro parkování. Na většinu ulic se nevejdou dva jízdní pruhy, parkoviště a ještě dva chodníky. Něco se musí obětovat. Nejčastěji se obětuje jeden jízdní pruh.

Pro motoristy je zjednosměrnění relativně malá komplikace, objetí bloku navíc je pár zmáčknutí pedálu a otočení volantem. Ale pro cyklistu to jsou další dvě nebo tři minuty.

Je proto na zvážení,

Pokračovat ve čtení “Vyčleňování místa pro parkování na ulicích je často na úkor provozu”