Pro chodce delší

Prodlužuje dobu chůze.

Chůze je relativně pomalý a nepohodlný způsob přepravy, chodec ujde přibližně 1 km za 10 mint, cyklista za 2-3, auto kolem 1 minuty.

Každé prodloužení trasy a chůze zvyšuje práh, který určuje, zda dotyčný raději nevezme auto nebo kolo (může-li).

Pokračovat ve čtení “Pro chodce delší”

Realizovaný chodník by nemohl předvídat polohu jednotlivých sjezdů v navazující výstavbě a musel by být následně stavebně upravován

V budoucnu zřejmě na východní straně bude probíhat dále výstavba
dle ÚP, která se bude napojovat jednotlivými sjezdy na ulici Švermova. V tuto chvíli realizovaný chodník na této straně by nemohl předvídat polohu jednotlivých sjezdů, a proto by musel být v místech budoucích sjezdů stavebně upravován, na rozdíl od západní strany, kde je výstavba již stabilizovaná.

Pokračovat ve čtení “Realizovaný chodník by nemohl předvídat polohu jednotlivých sjezdů v navazující výstavbě a musel by být následně stavebně upravován”

Zkomplikování budování chodníku nebo parkovacích míst na druhé straně ulice

lokalita na druhé straně silnice je dle ÚP též určena k zástavbě a měl by zde v budoucnu vzniknout též chodník, který pak logicky naváže na budoucí chodník až ke garážím. Vyosením silnice na druhou stranu by došlo k nemožnosti do budoucna tento chodník vybudovat.

Pokračovat ve čtení “Zkomplikování budování chodníku nebo parkovacích míst na druhé straně ulice”

Obec šetří výdaj distributorovi

Tyto vícenáklady platí obec, ale je to jen zlomek ceny rekonstrukce s vyhlídkou na větší pravděpodobnost, že se elektrika dostane do země.

Je to třeba brát primárně jako výdaj pro lepší vzhled města a méně rozkopané ulice.

Jinak stavby a rekonstrukce elektrických přípojek provádí distributor z předem určeného balíku peněz. Čím více se někde odčerpá, tím méně zbude jinam… a to nemusí být ve vedlejším městě nebo vesnici (ale i to by nám nemělo být jedno –

Pokračovat ve čtení “Obec šetří výdaj distributorovi”