Proč tyto stránky

Chtěli bychom

 • zpřístupnit informace o dění ve městě všem občanům;
 • umožnit všem občanům informování a diskusi o věcech, které se jich týkají, a tím se kvalifikovaně podílet na rozhodování o nich;
 • zjednodušit diskusi o společných věcech;
 • usnadnit ovlivňování dění ve městě nejen ve volbách;
 • pochopit, proč některé věci nejdou;
 • posílit patriotismus;
 • propagovat město jako místo, kde se dobře žije, podniká a stojí za to navštívit;
 • udržet na očích, co se nepovedlo, abychom si na to příště dali pozor;
 • sloučit informace o akcích v podhradí Kočičího hrádku;
 • pospojovat střípky informací z Ozvěn, médií i rozhovorů, aby tolik nezapadaly a snadněji jsme nahlédli obraz, který tvoří;
 • uplatnění principu DRY = don’t repeat yourself = neopakuj se, tedy co sem napíšeme, to už nemusíme 20x vysvětlovat 20ti lidem; prostě je sem odkážeme a ušetřený čas můžeme věnovat něčemu užitečnějšímu;
 • a taky si pořádně vyzkoušet WordPress (:

7 komentářů u „Proč tyto stránky“

 1. Tento web má sloužit mimo jiné ke „společenské diskusi“. Stephan Brookfield v knize Teaching for Critical Thinking pojmenovává tyto cíle diskuze:

  • rozvinout kritické a informované porozumění tématu
  • podpořit sebekritiku, sebereflexi
  • učit se oceňovat jiné pohledy
  • pomoci lidem k informovanému rozhodování

  (podle článku Lidé v pohybu). Bylo by hezké, kdyby tohle mohlo platit i pro náš web.

 2. Mluviti stříbro. Mlčeti zlato.
  Kdo zlato má, mlčet si může.
  Kdo však si přál, abys jak stařec třaslavý
  jen potají a tiše proklínal bezpráví?
  Neboť – mlčíš-li vždy a všude
  vše ještě horší bude.
  Nespatříš ani záblesk práva,
  o kterém se ti zdává.
  A pro toho, kdo jako ty nekoná a mlčí jen
  pro toho svět zůstat může nezměněn.
  Kdo nepozdvihne hlas,
  ten mlčí na souhlas.
  (Herman van Veen)

 3. No a jeden již zkušený sociolog z vedení agentury STEM zase zhodnotil současný nezájem občanů o věci společné:
  „jsme velice pasivní. Ze všech mezinárodních srovnání vyplývá, že prostě sedíme u zpráv a říkáme si: ještě se to pořád nelepší. Budeme-li takhle pasivní, zůstaneme někde na půli cesty mezi Východem a Západem.“ (více zde: http://slatinany.farnost.cz/hartl-lide-nejsou-hloupi.html)

 4. Jeden politilog (ještě než vstoupil do politiky a zblbnul:) napsal:

  „Nemůžeme očekávat, že politici budou lepší než my sami. Drtivá většina z nich se (stejně jako většina z nás) nachází na kontinuu mezi poctivostí, zodpovědností, leností, nezájmem a sklonem využívat každou příležitost ve svůj prospěch.

  Zbavme se tedy iluze o tom, že se o náš prospěch postará lépe někdo jiný než my a že je možné zlepšit situaci v našem smyslu, ale bez naší každodenní aktivity. Připusťme si, že na komunální úrovni se může angažovat každý z nás. Buď tedy převezmeme svůj díl zodpovědnosti za politiku v naší zemi, anebo si musíme přestat stěžovat.

  (více http://www.krestanskaakademie.cz/universum/Universum_14-4_tisk.pdf str. 20-21)

 5. Výrazný politický aktivista Mikuláš Minář se v článku ‚Je to v podstatě chartistickej trik‘ v Přítomnosti zamýšlí nad příčinami současné neutěšené vnitropolitické situace a jak z ní.

  Prostě ve velké části společnosti panuje “blbá nálada” a nedůvěra v demokracii, kterou způsobuje nedostatečně fungující politika a chybějící nebo špatné informace, což je výzva i pro nás, pokud si chceme zachovat svobodu.

  Více zde: https://www.slatinak.cz/minar-priciny-soucasneho-politickeho-srabu-a-cesta-z-nej/

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.