Zvýrazněno

Vícepráce na kompostárně za 870 tis. mil. Kč. Otevřena bude až na jaře.

Ještě stará Rada města v listopadu souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“ Pokračovat ve čtení „Vícepráce na kompostárně za 870 tis. mil. Kč. Otevřena bude až na jaře.“