Zvýrazněno

Promarnilo město příležitost k zateplení ZUŠ? 🗺

Jednou z milionových investičních akcí v letošním rozpočtu města je kompletní rekonstrukce fasády na ZUŠ. Dnes je při takových akcích samospráv samozřejmostí zateplení, díky kterému se sníží ekologická i finanční zátěž provozu. Zastupitelé o tom sice diskutovali, ale nakonec rozhodli obnovit fasádu bez zateplení. Pokračovat ve čtení „Promarnilo město příležitost k zateplení ZUŠ? 🗺“

Zvýrazněno

Co nebylo uvedeno ke koupi hektarového pozemku u obchvatu 🗺

V únorových Ozvěnách byl zveřejněn článek pana radního Kubína o tom, že zastupitelstvo města schválilo nákup hektarového pozemku1, ze kterého jsme se dozvěděli, že nákup pozemku u obchvatu má slovy klasika „dále samá pozitiva a sociální jistoty“. Autor článku ovšem opomněl občanům sdělit informace týkající se procesu nákupu a uvedl zavádějící tvrzení, která chci uvést na pravou míru podložené oficiálními dokumenty města, aby měl čtenář možnost udělat si sám představu o výhodnosti či nevýhodnosti tohoto nákupu. Pokračovat ve čtení „Co nebylo uvedeno ke koupi hektarového pozemku u obchvatu 🗺“

  1. Město koupilo rok diskutovaný hektar za Bonetem – slatinak.cz[]
Zvýrazněno

Návrh: Domluvit pravidla pro návrh a umísťování dopravních značek s ohledem na estetiku

Předpisy, normy a vyhlášky určují, kde musí, kde by měly a kde mohou být jaké dopravní značky. Ve většině případů umožňují určitou volnost ve výběru značky, tvaru, velikosti, umístění a provedení. Některé značky projektant navrhuje jaksi „pro jistotu“, raději více než méně. Pokračovat ve čteníNávrh: Domluvit pravidla pro návrh a umísťování dopravních značek s ohledem na estetiku“