Téma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2024

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2024 schválený usnesením rady města Slatiňany č. 280/22/2023/RMS dne 18. září 2023 pro přidělování finančních dotací města Slatiňany organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě, organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí a fyzickým osobám, majícím trvalé bydliště na území města Slatiňany.

Pokračovat ve čteníTéma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2024″

Téma: Některé rozklikávací rozpočty obcí

Monitor  -statnipokladna.cz

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.*

Nejsou tam ale konkrétní instituce (Švýcárna, ZUŠ apod.), ale pouze obecné účetnické skupiny („neinvestiční transfery“ apod.).

Dají se tam najít i Slatiňany –

Pokračovat ve čteníTéma: Některé rozklikávací rozpočty obcí“

Téma: Plán odpadového hospodářství města Slatiňany 2023-2027

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude vypracování plánu odpadového hospodářství města Slatiňany na roky 2023–2027, společností ISES, s. r. o.*

Pokračovat ve čteníTéma: Plán odpadového hospodářství města Slatiňany 2023-2027″

Téma: Osadní výbor Škrovád

Osadní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce.

Kontakt:

Členové: Marie Picpauerová; Klára Sýkorová; Jitka Zahradníková. Dále:  Vladimír Bálek, Blanka Bálková, Lukáš Beer, Michal Dočkal, Kamil Urbánek,  Anna Vašáková

Zasedání osadního výboru bude probíhat vždy pravní středu v měsíci od 18 hodin v hospodě na návsi. 

Pokračovat ve čteníTéma: Osadní výbor Škrovád“

Téma: Kontrolní výbor zastupitelstva

Kontrolní výbor musí být nejméně tříčlenný, maximální počet členů není nijak omezen, *

Kontrolní výbor  kontroluje  *

O provedené kontrole musí výbor pořídit zápis, *

Kontrolní výbor, stejně jako ostatní výbory, je kolektivním orgánem, z čehož plyne,  že jeho jednotliví členové nemohou bez řádného pověření výboru jako celku provádět samostatné kontroly.*

 

 

Pokračovat ve čteníTéma: Kontrolní výbor zastupitelstva“