Téma: Vyhláška o platbě za odpad od 2025

Město Slatiňany

Zastupitelstvo města Slatiňany

Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

(schválen zastupitelstvem v červnu 2024, zveřejněna 6/2024)

Zastupitelstvo města Slatiňany se na svém zasedání dne 19/6/2024 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm.

Pokračovat ve čteníTéma: Vyhláška o platbě za odpad od 2025″

Téma: Některé rozklikávací rozpočty obcí

Monitor  -statnipokladna.cz

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.*

Nejsou tam ale konkrétní instituce (Švýcárna, ZUŠ apod.), ale pouze obecné účetnické skupiny („neinvestiční transfery“ apod.).

Dají se tam najít i Slatiňany –

Pokračovat ve čteníTéma: Některé rozklikávací rozpočty obcí“