Téma: Místní politické strany

Politické strany by měli v usnadnit společenskou dohodu ve společných věcech. Měly by mít jasné a stabilní ideové a hodnotové zásady, kterým pak dávají voliči ve volbách váhu, a tou vahou by ty své zásady měly ve volebním období hájit.

Strany jsou dobré zvlášť v případě sporných otázek, protože  se pak hledá snáze konsens několika politických stran, než mnoha set nebo tisíc občanů.

Je dobré, když jsou politické strany, protože mají významný vliv na směrování společnosti, byly stále ve spojení s občany a naslouchali jejich potřebám i mimo období před volbami.

Strany jsou většinou otevřené podnětům občanů, zvlášť těch, kteří jim ve volbách dali důvěru:

  1. účastí občanů na veřejných schůzích,
  2. některé strany mají veřejné emailové či telefonické kontakty na význačné členy,
  3. na sociláních sítích (facebook apod.),
  4. některé osobnosti lze běžně potkat a dotázat ve městě.

Jeden komentář u “Téma: Místní politické strany”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.