Ja křížkovat při volbách a na co si dát pozor?

Volič může zakřížkovat*

  1. buď celou stranu, nebo
  2. pouze jednotlivé kandidáty z různých stran podle svých osobních preferencí.
  3. nebo stranu a kandidáty z jiných stran -> zbylý počet hlasů do 21 získá zakřížkovaná strana.

Pokračovat ve čtení „Ja křížkovat při volbách a na co si dát pozor?“

Předvolební leták Sedma

Podporujeme Honzu na funkci starosty, protože má zkušenosti a nadhled. Umí se rozhodnout. Je otevřený a vstřícný. Je schopen diskuze. Je praktik. Je to férový a čestný chlap.

(fotografie kandidátů se jmény, funkcemi a věkem, o 2.-7. jsou bubliny s hláškami).

Podporují nás

Jaroslav Bušta
Proč podporuji Sedmu? Protože věřím jejím členům, věřím v jejich schopnosti i lidské vlastnosti. Věřím, že jim nejde o politické body ani placená místa, ale že jim jde především o Slatiňany.

Pokračovat ve čtení „Předvolební leták Sedma“

Sedma – volební program 2010

Vážení voliči,
touto cestou Vám předkládáme sedm základních programových tezí rozpracovaných do konkrétního volebního programu. Body minulého programu, které jsme splnili během končícího volebního období, již neuvádíme. V současném volebním programu uvádíme body, na kterých chceme nadále pracovat či uvádíme nově.

1. Komunální politika a práce městského úřadu
Za základ kvalitní komunální politiky považujeme přesné a včasné informace o dění. Radnice není nedobytná pevnost, ale je tu pro občana. V tomto směru chceme:a) aby informace o nadcházejícím jednání zastupitelstva,

Pokračovat ve čtení „Sedma – volební program 2010“

Sedma – volební program 2014

  1. Vážení voliči,
    touto cestou Vám předkládáme sedm základních programových tezí rozpracovaných do konkrétního volebního programu. Body minulého programu, které jsme splnili během končícího volebního období, již neuvádíme. V současném volebním programu uvádíme body, na kterých chceme nadále pracovat či uvádíme nově. Úspěšnost naplnění našeho programu závisí na podpoře, kterou získáme ve volbách.

    1. Komunální politika a práce městského úřadu

    Za základ kvalitní komunální politiky považujeme přesné a včasné informace o dění.

Pokračovat ve čtení „Sedma – volební program 2014“