Návrh: Integrace MHD do IREDO

Vysokou cenu za přestup mezi MHD měst v kraji a meziměstskými autobusy a vlaky by mohla vyřešit integrace do IREDO organizátora OREDO, jako to je třeba v Praze (RO-PID)

Jde to: V PIDu jsou integrovány např. MHD Hořovice, Příbram, Beroun. Ve VDV (Vysočina) jsou MHD Jihlava a Třebíč1. V případě Pardubic a Hradce Králové by však musela chtít hlavně ona města.

  1. (Microsoft Word – Tarif Veøejné dopravy Vysoèiny .docx) (kr-vysocina.cz)[]

Jeden komentář u “Návrh: Integrace MHD do IREDO”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.