Návrh: Dotace na modernizaci veřejného osvětlení

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2020

Typ žadatele: společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, obec, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části
Maximální výše podpory [tis. Kč]: 2000
Maximální výše podpory [%]: 50 *1

O dotačním titulu na modernizaci VO víme, dokonce jsme jednali z firmou, která to úspěšně zprostředkovává i pro jiná města. Má to ovšem několik úskalí a docela přísné parametry na dodržení dotačního titulu. Dávají max. 50 % ale pouze na výměnu světelných těles bez sloupů, kabelů a stavebních prací. Vždy to musí být poměrně ucelený celek. Nejvíce by pro tuto akci vyhovovalo VO na T.G.M, ale jelikož není úplně staré, jsou starší a horší (ufa nebo koule, které dělají smog), tak v této chvíli je měnit by bylo trochu mrhání fin. prostředky. Zároveň je těžké dodržet dané sloupy a rozteče a na to naroubovat nová světla a splnit všechny normy. Je to stále v jednání.)*2

Událost

Odkaz: *1

Odkaz: *2 místostarosta Stanislav Šťastný e-mail 25.8.2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.