Téma: Odbor výstavby a investic

Vedoucí: Václav Hoffman (od 1.9.2020)*2

Zajišťuje stavební projekty Města a složitější opravy staveb.

Agenda

  • Zajišťuje komplexní přípravu investičních akcí města, investorskou činnost při přípravě a realizaci stavebních záměrů. V této souvislosti zajišťuje povolení staveb u příslušných úřadů a záležitosti spojené s poskytováním dotací.
  • Zajišťuje správu a údržbu majetku města – stavby, městský mobiliář, veřejné osvětlení, místní rozhlas. 
  • Zajišťuje správu budov – bytové i nebytové prostory, pasporty bytového fondu, plán oprav a údržby domů, vnitřní mobiliář budov (mimo budov provozovaných příspěvkovými organizacemi).
  • Zajišťuje příslušné revize, zkoušky a jiné dokumenty dle platné legislativy a normalizace (mino budov provozovaných příspěvkovými organizacemi).
  • Vykonává technický dozor stavebníka u méně náročných staveb – v případech, kdy to není stanoveno zákonem.
  • Provádí součinnost s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, kterým je odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Chrudim.
  • Provádí součinnost při tvorbě a správě digitální technické mapy města s informatikem města.
  • Zajišťuje opravy místních komunikací, chodníků, mostů a lávek v majetku města.*1

Vznikl 1.9. 2020 oddělením od stavebního úřadu*2

Odkaz: www.slatinany.cz/telefony.php

Odkaz: *1

Odkaz: *2 20346

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.