Pardubice obnovily náhrobek Jaromíra Johna v Pardubičkách

Pardubičtí zastupitelé splnili slib daný veřejnosti a na náklady obce nyní postavili nový náhrobek nad rovem spisovatele Jaromíra Johna a jeho rodiny.

starý náhrobek (2018)

Ze starého, již téměř rozpadlého náhrobku, byla věrně přenesena všechna data rodiny Markalousových a rodiny Kratochvílových, ze které pocházela matka spisovatele.

Hrob rodiny je umístěn na hřbitově v Pardubičkách, poblíž vchodu do kostela sv. Jiljí.

zrestaurovaný náhrobek (2020)
náhrobek na hřbitově Pardubičkách

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.