Ku cti a chvále Boží – historie některých křížů

Tento článek jsem otiskla původně ve Vlastivědných listech 2017/5 na str. 18 a 19.

Podobu české krajiny jedinečným způsobem dotvářejí a zdobí drobné stavby – kapličky, Boží muka, kříže. Důvod jejich vzniku byl různý, mnohé byly postaveny jako poděkování rodin za stálé živobytí, ke cti a chvále Boží, jak i nápisy na nich uvádějí. V Chrudimi a jejím blízkém okolí najdeme několik takových památek.

Sloup sv. Václava v Chrudimi

V Chrudimi,

Pokračovat ve čtení “Ku cti a chvále Boží – historie některých křížů”