Téma: Podpora státu pro třídění odpadu

Většina zemí světa se snaží nějak aktivně snižovat zatížení životního prostředí odpady.

Celková strategie státu je zahrnuta v národním plánu odpadového hospodářství, ze kterého vychází krajské plány, z nich něco jako okresní plány (vypracovávají obce s rozšířenou pravomocí – u nás Chrudim) a z nich vycházejí obecní plány.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.