Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle.

Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu.

Pokračovat ve čteníTéma: Kam s nepotřebnými věcmi?”

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad”

Od pátku 20/9 do pondělí budou před sokolovnou přistaveny kontejnery na listí, trávu a větve

Od pátku 20. září do pondělí 23.září budou na plochu před sokolovnou umístěny   kontejnery, do kterých bude možno přivézt trávu, listí nebo větve. V případě většího množství odpadu je možné svozy domluvit individuálně na tel. 606 601 933 a kontejner  přistavit na potřebné místo.

Pokračovat ve čtení “Od pátku 20/9 do pondělí budou před sokolovnou přistaveny kontejnery na listí, trávu a větve”

Návrh: Svoz tříděného odpadu od domu

Směrná část POH v opatření zajištění doplňkového sběru vyseparovaných odpadů ve vybraných lokalitách do budoucna doporučuje zavést pytlový sběr separovaných komodit přímo od občanů, případně zvážit zavedení doplňkových sběrů separovaných komodit. Jedná se zejména o přistavení 120 l nebo 240 l nádob na papír a plast přímo u občanů.*1

Pokračovat ve čteníNávrh: Svoz tříděného odpadu od domu”

Návrh: Svoz tříděného odpadu od domu bez finanční kompenzace

Občané třídí do pytlů, které v určený den dají před dům a svozová firma je sveze.

V případě potřeby evidence, kdo jak třídí, jsou pytle doplněny jménem nebo číslem popisným nebo čárovým kódem a svozová firma pak předává tyto informace na Město.  V případě, že město zohledňuje množství vytříděného odpadu v ceně platby za směsný odpad, jedná se již o jiný návrh Evidovat tříděný opad a odečítat od platby za komunál .

Pokračovat ve čteníNávrh: Svoz tříděného odpadu od domu bez finanční kompenzace”

Návrh: Zvýšit množství kontejnerů na plasty nebo četnost vývozu

V roce 2018 se na území Slatiňany nacházelo 26 sběrných míst, což v přepočtu činí přibližně 161 obyvatel na jedno sběrné místo. Občané měli k dispozici 45 ks nádob na plasty sbírané společně s nápojovými kartony. Ve Směrné části POH se doporučuje snižovat množství spádových obyvatel na jedno sběrné místo max. na 150. *1

Pokračovat ve čteníNávrh: Zvýšit množství kontejnerů na plasty nebo četnost vývozu”

Sjednán zákaz vývozu nevytříděného plastového odpadu do rozvojových zemí od 2021

Příval plastů do rozvojových zemí má zastavit nový dodatek k Basilejské úmluvě, na které se v minulém týdnu v Ženevě dohodlo na 1700 delegátů ze 187 signatářských zemí. Zákaz vývozu směsných či znečištěných plastů do zemí, které si s tímto odpadem nedokážou poradit, bude platit od 1. ledna 2021.

Pokračovat ve čtení “Sjednán zákaz vývozu nevytříděného plastového odpadu do rozvojových zemí od 2021”