Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle.

Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu.

Pokračovat ve čteníTéma: Kam s nepotřebnými věcmi?”

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad”

Návrh: Kompostárna ve Škrovádě

Na kompostárnu patří:

 • čerstvě posečená tráva
 • listí
 • pořezy keřů a větve
 • piliny, hobliny, kůra
 • kuchyňské zbytky rostlinného původu
 • popel ze dřeva
 • ornice a výkopová zemina bez kamenů!

Odpady odkládejte na označenou plochu vedle kompostárny. Na plochu lze odpady odkládat pouze v období 1. 4.–31. 10.

Pokud máte možnost kompostovat odpad na Vaší zahradě, prosím
kompostujte. Tento způsob je stále nejpřirozenější a finančně nejméně
náročný.

Pokračovat ve čteníNávrh: Kompostárna ve Škrovádě”

Kompostárna začíná být plná, zvažte likvidaci bioodpadu na vlastním pozemku

V Ozvěnách 5/2018 vyšel článek “Pravidla provozu kompostárny za seníkem ve Škrovádu” s několika prosbami k občanům, kteří ji využívají:

 • Trávu, listí, slupky, plevel apod. „měkký“ odpad odkládejte na plochu před kompostárnou a
 • větve na plochu za kompostárnu.
 • Pokud je část odkládacích ploch označena páskou, na takto označená místa nic neodkládejte
 • Odpad v žádném případě nevhazujte ani do okolí kompostárny.
 • Prosíme také, abyste se před návštěvou kompostárny zamysleli,

Pokračovat ve čtení “Kompostárna začíná být plná, zvažte likvidaci bioodpadu na vlastním pozemku”

Od 25. března poprvé svoz plastů dům od domu

Jak již bylo avizováno v lednových Ozvěnách, od 25. března bude probíhat 1× za 14 dní svoz plastů od každého domu. Sešlapané plasty společně s tetrapaky můžete třídit do speciálních sběrných pytlů o objemu 120 l.

Tyto pytle budou k dispozici k zakoupení na MěÚ u paní Bc. Martiny Doležalové (Hospodářsko správní odbor, evid. majetku, pozemky, odpady), a to od 2. března. Cena jednoho pytle je 5 Kč a je omezen v maximálním možném počtu 20 ks (dvě role) na domácnost (pro velké domácnosti lze udělit výjimku).

Pokračovat ve čtení “Od 25. března poprvé svoz plastů dům od domu”

Návrh: Kov patří do šedé – nahradit červené popelnice šedými

Třídění odpadu je pro mnohé lidi stále věc, na kterou si teprve zvykají. A čím složitější to bude, tím hůře se jim to bude dařit a tím více chyb budou dělat. Proto se v třídění využívají třeba barvy, které usnadňují orientaci. A když sem přijede nějaká návštěva z města, tak si pomyslí, jací jsme hotentoti, že nevíme, jaký odpad se hází do červené.

Ty stávající červené by se pak používaly na městský komunál anebo prodali se slevou občanům na komunál (třeba za 500Kč).

Pokračovat ve čteníNávrh: Kov patří do šedé – nahradit červené popelnice šedými”

Návrh: Kov patří do šedé – přestříkat červené popelnice na kov na šedou

Třídění odpadu je pro mnohé lidi stále věc, na kterou si teprve zvykají. A čím složitější to bude, tím hůře se jim to bude dařit a tím více chyb budou dělat. Proto se v třídění využívají třeba barvy, které pomáhají orientaci. Ne vždy se daří ty barvy dodržet…

Stanovisko města:

Dobrý den, šedé jsou kontejnery na kovy. Město kontejner nenaplní, proto používá červené popelnice s výrazným označením KOVY.*1

 

Pokračovat ve čteníNávrh: Kov patří do šedé – přestříkat červené popelnice na kov na šedou”

Návrh: Svoz tříděného odpadu od domu

Směrná část POH v opatření zajištění doplňkového sběru vyseparovaných odpadů ve vybraných lokalitách do budoucna doporučuje zavést pytlový sběr separovaných komodit přímo od občanů, případně zvážit zavedení doplňkových sběrů separovaných komodit.*1

Od března 2020 bude prováděn svoz plastů od domu. Plasty je nutné vkládat do pytlů, které občané dostanou na MěÚ v ceně 5 Kč za kus. Pytle pak označí čárovými kódy, který obdrží spolu s pytli.

Pokračovat ve čteníNávrh: Svoz tříděného odpadu od domu”