Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle.

Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu.

Pokračovat ve čteníTéma: Kam s nepotřebnými věcmi?“

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad“

Odpady v Chrasti

Město Chrast. 3 064 obyvatel (2019).

Svoz směsného odpadu z popelnic probíhá 1 x za 14 dní, poplatek za komunální odpad platí občané jednou ročně (1000,- Kč/os/rok 2022*; 580,- Kč/os/rok 2020*3).

Ve městě jsou kontejnery na tříděný odpad (kolem 16ti sběrných hnízd v městě a místních částech)*.

Jednou měsíčně probíhá svoz objemného odpadu, jednou ročně svoz objemného bioodpadu ze zahrádek.*1 Přistavování kontejnerů na bioodpad 1 x za 14 dní.*3

Nový Sběrný dvůr*.

Pokračovat ve čtení „Odpady v Chrasti“

Téma: Kompostárna ve Škrovádě

Na kompostárnu patří:

  • čerstvě posečená tráva
  • listí
  • pořezy keřů a větve
  • piliny, hobliny, kůra
  • kuchyňské zbytky rostlinného původu
  • popel ze dřeva
  • ornice a výkopová zemina bez kamenů!

Odpady odkládejte na označenou plochu vedle kompostárny. Na plochu lze odpady odkládat pouze v období 1. 4.–31. 10.

Pokud máte možnost kompostovat odpad na Vaší zahradě, prosím
kompostujte. Tento způsob je stále nejpřirozenější a finančně nejméně
náročný.

Pokračovat ve čteníTéma: Kompostárna ve Škrovádě“

Škola už nebude organizovat sběry papíru a školka v nejbližší době také ne

Důvodů je několik: hlavně se však z důvodu legislativy dále komplikuje se možnost přijetí peněz školou a dále že jsou nové možnosti likvidace starého papíru, např. svoz od domu.*

Ani v městské mateřské školce v nejbližší době se sběrem nepočítají, mají plné ruce práce úklidu po rekonstrukci. Možná na jaře budou sběr řešit.*

Pokračovat ve čtení „Škola už nebude organizovat sběry papíru a školka v nejbližší době také ne“

Návrh: papír suchý a čistý – do školy či školky

Máte-li v sousedství nebo v rodině nějaké školáky, nabídněte sběr jim:

Na slatiňanské základní škole

organizují 2x ročně sběr papíru. Třídy mezi sebou soutěží, kdo vysbírá nejvíc. Papír se pak prodá a utržené peníze jdou ve prospěch školy nebo konkrétní třídy – např. k zakoupení deskových her, uhrazení dopravy na nějaký výlet apod.  Ve škole rozlišují papír a karton (podobně jako ve sběrném dvoře).

V obecní mateřské škole

také organizují 1 až 2x ročně sběr papíru.

Pokračovat ve čteníNávrh: papír suchý a čistý – do školy či školky

U Géčka a před Sokolovnou jsou nové kontejnery na textil

U obchodního střediska v ulici Vítězství a před sokolovnou v ulici Tyršova jsou nově umístěny dva kontejnery charitativně ekologického spolku Helptex. Do těchto kontejnerů lze ukládat v taškách čistý textil, obuv nebo hračky. Žádáme o dodržování pořádku jak u kontejnerů nových, tak u těch stávajících.*

Od změny společnosti si město slibuje důslednější vyvážení, aby kolem nich nevznikaly kupy.*

Pokračovat ve čtení „U Géčka a před Sokolovnou jsou nové kontejnery na textil“

Ve Slatiňanech skončí polovina plastů v popelnicích. Pokud se nezlepšíme v třídění, prudce vzroste cena odpadu. Anketa mezi zastupiteli.

Pokud se něco nezmění, odpady se od příštích let začnou citelně zdražovat, klidně na dvojnásobek. A to už teď město doplácí na odpady z rozpočtu nejméně 1 milion ročně. 

Pokračovat ve čtení „Ve Slatiňanech skončí polovina plastů v popelnicích. Pokud se nezlepšíme v třídění, prudce vzroste cena odpadu. Anketa mezi zastupiteli.“

Výzva k respektování pravidel pro kompostárnu

Provoz kompostárny ve Slatiňanech Vážení občané, nastal čas, kdy je naší povinností sdělit Vám důležité upozornění týkající se provozu kompostárny ve …

 

Město
Slatiňany

 Více novinek

Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Zobrazit v prohlížeči.

Titulní obrázek

Provoz kompostárny ve Slatiňanech

Vážení občané, nastal čas, kdy je naší povinností sdělit Vám důležité upozornění týkající se provozu kompostárny ve Slatiňanech.

Pokračovat ve čtení „Výzva k respektování pravidel pro kompostárnu“