Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle.

Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu.

Pokračovat ve čteníTéma: Kam s nepotřebnými věcmi?”

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad”

Za každý loni odevzdaný pytel s plasty dostanete na úřadě nový zdarma.

Cena pytle na svoz plastu zůstává stále ve výši 5 Kč/ks, avšak v případě, že tyto pytle využíváte k třídění , MěÚ za každý odevzdaný pytel poskytne nový pytel zdarma.

Pokračovat ve čtení “Za každý loni odevzdaný pytel s plasty dostanete na úřadě nový zdarma.”

Návrh: Svoz tříděného odpadu od domu

Od března 2020 bude prováděn svoz plastů od domu. Plasty doporučujeme*3 vkládat do pytlů, které občané dostanou na MěÚ v ceně 5 Kč za kus. Pytle pak označí čárovými kódy, který obdrží spolu s pytli.

Svážet se budou všechny ulice a všechny domy obdobně jako popeláři, když svážejí černé popelnice.*2

Na městě řeší odpady, vydává pytle a štítky Martina Doležalová *.

Zajištění doplňkového sběru vyseparovaných odpadů ve vybraných lokalitách doporučovala už směrná část POH v opatření do budoucna,

Pokračovat ve čteníNávrh: Svoz tříděného odpadu od domu”

Každý občan dostane bezplatně dva pytle na plast s doprovodným letákem

Od září probíhá bezplatná distribuce pytlů na třídění plastů dům od domu. Jedná se o startovací balíček, s nímž můžete vyzkoušet novou službu svozu plastů.

Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo na stránkách města.

Toto opatření odhlasovalo zastupitelstvo v červnu místo neschváleného bonusu za třídění.

 

Pokračovat ve čtení “Každý občan dostane bezplatně dva pytle na plast s doprovodným letákem”

Nesvezené odpadní plasty či papír od domu hlaste na město

V průběhu prvního roku se stávalo, že některé pytle s plasty nebyly svezeny. Zaměstnanci společnosti Granplast, která tuto službu pro město zajišťuje, bohužel nejsou ze Slatiňan, a tak některé uličky neznali a řádně do nich nezajížděli. Ačkoliv tato selhání společnost neomlouvají, po upozornění na zapomenutý pytel zmíněná společnost problém aktivně a urychleně řešila. V případě, že Váš pytel nebude svezen, kontaktujte prosím odbor správní na čísle 469660234 nebo emailu .

Zároveň upozorňujeme,

Pokračovat ve čtení “Nesvezené odpadní plasty či papír od domu hlaste na město”

Téma: Svoz tříděného odpadu od domu – kontejnery vs. pytle

Z prezentace firmy JRK :

pytle

  • levnější svoz
  • musí být častější svoz (14 dní)

nádoby

  • lze na ně získat 80% dotaci od státu (tj. pak vyjde jedna 124Kč za kus), ale dotace na nádoby není hned, čeká se třeba rok; nicméně při poskytnutí městem dotovaných nádob je nutná smlouva s každou domácností
  • stačí svoz 1x za měsíc
  • v našem okolí je používá např.

Pokračovat ve čteníTéma: Svoz tříděného odpadu od domu – kontejnery vs. pytle”