Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle.

Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu.

Pokračovat ve čteníTéma: Kam s nepotřebnými věcmi?”

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad”

Návrh: Kov patří do šedé – nahradit červené popelnice šedými

Třídění odpadu je pro mnohé lidi stále věc, na kterou si teprve zvykají. A čím složitější to bude, tím hůře se jim to bude dařit a tím více chyb budou dělat. Proto se v třídění využívají třeba barvy, které usnadňují orientaci. A když sem přijede nějaká návštěva z města, tak si pomyslí, jací jsme hotentoti, že nevíme, jaký odpad se hází do červené.

Navíc šedé nebo stříbrné jsou méně nápadné a tak méně ruší vzhled města.

Pokračovat ve čteníNávrh: Kov patří do šedé – nahradit červené popelnice šedými”

Plasty je možné dávat i do vlastních pytlů

Rada města svým usnesením č. 1201/89/2021/RMS ze dne 29. 3. 2021 rozhodla o možnosti odevzdávat plasty formou dům od domu v jiných pytlech než zakoupe…

 

Město
Slatiňany

 Více novinek

Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Zobrazit v prohlížeči.

Titulní obrázek

Rada města svým usnesením č. 1201/89/2021/RMS ze dne 29. 3. 2021 rozhodla o možnosti odevzdávat plasty formou dům od domu v jiných pytlech než zakoupených na MěÚ.

Pokračovat ve čtení “Plasty je možné dávat i do vlastních pytlů”

V části Chrudimi budou od půlky dubna svážet bioodpad od domu

Kvůli kovidu byl posunut termín o měsíc: Svozy bioodpadu startují v květnu, distribuce popelnic již v dubnu. *

Ve vytipovaných lokalitách města bude v pilotním projektu rozděleno 1500 popelnic na bioodpad k rodinným domům, a to biologicky rozložitelný odpad z domácností a ze zahrádek.

Pokračovat ve čtení “V části Chrudimi budou od půlky dubna svážet bioodpad od domu”

Téma: Svoz tříděného odpadu od domu

Od března 2020 bude prováděn svoz plastů od domu. Plasty doporučujeme*3 vkládat do pytlů, které občané dostanou na MěÚ v ceně 5 Kč za kus. Pytle pak označí čárovými kódy, který obdrží spolu s pytli.

Svážet se budou všechny ulice a všechny domy obdobně jako popeláři, když svážejí černé popelnice.*2

Na městě řeší odpady, vydává pytle a štítky Martina Doležalová *.

Zajištění doplňkového sběru vyseparovaných odpadů ve vybraných lokalitách doporučovala už směrná část POH v opatření do budoucna,

Pokračovat ve čteníTéma: Svoz tříděného odpadu od domu”

Návrh: Obec naštěpkuje zdarma přivezené větve ve vybraných termínech

V Rosicích u Chrasti štěpkují na jaře 2x měsíčně na pozemku tržnice větve do prům. 8 cm. Drobné větve ale nezvládnou.

Štěpku si může občan odvézt anebo ponechat obci, která ji pak sype kolem obecní zeleně.

Služba je pouze pro občany obce.

Pokračovat ve čteníNávrh: Obec naštěpkuje zdarma přivezené větve ve vybraných termínech”

Návrh: Obec štěpkuje zdarma svým mobilním štěpkovačem na pozemku občana

V obci Domaníně u Třeboně štěpkují na požádání.

Informace z obecního zpravodaje 2017/11:

Štěpkování větví: V sobotu od 10 hod. mohou předem objednaní zájemci využít obecní benzínový štěpkovač s obsluhou. Služba je zdarma. Vhodné zejména pro občany, pro něž je odvoz větví Na Vejhon problematický a pro
menší množství větví. Větve je nutné připravit na dobře přístupném místě. Max. síla větví je 7 cm. V případě nepříznivého počasí nebo většího množství zájemců se štěpkování zopakuje o týden později.

Pokračovat ve čteníNávrh: Obec štěpkuje zdarma svým mobilním štěpkovačem na pozemku občana”