Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle.

Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu.

Pokračovat ve čteníTéma: Kam s nepotřebnými věcmi?“

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad“

Anketa: Třídění biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů)

Vážení občané,

již podruhé si Vás dovolujeme touto formou oslovit jako respondenty naší velmi důležité ekologické ankety, která se týká hospodaření našeho města s odpady, na které město Slatiňany vynakládá každoročně nemalé prostředky.

Jakékoli třídění odpadu je velkým ekologickým pokrokem pro každé město a zároveň také znamená zachování trvale udržitelného rozvoje, tj. záruku zachování životního prostředí v minimálně stejné podobě jako dnes i pro příští generace – naše děti a později i jejich vlastní potomky.

Pokračovat ve čtení „Anketa: Třídění biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů)“

Výsledek ekologické ankety 2008

Výsledek ekologické ankety týkající se třídění biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů)

Ekologická anketa byla vložena do dvou vydání Ozvěn Slatiňan, poprvé v červencovém a podruhé v zářijovém vydání. 2. termín pro vyplnění ankety byl stanoven do 30. 9. 2008.

Ze 1400 domácností, kterým byly ekologické ankety po dvakrát společně s Ozvěnami Slatiňan doručeny, bylo doručeno pouze 50 vyplněných.

Výsledky doručených anket jsou následující:

Většina respondentů se v současné době zbavuje bioodpadů ukládáním do směsného komunálního odpadu.

Pokračovat ve čtení „Výsledek ekologické ankety 2008“

4 dny se likvidovaly větve, které zaplnily kompostárnu

Začátkem letošního roku se podařilo Městu Slatiňany sehnat firmu na štěpkování větví na kompostárně. Ve spolupráci se zaměstnanci údržby města a dostupnou technikou se během 4 dnů podařilo z velké hromady větví vytvořit čistou plochu. Děkujeme tímto p. Pucákovi a jeho synovi za jejich dobrou práci. V  této souvislosti žádáme občany, aby v  budoucnu odváželi na kompostárnu jen odpad, který tam patří a aby se chovali zodpovědně při jeho ukládání.*

Větve na kompostárnu určitě patří.

Pokračovat ve čtení „4 dny se likvidovaly větve, které zaplnily kompostárnu“

počítač – neziskovce pro sociálně slabé

Nadační fond IT People – pocitacedetem.cz

Počítače dětem – Pomozme detěm, které nemají přístup ke vzdálenému vzdělávání (pocitacedetem.cz)

Provozuje e-shop mironet.cz . V projektu Počítače dětem získáváme starší techniku od dárců, renovujeme ji a věnujeme dětem z potřebných rodin, aby i ony mohly studovat za pomoci počítače. Mironet se pro rok 2022 zavázal, že věnuje více jak 50 % svého zisku na projekty spojené se vzděláváním dětí.

Pokračovat ve čtení „počítač – neziskovce pro sociálně slabé“

plasty – velkoobjemové

Do kontejnerech ve Slatiňanech se vejdou tak akorát pytlíky plastového odpadu, velké pytle už ne.

V době svozu předat svozové firmě u kontejneru

V pytli musí být jen plast, pytel musí být pevný, aby se nerozsypal, až ho budou házet na korbu. Je dobré ohlídat, že pytel u kontejneru po odjezdu firmy nezůstal a ani že tam nebyl moc dlouho před příjezdem, aby nekazil vkus spoluobčanů.

Sběrný dvůr Recykling ve Slatiňanech
Čistý plastový odpad

Dříve se dával na S-Firmu,

Pokračovat ve čtení „plasty – velkoobjemové“

pneumatiky – do sběrného dvora

Pneumatiky mohou občané města odložit ve sběrném dvoře bezplatně v množství max. 5 ks za rok.

Pneumatiky jsou předmětem zpětného odběru u prodejců, takže když kupujete nové, tak prosíme prodejci vraťte stejné množství použitých, protože když je odevzdáte do sběrného dvora, město za 4 pneumatiky zaplatí sběrnému dvoru několik set Kč.

Pokračovat ve čtení „pneumatiky – do sběrného dvora“