Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle.

Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu.

Pokračovat ve čteníTéma: Kam s nepotřebnými věcmi?”

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad”

Tento týden opět svoz plastu od domu

Svoz plastů od domu se docela rozjíždí. Předminulý týden se svezlo už kolem 30-ti pytlů.

Jezdí se v liché týdny od 7:00 ráno:

  • Ve středu se sváží TGM a Slatiňany mezi TGM a řekou a Říště.
  • Ve čtvrtek Slatiňany mezi TGM a nádražím.
  • A v pátek Slatiňany severně od Vítězství (okolí hřbitova) a Pančula, Škrovád, Trpišov a Kunčí.

Pokračovat ve čtení “Tento týden opět svoz plastu od domu”

Harmonogram svozu plastu od domů pro 2020

Jezdí se v liché týdny od 7:00 ráno:

  • Ve středu se sváží TGM a Slatiňany mezi TGM a řekou a Říště.
  • Ve čtvrtek Slatiňany mezi TGM a nádražím.
  • A v pátek Slatiňany severně od Vítězství (hřbitov a okolí) a Pančula, Škrovád, Trpišov a Kunčí.

Svoz plastu systémem dům od domu bude probíhat 1x za 14 dní lichý týden a zahájen bude od 4. května 23.

Pokračovat ve čtení “Harmonogram svozu plastu od domů pro 2020”

Čipování popelnic se tento týden dokončuje

Upozorňujeme občany, že tento týden probíhá poslední etapa čipování popelnic, která se týká občanů místní části Škrovád, bližší informace naleznete v květnových Ozvěnách a na internetových stránkách města.*1

Celkem máme očipováno 970 plastových a 603 plechových. Počet, který se nyní používá, který byl někdy v cca září 2019 ručně počítán, je 1 510 kusů. Tedy máme očipováno víc popelnic než bylo spočítáno, tudíž se dá předpokládat, že většina lidí čip na popelnici již má.  … Pokračovat ve čtení “Čipování popelnic se tento týden dokončuje”

Téma: Svoz tříděného odpadu jinde

Neopakujme chyby, poučme se od těch, kdo jsou dál.

Svoz od domu už funguje např. v:

Letohradě, Jablonném nad Orlicí, Vápenném Podole…?

Letohrad
Jablonné
Vápenný Podol
Slatiňany

Od-do
2008

plast
ano
ano
ano
ano

papír
ano
ano
ano

kovy
ano
ano

bioodpad
ano

evidence pytlů
čárový kód
čárový kód
podle č.p.
čárový kód

zpětná vazba k producentům
ano

sleva z komunálu
ano
ano
ne
ne

produkce směsného t/os.

produkce plastů t/os. … Pokračovat ve čteníTéma: Svoz tříděného odpadu jinde”

Návrh: Svoz tříděného odpadu od domu

Směrná část POH v opatření zajištění doplňkového sběru vyseparovaných odpadů ve vybraných lokalitách do budoucna doporučuje zavést pytlový sběr separovaných komodit přímo od občanů, případně zvážit zavedení doplňkových sběrů separovaných komodit.*1

Od března 2020 bude prováděn svoz plastů od domu. Plasty doporučujeme*3 vkládat do pytlů, které občané dostanou na MěÚ v ceně 5 Kč za kus. Pytle pak označí čárovými kódy, který obdrží spolu s pytli.

Svážet se budou všechny ulice a všechny domy obdobně jako popeláři,

Pokračovat ve čteníNávrh: Svoz tříděného odpadu od domu”