Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle.

Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu.

Pokračovat ve čteníTéma: Kam s nepotřebnými věcmi?”

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad”

Plasty – data o jejich produkci – nová PET je jako 2,3km v autě a její spálení vrátí jen 0,2km

Poslouchám knihu “Neobyvatelná Země” o důsledcích probíhajícího oteplení od novináře David Wallace-Wells, který se tímto tématem dlouhodobě zabývá. Nejdřív mě vyděsila a pak přiměla ke zkoumání, jak tomu sám přispívám a o něco z toho se chci podělit (protože sám to fakt nevytrhnu):

Výroba 1 kg plastu spotřebuje asi 2 kg ropy, ze kterých lze vyrobit přibližně 2 litry benzínu, takže nahrazovat balení větším ježděním není cesta.

Pokračovat ve čtení “Plasty – data o jejich produkci – nová PET je jako 2,3km v autě a její spálení vrátí jen 0,2km”

Město zkouší konkurenční firmu na sběr textilu

Jak jste si již určitě všimli, v odpadových hnízdech po městě se nacházejí kontejnery na textil. Bohužel tyto kontejnery většinou „přetékají“ a není textil již kam dávat. Tyto kontejnery jsou spravovány společností Textileco a.s. a jsou městu nabízeny zdarma.

Bohužel i přes opakované výzvy společnost není schopna aktivně řešit včasné vyvážení. Město nemá způsob, jak aktivně svoz vymáhat. Rada města se tedy touto problematikou zabývala a rozhodla o vyzkoušení umístění několika kontejnerů, o které se bude starat konkurenční společnost Help tex z.s.

Pokračovat ve čtení “Město zkouší konkurenční firmu na sběr textilu”

Návrh: Kov patří do šedé – nahradit červené popelnice šedými

Třídění odpadu je pro mnohé lidi stále věc, na kterou si teprve zvykají. A čím složitější to bude, tím hůře se jim to bude dařit a tím více chyb budou dělat. Proto se v třídění využívají třeba barvy, které usnadňují orientaci. A když sem přijede nějaká návštěva z města, tak si pomyslí, jací jsme hotentoti, že nevíme, jaký odpad se hází do červené.

Navíc šedé nebo stříbrné jsou méně nápadné a tak méně ruší vzhled města.

Pokračovat ve čteníNávrh: Kov patří do šedé – nahradit červené popelnice šedými”

Plasty je možné dávat i do vlastních pytlů

Rada města svým usnesením č. 1201/89/2021/RMS ze dne 29. 3. 2021 rozhodla o možnosti odevzdávat plasty formou dům od domu v jiných pytlech než zakoupe…

 

Město
Slatiňany

 Více novinek

Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Zobrazit v prohlížeči.

Titulní obrázek

Rada města svým usnesením č. 1201/89/2021/RMS ze dne 29. 3. 2021 rozhodla o možnosti odevzdávat plasty formou dům od domu v jiných pytlech než zakoupených na MěÚ.

Pokračovat ve čtení “Plasty je možné dávat i do vlastních pytlů”

V části Chrudimi budou od půlky dubna svážet bioodpad od domu

Kvůli kovidu byl posunut termín o měsíc: Svozy bioodpadu startují v květnu, distribuce popelnic již v dubnu. *

Ve vytipovaných lokalitách města bude v pilotním projektu rozděleno 1500 popelnic na bioodpad k rodinným domům, a to biologicky rozložitelný odpad z domácností a ze zahrádek.

Pokračovat ve čtení “V části Chrudimi budou od půlky dubna svážet bioodpad od domu”