Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle. Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu. Zdroj: /plan-odpadoveho-hospodarstvi-mesta-slatinany-2017-2021/

Téma: Recyklovatelný odpad

Možnosti a historie likvidace recyklovatelného odpadu. V Plánu odpadového hospodářství je plánováno zvětšení podílu recyklace odpadu podle hmotnosti (včetně kovů) takto: 2016 – 46 % 2018 – 48 % 2020 – 50 % Zdroj: Sedm nejčastějších omylů při třídění odpadu Zdroj: /plan-odpadoveho-hospodarstvi-mesta-slatinany-2017-2021/ Zdroj: obecně popisováno zde – např.: V České republice se recykluje jen 31%, … Pokračovat ve čteníTéma: Recyklovatelný odpad”

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic. V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995. … Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad”

Návrh: plasty měkké – víčka od PETek

Sběrná místa Ve Slatiňanech v městské mateřské škole Účel Třídění víček od PET lahví je spíš pro nadšence, podobně jako recyklace igelitových pytlíků nebo hliníkových víček. Ale přesto se najde mnoho takových, kteří takovou nenáročnou činnost mohou udělat, aby třeba někomu pomohli. Za vytříděný plast se totiž platí i třeba několik Kč za kg, ale … Pokračovat ve čteníNávrh: plasty měkké – víčka od PETek”

Návrh: papír suchý a čistý – do školy či školky

Máte-li v sousedství nebo v rodině nějaké školáky, nabídněte sběr jim: Na slatiňanské základní škole organizují 2x ročně sběr papíru. Třídy mezi sebou soutěží, kdo vysbírá nejvíc. Papír se pak prodá a utržené peníze jdou ve prospěch školy nebo konkrétní třídy – např. k zakoupení deskových her, uhrazení dopravy na nějaký výlet apod.  Ve škole rozlišují … Pokračovat ve čteníNávrh: papír suchý a čistý – do školy či školky”

Návrh: kovy – hliník drobný – do školky

V MŠ ve Švermově ulici sbírají do nádob omytá víčka od jogurtů, plechovky od nápojů a jiné drobné hliníkové odpady, které pak odevzdají do sběrného dvora. Utržené peníze se využívají k úhradě dalších hraček a pomůcek. Například za rok 2017 získala školka sběrem hliníku 3 421 Kč, které byly použity na nákup tělocvičných pomůcek.

Návrh: Propagace pití kohoutkové vody

Kvalita pitné vody u nás je velmi dobrá. Překročení limitů dochází nejčastěji u menších sítí. Některé vodárny distribuují vodu, jejíž kvalita se blíží kvalitě vody určené pro kojence. PET láhve svým objemem zabírají významnou část prostoru v kontejnerech na tříděný sběr plastů. Jejich odvoz stojí obce nemalé částky. Řada obcí tříděný sběr plastů dotuje ze … Pokračovat ve čteníNávrh: Propagace pití kohoutkové vody”

Téma: Podpora státu pro třídění odpadu

Většina zemí světa se snaží nějak aktivně snižovat zatížení životního prostředí odpady. Celková strategie státu je zahrnuta v národním plánu odpadového hospodářství, ze kterého vychází krajské plány, z nich něco jako okresní plány (vypracovávají obce s rozšířenou pravomocí – u nás Chrudim) a z nich vycházejí obecní plány. Zdroj: Plán odpadového hospodářství ČR

Návrh: Pytlový svoz tříděného odpadu od domu bez finanční kompenzace

Občané třídí do pytlů, které v určený den dají před dům a svozová firma je sveze. V případě potřeby evidence, kdo jak třídí, jsou pytle doplněny jménem nebo číslem popisným nebo čárovým kódem a svozová firma pak předává tyto informace na Město.  V případě, že město zohledňuje množství vytříděného odpadu v ceně platby za směsný odpad, … Pokračovat ve čteníNávrh: Pytlový svoz tříděného odpadu od domu bez finanční kompenzace”

Město zatím nepočítá se zavedením kontejneru na pytle s plastem

Vedení města nepodpořilo návrh zavedení kontejneru na velké pytle s plastem poblíž provozovny Granplastu z těchto důvodů: Kontejner by se musel koupit na účet města (cena kolem 8500Kč vč. DPH), město už má přes 100 kontejnerů a žádný další zatím neplánuje pořizovat. Problém je i s umístěním, ač by ho Granplast v pracovní dny ráno … Pokračovat ve čtení “Město zatím nepočítá se zavedením kontejneru na pytle s plastem”

Návrh: Aspoň jeden kontejner ve městě na velké pytle s plastem

Do stávajících kontejnerů se nedají dávat větší pytle s plasty. Ty lze buď v pracovní době sběrného dvora vozit tam, anebo v době svozu (1x týdně) předat svozové firmě. Obě tyto možnosti jsou časově náročné, proto to někteří řeší tak, že pytle hází do kontejnerů v Chrudimi, když jedou kolem, a cenný plast jde zbytečně … Pokračovat ve čteníNávrh: Aspoň jeden kontejner ve městě na velké pytle s plastem

Návrh: Komposter psích výkalů aneb psí kadibudka

Likvidovat správně psí hovínka není žádná legrace: v popelnici smrdí, do kompostu či bio-odpadu ve větším množství také nejsou vhodné, do záchoda je nelze házet v igelitových pytlících a musí se tam nosit… Pro výkaly samotné nebo v papírových pytlících se nabízí použít psí komposter, který se zakope do země. Lze ho koupit nebo vyrobit … Pokračovat ve čteníNávrh: Komposter psích výkalů aneb psí kadibudka”

Návrh: bioodpad – psí výkaly

Snad nikomu není příjemné, když si přinese domů na botě nějaký psí exkrement. Také je otrava muset se vyhýbat všem trávníkům, aby člověk do něčeho nešlápl. Proto je dobré všemožně podporovat ty majitele psů, kteří nenechávají produkty svých miláčků na chodnících a trávnících, ale zodpovědně je sbírají. Jenže kam pak s nimi? Zdroj: Deník: Mostečané … Pokračovat ve čteníNávrh: bioodpad – psí výkaly”

Návrh: Psí výkaly na kompost

Nabízí se házet je na kompost či do komposteru. Ale je otázka, jestli pak v něm nevzniknou nějaké zlé bakterie a pak co si můžeme dovolit takovým kompostem posléze hnojit? “Výkaly většiny domácích zvířat lze za určitých podmínek kompostovat. Je to organický materiál podléhající biologickému rozkladu, je však třeba dodržovat určitá pravidla. Psí výkaly jsou výkaly masožravých živočichů … Pokračovat ve čteníNávrh: Psí výkaly na kompost”