Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle.

Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu.

Pokračovat ve čteníTéma: Kam s nepotřebnými věcmi?”

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad”

Na likvidaci tříděného odpadu byla na dalších 5 let vybrána opět společnost Granplast

Rada města Slatiňany na 36. schůzi na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky

vybrala společnost Granplast s.r.o. jako společnost pro budoucí zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony).

Z celkového počtu dvou uchazečů, podala tato společnost nejnižší cenovou nabídku. Plnění nové smlouvy s 5-tiletým kontraktem začne od 6. 1. 2020 a to včetně nové služby svozu plastového odpadu „dům od domu“,

Pokračovat ve čtení “Na likvidaci tříděného odpadu byla na dalších 5 let vybrána opět společnost Granplast”

Od pátku 20/9 do pondělí budou před sokolovnou přistaveny kontejnery na listí, trávu a větve

Od pátku 20. září do pondělí 23.září budou na plochu před sokolovnou umístěny   kontejnery, do kterých bude možno přivézt trávu, listí nebo větve. V případě většího množství odpadu je možné svozy domluvit individuálně na tel. 606 601 933 a kontejner  přistavit na potřebné místo.

Pokračovat ve čtení “Od pátku 20/9 do pondělí budou před sokolovnou přistaveny kontejnery na listí, trávu a větve”

Návrh: Svoz tříděného odpadu od domu

Směrná část POH v opatření zajištění doplňkového sběru vyseparovaných odpadů ve vybraných lokalitách do budoucna doporučuje zavést pytlový sběr separovaných komodit přímo od občanů, případně zvážit zavedení doplňkových sběrů separovaných komodit. Jedná se zejména o přistavení 120 l nebo 240 l nádob na papír a plast přímo u občanů.*1

Pokračovat ve čteníNávrh: Svoz tříděného odpadu od domu”