Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle.

Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu.

Pokračovat ve čteníTéma: Kam s nepotřebnými věcmi?”

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad”

Návrh: Domácí kompostéry dotované EU

Město může požádat o dotaci na kompostéry.

103. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.1, jsou v informačním systému koncového příjemce (dále jen IS KP14+) zpřístupněny a přijímány od 3. dubna 2018 (9:00) do 31. července 2018 (20:00)

Oprávnění žadatelé jsou obce:

Projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu prostřednictvím domácích kompostérů pro občany a projekty budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů mohou předkládat pouze veřejné subjekty (kraje,

Pokračovat ve čteníNávrh: Domácí kompostéry dotované EU”

O dotované kompostery není velký zájem – kdo chce, kompostovat, už nějaký má, a kdo nechce, spíš ho nevezme ani zadarmo

Někdo si myslí, že těch, koho dotovaná cena přiměje kompostovat nebo pořídit plastový komposter, je zlomek.

Pokračovat ve čtení “O dotované kompostery není velký zájem – kdo chce, kompostovat, už nějaký má, a kdo nechce, spíš ho nevezme ani zadarmo”

Návrh: Městem dotované kompostery

V Poličce nejprve vypsali anketu a cca 700 domácností z 2000 se přihlásilo, že o kompostér mají zájem a tak napsali dotaci jen na těch 700 ks, což zafungovalo velmi dobře.

Není tedy špatně zařídit pro obec kompostéry, ale je potřeba se před tím více informovat jaký je či není zájem.

Pokračovat ve čteníNávrh: Městem dotované kompostery”

Městská kompostárna by se musela rozšířit

Ve stávající velikosti nemá městská kompostárna kapacitu pojmout pravidelně svážený bioodpad. Proto ve výběrovém řízení byla poptána likvidace v jiné, komerční, kompostárně.

Nicméně současný způsob kompostování se dá používat jen v současném rozsahu. Zvětšení kapacity kompostárny by vyžadovalo výraznou změnu technologie (vaky apod.) (DD)

Pokračovat ve čtení “Městská kompostárna by se musela rozšířit”

Návrh: Týdenní svoz bioodpadu z velkých kontejnerů jen ze sídlišť

Lidé na sídlištích mohou jen obtížně kompostovat a proto se jim bioodpad hůře likviduje. Navíc je zde také větší problém se zápachem v létě, protože popelnice jsou ve velkém množství na jednom místě.

Stačilo by ca. 6 kontejnerů, svoz by pravděpodobně zvládla i naše údržba třeba jednou týdně a pravděpodobně by stačila kapacitně i stávající kompostárna.

Bylo by dobré, kdyby se tam mohly vhazovat také psí výkaly.

I případná neukázněnost (nějaká ta pánvička či cihla) by šla v takhle malém množství snáze řešit.

Pokračovat ve čteníNávrh: Týdenní svoz bioodpadu z velkých kontejnerů jen ze sídlišť

Odpady v Mošnově

Obec Mošnov leží na Severní Moravě a má 724 obyvatel.

Od roku 2013 má každá domácnost uzavřenou smlouvu s obcí o svozu popelnic podle četnosti. Obec aktualizuje smlouvu formou vyhlášek. Do té doby tam platili za občana, jako u nás.

ceny pro rok 2019

1. Cena za vývoz 1 ks popelnice:
110 lit. 1 x 14 dní 1.460,- Kč/rok, zelený štítek
110 lit. 1 x 30 dní 840,- Kč/rok,

Pokračovat ve čtení “Odpady v Mošnově”

Čipy versus samolepky – technické možnosti evidence svezených nádob

Z prezentace firmy ISES:

Čtení RFID čipů je automatické, nevyžaduje platit pracovníka, který je nutný pro snímání čárových kódů; čtečka čipů je levná, stojí pár tisíc, na rozdíl od váhy popelnic, ta stojí milion.

Samolepky s čárovým nebo QR kódem jsou zase levnější a mají menší počáteční náklady, ale zase vyžadují ruční sejmutí při každém svozu.

Cena jednoho čipu je třeba 30Kč, jedna samolepka vyjde na koruny.

Pokračovat ve čtení “Čipy versus samolepky – technické možnosti evidence svezených nádob”