Sbírka balad věnovaná Vilémíně Josefíně Auerspergové

erb Ceypů z Peclinovce

Sbírku balad věnoval kněžně Auerspergové potomek starého východočeského rytířského rodu Jan Bohumil Ceyp z Peclinovce (1835-1879). Narodil se v Lipce u Horního Bradla jako syn hospodářského úředníka části nasavrckého panství Auerspergů.

Jan Bomumil Ceyp

V r. 1861 Ceyp promoval na lékařské fakultě pražské university, jako lékař se zabýval nemocemi interními a zejména duševními chorobami. Ve své době byl považován za předního psychiatra, třináct let působil jako lékař a posléze primář Zemského ústavu pro choromyslné v Praze-Kateřinkách. Dlouhodobě redigoval Časopis lékařů českých, přispíval do Riegrova Slovníku naučného.

 

Drobné romantické povídky a básně psal pro Lumír a Světozor, překládal z polštiny. V r. 1856 vyšla vysoce ceněná sbírka básní a balad „Zvuky večerní“ převážně s náměty historickými a náměty z evropského bájesloví. J.B. Ceyp tuto sbírku věnoval „na důkaz úcty a vděčnosti“ kněžně Vilémíně Josefíně Auerspergové a jí také věnoval úvodní verše sbírky.

J.B. Ceyp zemřel v Praze v r. 1879 a pochován byl na Olšanech.

Vilemína Josefína z Colloreda-Mansfeldu (1826-1898) roku 1845 jako devatenáctiletá provdala v katedrále svatého Víta na Pražském hradě za Vincence Karla z Auerspergu a k jeho rozsáhlému majetku mj. v Čechách, Tyrolsku a Uhrách přinesla věnem zámek v Zelené Hoře. Tato šlechtična, matka šesti dětí, z nichž druhorozený František Josef do r. 1938 – více než šedesát let – vzorně spravoval rodový majetek včetně panství slatiňanského, byla známa sociálním cítěním.

 

V dobách drahoty po r. 1850 pomáhala chudým potravinami z panských sýpek a peněžními dary. Vlastní jí bylo také české národní cítění, dobře ovládala češtinu, podporovala kulturu, nadějné umělce – malíře, literáty.

Byla obdařena výtvarným talentem (malbě se učila také u Antonína Mánesa), při přestavbě zámku ve Žlebech se podílela na výzdobě jeho interiéru – např. vytvořila tapety, nakreslila erby všech ženských držitelek zámku. Nechala opravit zámek v Zelené Hoře, upravit park a široké okolí zámku, vystavět kapličky, v kraji nechala upravit silnice.

V Nepomuku nechala opravit kostel, vybudovala opatrovnu pro malé děti. Zemřela v r. l898 ve Vídni a pochována byla do rodové hrobky Auerspergů u žlebského kostela.

Odkaz: Pavel Kobetič: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002

Odkaz: wikipedia: Vilemína Josefína z Auerspergu

Odkaz: www.chrudimka.cz/basnik-a-psychiatr-jan-bohumil-ceyp-z-peclinovce

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.