Třetí etapa výstavby objektu – 2. polovina 19. století

Poslední vývojovou etapou objektu je výstavba severního křídla a novogotické přestavby a úpravy stávajících křídel zámku. Projektanty byli František Schmoranz st. a Benedikt Škvor.

Kolem roku 1851 byl realizován plán na výstavbu lednice s předsklepím, tedy spodní sklepy východního křídla. Zásahy do stavební podoby zámku ze druhé poloviny devatenáctého století jsou doloženy archivně zachovalými původními plány. Po roce 1857 se začalo stavět severní zámecké křídlo.

V roce 1864 došlo v rámci novogotické přestavby objektu k výstavbě dvou
polygonálních schodišťových věžic, které jsou přičleněny k severozápadnímu a jihozápadnímu nároží východního křídla.

Roku 1883 byla zřízena zámecká chodba do kostela. Ve sklepě jižního křídla byla upravena kotelna. K této úpravě byla použita stará stavební technika, pracující ještě s klenbami. Úprava byla provedena zřejmě na konci devatenáctého století, ale je možné, že k ní došlo na počátku století následujícího.*1*2

 

Odkaz: *2 Ondřej Bulíček: Státní zámek Slatiňany – aneb ve znamení koně – bakalářská práce

Odkaz: *1 EBEL, Martin; SVOBODA, Ladislav. Stavebně historický průzkum. Zámek Slatiňany. Pardubice, 1996. str. 68. (odkaz z *2)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.