Téma: Pomník u Tří Bubnů

Tři Bubny nám poskytují z výšky 303 m.n.m. nádherný výhled na Železné hory. Tato část obce Orle s gotickým kostelem sv. Jiří a pouhými třemi dalšími budovami– bývalou hájovnou, hostincem a hospodářským stavením, bývala místem velice známým. Opěvoval je ve své básni Jaroslav Vrchlický, slavná byla jarní svatojiřská pouť – známá z literatury jako „první jarní trh na nevěsty“. Také generál Ernst Gideon von Laudon /již ve funkci polního maršála rakouské armády/ s císařem Josefem II. vešli do povědomí kraje, když tu v roce 1778 řídili stavbu mohutných, šestimetrových opevňovacích valů. Obávaná válka s Pruskem, pro kterou byly valy zbudovány se však nekonala, protože vzápětí byla dovršena mírová jednání a tak ji z historie můžeme znát jako „válku bramborovou.“

Tři Bubny skrývají v tichosti malého remízku místo velice smutné – pomník s nápisem „Zde byla zavražděna 5. 6. 1880 Antonie Komárková z Libanic ve věku 17 let“. Více o tomto neblahém skutku vypráví veršovaná tzv. žalostná píseň neznámého autora. Formou kramářské písně vypráví, jak na místě dnes stojícího pomníku přepadl a zavraždil František Ryšavý ze Zaječic pro peníze nevinnou sedmnáctiletou dívku Antonii, vracející se z trhu v Chrudimi do Libanic ke svým pěstounům, manželům Zitkovým. Krásná, bohatými havraními copy obdařená byla Antonie:1

Skvěla se co růže květ v stáří sedmnácte let.2

Znaky na pomníku svědčí o skutečnosti, že byl postaven jako pomník smírčí.

  1. Farní úřad římskokatolické církve Hrochův Týnec, kniha úmrtí 1873-1900[]
  2. Regionální muzeum Chrudim-archiv kramářských písní “ Žalostná píseň . . .“ neznámého autora[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.