Řeší město náklady na odpady rozumně?

Stanovení výše poplatku za komunální odpad by mělo být odvislé zejména od způsobu nakládání a množství vytříděného odpadu. Čím více občané třídí odpad, tím fakticky snižují náklady na jeho likvidaci a skládkování a tudíž šetří peníze rozpočtu města, tedy nás všech. Proto jsme se způsobem nakládání s odpady intenzivně zabývali už v roce 2019 a v roce 2020 jsme zavedli svoz dům od domu, a to nejdříve plastů a později i papíru. Hlavním cílem tohoto opatření bylo zvýšit komfort občanů třídit odpad a zároveň ulevit přeplněným kontejnerům.

Pokračovat ve čtení „Řeší město náklady na odpady rozumně?“

Jak dál s údržbou města?

Jistě nejen mě, ale i mnohé z vás trápí čistota a vzhled našeho města. Minulé volební období jsme řešili nejen mnohé stížnosti vás, občanů, ale i z vlastní iniciativy jsem společně s Marii Málkovou navrhovali řešení, jak neutěšený stav zlepšit, což je i písemně zaznamenáno v zápisech z jednání rad města. Někteří z vás si ještě vzpomenou na uklizené Slatiňany v době, kdy byla paní Marie Málková starostkou.

Musím se tedy ohradit proti slovům pana starosty a místostarosty v zářijových Ozvěnách,

Pokračovat ve čtení „Jak dál s údržbou města?“

O zaklekávání našeho úřadu

Vážení spoluobčané, daňoví poplatníci.

Obrátil se na mě jako na zastupitele občan a majitel Bar Kůlna Tomáš Velendorf ohledně toho, co se odehrálo dne 4. 7. 2023 u jeho živnosti a jakým způsobem s ním jednal tajemník úřadu Vladimír Rašín. Tady podle jeho slov již nejde vůbec o něj, jednotlivce, ale o systém přístupu úřadu vedený tajemníkem města, kdy občan či živnostník, který se kriticky proti něčemu vyjádří, bude následně po zásluze úřednicky šikanován a zastrašován,

Pokračovat ve čtení „O zaklekávání našeho úřadu“

Jaké jsou priority radnice?

Obrátil se na mě pan Jiří Urválek, který je jedním z členů výboru pro územní plán, kde se projednával nákup pozemku p.č. 240/6 k.ú. Slatiňany od realitní kanceláře REMAX za cenu 1000,-Kč/m², tedy úhrnem za 9.662.000,-Kč. S nákupem nesouhlasil a následně po projednání v zastupitelstvu napsal článek do Ozvěn, kde popsal důvody, proč pozemek nekupovat, co by to znamenalo pro město a jak nakonec rozhodli zastupitelé. Redakční rada tento článek odmítla zveřejnit. Následně informovala občany v březnových Ozvěnách kratičkým komentářem,

Pokračovat ve čtení „Jaké jsou priority radnice?“