Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města

Vážení spoluobčané,

již delší dobu probíhají diskuse s představiteli Spartaku o nutnosti převést jejich majetek do vlastnictví města za účelem zabezpečení jejich nutné investiční obnovy. Spartak je zapsaný spolek, který zabezpečuje zejména sportovní vyžití pro děti, mládež i dospělé za přiměřenou úplatu a nemá finanční prostředky, které by mohl investovat do velkých oprav a rekonstrukcí, ať se již jedná o nový povrch atletické dráhy, rekonstrukci tělocvičny či stadionu, jejichž stavebně technický stav je neuspokojivý.

Pokračovat ve čtení “Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města”

Chodník ve Švermově se bude kvůli změnám v projektu stavět v příštím roce

V letošním roce se bohužel nestihne stavebně zrealizovat vybudování nového chodníku v ulici Švermova a s tím související kompletní rekonstrukce VO po celé délce ulice zejména z důvodu zdržení projekčních prací v souvislosti s námitkami občanů v rámci územního řízení.

Letos bude tedy dokončena a uhrazena PD včetně získání všech povolení.

Samotná stavební realizace se předpokládá v roce 2021, bude o to aktualizován plán investic tak, aby se s tím počítalo v návrhu rozpočtu na rok 2021.

Pokračovat ve čtení “Chodník ve Švermově se bude kvůli změnám v projektu stavět v příštím roce”

Komentář k rozpočtu 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný, což pokládám za základní parametr. Byl upravován několikrát na základě proběhlé diskuse mezi ODS TOP09 a SNK s tím, že jeho finální návrh je samozřejmě koaličním kompromisem vyjadřující poměr dle zastoupení jednotlivých stran.

Osobně jsem rád, že se podařilo zachovat postupnou dynamiku růstu investic a oprav do nemovitého majetku a zároveň vyčlenit nemalé peníze na projekční přípravu budoucích investičních záměrů zejména v oblasti stavebních úprav ulic a oprav chodníků,

Pokračovat ve čtení “Komentář k rozpočtu 2020”

po 17.6.2019 Veřejné projednání veřejného osvětlení ve Schmoranzově ulici

V souvislosti s připravovaným záměrem rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Schmoranzova ve Slatiňanech si Vás tímto dovolujeme pozvat na VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ uvedeného záměru, a to v pondělí dne 17. 6. 2019 od 16:00 hodin přímo na místě před hostincem U Wenzlů (Schmoranzova 24).

Návrh situačního nákresu můžete nalézt na webových stránkách města pod odkazem „Výhledové projekty“.

Tento text byl tento týden roznesen do schránek domů v ulici Schmoranzova,

Pokračovat ve čtení “po 17.6.2019 Veřejné projednání veřejného osvětlení ve Schmoranzově ulici”

Investiční záměr vybudování parkoviště u stadionu Spartaku

v březnových Ozvěnách jste byli mimo jiné informováni o záměru města vybudovat parkoviště u sportovního areálu (Spartak)

na Smetanové nábřeží. Záměr města spočíval ve vybudování 32 parkovacích míst u stadionu pro osobní automobily. Parkovací plochy byly navrženy po obou stranách Smetanova nábřeží, kdy na dotčených pozemcích se nachází travnatá plocha či štěrk bez vzrostlé zeleně. Parkovací stání jsou navržena jako podélná, kolmá i šikmá. Parkovací stání jsou navržena z betonové dlažby barvy červené,

Pokračovat ve čtení “Investiční záměr vybudování parkoviště u stadionu Spartaku”

Návrh: Oprava části chodníku v Nádražní od nádraží ke Švermově

V ulici Nádražní by se měla opravit zvlněná dlažbu a zachovat kostky, to je moje zadání stavebnímu odboru. Jsem příznivcem prostých oprav chodníků, tj. výměnu povrchu a to bez stavebního povolení, což celkově zrychluje proces, nemusí být složitá PD a tím zlevňuje. Na druhé straně, kde je špatný chodník a zároveň dožilé VO, tam jsem příznivec komplexní rekonstrukce a to je již daleko složitější jak časově, tak finančně (PD, stavební povolení, atd.).

Pokračovat ve čteníNávrh: Oprava části chodníku v Nádražní od nádraží ke Švermově”

Město bude dávat chráničky tam, kde ČEZ v 4 letém plánu počítá se zakopání vedení

Co se týká ČEZu, tak budeme dávat chráničky tam, kde ČEZ v 4 letém plánu počítá se zakopání vedení (viz jednání s ČEZem). Což je škrovádská ulice včetně všech odboček, od návsi směrem ke Kulně a mlýnu, dále od návsi kolem Wiki až k lesní ulici, dále do budoucna uvažuje ČEZ o části ulice Švermova, Klášterní. V lokalitách (Švermova, Klášterní) chci, aby z rozpočtu města, byly pořízeny chráničky pro elektrické vedení, chci to předložit na pondělní radu po dohodě se stavební odborem,

Pokračovat ve čtení “Město bude dávat chráničky tam, kde ČEZ v 4 letém plánu počítá se zakopání vedení”

Návrh: Výměna obrubníků Šišáku a výměna veřejného osvětlení

Cílem úpravy šišáku je odstranění masivních obrubníků a místo nich položit žulovou dlažbu (viz. podobně kruhový objezd u Gulášku v Chrudimi), provést přeložku veřejné osvětlení více do středu a zároveň již osadit novým LED osvětlením.

Pokračovat ve čteníNávrh: Výměna obrubníků Šišáku a výměna veřejného osvětlení

Návrh: Střed Šišáče doplnit symbolem města

Pokud se již bude rekonstruovat šišák, tak chceme, jak jsme to měli v našem volebním programu a následně jsme prosadili do koaliční smlouvy, že zajistíme úpravu kruhového objezdu tak, aby symbolizoval město Slatiňany, jak to vídáme v jiných městech v Čechách i v zahraničí. O tom, co bude umístěno na kruhovém objezdu není ještě rozhodnuto a je to zřejmě na nějakou veřejnou soutěž se zapojením široké veřejnosti ve Slatiňanech.

Pokračovat ve čteníNávrh: Střed Šišáče doplnit symbolem města

Místostarosta trvá na svém odhadu celkových výdajů na revitalizaci Modely

Na základě výroků pana starosty Jeníka a následně pana radního Chalupníka je zřejmé, že mnou uváděný odhad nákladů od 50 – 70 mil. Kč bez DPH na revitalizaci Kabeláčova mlýna je více než realistický.

Pan starosta uvedl pro Chrudimský deník již částku 42 mil. Kč bez DPH oproti původních 35 mil. Kč, které byly uvedeny v architektonické soutěži. Nyní pan radní Milan Chalupník za SNK-ED uvádí ještě vyšší částku a to 46 mil.

Pokračovat ve čtení “Místostarosta trvá na svém odhadu celkových výdajů na revitalizaci Modely”

Místostarosta k velkým investičním akcím na rok 2019

V rámci rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy v Radě města mně byla gesčně svěřena investiční problematika,  potřeby a záměry města, dotace EU a další dotační tituly a zároveň jsem se stal zástupcem města při stavebních řízeních. Na základě uzavřené koaliční smlouvy byly stanoveny v nadcházejícím volebním období klíčové investice zejména do oblasti školství, oprav a rekonstrukce chodníků a silnic, obnova a rozšiřování veřejného osvětlení, přípravy a vybudování kanalizace v Kunčí,

Pokračovat ve čtení “Místostarosta k velkým investičním akcím na rok 2019”