Necenzurované NEozvěny 1/2024

1. vydání; červen 2024; 1400 výtisků; černobíle, 8 stran A4

Tisk roznesený do schránek ve Slatiňanech 26/6/2024 se záměrem informovat občany o cenzuře v Ozvěnách*. Obsahuje některé články, které redakční rada Ozvěn odmítla zveřejnit.

 

 

Pokračovat ve čtení „Necenzurované NEozvěny 1/2024“

Nákup za každou cenu

Na posledních jednáních zastupitelstva si člověk připadal, jako by vedení města hrálo monopoly s našimi penězi. Po prosincovém nákupu pozemku u obchvatu za 8 mil. Kč byla tentokrát v březnu nabídnuta jako „výhodná“ koupě areál u nádraží za bezmála 28 mil. Kč.

Pokračovat ve čtení „Nákup za každou cenu“

Co nebylo uvedeno ke koupi hektarového pozemku u obchvatu 🗺

V únorových Ozvěnách byl zveřejněn článek pana radního Kubína o tom, že zastupitelstvo města schválilo nákup hektarového pozemku*, ze kterého jsme se dozvěděli, že nákup pozemku u obchvatu má slovy klasika „dále samá pozitiva a sociální jistoty“. Autor článku ovšem opomněl občanům sdělit informace týkající se procesu nákupu a uvedl zavádějící tvrzení, která chci uvést na pravou míru podložené oficiálními dokumenty města, aby měl čtenář možnost udělat si sám představu o výhodnosti či nevýhodnosti tohoto nákupu.

Pokračovat ve čtení „Co nebylo uvedeno ke koupi hektarového pozemku u obchvatu 🗺“

Řeší město náklady na odpady rozumně?

Stanovení výše poplatku za komunální odpad by mělo být odvislé zejména od způsobu nakládání a množství vytříděného odpadu. Čím více občané třídí odpad, tím fakticky snižují náklady na jeho likvidaci a skládkování a tudíž šetří peníze rozpočtu města, tedy nás všech. Proto jsme se způsobem nakládání s odpady intenzivně zabývali už v roce 2019 a v roce 2020 jsme zavedli svoz dům od domu, a to nejdříve plastů a později i papíru. Hlavním cílem tohoto opatření bylo zvýšit komfort občanů třídit odpad a zároveň ulevit přeplněným kontejnerům.

Pokračovat ve čtení „Řeší město náklady na odpady rozumně?“

Jak dál s údržbou města?

Jistě nejen mě, ale i mnohé z vás trápí čistota a vzhled našeho města. Minulé volební období jsme řešili nejen mnohé stížnosti vás, občanů, ale i z vlastní iniciativy jsem společně s Marii Málkovou navrhovali řešení, jak neutěšený stav zlepšit, což je i písemně zaznamenáno v zápisech z jednání rad města. Někteří z vás si ještě vzpomenou na uklizené Slatiňany v době, kdy byla paní Marie Málková starostkou.

Musím se tedy ohradit proti slovům pana starosty a místostarosty v zářijových Ozvěnách,

Pokračovat ve čtení „Jak dál s údržbou města?“