Téma: Rozvody elektřiny

V našem regionu je distributor elektřiny ČEZ Distribuce

Kontakty:

Někdy po roce 2000 se rozdělil trhl s elektřinou na dodavatele a distributory.

Dodavatele (tzv. silové elektřiny) si můžeme vybírat, čímž vznikl trh, kde se projevila konkurence a ceny silové elektřiny díky tomu klesly o mnoho desítek procent. Díky trhu se ceny stále mění podle nabídky a poptávky, což omezuje nepřiměřené zisky dodavatelů.

Distributor je pro každého jeden,

Pokračovat ve čteníTéma: Rozvody elektřiny“

Téma: Nadzemní elektrické vedení v ulicích

Po většině Slatiňan je elektřina vedena nadzemním elektrickým vedení; v některých ulicích už je vedení pod zemí, výjimečně je někde kabelové vedení nadzemní s nosným napínacím drátem.

Vedení je v majetku distributora elektřiny (ČEZu) a on provádí rekonstrukce podle stavu stávajícího vedení a množství poruch. Poté buď obnoví nadzemní vedení, nebo vloží kabel do země, anebo zvolí nejošklivější variantu – nadzemní kabelové vedení samonosné (kabely jsou silnější a dosti prověšené) a tomu by bylo dobré snažit se předejít.

Pokračovat ve čteníTéma: Nadzemní elektrické vedení v ulicích“

Téma: Vodní elektrárna Práčov

Vodní elektrárna Práčov je vodní elektrárna, která leží v Železných horách u Práčova. Do provozu byla uvedena v roce 1953 a je zde nainstalovaná Francisova turbína s výkonem 9750 kW. Elektrárna je provozována ve špičkovém režimu. Vtok přivaděče o kapacitě 12 m³/s je vyveden přímo z tělesa hráze 851 m dlouhou raženou štolou po levém břehu a přechází v železobetonové potrubí dlouhé 2288 m,

Pokračovat ve čteníTéma: Vodní elektrárna Práčov“

ČEZ žádá o povolení rekonstrukce vedení v jižní části Škrovádu. Památné lípě se vyhne.

Jedná se o výměnu stávajícího nadzemního vedení nn v místní části Škrovád (část vedení nn nacházející se jižně od mostu přes Chrudimku až k mlýnu Skály , v části Svatojánské a Jižní ulice směrem k lesu ) za zemní kabelové. Předmětné vedení slouží jako distribuční rozvod elektrické energie.

Popis stavby : Navržené řešení: Stávající venkovní vedení nn se demontuje včetně svodů a přípojek. Z e stávající trafostanice na pozemku parc.č. 84/1 v kat.

Pokračovat ve čtení „ČEZ žádá o povolení rekonstrukce vedení v jižní části Škrovádu. Památné lípě se vyhne.“

Elektrické vedení do země nové LED osvětlení ve části Škrovádu by mohlo být v 1. pol. 2022

Město využije rekonstrukce elektrického vedení prováděné ČEZem k rekonstrukci veřejného osvětlení a vložení chrániček pro městskou datovou síť.

Situační výkres včetně stručné textové části je zveřejněn na webových stránkách města ve složce Výhledové projekty.

Dle sdělení ČEZ se předpokládá, že se tato etapa bude stavebně realizovat v I. polovině roku 2022.*

Pokračovat ve čtení „Elektrické vedení do země nové LED osvětlení ve části Škrovádu by mohlo být v 1. pol. 2022“

Téma: Informace o přerušení dodávek elektřiny SMS nebo e-mailem

Informace o plánovaných odstávkách elektřiny už nebudou oznamovány výlepem na sloupech, ale e-mailem nebo SMS.

Své aktuální kontaktní údaje pro zasílání upozornění si jednoduše nastavíte přímo v Distribučním portálu nebo na www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde budete potřebovat pouze 2 údaje, a to IČO nebo datum narození a 18místný EAN kód odběrného místa, který najdete na vyúčtování za elektřinu. Ke každé adrese odběrného místa si můžete jednotlivě ale i hromadně nastavit zasílání upozornění na 1 telefonní číslo a až 3 e-mailové adresy.

Pokračovat ve čteníTéma: Informace o přerušení dodávek elektřiny SMS nebo e-mailem“

Město bude dávat chráničky tam, kde ČEZ v 4 letém plánu počítá se zakopání vedení

Co se týká ČEZu, tak budeme dávat chráničky tam, kde ČEZ v 4 letém plánu počítá se zakopání vedení (viz jednání s ČEZem). Což je škrovádská ulice včetně všech odboček, od návsi směrem ke Kulně a mlýnu, dále od návsi kolem Wiki až k lesní ulici, dále do budoucna uvažuje ČEZ o části ulice Švermova, Klášterní. V lokalitách (Švermova, Klášterní) chci, aby z rozpočtu města, byly pořízeny chráničky pro elektrické vedení, chci to předložit na pondělní radu po dohodě se stavební odborem,

Pokračovat ve čtení „Město bude dávat chráničky tam, kde ČEZ v 4 letém plánu počítá se zakopání vedení“

Elektrické vedení půjde ve Škrovádě do země

Nadzemní elektrické vedení ve Slatiňanech již dosluhuje a distributor ČEZ je ochoten ho postupně umísťovat do země. První úsek se realizoval v roce 2016 v části Neumannovy ulice.

V současné době se připravují projekty pro další ulice.

Pokračovat ve čtení „Elektrické vedení půjde ve Škrovádě do země“

Téma: Přehrada Práčov

Vyrovnávací nádrž Křižanovice II slouží ke zrovnoměrnění průtoku při špičkovém provozu vodní elektrárny Práčov napájené z křižanovické přehrady, která běží většinou jen ráno a večer třeba jen hodinu na plný výkon, ke kterému potřebuje asi 10 m3/s, zatímco řekou běžně protéká kolem 2 m3/s.

Výška hráze je 11 m, šířka v koruně 5,0 m; šířka v úrovni základů 45,9 m, délka v koruně 210,0 m. Nadmořská výška koruny hráze 311,90 m n.

Pokračovat ve čteníTéma: Přehrada Práčov“