Návrh: Snižování spotřeby a platby za energie

Tipy na snižování spotřeby elektřiny, plynu, uhlí a tepla vůbec.

K vytápění domácnosti spotřebují 60 procent energií. V přepočtu na metr čtvereční je spotřeba energií v domácnostech na vytápění třetí nejvyšší v celé sedmadvacítce.*

Pokračovat ve čteníNávrh: Snižování spotřeby a platby za energie“

Respekt: 10 otázek na energie pro domácnosti

 1.  Jak velké zdražení ještě přijde?
 2. Co čekat u nejčastějších smluv?
 3. Má smysl hledat lepší podmínky u konkurence?
 4. Jak zjistit, kdy se budou zálohy zvedat a jak velký hrozí nedoplatek?
 5. S jakou pomocí od státu lze už napevno počítat?
 6. Je úsporný tarif nastaven spravedlivě?
 7. Jak fungují dávky na bydlení a slib, že stát díky nim „nenechá nikoho padnout“?
 8. Proč je elektřina vlastně tak drahá?

Pokračovat ve čtení „Respekt: 10 otázek na energie pro domácnosti“

Portál MPO pro levný tarif energií

 • Energetická podpora
 • Kalkulačka úspor
 • tipy na šetření energií

Pomáhá šetřit energie i náklady.
Úsporný tarif Ministerstva průmyslu a obchodu pomůže s vysokými cenami energií. Vláda schválila nařízení, které stanovuje výši příspěvku pro letošní i příští rok. Příspěvek obdrží všechny domácnosti, které mají uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny. Kromě tohoto příspěvku poskytne stát domácnostem pomoc v podobě odpuštění poplatků za podporované zdroje energie.

V přepočtu na metr čtvereční je spotřeba energií v domácnostech na vytápění třetí nejvyšší v celé sedmadvacítce.*

Pokračovat ve čtení „Portál MPO pro levný tarif energií“

ČEZ žádá o povolení rekonstrukce vedení v jižní části Škrovádu. Památné lípě se vyhne.

Jedná se o výměnu stávajícího nadzemního vedení nn v místní části Škrovád (část vedení nn nacházející se jižně od mostu přes Chrudimku až k mlýnu Skály , v části Svatojánské a Jižní ulice směrem k lesu ) za zemní kabelové. Předmětné vedení slouží jako distribuční rozvod elektrické energie.

Popis stavby : Navržené řešení: Stávající venkovní vedení nn se demontuje včetně svodů a přípojek. Z e stávající trafostanice na pozemku parc.č. 84/1 v kat.

Pokračovat ve čtení „ČEZ žádá o povolení rekonstrukce vedení v jižní části Škrovádu. Památné lípě se vyhne.“

Elektrické vedení do země nové LED osvětlení ve části Škrovádu by mohlo být v 1. pol. 2022

Město využije rekonstrukce elektrického vedení prováděné ČEZem k rekonstrukci veřejného osvětlení a vložení chrániček pro městskou datovou síť.

Situační výkres včetně stručné textové části je zveřejněn na webových stránkách města ve složce Výhledové projekty.

Dle sdělení ČEZ se předpokládá, že se tato etapa bude stavebně realizovat v I. polovině roku 2022.*

Pokračovat ve čtení „Elektrické vedení do země nové LED osvětlení ve části Škrovádu by mohlo být v 1. pol. 2022“

Téma: Informace o přerušení dodávek elektřiny SMS nebo e-mailem

Informace o plánovaných odstávkách elektřiny už nebudou oznamovány výlepem na sloupech, ale e-mailem nebo SMS.

Své aktuální kontaktní údaje pro zasílání upozornění si jednoduše nastavíte přímo v Distribučním portálu nebo na www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde budete potřebovat pouze 2 údaje, a to IČO nebo datum narození a 18místný EAN kód odběrného místa, který najdete na vyúčtování za elektřinu. Ke každé adrese odběrného místa si můžete jednotlivě ale i hromadně nastavit zasílání upozornění na 1 telefonní číslo a až 3 e-mailové adresy.

Pokračovat ve čteníTéma: Informace o přerušení dodávek elektřiny SMS nebo e-mailem“

Téma: Rozvody elektřiny

V našem regionu je distributor elektřiny ČEZ Distribuce

Kontakty:

Někdy po roce 2000 se rozdělil trhl s elektřinou na dodavatele a distributory.

Dodavatele (tzv. silové elektřiny) si můžeme vybírat, čímž vznikl trh, kde se projevila konkurence a ceny silové elektřiny díky tomu klesly o mnoho desítek procent. Díky trhu se ceny stále mění podle nabídky a poptávky, což omezuje nepřiměřené zisky dodavatelů.

Distributor je pro každého jeden,

Pokračovat ve čteníTéma: Rozvody elektřiny“

Město bude dávat chráničky tam, kde ČEZ v 4 letém plánu počítá se zakopání vedení

Co se týká ČEZu, tak budeme dávat chráničky tam, kde ČEZ v 4 letém plánu počítá se zakopání vedení (viz jednání s ČEZem). Což je škrovádská ulice včetně všech odboček, od návsi směrem ke Kulně a mlýnu, dále od návsi kolem Wiki až k lesní ulici, dále do budoucna uvažuje ČEZ o části ulice Švermova, Klášterní. V lokalitách (Švermova, Klášterní) chci, aby z rozpočtu města, byly pořízeny chráničky pro elektrické vedení, chci to předložit na pondělní radu po dohodě se stavební odborem,

Pokračovat ve čtení „Město bude dávat chráničky tam, kde ČEZ v 4 letém plánu počítá se zakopání vedení“

Elektrické vedení půjde ve Škrovádě do země

Nadzemní elektrické vedení ve Slatiňanech již dosluhuje a distributor ČEZ je ochoten ho postupně umísťovat do země. První úsek se realizoval v roce 2016 v části Neumannovy ulice.

V současné době se připravují projekty pro další ulice.

Pokračovat ve čtení „Elektrické vedení půjde ve Škrovádě do země“

Téma: Nadzemní elektrické vedení v ulicích

Po většině Slatiňan je elektřina vedena nadzemním elektrickým vedení; v některých ulicích už je vedení pod zemí, výjimečně je někde kabelové vedení nadzemní s nosným napínacím drátem.

Vedení je v majetku distributora elektřiny (ČEZu) a on provádí rekonstrukce podle stavu stávajícího vedení a množství poruch. Poté buď obnoví nadzemní vedení, nebo vloží kabel do země, anebo zvolí nejošklivější variantu – nadzemní kabelové vedení samonosné (kabely jsou silnější a dosti prověšené) a tomu by bylo dobré snažit se předejít.

Pokračovat ve čteníTéma: Nadzemní elektrické vedení v ulicích“