Téma: Nadzemní elektrické vedení v ulicích

Po většině Slatiňan je elektřina vedena nadzemním elektrickým vedení; v některých ulicích už je vedení pod zemí, výjimečně je někde kabelové vedení nadzemní s nosným napínacím drátem.

Vedení je v majetku distributora elektřiny (ČEZu) a on provádí rekonstrukce podle stavu stávajícího vedení a množství poruch. Poté buď obnoví nadzemní vedení, nebo vloží kabel do země, anebo zvolí nejošklivější variantu – nadzemní kabelové vedení samonosné (kabely jsou silnější a dosti prověšené) a tomu by bylo dobré snažit se předejít.

Pokračovat ve čteníTéma: Nadzemní elektrické vedení v ulicích”

Téma: Vodní elektrárna Práčov

Vodní elektrárna Práčov je vodní elektrárna, která leží v Železných horách u Práčova. Do provozu byla uvedena v roce 1953 a je zde nainstalovaná Francisova turbína s výkonem 9750 kW. Elektrárna je provozována ve špičkovém režimu. Vtok přivaděče o kapacitě 12 m³/s je vyveden přímo z tělesa hráze 851 m dlouhou raženou štolou po levém břehu a přechází v železobetonové potrubí dlouhé 2288 m,

Pokračovat ve čteníTéma: Vodní elektrárna Práčov”

Město bude dávat chráničky tam, kde ČEZ v 4 letém plánu počítá se zakopání vedení

Co se týká ČEZu, tak budeme dávat chráničky tam, kde ČEZ v 4 letém plánu počítá se zakopání vedení (viz jednání s ČEZem). Což je škrovádská ulice včetně všech odboček, od návsi směrem ke Kulně a mlýnu, dále od návsi kolem Wiki až k lesní ulici, dále do budoucna uvažuje ČEZ o části ulice Švermova, Klášterní. V lokalitách (Švermova, Klášterní) chci, aby z rozpočtu města, byly pořízeny chráničky pro elektrické vedení, chci to předložit na pondělní radu po dohodě se stavební odborem,

Pokračovat ve čtení “Město bude dávat chráničky tam, kde ČEZ v 4 letém plánu počítá se zakopání vedení”

Elektrické vedení půjde ve Škrovádě do země

Nadzemní elektrické vedení ve Slatiňanech již dosluhuje a distributor ČEZ je ochoten ho postupně umísťovat do země. První úsek se realizoval v roce 2016 v části Neumannovy ulice.

V současné době se připravují projekty pro další ulice.

Pokračovat ve čtení “Elektrické vedení půjde ve Škrovádě do země”

Téma: Přehrada Práčov

Vyrovnávací nádrž Křižanovice II slouží ke zrovnoměrnění průtoku při špičkovém provozu vodní elektrárny Práčov napájené z křižanovické přehrady, která běží většinou jen ráno a večer třeba jen hodinu na plný výkon, ke kterému potřebuje asi 10 m3/s, zatímco řekou běžně protéká kolem 2 m3/s.

Výška hráze je 11 m, šířka v koruně 5,0 m; šířka v úrovni základů 45,9 m, délka v koruně 210,0 m. Nadmořská výška koruny hráze 311,90 m n.

Pokračovat ve čteníTéma: Přehrada Práčov”

Téma: Přehrada Křižanovice

Vodní přehrada na Chrudimce.

Výška hráze 32 m, šířka v koruně 6,6 m, v úrovni základů 21,0 m, délka v koruně 130,0 m, nadmořská výška koruny hráze 405,82 m n. m.

Nádrž Křižanovice slouží k

  • akumulaci vody pro vodárenské účely – úpravna vody Monako vodárenské skupiny Chrudim – Pardubice
  • zajištění minimálního zůstatkového průtoku v Chrudimce
  • akumulaci vody pro její energetické využití ve špičkové vodní elektrárně Práčov I.

Pokračovat ve čteníTéma: Přehrada Křižanovice”

V úpravně Monaco začala fungovat vodní elektrárna

K výrobě elektřiny bude přitom využívána voda přivedená do Škrovádu pod tlakem prostřednictvím potrubí z Křižanovické přehrady.

Elektrárna má jmenovitý výkon 142 kW. Ročně vyrobí 510 megawatthodin, přičemž samotná úpravna vody spotřebuje za rok 150 megawatthodin, takže větší část vyrobené elektřiny do energetické sítě.

Pokračovat ve čtení “V úpravně Monaco začala fungovat vodní elektrárna”