Lávka pod zámkem a její okolí

Ve slatiňanských Ozvěnách z letošního července byla veřejnost slovně i  obrazem seznámena s návrhem nového řešení lávky pod zámkem. V článku bylo  konstatováno, že návrh je inspirován původní dřevěnou historickou lávkou a zpracován v souladu s kulturně historickými hodnotami území a její polohou v Krajinné památkové zoně Slatiňansko-Slavicko. Tomuto záměru odpovídá  zachování a obnova původních historických kamenných pilířů lávky a užití dřeva  jako materiálu v zábradlí lávky, což je smysluplné.1

Vyhledala jsem pro porovnání  podobu  lávky ve věrné ilustraci Karla Liebschera v díle I. sešitě 9. Sedláčkových „Hradů a zámků“ z r. l881. A to i se záměrem, že součástí návrhu je úprava obou předpolí lávky. Povšimněte si lípy na této  ilustraci, už tehdy vzrostlého stromu.

Lípa stojí   u lávky dodnes, po  více než 140 letech od vzniku ilustrace a je jedním z nejstarších stromů ve středu města. Byla svědkem mnohého ve svém blízkém okolí: zmizení velké části staré návsi, nuceného odstranění sochy sv. Jana Nepomuckého  z nábřeží, opakovaných požárů a přestaveb Kabeláčova mlýna. Dopřejme lípě i nám Slatiňákům v budoucnu kromě pohledu na novou  lávku i  pohled  na vyčištěné  koryto řeky Chrudimky, upravené Smetanovo nábřeží s opravenými či novými lavičkami. Péče našich předků vtiskla tomuto koutu ve středu Slatiňan svůj půvab, je naší povinností ho uchovat.

fotografie lípy z lávky pod zámkem (foto Hana Mikanová)
  1. ozv2210.pdf (slatinany.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.