Studie na novou lávku pod zámkem 2022

Z důvodu končící životnosti mostní konstrukce byla zpracována studie nové lávky od architektonického studia Med a Pavlík, která navrhla ve Slatiňanech např. přístavbu školy či revitalizaci evangelického hřbitova v Kunčí. Předložená koncepce nové lávky počítá se zachováním a obnovou původních historických kamenných pilířů doplněných o novou konstrukci lávky. Návrh je inspirován původní historickou dřevěnou lávkou.1

Nová lávka je staticky a konstrukčně jednoduše řešená s využitím moderních technologií s důrazem na snadnou údržbu a vysokou životnosti. Konstrukce lávky je navržena z masivních dřevěných lepených stěnových nosníků tvořící zábradlí doplněná o příčná žebra s křížem lepených dřevěných prvků.

Konstrukce lávky umožní vložení inženýrských sítí a obsahuje diskrétní osvětlení osazené do stěnových nosníků. Součástí návrhu je úprava obou předpolí lávky, nové zábradlí břehové hrany navazující na lávku.1

lávka pod zámkem počátkem 20. stol; z obrazu

 

  1. ozv2207.pdf (slatinany.cz) Stanislav Šťastný: Lávka pod zámkem[][]

Událost

Odkaz: Ozvěny 22/07

param = lavka_tis 150 předpoklad v rozpočtu 2022

Jeden komentář u “Studie na novou lávku pod zámkem 2022”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.