Rada města Slatiňany projednala na 69. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 69. schůzi dne 13. 8. 2020:

  1. Na základě zprávy hodnotící komise o odstoupení společnosti CHRPA stavební společnost s r.o., Rada města vybrala v pořadí další nabídku na realizaci „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“, již podala společnost Realitní a stavební společnost s.r.o. s cenou 19 415 249 Kč bez DPH.
  2. Na základě schválení nové organizační struktury na 61. radě města z 25. 5. a doporučení výběrové komise došlo k jmenování Žofie Křivské, DiS do funkce vedoucí Stavebního úřadu a Ing. Václava Hoffmana do funkce vedoucího odboru výstavby, a to s účinností od 1. 9. 2020.
  3. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu – převod kanalizace „Presy“ do VaK Chrudim.
  4. Byl schválen dodatek k pojistné smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., rozšíření o skupinovém úrazovém pojištění týkající se Sboru dobrovolných hasičů města Slatiňany. Jedná se o náhradu staré smlouvy, která byla téměř dvojnásobně dražší při obdobném krytí.
  5. schválila studii společné stezky pro pěší a cyklisty „Orel – Slatiňany“ dle návrhu vypracovaného studiem AMOK Ing. Petra Novotného.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_06920.pdf

Odkaz: Ozvěny 2020-10

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 69. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.