Slatiňanský rodák MUDr. Jiří Pejša

Pouhé čtyři měsíce uplynuly od povýšení obce Slatiňany na městys, když se 16. března 1912 v dnešní Jiráskově ulici č. p. 86 narodil manželům Pejšovým syn Jiří, budoucí lékař a spisovatel, jeden ze známých slatiňanských rodáků. Otec Robert Pejša byl naddozorcem finanční stráže, matka Žofie roz. Terová v domácnosti. Kmotrem chlapce při křtu ve slatiňanském kostele se stal otcův přítel, akademický malíř František Reichmann, v té době již malíř známý a velice úspěšný, který od roku 1896 po celých dalších čtyřicet let žil s rodinou ve Slatiňanech mj. jako osobní malíř knížete Auersperga.

Jiřímu Pejšovi záhy zemřeli oba rodiče, chlapce se ujali bezdětní manželé z Klatov, kteří mu umožnili vystudovat gymnázium a posléze i lékařskou fakultu University Karlovy v Praze.

V západních Čechách MUDr. Jiří Pejša lékařskou praxi začínal a po dlouhou dobu tomuto kraji zůstal věrný. Ve válečném a poválečném pohraničí, na Klatovsku, Železnorudsku a Sušicku působil až do roku 1958. Ve složité a neklidné době, v obtížných podmínkách, byl lékařem obětavým, vnímavým k životním osudům svých pacientů, v širokém okolí váženým. Sám sebe označil za „pěšáka medicíny“, bojujícího s nemocemi v první linii. V doslovu k jedné ze svých knih uvádí Hippokratův citát „Lékaři se dává odměna jen za jeho námahu. Za jeho srdce zůstává pacient dlužný“. Byl i jeho osobním vyznáním, sloužil pacientům nejen odborností lékaře, ale vždy i srdcem, často na úkor svého zdraví.

Přebal knihy „Doktor a jeho přátelé

Vlídné a autentické je vzpomínání na lékařskou praxi v západočeských venkovských obvodech, rodinný život v tomto prostředí, na krásy šumavské přírody, které vtělil do knih sepsaných po svém odchodu do důchodu v roce 1971, vynuceném zdravotním stavem. Knihy „Doktor na horách“, „Doktor v nemocnici“, „Doktor na venkově“ vyšly v letech 1977 až 1984, pro zájem čtenářů byly vydávány opakovaně. Další dvě knihy Jiřího Pejši se vztahují k jeho následnému životnímu období, kdy od roku 1958 působil jako obvodní a závodní lékař v Dobříši. Znal se a přátelil s mnoha známými osobnostmi vědeckého a kulturního života (Štěpánek, Vojta, Kainar, Štech, Kunc . . . .), vzpomínky na ně sepsal v knize „Doktor a jeho přátelé“. Byl lékařem a později i přítelem Jana Wericha, nahlédnout do jeho soukromí nechal v knize „S Janem Werichem vážně i nevážně“. Obě knihy vyšly po r. 1980. Slatiňanský rodák MUDR.

Jiří Pejša, obětavý lékař, vnímavý a laskavý vypravěč lidských příběhů, zemřel 3. 10. 1991.

Odkaz: Kniha narození farního úřadu Slatiňany, 1912

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.