Téma: Výbor pro životní prostředí

Předkládá Zastupitelstvu a Radě města podněty a návrhy v oblastech:

  1. Zadržování vody v krajině a koncepčního přístupu ke změnám podnebí a extrémním výkyvům počasí
  2. Obnovy a údržby krajiny (sady, pastviny, aleje, zemědělská a lesní půda)
  3. Přístupu k údržbě zeleně
  4. Čistoty ovzduší zejména v topné sezoně
  5. Řešení odpadové problematiky

Výbor je pětičlenný, členové jsou:

  1. Daniel Vychodil – předseda – zastupitel za Sedmu, skaut, učitel
  2. Vlastimil Peřina – vedoucí CHKO,

  3. Kamil Urbánek – člen České společnosti krajinných inženýrů

  4. Vítězslav Kolek – plynárenský technik , zastupitel za SNK-ED

  5. Petr Lukáš (????)

Výbor pro životní prostředí byl zřízen jednáním zastupitelstva 12. 12. 2018.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.