Zahájeno územní řízení na skladovou halu v Píšťovech 🗺

Na hranici slatiňanského a chrudimského katastru v průmyslové zóně v Píšťovech připravuje firma Era-Pack stavbu skladovací haly s plochou přes hektar a výškou 13m. Hlavní zákazník by měl být e-shop Vivantis. V půlce července bylo zahájenou územní rozhodnutí1

Na únorovém zasedání zastupitelstva se tato stavba projednávala na žádost Era-Packu, který chtěl znát stanovisko města, a to i přesto, že souhlas města se stavbou není ke schválení stavby nezbytný2. Stavbu osobně představil spolumajitel firmy Josef Lörincz.  Zastupitelé nebyli v názoru na halu jednotní: 9 jich bylo pro stavbu bez výhrad, 5 proti stavbě a 13 požadovalo přehodnocení barevného provedení a vytvoření zeleného pásu (což bylo také konečné schválené usnesení města; někteří hlasovali pro více variant)3. Důvody pro a proti byly široce diskutovány na dotyčném zastupitelstvu.

Zelený pás byl do Žádosti o územní rozhodnutí skutečně doplněn4, barva však byla ponechána světlešedá5.

situace podle žádosti

Součástí stavby je kruháč na hlavní

Součást stavby je kruhový objezd na bývalé I/37 (aktuálně II/3246)kolem kasáren. Kruhový objezd by měl zpomalit dopravu a tím vyřešit dlouhodobě diskutovanou nebezpečnost na tomto úseku7, kde navíc vzniká další slatiňanská obytná čtvrť z dřívější zahrádkářské kolonie8.

Územní rozhodnutí není stavební povolení.

Územní rozhodnutí znamená (stejně jako územní souhlas) povolení umístit na pozemku stavbu. Neřeší však dílčí technické detaily stavby. Aby se mohlo začít kopat do země, je potřeba ještě povolení provedení stavby — souhlas s ohlášením nebo stavební povolení. Povolení provedení stavby je třeba získat v době platnosti územního rozhodnutí, obvykle do dvou let ode dne nabytí právní moci.9

Momentálně ještě nebylo vydáno ani ono územní rozhodnutí, stavební úřad bude do konce července sbírat připomínky, které pak vyhodnotí a územní rozhodnutí vydá v případě, že nezjistí nějakou překážku.

Připravovaný územní plán stavbu už neumožňuje

Největší nadějí odpůrců stavby je, že zadavatel nestihne získat stavební povolení podle starého (nyní platného) územního plánu, protože nový územní plán, k jehož schválení by mělo dojít v nejbližších měsících, stavbu v tomto místě ji neumožňuje. Pokud toto územní rozhodnutí začne platit, bude muset stavebník do konce platnosti rozhodnutí (obvykle 2 roky) zajistit stavební povolení. Až vstoupí v platnost nový územní plán, už úřad územní rozhodnutí nebude moci prodloužit (jak se jinak normálně na žádost stavebníka děje9).

Ledaže by se mezitím podařilo projednat změnu nového územního plánu, která by stavbu v tomto místě opět umožnila. Nebo by měl stavebník možnost přesunout stavbu asi o 1km blíže ke Slatiňanům, kde by ji mohl postavit i podle nového územního plánu.

Územní rozhodnutí bylo vydáno 18.9.2023

Stavební úřad Městského úřadu Slatiňany. Vydává rozhodnutí o umístění stavby Hala CHR1, včetně napojení na inženýrské sítě a změnu klasické na okružní křižovatku.10

  1. file (imunis.cz)[]
  2. VH z investic MěÚ ústně na zastupitelstvu 5. Zasedání zastupitelstva města – hala Píšťovy; prodej bytů; koupě pozemku za 10 mil. – slatinak.cz[]
  3. „Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou skladové haly s administrativně-sanitárními vestavbami navazujícími komunikacemi a technickou infrastrukturou společnosti ERA-PACK nemovitosti s.r.o., Pardubická 276, 537 01 Chrudim za podmínky doplnění opatření, které sníží dominantnost stavby v pohledu od Slatiňan a hlavní silnice. Nejlépe doplnění alespoň 10 m širokého pásu izolační zeleně s  potenciálem dorůst výšky stavby z jižní a západní strany a přehodnocení barevného provedení budovy.“ 5. Zasedání zastupitelstva města – hala Píšťovy; prodej bytů; koupě pozemku za 10 mil. – slatinak.cz[]
  4. Z jihozápadní a západní strany haly budou vysazeny pásy izolační zeleně v šíři 10 m s potenciálem výšky zeleně odpovídající navržené výšce stavby haly v celkové délce 330m. – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, SO95, str. 8[]
  5. SO11, str. 2, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, SO95, str. 8[]
  6. Část silnice přes Slatiňany dříve I/37 má nové číslo – II/324 – slatinak.cz[]
  7. Nebezpečnost I/37 mezi Chrudimí a Slatiňany – slatinak.cz[]
  8. díky změně ÚP z roku 2012, která zde umožnila stavět domy do 120m2 – Změna č. 1 ÚPO Slatiňany – slatinak.cz[]
  9. Domek polopatě — Máte územní rozhodnutí (ochrance.cz)[][]
  10. Město Slatiňany-Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí – Hala CHR1, včetně napojení na inženýrské s | edesky.cz[]
Píšťovy Stavby Událost Vzhled
Píšťovy, Chrudim, nová hala EraPacku Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.