Téma: Zaniklá Trpišovská tvrz

V prvním z patnácti  dílů „Hradů, zámků a tvrzí Království Českého“  sepsaných  českým historikem a genealogem Augustem Sedláčkem,  který byl  věnován Chrudimsku a vydán roku  1882, je ve stati nazvané „Trpíšov tvrz“ zapsáno:

„Také ve vsi Trpíšově /j. od Slatiňan/ bývala tvrz, která již před dávnými časy zanikla, stop po sobě nepozůstavivši. Na ni seděl ke konci 14. století Jan Kabát a po něm dcera jeho Markéta. Když tato zemřela a zboží její na krále spadlo, vyprosil si Jan z Němčic na králi tvrz  Trpíšov s dvorem a plat ve vsi Libanicích, i dáno mu, aby odtud konal manské služby k Vyšehradu. Ves, jejížto část již r. 1371 ke Slatiňanům patřila, dostala se i s tvrzí a dvorem ještě v 15. století ke Slatiňanům“.1

Tvrz stávala pravděpodobně na skále nad č. p. 1. Přečkala doby husitských  válek, kdy zjara v roce 1421 byl zcela  pobořen a vypálen  chrudimskými městskými husity  nedaleký práčovský benediktinský klášter, ale poté už  postupně pustla až zanikla. S největší pravděpodobností se tak stalo  na sklonku 16. století /v té době nebyl již obýván a chátral také nedaleký hrad Rabštejnek, desítky let byl pustý i hrad Strádov/. Když byl usnesením českého zemského sněmu v roce 1652 v českých zemích nařízen soupis zemědělské půdy pro berní účely, bylo v Trpišově nalezeno pouze 6 selských statků, 4 chalupy, 4 zemědělské usedlosti byly pusté.2Tvrz stávala v severní části vsi na vyvýšené skále nazývané Hrobka nebo také Filipova hrobka. Bezpečí obyvatelům tvrze s přilehlým hospodářským dvorcem zaručoval kromě opevnění téměř kruhový rozhled do širokého okolí.

V letech 1927 a 1928 hledal na Hrobce základy tvrze pan František Hoffmann,  trpišovský stavitel a kronikář /nyní již ztracenou trpišovskou kroniku sepsal pečlivě až do roku 1936/. Na skále nechal provést mnoho vykopávek, ale základy, sklepy či podzemní chodby zaniklé tvrze objeveny nebyly.2 Tvrze byly stavěny jako rodová sídla nižší šlechty v době od konce 13. stolení zhruba do války třicetileté. Stavby to nebyly rozsáhlé, opevněná tvrz zpravidla kruhového či oválného půdorysu měla většinou vrchní obytnou část či věž dřevěnou. Zřejmě i proto téměř po pěti stech letech od zániku tvrze nebyly stopy po ni nalezeny.

pohled od bývalá tvrze v Trpišově
pohled od bývalé tvrze na Svídnici a Lukavici. Foto: František Mach
pohled od bývalé tvrze na Tři bubny. Foto: František Mach

Z místa, kde tvrz stála, se můžeme potěšit  krásným rozhledem po okolí. Na přiložených snímcích přes střechy trpišovských domů spatříme kromě částí  Trpišova také Svídnici, Lukavici, část Slatiňan, Tři Bubny…  Z výše koruny  vzrostlé  lípy stojící na nejvyšším místě  Hrobky   můžete  při troše odvahy vidět mnohem dál. Za povšimnutí stojí  skutečnost, že  nynější  zástavba obce rodinnými domky v těsném okolí zaniklé tvrze přesně obkresluje ovál skalní vyvýšeniny, kde tvrz s dvorcem stávala.

pohled od bývalé tvrze. Foto: František Mach

Za laskavé  umožnění  vstupu na soukromé pozemky na Hrobce děkuji  paní Janě Novotné a paní Janě Michkové.

(titulní obrázek je pouze ilustrační)

 

 

 

 

 

  1. August Sedláček „Hrady, zámky a  tvrze Království Českého“, Praha 1882[]
  2. Záznamy trpišovských pamětníků z r. 1980[][]

Odkaz: Ozvěny 8/2022

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.