Návrh: Body zastupitelstva řadit podle předpokládaného zájmu veřejnosti

Navrhuji pořadí bodů na zastupitelstvo přeházet tak, aby na začátku byly body, které se týkají většího počtu lidí, a na konci menšího. Teď je údajně pořadí, jak to přijde, ale myslím, že pro radu to jen málo práce a pro lidi to udělá zastupitelstvo zase trochu stravitelnější.

Občané někdy přijdou s vlastními návrhy a podněty, které však připadnou až do bodu „různé“, který je na konci, což je někdy už dosti večer, kdy ne každý zastupitel má čas,

Pokračovat ve čteníNávrh: Body zastupitelstva řadit podle předpokládaného zájmu veřejnosti

Návrh: Podklady zastupitelům pro zastupitelstvo předávat elektronicky

V současné době jsou podklady pro zastupitelstvo

a) na datovém úložišti

b) každý zastupitel dostane obálku s programe a některými podklady do schránky (roznáší si úřad sám)

Předání musí být rychlé (aby se stihla zákonná lhůta před zastupitelstvem) a spolehlivé.

Proto by předání do schránek mohlo nahradit elektronické, ale bylo by dobré, kdyby někdo na úřadě hlídal doručení.

Pokračovat ve čteníNávrh: Podklady zastupitelům pro zastupitelstvo předávat elektronicky

Návrh: Volný internet na zdravotním středisku

Co tu wifinu od spořitelny přesunout ke zdravotnímu středisku? Žádná wifina tam není a čekající by se mohli lépe zabavit.

Budova zdravotního střediska bohužel není ve vlastnictví města, což celou záležitost dost komplikuje. Od majitele budovy je třeba mít nějakou nájemní smlouvu, připojení elektriky, řešit si po vlastní ose internet atd.*

Pokračovat ve čteníNávrh: Volný internet na zdravotním středisku

Téma: Oplocení kompostárny

Město chystá oplotit kompostárnu, aby do ní občané neukládali odpad živelně.

Rada města Slatiňany projednala na 118. schůzi dne 31. 1. 2022 byla seznámena a  následně schválila návrh projektové dokumentace.*

Předpokládané náklady byly původně 2,3 mil. Kč *.

Pokračovat ve čteníTéma: Oplocení kompostárny