Téma: Nebezpečné křižovatky

S rostoucím počtem aut parkujících na veřejných komunikacích ubývá příhodných míst, a tak auta parkují a zastavují i v blízkosti křižovatek, přičemž někdy nerespektují ani šestimetrový odstup od hrany křižovatky. Tím se křižovatky stávají méně přehledné, vyjíždějící vozidlo musí vyjet více do vozovky a řidič riskuje střet  a vznikají z toho nebezpečné situace.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné křižovatky

Návrh: Vyjednat vývoz popelnic na hlavních silnicích mimo dopravní špičku

Vyjednat se svozovou firmou – nejlépe zakotvit do smlouvy pod pokutou – aby svoz na hlavních silnicích (TGM, Švermova, Škrovádská a Vítězství) a ulicích u školy (Neumannova, Školská, Raisova, Staré Náměstí a Nerudova) nebyly pravidelně sváženy během dopravní špičky, tj. mezi 7 a 8h a dále mezi 15 a 17h.

Už mnoho let se v pondělí mezi 7 a 8h sváží popelnice v TGM. Přitom popelářské auto se ani nenamáhá zajíždět ke krajnici,

Pokračovat ve čteníNávrh: Vyjednat vývoz popelnic na hlavních silnicích mimo dopravní špičku

Návrh: Hradit podle počtu svozů

Platba je pak úměrná množství produkovaného odpadu.

Kontejnery na směsný odpad u sběrného dvora a v místních částech mají eliminovat tvoření černých skládek (oficiálně mohou být třeba na nadměrný odpad).

Varianty řešení
1. 6 samolepek na poplenici za různé ceny

malá popelnice/velká popelnice x co týden/2týdny/3 nebo 4 týdny

Rozdíl v cenách musí být patrný, aby byla motivace šetřit.

 

2. Evidence počtu vyvezených popelnic (čip, … Pokračovat ve čteníNávrh: Hradit podle počtu svozů

Návrh: Vyčlenit část krajnice TGM v okolí obchodu Málek pro dočasné parkování

V otvírací době obchodu omezit stání v krajnici TGM ca. 50m na obě strany od obchodu na 1 hodinu.

Situace

Obchod Málek je jistě veřejně prospěšný podnik. Zajišťuje zásobování potravinami a základní drogerií pro občany, dále umožňuje každodenní setkávání občanů Slatiňan. Dále poskytuje jednu z nejznámějších slatiňanských konzumních atrakcí – zmrzlinu.

Čím dál více zákazníků, a to namnoze i místních, jezdí nakupovat autem – třeba cestou z práce, anebo prostě proto,

Pokračovat ve čteníNávrh: Vyčlenit část krajnice TGM v okolí obchodu Málek pro dočasné parkování

Návrh: Shromažďování informací o částkách dotací přijatých městem z EU

Členství v EU má pro naši zemi významný přínos. Ale ne všechno je hned patrné, např. že dosud přichází z unie víc než platíme.

V této věci by mohlo být názorné, kdyby se spočetlo, kolik milionů přišlo z rozpočtu EU do rozpočtu města ve srovnání např. s krajským a státním rozpočtem.

Pokračovat ve čteníNávrh: Shromažďování informací o částkách dotací přijatých městem z EU

Návrh: Soutěž na podporu údržby zeleně

V Litomyšli vyhlásili v roce 2018 soutěž na podporu údržby zeleně, jejímž hlavním cílem bylo ocenit práci obyvatel města, kteří se nezištně starají o zeleň nacházející se na městských pozemcích. Každý člen pracovní skupiny pro životní prostředí jednotlivým soutěžním příspěvkům přidělil body.

Co něco takového zavést a pravidelně opakovat i u nás, aby byla údržba okolí svépomocí vnímána jako něco normálního či dokonce chválihodného?

Pokračovat ve čteníNávrh: Soutěž na podporu údržby zeleně

Návrh: Péčí o nově vysazené stromy by měla být pověřena konkrétní osoba

Za péči o nově vysazené stromy  by měla být odpovědná konkrétní, odborně kompetentní a důvěryhodná osoba na dobu 3-4 let po vysazení.

Pokračovat ve čteníNávrh: Péčí o nově vysazené stromy by měla být pověřena konkrétní osoba

Téma: Knihobudka na nádraží – kniha do vlaku

Knihobudky na nádraží vznikají v ČR už několik let v rámci iniciativy “Kniha do vlaku”.

Polička s knížkami se umístí do čekárny na vlakové zastávce po dohodě se správcem nemovitosti (ČD nebo SŽDC). Obsah obvykle udržuje někdo mimo dráhy – nejčastěji místní knihovna.

Příbram

Knihobudka na nádraží v Příbrami

Karlštejn
Žďár nad Sázavou
Jince … Pokračovat ve čteníTéma: Knihobudka na nádraží – kniha do vlaku

Návrh: Přehled akcí na slatinak.cz

Doplnění webu o funkci, která by stahovala pravidelně akce z různých webů a zároveň umožnila vkládání akcí uživateli

Zároveň by byla umožnit filtrovat podle data, času, místa, oboru či organizátora nebo webu.

Mohla by umožňovat přehledný výstup podle zadaných kritérií pro snadný tisk do zpravodaje, na vývěsky či do emailu.

Další možná funkce by bylo rozesílání informačních emailů o akcích podle zadaných parametrů a v zadaném časovém intervalu.

Pokračovat ve čteníNávrh: Přehled akcí na slatinak.cz

Návrh: Fotopodnět – Spisová služba – Geovap

Modul Fotopodnět představuje moderní způsob komunikace organizace s uživateli a občany. Umožní zaslat fotografii z mobilního zařízení, která se zaeviduje a pošle na příslušné oddělení.

Vyžaduje mít nakoupenou a nainstalovanou “Spisovou službu” od firmy Geovap.

Správa řízení

Pokračovat ve čteníNávrh: Fotopodnět – Spisová služba – Geovap