Návrh: Body zastupitelstva řadit podle předpokládaného zájmu veřejnosti

Navrhuji pořadí bodů na zastupitelstvo přeházet tak, aby na začátku byly body, které se týkají většího počtu lidí, a na konci menšího. Teď je údajně pořadí, jak to přijde, ale myslím, že pro radu to jen málo práce a pro lidi to udělá zastupitelstvo zase trochu stravitelnější.

Pokračovat ve čteníNávrh: Body zastupitelstva řadit podle předpokládaného zájmu veřejnosti

Návrh: Podklady zastupitelům pro zastupitelstvo předávat elektronicky

V současné době jsou podklady pro zastupitelstvo

a) na datovém úložišti

b) každý zastupitel dostane obálku s programe a některými podklady do schránky (roznáší si úřad sám)

Předání musí být rychlé (aby se stihla zákonná lhůta před zastupitelstvem) a spolehlivé.

Proto by předání do schránek mohlo nahradit elektronické, ale bylo by dobré, kdyby někdo na úřadě hlídal doručení.

Pokračovat ve čteníNávrh: Podklady zastupitelům pro zastupitelstvo předávat elektronicky

Návrh: Volný internet na zdravotním středisku

Co tu wifinu od spořitelny přesunout ke zdravotnímu středisku? Žádná wifina tam není a čekající by se mohli lépe zabavit.

Budova zdravotního střediska bohužel není ve vlastnictví města, což celou záležitost dost komplikuje. Od majitele budovy je třeba mít nějakou nájemní smlouvu, připojení elektriky, řešit si po vlastní ose internet atd.*

Pokračovat ve čteníNávrh: Volný internet na zdravotním středisku

Téma: Oplocení kompostárny

Město chystá oplotit kompostárnu, aby do ní občané neukládali odpad živelně.

Rada města Slatiňany projednala na 118. schůzi dne 31. 1. 2022 byla seznámena a  následně schválila návrh projektové dokumentace.*

Předpokládané náklady byly původně 2,3 mil. Kč *.

Pokračovat ve čteníTéma: Oplocení kompostárny

Návrh: Ke sloupům na parkovišti před Bonetem doplnit ocelovou ochranu

Odůvodnění:

Není neobvyklé, že řidič auta, který má za autem sloup, ho po nástupu do vozidla přehlédne a při couvání do něj narazí. Většinou ho nevyvalí ani neuhne, ale v horní části sloupu ten náraz a zpětný náraz způsobí velké zrychlení, které může poškodit nebo zničit jeho elektroniku (např. se utrhne z uložení, spadne a rozbije se průhledný kryt apod.), což se pak nákladně opravuje (plošina, spec. firma).

Pokračovat ve čteníNávrh: Ke sloupům na parkovišti před Bonetem doplnit ocelovou ochranu

Téma: Nebezpečné přecházení a křižovatky na Škrovádské návsi

Škrovádská náves je vlastně poněkud složitá křižovatka. Některé ulice mají chodníky a některé nemají. Z některých směrů není přehledná a protože skrz ní prochází hlavní silnice a není zde jediný přechod, nemají ani řidiči jedoucí po hlavní důvod zpomalit kvůli křížení, protože mají přednost. Je zde hlavně v pěkných volných dnech velký provoz cyklistů i pěších. Také aut, protože silnice je jediný přístup do domů pod Lesem.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné přecházení a křižovatky na Škrovádské návsi

Téma: Nepřehledný úsek pro chodce kolem Modely

Chodci a cyklisty frekventovaný úsek nepřehledný kvůli zatáčkám, vysoké zdi na jedné straně, vzrostlým stromům na druhé a úzkému profilu. Také zde jezdí auta, je to jediný příjezd do neprůjezdné části Podskála.

Pokračovat ve čteníTéma: Nepřehledný úsek pro chodce kolem Modely

Téma: Silnice od Klapačky k Monaku nebezpečná pro chodce

Úzká a nepřehledná silnice od Trpišova kolem Vrchlického návrší a Ferdinandova vodojemu s horizonty svádějícími k rychlé jízdě je zároveň hojně užívána pěšími turisty jdoucími mezi Klapačkou, Švýcárnou, Hřebčínem a Monacem a dále cykloturisty (cyklotrasa 4112).

Snaha vést chodce sadem pod silnicí prostřednictvím Vilemíniny stezky funguje jen částečně.

Pokračovat ve čteníTéma: Silnice od Klapačky k Monaku nebezpečná pro chodce