Téma: Nebezpečné křižovatky

S rostoucím počtem aut parkujících na veřejných komunikacích ubývá příhodných míst, a tak auta parkují a zastavují i v blízkosti křižovatek, přičemž někdy nerespektují ani šestimetrový odstup od hrany křižovatky. Tím se křižovatky stávají méně přehledné, vyjíždějící vozidlo musí vyjet více do vozovky a řidič riskuje střet  a vznikají z toho nebezpečné situace.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné křižovatky

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2021

Pokračovat ve čteníPlán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2021

Návrh: Vybudovat chodník z Kunčí k hlavní silnici I/37

Vzhledem k nárůstu osobní dopravy a také tomu, že mnohé linkové autobusy staví pouze na hlavní se nabízí vybudovat chodník podle silnice z obce až k hlavní silnici, podobně jako to mají v Lukavici.

Tento návrh podal Osadní výbor v Kunčí na Město v listopadu 11/2019. Starosta na zastupitelstvu 11/12/2019 se musí nejprve provést šetření, jestli je projekt realizovatelný, aby se mohla zařadit projektová dokumentace do plánu akcí na rok 2021.*1

Pokračovat ve čteníNávrh: Vybudovat chodník z Kunčí k hlavní silnici I/37

Návrh: Hradit podle počtu svozů

Platba je pak úměrná množství produkovaného odpadu.

Přesná evidence svozů se může také hodit při přesnějším účtování svozové společnosti počet svezených nádob.

Řešení lze doplnit kontejnery na směsný odpad u sběrného dvora a v místních částech, kteří eliminovat tvoření černých skládek (oficiálně mohou být třeba na nadměrný odpad).

Varianty řešení
1. 6 samolepek na poplenici za různé ceny

malá popelnice/velká popelnice x co týden/2týdny/3 nebo 4 týdny

Rozdíl v cenách musí být patrný,

Pokračovat ve čteníNávrh: Hradit podle počtu svozů

Návrh: Dotazník plovárna ve Slatiňanech (koncept)

(koncept okruhů k diskusi)

Verze 9/2020

do ozvěn 10/2020 a na web,

Úvod – 3+1 odstavce:

 1. Plovárny slouží k rekreaci i setkávání občanů i jako možnost smysluplnějšího trávení času pro děti. Plovárna fungovla ve slatinanech už za 1. republiky. V minulých letech ji provozoval a udržoval Spartak, který ji však z důvodu finanční náročnosti předal městu.
 2. Požadavky na rekreaci s bohatnutím populace rostou, navíc je plovárna již dožilá a nutně vyžaduje kompletní obnovu –

Pokračovat ve čteníNávrh: Dotazník plovárna ve Slatiňanech (koncept)

Návrh: Dotazník MFC Modela (koncept)

(návrh dotazníku)

Modela – město koupilo objekt bývalé Modely (dříve Kabeláčům mlýn) pod zámkem, aby zde postavilo něco užitečného. Později Rada města rozhodla, že zde vybuduje multifunkční kulturní centrum s knihovnou a klubovnami. Aktuálně se připravuje stavební povolení a hledá se dotační titul anebo se město zadluží (celkové náklady na stavbu s příslušenstvím, vybavením a DPH jdou k 100 mil. Kč, což je asi desetinásobek ročních prostředků města na veškeré investice)

 1. myslím,

Pokračovat ve čteníNávrh: Dotazník MFC Modela (koncept)

Návrh: Dotazník doprava a parkování ve Slatiňanech (koncept)

(Toto je návrh k diskusi.)

Výsledek dotazování by mohl být zohledněn např. v Prioritách při stavbách a rekonstrukcích ulic.

 1. Prostorové řešení nových a rekonstruovaných ulic. Ulice města slouží k chůzi, jízdě různými vozidly, parkování aut (doprava v klidu), k vytváření alejí, záhonů a trávníků. Ne vše se tam vždy vejde a pak je třeba něco upřednostnit. V současnosti se při rekonstrukci obvykle chodníky nechávají a vozovky se rozdělí mezi parkovací místa,

Pokračovat ve čteníNávrh: Dotazník doprava a parkování ve Slatiňanech (koncept)

Návrh: Dotazník cyklistika ve Slatiňanech (koncept)

(Návrh okruhů)

 1. byl bych raději, kdyby cykloturisté projíždějící podle řeky jezdili více mimo město, protože
  1. zahušťují dopravu a město je hlavně o víkendech hůře průjezdné
  2. dělají nepořádek
  3. (jiný důvod)
 2. Jezdím na kole po městě (dotazník dělat pro různé věkové skupiny, každá odpovídá za sebe)
  1. každý den
  2. párkrát týdně
  3. párkrát měsíčně
  4. nikdy
 3. Možnosti cyklistiky ve městě
  1. jsou dostatečné,

Pokračovat ve čteníNávrh: Dotazník cyklistika ve Slatiňanech (koncept)

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2022

Akce, které by se mohly provádět v roce 2022. Seznam je předběžný, není kompletní ani oficiální (tj. není na webu města). Některé uvedené akce také mohou být přesunuty jinam. Na všechno možná ani nebude.

 

Pokračovat ve čteníPlán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2022

Návrh: Vyjednat vývoz popelnic na hlavních silnicích mimo dopravní špičku

Vyjednat se svozovou firmou – nejlépe zakotvit do smlouvy pod pokutou – aby svoz na hlavních silnicích (TGM, Švermova, Škrovádská a Vítězství) a ulicích u školy (Neumannova, Školská, Raisova, Staré Náměstí a Nerudova) nebyly (snad kromě svozovou firmou ihned ohlášených výjimečných odůvodněných případů) pravidelně sváženy během dopravní špičky, tj. mezi 7 a 8:30h a dále mezi 15 a 17h.

Už mnoho let se v pondělí mezi 7 a 8:30h sváží popelnice v TGM.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vyjednat vývoz popelnic na hlavních silnicích mimo dopravní špičku