Téma: Nebezpečné křižovatky

S rostoucím počtem aut parkujících na veřejných komunikacích ubývá příhodných míst, a tak auta parkují a zastavují i v blízkosti křižovatek, přičemž někdy nerespektují ani šestimetrový odstup od hrany křižovatky. Tím se křižovatky stávají méně přehledné, vyjíždějící vozidlo musí vyjet více do vozovky a řidič riskuje střet  a vznikají z toho nebezpečné situace.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné křižovatky

Návrh: Přiblížit klášter návštěvníkům města

Možná by mohla přibýt k budově bývalého kláštera informační tabule o jeho historii a současnosti, jako je třeba u kostela sv. Martina; možná by v klášterním parku mohla vzniknou meditační zahrada.

Historická budova kláštera má vchod z Nádražní ulice, kterou prochází žlutá turistická trasa a zároveň je na spojnici nádražízámek. Budovu před časem opustil DSS a získal ji soukromý majitel za účelem přestavby,

Pokračovat ve čteníNávrh: Přiblížit klášter návštěvníkům města

Návrh: V místním rozhlasu dávat novinky na začátek

Už delší dobu si říkám, jestli lidi baví číst anebo poslouchat pořád dokola, jak mají zrovna na úřadě otevřeno a jestli se na konci hlášení neobjeví něco nového.

Co třeba zavést pravidlo, že nové příspěvky budou na začátku a čím starší, tím později? Když uslyším něco podruhé, tak už budu vědět, že nic nového nenásleduje a budu se moci věnovat něčemu jinému.

Pokračovat ve čteníNávrh: V místním rozhlasu dávat novinky na začátek

Návrh: Novinky hlásit na začátku

Už delší dobu si říkám, jestli lidi baví číst a poslouchat pořád dokola, jak mají zrovna na úřadě otevřeno jen proto, jestli nakonec nezazní něco nového.

Co třeba zavést pravidlo, že nové věci budou na začátku a opakované na konci?

Pokračovat ve čteníNávrh: Novinky hlásit na začátku

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2021

Schválené akce

Pokračovat ve čteníPlán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2021

Návrh: V místním rozhlasu hlásit max. dvakrát

Už delší dobu si říkám, jestli lidi baví číst a poslouchat pořád dokola, jak mají zrovna na úřadě otevřeno.

Myslím, že to zajímá málokoho, to nás víc zajímá, jak je otevřeno na poště nebo v obchodech.

Co třeba zavést pravidlo 2x a dost, tedy každou zprávu vyhlásit max. 2x a pak už raději nic?

Pokračovat ve čteníNávrh: V místním rozhlasu hlásit max. dvakrát

Návrh: Při rekonstrukci ulic a chodníků připravit chráničky nebo kabely pro podzemní vedení

Do země pod rekonstruovaný povrch umístit chráničku nebo kabel a to buď z iniciativy města, anebo ve spolupráci s ČEZem tak, aby byl ČEZ později nebo hned schopen a ochoten je využít bez dalšího rozkopávání celých ulic.

I pro ČEZ by pak podzemní řešení bylo levnější a spíš by se pro ně mohlo rozhodnout.
Vedení se pak bezplatně nebo za podíl na nákladech převede na ČEZ (obojí nemusí být špatně, obec by se měla starat i o vzhled obce a kvalitu života občanů).

Pokračovat ve čteníNávrh: Při rekonstrukci ulic a chodníků připravit chráničky nebo kabely pro podzemní vedení

Návrh: Vybudovat chodník z Kunčí k hlavní silnici I/37

Vzhledem k nárůstu osobní dopravy a také tomu, že mnohé linkové autobusy staví pouze na hlavní se nabízí vybudovat chodník podle silnice z obce až k hlavní silnici, podobně jako to mají v Lukavici.

Tento návrh podal Osadní výbor v Kunčí na Město v listopadu 11/2019. Starosta na zastupitelstvu 11/12/2019 se musí nejprve provést šetření, jestli je projekt realizovatelný, aby se mohla zařadit projektová dokumentace do plánu akcí na rok 2021.*1

Pokračovat ve čteníNávrh: Vybudovat chodník z Kunčí k hlavní silnici I/37

Návrh: Hradit podle počtu svozů

Platba je pak úměrná množství produkovaného odpadu.

Přesná evidence svozů se může také hodit při přesnějším účtování svozové společnosti počet svezených nádob.

Řešení lze doplnit kontejnery na směsný odpad u sběrného dvora a v místních částech, kteří eliminovat tvoření černých skládek (oficiálně mohou být třeba na nadměrný odpad).

Varianty řešení
1. 6 samolepek na poplenici za různé ceny

malá popelnice/velká popelnice x co týden/2týdny/3 nebo 4 týdny

Rozdíl v cenách musí být patrný,

Pokračovat ve čteníNávrh: Hradit podle počtu svozů

Návrh: Dotazník MFC Modela (koncept)

(návrh dotazníku)

Modela – město koupilo objekt bývalé Modely (dříve Kabeláčům mlýn) pod zámkem, aby zde postavilo něco užitečného. Později Rada města rozhodla, že zde vybuduje multifunkční kulturní centrum s knihovnou a klubovnami. Aktuálně se připravuje stavební povolení a hledá se dotační titul anebo se město zadluží (celkové náklady na stavbu s příslušenstvím, vybavením a DPH jdou k 100 mil. Kč, což je asi desetinásobek ročních prostředků města na veškeré investice)

  1. myslím,

Pokračovat ve čteníNávrh: Dotazník MFC Modela (koncept)