Téma: Civilní obrana

Civilní obrana (civilní ochrana, zkratka CO) je soustava úkolů a opatření zaměřených na ochranu života, zdraví a majetku obyvatelstva a hospodářství. Tento termín zahrnuje i organizace a instituce provádějící tyto úkoly (civilní obrana) a opatření (civilní ochrana obyvatelstva). Spočívá zejména v analýze možného ohrožení, při provádění opatření ke snížení nebo eliminaci rizik ohrožení a v odstraňování následků mimořádných událostí, včetně ohrožení civilního obyvatelstva během vojenských konfliktů.1

  1. Civilní obrana – Wikipedie (wikipedia.org)[]

Jeden komentář u “Téma: Civilní obrana”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.