Jak ořezávat stromy okolo elektrických vedení

U vedení nízkého napětí (400/230 V)

  • je bezpečná vzdálenost od vedení 1 m
  • nejkratší vzdálenost porostu od vedení 2 m.

U nadzemního vedení vysokého napětí (nad 1 kV)

  • je bezpečná vzdálenost od vedení 2 m
  • nejkratší vzdálenost porostu od vedení 3,6 m.
  • Ochranné pásmo je 7 m od krajního vodiče na obě strany. V ochranném pásmu nadzemního vedení smí růst porosty do výšky 3 m.
  • V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně sloupů.

U podzemního vedení vysokého napětí (nad 1 kV)

  • Ochranné pásmo podzemního vedení činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.

Nejkratší doporučená vzdálenost porostu od venkovního vedení – na tuto vzdálenost musí být porosty průběžně oklešťovány (z důvodu ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.