Pokud město nepovolí opravu zdi žulovými kvádry, provede Povodí provizorní opravu

Dne 13. 5. 2019 bylo na základě usnesení Zastupitelstva města Slatiňany č. 56/4/2019/ZMS ze dne 10. 4. 2019 zorganizováno na MěÚ Slatiňany jednání za účasti zástupců Povodí Labe, s. p., pana Ing. Jana Švejchy ze společnosti Rekom international s. r. o., zástupců výboru pro životní prostředí a zástupců města Slatiňany. Zápis z tohoto jednání k této zprávě přikládáme.
Z vyjádření Povodí Labe s. p. vyplynulo, že pokud město Slatiňany nezmění své stanovisko a bude trvat na svém požadavku použití pískovce na obnovu předmětné zdi pod jezem, bude Povodím Labe provedena pouze dočasná oprava, tj. zajištění zdi pomocí rovnaniny z lomového žulového kamene nad 500 kg (viz přiložená situace).

Odkaz: Zpráva pro 5. zasedání zastupitelstva města konané dne 26. června 2019

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.