Rada města Slatiňany na své 1. schůzi projednala

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Rada města Slatiňany projednala na 1. schůzi dne 30. 11. 2022:

 1. Novou smlouvu o spolupráci a certifikaci Partnerství, o.p.s.
 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MěÚS l/0107/2022/SM se společností GEO GARD s.r.o.
 3. Pověření členům zastupitelstva oddáváním
  1. Užívání závěsného znaku se státním
   znakem
  2. Oddací den, úředně určená oddací
   místnost
 4. redakční rada Ozvěn
 5. Zapůjčení stolů a židlí Základní škole Slatiňany
 6. Podklady k návrhu rozpočtu města Slatiňany, příspěvkových organizací zřízených městem a střednědobé výhledy města a příspěvkových organizací

Odkaz: Ozvěny 1/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.