Rada města Slatiňany projednala na 43. schůzi

 1. Rada projednala výsledky poptávky pojištění vozidel města a rozhodla o výběru České pojišťovny a.s. (výběr z 5 nabídek, ČP nabídla nejlepší cenu v poměru k výši plnění, rozsah plnění havarijního pojištění „All Risk“).
 2. Rada odsouhlasila návrh pojistné smlouvy pro nové vozidlo Dacia koupené pro DPS (viz lednové Ozvěny).
 3. Došlo k odložení Výběru administrátora dotace pro dostavbu přístavby ZŠ, Rada si vyžádala více nabídek.
 4. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části na zpracování PD na opravu fasády ZŠ.
 5. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky Rada města zrušila veřejné výběrové řízení související se zajištěním provozu sběrného dvora. Rada schválila maximální přípustnou cenu ve výši 5 000 000 Kč bez DPH za pětileté plnění (viz níže v článku).
 6. Rada rozhodla o objednání provizorního provozu sběrného dvora v měsíci lednu 2020 od společnosti Recycling – kovové odpady, a. s.
 7. V různém Rada projednala:
  1. možnosti opravy elektrorozvodů a změnu způsobu vytápění na MŠ, načež odsouhlasila, aby PD řešila i osazení nových podhledů v hlavních prostorech objektu 
  2. setkala se se zástupci společnosti JRK, s.r.o. a projednávala možnosti získání dotace na pořízení nádob na tříděný odpad
  3. schválení sponzorských darů v celkové výši 23 000 Kč pro MŠ
  4. udělila občanovi souhlas s konáním ohňostroje dne 31. 12. ve 20 h z kostelní věže
  5. schválila dočasné externí vážení odpadu certifikovanou váhou společnosti AVE odpadové hospodářství, s.r.o.

Odkaz: Ozvěny 2/2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.